Nils E Eriksson

Några debattinlägg från 2003

 

Barn dödas i Israel och Palestina

Allt oftare får barn sätta livet till i den pågående konflikten i Israel och de ockuperade områdena. Över 250 palestinska barn och 72 israeliska har dödats sedan början av intifadan  i september 2000. Varken den israeliska armen IDF eller de palestinska väpnade grupperna visar respekt för barns och andra civilas liv.

Syskonen Abdallah, Azam och Anas al-Shubi - fyra, sju och nio år gamla - dog tillsammans med sin gravida mor under rasmassorna från deras hus, när det revs av den israeliska armen IDF. 11-åriga Kahli Ibrahim al Mughrabi spelade fotboll med sina kamrater på en öppen plats i närheten av en gränspost och sköts ihjäl av israeliska soldater.

Åttaåriga Tamara Shimashvili dödades i Jerusalem av en explosion tillsammans med sin mamma när de stod i en kö för att köpa en pizza-slice. Femåriga Danielle Shefi gömde sig under sin säng i Adora, en israelisk bosättning på Västbanken, när området attackerades av beväpnade män. Hon sköts på plats.

Världssamfunder borde mer aktivt agera mot våldet i Israel och Palestina

 

Fredsdemonstranter och diktatorer

Det har insinuerats att fredsdemonstranterna stöder Saddam Hussein. ”Det fanns inte en enda banderoll med kritik av Saddam”

En del av oss som är aktiva i den nuvarande fredsrörelsen har sedan flera decennier arbetat i bl.a. Amnesty för mänskliga rättigheter. Vi har i brev protesterat mot övergrepp. Vi har försökt få tidningar att skriva om diktaturer, terror, tortyr i en mängd länder, bl.a. Irak. Intresset från medias sida har ofta varit obetydligt, i varje fall när det gällt övergrepp i diktaturer stödda av Väst.

Redan under hösten 1979 uppmärksammade Amnesty International en rad övergrepp i Irak. I Amnesty International Report 1980: finns nästan alla de inslag som sedan, med något varierande omfattning, präglat rapporteringen under hela 80- och 90-talet. En första större landrapport publicerades 1981, med titeln "Iraq: Evidence of Torture". Av denna  och av den fortlöpande rapporteringen framgår det att förtrycket i Irak hade ökat kraftigt sedan landets armé i september 1980 trängt in i Iran. Enligt samtida bedömningar i svenska medier förhöll sig stormakterna "strikt neutrala" till detta krig. Det har dock senare framkommit att USA lämnade betydande ekonomiskt och vapentekniskt stöd till Saddam Husseins Irak.

Amnestys rapporter om övergrepp i Irak fick inget större genomslag i västliga medier. I några fall möttes de med direkt desinformation, som då talesmän för USA:s regering försökte göra gällande att giftgasangreppet i Halabja gjorts av iranska styrkor. Den helt dominerande taktiken var dock att helt förtiga rapporteringen eller återge den mycket kortfattat på undanskymd plats.

Det är glädjande att så gott som alla nyhetsmedia nu regelbundet rapporterar om Iraks såväl nuvarande som gamla brott mot mänskligheten.

Det finns mycket att protestera mot. Det är magstarkt att begära att de som nu demonstrerar mot kriget dessutom samtidigt ska protestera mot alla andra illgärningar

 

Alltid bra när USA anfaller?

Svar t Gabriel Zaiga (HP 27 febr.)

Kort fråga till Gabriel Zaiga. Tycker du det var bra och riktigt att USA ingrep i Iran 1953, Guatemala 1953-54. Syrien 1956-57, Indonesien 1957-58, Brittiska Guyana 1953-64, Vietnam 1950-73, Kambodja 1955-73, Laos1957-73, Haiti 1959-63, Guatemala 1960, Ecuador 1960-63, Kongo 1960-64, Brasilien 1961-64, Peru 1960-65, Dominikanska republiken 1960-66, Kuba 1959 till 1980-talet, Indonesien 1965, Ghana 1966, Uruguay 1964-70, Chile 1964-73, Grekland 1964-74, Bolivia 1964-75, Guatemala 1962 och in på 1980-talet, Costa Rica 1970-71, Irak 1972-75, Angola 1975 och fram till 1980-talet, Zaire 1975-78, Jamaica 1976-80, Seychellerna 1979-81, Grenada 1979-84, Marocko 1983, Surinam, 1982-84, Libyen 1981-89, Nicaragua 1981-90, Panama 1969-91 och Haiti 1986-94.

 

Religiösa fanatiker

Fundamentalister och andra religiösa fanatiker kan vara farliga. Det finns muslimska fundamentalister, det finns kristna fundamentalister, det finns judiska och det finns hinduiska fundamentalister. En del anser sig ha rätt att använda våld i sin kamp - de tar sig rätten att döda andra människor. Ju större våldsapparat den religiöse fanatikern har till sitt förfogande, desto farligare är han.

                      Idag är utan tvekan president Bush världens farligaste religiösa fanatiker. President Bush anser sig inte vara Messias men han anser att Gud kallat honom att leda de goda i kampen mot de onda. Presidenten anser att de goda utgörs av USA och dess allierade, de onda utgörs av en massa människor framförallt i fattiga länder. Iraks Saddam Hussein är bara en av dem. Bush är beredd att i Guds namn döda tiotusentals oskyldiga civila i jakten på Saddam Hussein. Vi måste protester - även om det inte går att påverka Bush kan vi påverka några av hans mindre fanatiska rådgivare

'                      President Bush leder kampen mot terrorismen. Han säger att man ska bekämpa terrorister och dem som finansierar eller på annat sätt stöder terrorism. Han borde ha en stor kamp att föra på hemmaplan. USA stöder terrorism, bl.a. i Mellanöstern.

Det finns  i mellanöstern en stat som utövar daglig terror mot människorna i omgivningen, som ockuperar grannländers territorier, som trotsar upprepade FN-resolutioner. Det här landet, Israel, får politiskt, militärt och ekonomiskt stöd från USA. En amerikansk organisation som försöker sprida kunskap om vad som verkligen händer i Israel och Palestina, har räknat ut, att USA:s stöd till Israel uppgår till 10 miljoner dollar per dag. 10 miljoner dollar per dag - till stöd för bl.a. terrorverksamhet, till en stat som struntar i FN:s resolutioner. Bush ägnar sig åt ett förfärligt hyckleri när han säger sig bekämpa terror men stöder Israel.

                      President Bush borde sluta att stödja terror. Han borde använda Amerikas enorma resurser till att skapa en rättvis och fredlig värld. Istället sprider han mera våld och skapar nya terrorister

                      Vi protesterar mot USA:s självpåtagna rätt att utan FN-stöd spela världspolis och starta krig. Vi stöder ett FN-system där de svaga och fattiga har lika stark röst som de mäktiga. Vi protesterar mot tanken att makt är rätt. Vi går inte på Bushs nyspråk att krig är fred

 

 

Är det nu lagligt att mörda Danmarks statsminister?

En fråga till militär- eller folkrättsexperterna om politiska mord i krig

En folkrättsexpert säger att mord på fiendens statschef (eller var det bara överbefälhavare?) är tillåtet enligt krigets lagar. Min fråga är: om en irakier i morgon mördar Bush, Blair eller Danmarks statsminister eller överbefälhavare, är det då helt OK och lagligt? Eller måste vederbörande mördare vara en ”reguljär soldat” och ha uniform på sig? Hur vet man i så fall att de amerikanska bombflygarna bär uniform och kan identifieras som reguljära soldater?

 

Biologiska vapen hittade

Äntligen har USA hittat massförstörelsevapen. Det visade sig att man letat i fel land. Det är i inte i Irak utan i närheten av USA:s huvudstad som man nu gräver upp tunnor med biologiska stridsmedel

Den som söker han finner.

 

När blir det olagliga rätt?

Det olagliga anfallskriget mot Irak har fått den positiva bieffekten att en vidrig diktator störtats. Folkpartiledaren Lars Leijonborg liksom många andra anser att kriget till följd av denna positiva effekt nu har legaliserats. Lars Leijonborg har rimligen inte tänkt igenom konsekvenserna av sin åsikt.

                      Det finns andra brott mot mänskligheten än de som beror på diktaturer. En av de största humanitära katastroferna är den som orsakas av att marknaden inte förmår styra resurser till dem som bäst behöver dem. Därför lever miljontals människor idag i misär och tusentals dör dagligen till följd av fattigdom.

                      Låt oss anta att en enormt välbeväpnad nation, här kallad X, får för sig att rädda de svältande genom att med tvång föra över mat och mediciner från de rika till de fattiga. X försöker få FN att agera men hot om veto från västliga stormakter i FN:s säkerhetsråd sätter stopp. Då beslutar X att sköta det hela själv, ”eftersom FN vägrar att ta sitt ansvar”.

                      Välbeväpnade stormtrupper från X bryter sig in, inte bara hos Hemköp och ICA i Sverige, utan i massor av butiker och lager runtom i den rika världen. De livräddande förnödenheterna skeppas till svältande i U-länder.

Negativa effekter av insatsen är att några tusen poliser och vakter blir dödade och i förbifarten även några hundra kunder. Men de positiva resultaten överväger – miljontals svältande människor blir mätta och glada.

                      Skulle Leijonborg välsigna denna olagliga insats? Eller är det bara när vissa stormakter står för olagligheterna som makt blir synonymt med rätt?

 

Stoppa tortyren

Många människor har tack vare medias rapportering om Saddam Husseins regim fått klart för sig att fruktansvärd terror och tortyr förekommer i vår värld. Många inser nu att vi måste göra något för att få slut på detta. Några har kanske fått för sig att den irakiska regimen var ensam om att använda grym tortyr – eller värst. Men politisk förföljelse och tortyr förekommer i en mängd länder. I den senaste årsrapporten från Amnesty International redovisas fall av tortyr från 75 länder.

                      Amnesty har i flera decennier försökt sprida kännedom om tortyren. På olika sätt försöker vi påverka de regimer som använder tortyr. Det är bl.a. genom protestbrev från ett stort antal Amnestymedlemmar som torterarna kan påverkas.

                      Av medlemssiffror att döma tycks tyvärr allt färre i vårt land vilja engagera sig aktivt i detta arbete för de mänskliga rättigheterna. De som nu till följd av massmedias rapporter om Saddam Hussein blivit upprörda över tortyren borde gå med i Amnesty för att bekämpa tortyr.

Räkneövning för nutidsstuderande intresserade av framtiden

Den växthuseffekt som orsakas bl.a. av människors förbränning av fossila bränslen kommer att leda till allt värre klimatkatastrofer. Rimligen borde vi försöka göra något åt detta hot. Jag föreslår att medvetna lärare och elever tar sig an följande uppgift.

Tag reda på

Räkna ut

Diskutera

Lycka till

 

Glöm inte 11 september

Den 11 september riktades ett skoningslöst slag mot demokratin. Det var den 11 september för 30 år sedan som general Pinochet, inspirerad av USA, störtade den folkvalda regeringen i Chile, torterade och mördade demokraterna och införde en terrorregim.

Har USA något emot demokratier. Nej -USA:s regeringar har inget emot demokratiska regimer – bara de lyder USA

 

Äntligen några riktiga hjältar (sept. 03)

I torsdagens tidning läser jag om hjältar i Israel..

Av och till utnämner media hjältar åt oss; människor som, när de gjort så gott de kunnat, råkat komma först eller hoppat högst eller längst eller dylikt. (Andra som gör så gott de kan blir ibland utnämnda till busar, därför att resultatet av deras ansträngningar, trots goda avsikter, blivit dåligt). Men om man missbrukar ordet hjälte – vad ska man då använda för benämning på sådana människor som trots omgivningen ogillande eller förakt gör viktiga och riktiga insatser? För att inte tala om dem som med risk för eget liv handlar etiskt riktigt?

Några exempel på sådana hjältar: Medicinstudenten Hans Scholl och hans lillasyster Sophie som på 1940-talet vågade protestera mot Hitlers välde. De avrättades för att ha stencilerat och delat ut flygblad i sydtyska städer. En annan hjälte var den tyske soldat som vägrade delta i exekutionspatrullen för att avrätta jugoslaviska partisaner och istället själv dödades. En nutida hjältinna är kongressledamoten från Kalifornien, Barbara Lee, den enda i USA:s kongress som röstade mot de fullmakter som gav president Bush rätt att anfalla Irak. Hon har utsatts för allvarliga hot med anledning av detta.

Och de hjältar jag läste om i tidningen häromdagen är 25 israeliska stridspiloter som meddelat sina chefer att de vägrar utföra uppdrag över ockuperade palestinska områden. Heder åt sådana stridsflygare!

Vi andra borde åtminstone orka protestera mot att en regering beordrar sin krigsmakt att utföra mord på politiska motståndare.

 

Terrorism och moral

Vi upprörs återigen av fruktansvärda terrordåd. Några personer som påstått att ändamålet helgar medlen hudflängs i spalterna, vilket är rättvist. Det är dock inte hederligt att uppröras över detta argument, om man själv hyllar det i andra sammanhang.

Det kan vara på sin plats att påpeka att de värsta terrordåd världen någonsin skådat utfördes i demokratins namn: Dresden 13-15 februari 1945, Hiroshima 6 augusti 1945, Nagasaki den 9 augusti 1945 – för att inte nämna terrorbombningarna av många andra tyska och japanska städer.

Kanske borde vi diskutera om vi alltför lätt använder en förskönande benämning för terror utförd från flygplan?

 

Vi måste konsumera mera

Vi måste konsumera mera. ”Enbart de tre nyetableringarna kräver en försäljning på 755 miljoner kronor för att vara rimligt lönsamma” står det i HP 21 nov.

För 35 år sedan, i adventstid 1968, delade en grupp halmstadsbor ut flygblad på stadens gator. Bladet hade rubriken BEHÅLL JULEN - STOPPA LYX E N och argumenterade för en rättvisare handel i en orättvis värld. Halmstadsborna uppmanades att skänka pengar till Amnesty, Lutherhjälpen eller Vietnamhjälpen.

Sedan dess har girighet och frosseri i vår del av världen år för år ökad istället för att minska. Julhandeln slår ständigt nya rekord. Julborden dignar Halmstadsbarn i åldrarna 3-6 år har i genomsnitt 536 saker i sina rum, enligt en undersökning refererad i veckans nummer av tidningen Vi

Orättvisorna och svälten finns kvar.

Borde vi inte lägga ut åtminstone lika mycket på mat till svältande barn som på vår egen överkonsumtion till jul?

Till debattinlägg 2004

Till tidigare debattinlägg

Hosted by www.Geocities.ws

1