Tanıtım     Çalışanlar   Veriler   Eğitim   Önemli Bilgiler   Linkler   Kapadokya   Açılış Sayfası

 

NEVŞEHİR 3 NOLU MERKEZ SAĞLIK OCAĞININ TANITIMI

           3 Nolu Merkez  Sağlık Ocağı(3NMSO),24.03.1991 tarihinde, Nevşehir İlinin yeni kurulan semtlerinden olan, Güzelyurt Mahallesi ve Ragıp Üner Mahallesi’ni de kapsayan 2000 Evler bölgesinde, 214 A Blok No.2 Apartmanının zemin katında, zamanın Sağlık Bakanı Halil Şıvgın’ın katılımı ile açılmıştır.

    Sağlık Ocağı 214 A Blok No.2 Apartmanında kiralık olarak 3 yıl çalışma yapmış olup, kira sözleşmesinin bitmesi nedeniyle, binası yeni yapılan, Ragıp Üner Mahallesi Combuz mevkiinde bulunan Halk Sağlığı Laboratuarının bodrum katına taşınmıştır.Burada 2.5 yıl çalışma yaparken ayrıca 2000 Evler Mahallesi halkının yoğun talebi üzerine Belediye dükkanlarının üst katına hasta muayenesi,enjeksiyon ve pansuman için doktor,hemşire,sağlık memuru ve hizmetli görevlendirilerek geçici olarak hizmetine devam etmiştir.

          1994 yılında 2000 Evler Mahallesinde şu anki Sağlık Ocağının binasının temelleri atılmış olup 1996 Kasım ayında kendi binasında hizmet vermeye başlamıştır.

           Sağlık Ocağımız bina olarak şehir tipi olarak planlanmış;planı 3 katlı oluğu halde tasarruf genelgesi nedeniyle 2 katlı olarak yapılmıştır.3.kat lojman olarak planlanmış ancak yapılamamıştır.Lojmanı bulunmamaktadır.

           Sağlık Ocağımızın 2.katı geçici olarak Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Şube Müdürlüğüne tahsis edilmişti.Bu kurum 2000 yılının Eylül Ayında kendi binasına taşındı.Üst katın kullanımı Sağlık Ocağımızca değerlendirilmiş olup ayrıca Erciyes Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğretim Görevlileri ve öğrencileri için uygulamalı Sağlık Ocağı haline getirilerek kullanım imkanına açılmıştır.

          Ocağımızın bodrum katında kalorifer dairesi ve Sağlık Müdürlüğünün ambar depoları bulunmaktadır.

           Sağlık Ocağımızın büyük bir bahçesi mevcut olup ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır.2000 yılında 63 adet  Çam Ağacı dikilmiştir.2002 yılında da ağaçlandırma çalışmalarına devam edilerek 130 adet Mazı tipinde çam ağacı dikilmiştir.Ocağımızın bahçesi de Nevşehir Belediyesi tarafından çimlendirilmiştir.

           Şu anda Sağlık ocağımız 3 Doktor,3 Sağlık memuru, 7 Hemşire ,4 Çevre Sağlık Teknisyeni , 5 ebe , 1 memur  ve 2 hizmetli ile çalışmalarına devam  etmektedir.

           Ocağımız bölgesindeki 6994 nüfus ve 2389 haneli Güzelyurt Mahallesi 2001 Eylül Ayında 7 Nolu Sağlık Ocağının açılması ile birlikte bu ocağın bölgesine geçmiştir.

 

3NMSO bölgesinin tanıtımı

         Sağlık ocağımız bölgesi 2 mahalleden oluşmaktadır.

                                          1-Ragıp Üner  Mahallesi

                                          2-2000 Evler   Mahallesi

1-Ragıp Üner Mahallesi:Nevşehir-Avanos yolu üzerindeki Petrol İstasyonu’nun altındaki 22.sokaktan başlayıp 2000 evler 1.yol sınırına kadar olan bölgedir.Mahalle mevki olarak Kızıltepe’nin büyük bir çoğunluğunu ve Combuz mevkiinin tamamını kapsar.Mahalle Nevşehir’in yeni ve modern  mahallelerinden biridir.Alt yapı çalışmaları yapılmış olup yolları asfalt veya parke taşı ile döşenecektir.Mahallenin Combuz mevkiinde,Halk Sağlığı Laboratuarı, 150 yataklı Nevşehir Devlet Hastanesi bulunmaktadır.

                Mahallede ayrıca Kızılay Tıp Merkezi,Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü,Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü,bir İlköğretim Okulu,bir mescit ve bir Cami,bir Cami inşaatı ve Koparan Cami Kuran Kursu bulunmaktadır.Jandarma taburu arazisinin bir kısmı da bu mahallededir.

2-2000 Evler Mahallesi:Tarihsel gelişimi ile Nevşehir’in Karayazı  mevkiinin tamamını kapsar.Anayoldan Üniversiteye kadar olan kesimdir.Bölge eski üzüm bağlarıyla Nevşehir’e has sarı taş ocaklarının bulunduğu bir mevkidir.Mahalle modern mahallelerin kuruluşuna öncülük etmiştir.Bu bölgede Erciyes Üniversitesine bağlı fakülteler,bir Lise,iki İlköğretim,bir Süperlise,Bağcılık ve Orman işletmeciliği,T.E.D.A.Ş.,Tekel İçki Fabrikası,üç cami,Sosyal Hizmetler Yetiştirme Yurdu,Öğrenci yurdu inşaatı ve Sağlık Ocağımıza yakın büyükçe bir belediye parkı vardır.

      Sağlık Ocağı bölgesi ekonomik ve sosyal yapısı :Bölge nüfusunun çoğunluğunu, çevre ilçe, kasaba ve köylerden göç etmiş memur , işçi ve esnaf  kesimini içermektedir. Şehir yaşamı ile göç ettikleri bölgenin kültürel özelliklerini yaşatmaya çalışan karma yapıdadır.Düğünlerde ve ölümlerde ziyaretlerin ağırlıklı yapıldığı bir anlayış sergilenir.

      Eğitim:Nevşehir’in en yüksek okuma yazma oranı bizim bölgemizdedir.

      Coğrafi durum:İki  mahalle birbirine paralel konumdadır.Bölgede güney kuzey yönüne doğru dağlar uzanmaktadır.

      İklim:Yazları sıcak ve kurak,kışları soğuk ve yağışlıdır.2000 Evler bölgesi şehir merkezine altı km uzakta ve rakım olarak daha alçak olduğu için   Nevşehir’e göre daha sıcaktır.

      Sanayi:Bölgede Tekel İçki Fabrikası ve Sarıtaş Ocakları bulunmaktadır.

      Tarım:Kızıltepe mevkiinde imar planı dışında kalan bölgede ağırlıklı olarak üzüm bağları mevcuttur.Bazı kesimlerde seyrek olarak buğday ekimi yapılmaktadır.

      Ulaşım:2000 Evler Mahallesine Nevşehir’in her yerinden dolmuş ve otobüsle ulaşılabilmektedir.

      İçme ve kullanma suyu:Evlerin hepsinde şebeke suyu bulunmaktadır.

      Telefon:Her 2 mahallemizde telefon hattı döşeli olup ,evlerde % 99 oranında telefon mevcuttur.

      Bağlı bulunduğumuz Sağlık Müdürlüğü Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü olup,merkeze bağlı merkez ilçede 7 adet Sağlık Ocağı mevcuttur.

     3 Nolu Sağlık Ocağının hitap ettiği bölgede Kızılay Tıp Merkezi,faal durumda olan Halk Sağlığı Laboratuarı ,A.Ç.S. ve A.P. merkezi ,150 yataklı Dr. İ.Şevki Atasagun Devlet Hastanesi ve Özel Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.

   

 

Hosted by www.Geocities.ws

1