สลาตันฮันกูส


บันทึกของเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ " เจอบันทึกนี้ ให้เอาคำต่อไปนี้ของกูไปประกาศให้คนรู้ว่า กูกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้เป็นโอรสของพระปิยะมหาราช ขอประกาศให้พวกมึงรับรู้ไว้ว่า แผ่นดินสยามนี้ บรรพบุรุษได้เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิตเข้าแลกไว้ ไอ้อีมันผู้ใดคิดบังอาจ คิดทำลายแผ่นดิน ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฤากระทำการทุจริต ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวม จงหยุดการกระทำเหล่านั้นเสียโดยเร็ว ก่อนที่กูจะสั่งทหารผลาญสิ้นทั้งโคตร ให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยาม อันเป็นที่รักของกู ตราบใดที่คำว่า " อาภากร" ยังยืนหยัดอยู่ในโลก กูจะรักษาผืนแผ่นดินสยามของกู ลูกหลานทั้งหลาย แผ่นดินใดให้เรากำเนิดมา แผ่นดินให้เราซุกหัวนอน ให้ความร่มเย็นเป็นสุข มิให้อาทรร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น "

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษและประธานองคมนตรีท่านกล่าวไว้ว่า "เกิดเป็นคนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ผมต้องการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จึงเกิดความคิดที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและประสบการณ์ด้านยุทธการและการข่าว ที่ได้ประสบมาโดยตรงหลังจากที่ได้รับราชการในหน่วยงานหนึ่งของกองทัพบก มายาวนานพอสมควร โดยคลุกคลี ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่แถบจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งได้มีโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่นอกประเทศหลายครั้ง เกร็ดชีวิตและข้อมูลทางลึกของผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวกรองแต่ละคนน่าศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง และอะไรคือความสำเร็จ ..อะไรคือล้มเหลว...ทางราชการและกองทัพบกได้รับอะไรบ้าง.....สภาความมั่นคงของชาติ...... หรือหน่วยข่าวกรองที่มีอยู่หลายหน่วยงานเป็นเครื่องมือของใคร ........ อะไรเป็นตัวกำหนดความมั่นคงของประเทศ.. โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ยังคงมีอยู่การก่อการร้ายอยู่อย่างต่อเนื่อง หลายรูปแบบ..คลื่นใต้น้ำได้ก่อตัวมายาวนาน....ไฟใต้ยังคงคุกรุ่น......รอวันแตกหัก หากผู้ที่มีอำนาจดำเนินนโยบายผิดพลาด ..อะไรเป็นตัวชี้กำหนดสถานการณ์..อะไรคือความจริงที่เปิดเผยไม่ได้ ...อะไรคือข้อมูลที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน .....โปรดติดตามนะครับ..... ก่อนที่ผมจะเริ่มเขียนโฮมเพจในครั้งนี้ ผมนึกถึงบุคคลผู้มีพระคุณต่อชาติไทยหลายท่าน แต่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ บุคคลเหล่านั้นได้..ทุ่มเท.. เสียสละ.ด้วยความมุ่งมั่น...ในการแก้ปัญหา..ต่อสู้กับภัยของชาติไทยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ..นับได้ว่าท่านเหล่านั้นนับเป็นครูของผม และได้สร้างบทเรียนอันมีค่ามหาศาลต่อการปกป้องประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ที่ลืมไม่ได้ผมขอขอบพระคุณอาจารย์ไทย ฤทธิ์ประเสริฐ และอาจารย์เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ ผู้ประสิทธิประสาทและกระตุ้นให้ผมศึกษาและเรียนรู้การเขียนเว็บไซต์นี้เป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้ด้วยครับ อนึ่งขอย้ำว่าข้อเขียนทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทางราชการแต่อย่างใด หากพาดพิงถึงผู้ใด ผมต้องขออภัยมา ณ ที่ด้วยครับ
ไฟสุมขอนที่ภาคใต้ตอนล่าง ใครเผาโรงเรียน ? องค์การก่อการร้าย
องค์การก่อการร้ายสากล ขบวนการ PULO ขบวนการ B'R'N' ขบวนการ Mujahidin คนขายชาติ
การก่อวินาศกรรมของโจรก่อการร้าย วงจรอุบาทย์ หะยีดาโอ๊ะท่าน้ำ การเรียกค่าคุ้มครอง ประสบการณ์ชีวิต

ใคร..บ่อนทำลายทางทหาร

อะไรจะเกิดขึ้น..เมื่อยุทธศาสตร์ภาคใต้..ถูกทำลาย

ทำเนียบองค์กรก่อการร้าย

คอยพบกับเหตุการณ์สำคัญ..เตรียมอ่าน


ข่าวและเหตุการณ์สำคัญประจำวัน ในพื้นที่ห้าจังหวัดช ายแดนภาคใต้
รออ่านประวัติผู้ก่อตั้งขบวนการก่อการร้ายในประเทศไทย

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม/ปอเนาะ

พื้นที่/การปกครอง

คำสารภาพของโจรก่อการร้าย

 • ข้อมูล จ.สตูล
 • ข้อมูล จ.สงขลา
 • ข้อมูล จ.ยะลา
 • ข้อมูล อ.เบตง
 • ข้อมูล จ.ปัตตานี
 • ข้อมูล จ.นราธิวาส
 • รัฐกลันตัน
 • รัฐเปรัค
 • รัฐเคดาห์
 • รัฐเปอร์ลิส
 • องค์การสหประชาชาติ
 • ท่านที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการก่อการร้ายในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคใต้ กรุณาส่งข้อมูลไปที่ [email protected] yahoo.com

  บทบรรณาธิการ

  จัดทำครั้งแรก วันที่ 23 ก.ค.2543


  [แสดงความคิดเห็น] [ความรู้สึก] [เล่าประสบการณ์] [วิเคราะห์เหตุการณ์] [อยากจะเขียน] ของคณะผู้จัดทำซึ่งดำเนินการ[โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางราชการแต่อย่างใด] ยินดีและเต็มใจรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนและยอมรับคำติชมโดยดุษฏีครับ


  hotmail.com | thummai.com| ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ข่าวสด | ฐานเศรษฐกิจ | อ.ส.ม.ท | Bangkok Post | The Nation | ผู้จัดการ| stars | ข่าวทหารไทยในติมอร์ | คู่คิด | นักรบ | มูญาฮีดีน| องค์กรมุสลิมโลก| ขบวนการพูโล| มาเลเซีย| องค์กร| องค์การก่อการร้ายสากล เวบไซท์ของ B R N| องค์การสหปัตตานีเสรี|


  ติดต่อคณะผู้จัดทำ [email protected]


  1

  Hosted by www.Geocities.ws

  1