Tanıtım     Çalışanlar   Veriler   Eğitim   Önemli Bilgiler   Linkler   Kapadokya   Açılış Sayfası

VİRAL HEPATİTLER

A - B - C - D - E

HEPATİT NEDİR ?

Bütün dünyada oldukça yaygın bir hastalık grubu olan viral hepatitler halkımızın "sarılık " olarak bildiği hastalıktır. Oysaki sarılık demek Viral Hepatit demek değildir. Sarılık ,viral hepatitlerin yalnızca bir bulgusudur. Hastaların çoğu sarılık olmadan bu hastalığı geçirirler. 

HEPATİT TÜM DÜNYADA SALGINLAR YAPAR

Viral Hepatit ;virüslerin yol açtığı karaciğer iltihabıdır.Virüsler vücuda kan yada ağız yolu ile girerek karaciğere yerleşip çoğalarak karaciğer hücrelerini hasara uğratır ve karaciğerin işlevlerini bozar. Bugüne kadar hastalık yapan beş tane hepatit virüsü saptanmıştır.Bunlar A,B,C,D ve E tipi hepatit virüsleridir.


BELİRTİLERİ

-AŞIRI HALSİZLİK

-ÇABUK YORULMA

-BULANTI,KUSMA

-ÇAY RENGİ İDRAR

-BELİRSİZ EKLEM VE KAS AĞRILARI

-KARIN AĞRISI,BAŞ AĞRISI

-SARILIK(nadiren görülmektedir.bazen gözakları,bazende tüm vücut sararacak şekildedir)


A ve E tipi HEPATİTLER

A ve e tipi viral hepatitler halkımızın "Bulaşışıcı Sarılık" olarak bildiği hastalıktır.Bulaşıcı sarılıkta ani başlayan ,belirgin işaretler veren hastalık tablosu oluşur ve kendiliğinden iyileşirler . Bulaşıcı sarılık ; koşulları kötü olan toplumlarda sık rastlanır.Bulaşıcı sarılığa neden olan A ve E tipi hepatit virüsleri hastaların dışkılarında bulunur.lar.Dışkıların bulaştığı su ve yiyeceklerle yada yakın temas yolu ile geçer.kan yolu temas sonucu bulaşma yok denecek kadar azdır. 

BULAŞICI SARILIK ,DIŞKILARIN BULAŞTIĞI SU VE YİYECEKLERLE

yada YAKIN TEMAS YOLU İLE GEÇER

Gelişmemiş ülkelerde salgınlaryaparlar.Toplu yaşanılan yerlerde (eviçi,kreş,anaokulu,kışla gibi) salgınlara neden olur .Ülkemizde toplumun büyük bir kısmı çocukken bu hastalıgı geçirir ve ömür boyu bağışık kalır. Bulaşıcı sarılık ;sürekli vücutta taşınmaz,siroz ve karaciğer kanseri oluşturmaz. 

TOPLUMUN BÜYÜK KISMI ÇOCUKKEN HEPATİT A GEÇİRİR


A VE E TİPİ HEPATİTLER TEDAVİSİ VE KORUNMA

Bulaşıcı sarılığın en iyi tedavisi istirahat ,dengeli ve yeterli beslenmedir. 

BULAŞICI SARILIĞIN BULAŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN

TEMİZLİK KURALLARINA DİKKAT ETMEK GEREKİR.

Bulaşıcı sarılık ;büyük oranda dışkı ve ağız yolu ile bulaşır .Bu yol ile bulaşmanın önlenmesi bir alt yapı sorunudur. Kişisel korunmada ise,temizlik kurallarına dikkat etmek gerekir. En etkili kişisel korunma ,hasta kişilerin sağlıklı kişilerle temasının denetlenmesidir. Hasta normal yaşam ortamından uzaklaştırılmamalı ancak hastaya ait eşyaların kullanılmaması gerekir. Hasta kişiler başkalarına kesinlikle yiyecek hazırlamamalıdır. Kullanılan mutfak eşyası ,elbise ,çarşaf gibi eşyaların sabun ve sıcak su ile yıkanması yeterlidir. Salgınlar durumunda içme suları kaynatılmalıdır. 

HERKES YEMEKTEN ÖNCE VE SONRA ELLERİNİ SABUN VE SU İLE YIKAMALIDIR

Bulaşıcı sarılık aşısı ,gerekli kişilere uygun doz ve tekrarlarla yapılırsa uzun süreli koruma sağlar. 

BULAŞICI SARILIĞIN EN İYİ TEDAVİSİ İSTİRAHAT ,

DENGELİ VE YETERLİ BESLENMEDİR


B,C,D TİPİ VİRAL HEPATİTLER

B,C,D Tipi viral hepatitler halkımızın , " gizliSarılık " yada "kara sarılık" olarak bildiği hastalıktır. 

GİZLİ SARILIK GEÇİREN KİŞİLERİN BİR KISMINDA

SİROZ VE KARACİĞER KANSERİ GELİŞİR

Gizli sarılık mikrobunu alan kişilerin bir kısmı bu mikrobu vücutlarında taşırlar ve başkalarına bulaştırırlar. Bu kişilere "taşıyıcı" denir. Taşıyıcı olmak dahi ilerde siroz ve karaciğer kanseri gelişmesi için yeterlidir. Üstelik taşıyıcı kişilerin virüsü başka kişilere de bulaştırması toplumun geleceği açısından büyük bir sorun oluşturmaktadır. 

DÜNYADA 300 MİLYON KİŞİ ;TÜRKİYEDE 5 MİLYON KİŞİ

HEPATİT B VİRÜSÜ TAŞIYICISIDIR

HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİSİ HEPATİT B VİRÜSÜ İLE TEMAS ETMİŞTİR

BULAŞMA YOLLARI

-En önemli yol kan temasıdır.(Kan nakli,ortak enjektör kullanımı yada herhangi bir yolla kan teması) -Cinsel ilişki -Anneden bebeğe 

GİZLİ SARILIK ;

KAN YOLU ,CİNSEL İLİŞKİ İLE VE ANNEDEN BEBEĞE GEÇER

B,C,D tipi HEPATİTLER TEDAVİSİ VE KORUNMA

Gizli sarılıkta ani başlayan hastalıkta en iyi tedavi,istirahat,dengeli ve yeterli beslenmedir. Günümüzde eski yanlış inançların aksine ,bir çok değişik ilaçlarla sarılığın tedavisi yapılmaktadır. 

GİZLİ-KARA SARILIĞIN TEDAVİSİ VE AŞISI VARDIR

Gizli sarılıkta başlıca buluşma , kan yolu ile olduğundan ; Kan yolu ile bulaşmaya Yönelik önlemler alınmalıdır. Bunun için kan bankalarında ,hastane ve Kızılay ’ da virüs taramaları yapılmaktadır. Ortak iğne yada enjektör kullanımından kaçınılmalıdır. Ayrıca her şüpheli cinsel ilişkide prezervatif kullanılmalıdır. Ailede sarılık geçiren kimse varsa yada risk altındaki kişiler hekime başvurarak korunma sağlar.

RİSK GRUPLARI

-Sağlık personeli -Korunmasız(Prezervatif kullanmadan) cinsel ilişkide bulunanlar.

-Gizli sarılık mikrobu taşıyan kişilerin aile fertleri

-Sarılık virüsü taşıyan yada hamileliğinde gizli sarılık geçiren annelerin bebekleri

-Sarılık mikrobu taşıyan kişinin eşi

-İnsan kanı ve sıvıları ile temas eden güvenlik personeli ve askerler -Makineye giren böbrek hastaları -Sık kan verilen kan hastaları

-Damar içi uyuşturucu kullananlar.


Bu sayfadaki bilgiler Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müd. 'den alınmıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2001

Hosted by www.Geocities.ws

1