Tanıtım     Çalışanlar   Veriler   Eğitim   Önemli Bilgiler   Linkler   Kapadokya   Açılış Sayfası

                                                                               EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

 1. Sağlık ocağı dışında,hizmet içi eğitim alan personellerin ve konuların dağılımı:

Dr. Bülent Öden:Deprem,GBP,Hipertansiyon,Diabet,Gastroenteroloji,Kuduz,Hiperlipidemi,

ASYE,Antibiyotikler,Osteoartrit ve Romotoid arterit hakkında eğitim almıştır.

Ebe Muazzez Dağdibi,Ebe Selma Topal,Hemşire Filiz Çetin Diyabet ve Hipertansiyon eğitimi almışlardır.

Hemşirelerimizden Tülay Dişçeken,Mine Beceren,Saliha Cengiz,Bircan Ünal, Filiz Çetin Ebelerimizden Selma Topal,Muazzez Dağdibi, Nezaket Kocabayraktar Deprem Eğitimi almışlardır.

ÇST Ahmet Türktüzün Kanser araştırma ve veri toplama eğitimi almıştır.

2. Sağlık Ocağı içerisinde,Hizmet içi eğitim alan personelin ve konuların dağılımı:

Dr. Bülent ÖDEN

Dr. Fethinaz SEVİNÇ

S.M.Mehmet DEMİR

S.M. Latif ASLAN

Hem.Döndü KORKMAZ

Hem.Mine BECEREN

Hem.Bircan ÜNAL

Hem.Saliha CENGİZ

Hem.Filiz ÇETİN

Ç.S.T.İbrahim CAN

Ç.S.T.Ahmet TÜRKTÜZÜN

Ç.S.T.Ahmet YILMAZ

Ç.S.T.Burhan ÇUBUK

Ebe Muazzez DAĞDİBİ

Ebe Nezaket KOCABAYRAKTAR

  1999 Yılında Tarihlere göre Hizmet İçi Eğitim Konuları Listesi:

 

06.01.1999    - Sağlık personelinin görevleri ve sorumlulukları -Temel sağlık hizmetlerinin esasları

13.01.1999     -Sağlık sorunları ve Önceliklerinin belirlenmesi -Toplumu tanıma ve organizasyon

27.01.1999     -Hizmetin kalitesinin değerlendirilmesi -Sağlık hizmetleri ile ilgili yasalar

03.02.1999     -Mikroorganizmaların sınıflandırılması -Mikroorganizmaların giriş  yolları

10.02.1999     -Sterilizasyon ve metotları -Dezenfeksiyon ve metotları

17.02.1999     -Bağışıklama -Aşı ve serumlar(Sınıflandırılması,kullanımı,doz,kontrendikasyonları

24.02.1999     -0-6 yaş arasında uygulanan aşılar -Anaflaksi

03.03.1999     -İlk yardımın hedefleri -Yaralar

10.03.1999     -Pansumanlar ve sargılar -Yanıklar

17.03.1999     -Kanamalar -Solunum sistemi ile ilgili ilk yardım

24.03.1999     -Dolaşım sistemi ile ilgîli ilk yardım -Travmalar

07.04.1999     -Kırıklar -Zehirlenmelerde ilk yardım

14.04.1999     -Burkulma,çıkık ve kramplarda ilk yardım -Güneş  çarpması ,boğulma,donmalarda ilk yardım

21.04.1999     -Elektrik çarpması,nükleer serpinti ve radyoaktif maddelerle yaralanmalarda ilk   yardım -Kazazedenin kurtarılması,taşınması ve genel kurallar

28.04.1999     -Gebeliğin fizyolojisi -Fetüs Fizyolojisi

05.05.1999     -Gebelikte meydana gelen değişiklikler -Doğum öncesi bakım

12.05.1999     -Gebe muayene usulleri ve gebe bakımı -Gebelik komplikasyonları

26.05.1999     -Normal doğum -Yeni doğan bakımı,izlenmesi,beslenmesi

02.06.1999     -Anne sütü  Gelişmenin izlenmesi

09.06.1999     -İshalde ağızdan sıvı verme -Beslenmenin önemi ve beslenmeyle ilgili genel terimler

16.06.1999     -Derece-nabız ve solunum -Sıcak ve soğuk tatbikat

23.06.1999     -Enjeksiyon teknikleri -Pansumanlar

30.06.1999     -Lavmanlar -Lavajlar ve tübajlar

07.07.1999     -Bandaj ve sargı çeşitleri -Asepsi-Antisepsi, Sterilizasyon, dezenfeksiyon

14.07.1999     -Enfeksiyon halkası -Enfeksiyon amili

21.07.1999     -Enfeksiyon kaynağı ve bulaşma yolları, Enfeksiyon kapısı ve vücuda yayılma yolları

28.07.1999     -Enfeksiyon hastalıklarının genel belirtileri -Epidemiolojik araştırmanın önemi

04.08.1999     -İhbarı mecburi hastalıklar Sık görülen hastalıklardan korunma erken tanı ve tedavi

11.08.1999      -Parazitler hastalıklar -Su ve besinle bulaşan

18.08.1999      -Solunum yoluyla bulaşan -Kan yoluyla bulaşan hastalıklar

25.08.1999      -Direk temasla bulaşan hastalıklar -Zoonotik hastalıklar.

01.09.1999      -Tropik hastalıklar -İlaçlara genel bakış

08.09.1999      -İlaçların dozu hakkında genel bilgi -İlaçların veriliş yolları ve etkileri

15.09.1999      -İlaçların sınıflandırılması ve formastatik şekilleri -İlaç alışkanlıkları ve tedavisi

22.09.1999      -Besin öğeleri -Besinlerin enerji değerleri

29.09.1999      -Özel durumlarda beslenme -Beslenme bozuklukları.

06.10.1999      -Eğitim ile ilgili kavramlar -Sağlık eğitiminin yeri ve önemi

13.10.1999      -Birey,aile,grup ve toplumun sağlık eğitimi ihtiyaçları yönünden tanınması -Sağlık eğitiminin planlanması ve programlanması

20.10.1999      -Sağlık eğitiminin genel amaçları ve konuları -Sağlık eğitimi yöntem ve teknikleri

27.10.1999      -Sağlık eğitimi araçları   . -Sağlık eğitiminde işbirliği yapılacak kuruluşlar

03.11.1999      -Kamuya açık yerlerin sanitasyonu -Konut sağlığı

10.11.1999      -Gürültü kontrolü -Gıdaların korunması

17.11.1999      -Atıkların zararsızlaştırılması -Vektör kontrolü

24.11.1999      -Zararlı alışkanlıklar

01.12.1999     -Sağlık istatistiklerinin önemi ve amaçları

08.12.1999     -Sağlık istatistiği veri kaynakları toplama yöntemleri ve değerlendirilmesi

15.12.1999     -Araştırma ve araştırmanın aşamaları

22.12.1999     -Sağlık istatistiğinde önemli olan bazı hayati organların tanımı ve hesaplanması

29.12.1999      -Toplum sağlığı hizmetleri ile ilgili kart ve formların doldurulması.

                     

2000 Yılında Tarihlere göre Hizmet İçi Eğitim Konuları Listesi:

05.01.2000   - Bulaşıcı hastalıklar ve epidemioloji

12.01.2000   - Genel beslenme

19.01.2000   - Adaptasyon eğitimi

26.01.2000   - Meslek esas ve teknikleri

02.02.2000   - İlk yardım

09.02.2000   - Ana Çocuk Sağlığı

16.02.2000   - Sağlık istatistiği

23.02.2000   - Çevre sağlığı

01.03.2000   - Farmakoloji

08.03.2000   - Mikrobiyoloji ve Bağışıklanma

22.03.2000   - Sağlık eğitimi

29.03.2000   - Genel beslenme

05.04.2000   - Ruh sağlığı

12.04.2000   - Bulaşıcı hastalıklar ve epidemioloji

19.04.2000   - Çevre sağlığı

26.04.2000   - Meslek esas ve teknikleri

03.05.2000   - İlk yardım

10.05.2000   - Adaptasyon eğitimi

17.05.2000   - Bulaşıcı hastalıklar ve epidemioloji

24.05.2000   - Genel beslenme

31.05.2000   - Ruh sağlığı

07.06.2000   - Ana Çocuk Sağlığı

14.06.2000   - Çevre sağlığı

21.06.2000   - Sağlık eğitimi

28.06.2000   - Sağlık istatistiği

05.07.2000   - Genel beslenme

12.07.2000   - Bulaşıcı hastalıklar ve epidemioloji

19.07.2000   - Mikrobiyoloji ve Bağışıklanma

26.07.2000   - Ana Çocuk Sağlığı

02.08.2000   - Adaptasyon eğitimi

09.08.2000   - Çevre sağlığı

16.08.2000   - Ruh sağlığı

23.08.2000   - Bulaşıcı hastalıklar ve epidemioloji

06.09.2000   - Ana Çocuk Sağlığı

13.09.2000   - Çevre sağlığı

20.09.2000   - İlk Yardım

27.09.2000   - Farmakoloji

04.10.2000    - Meslek esas ve teknikleri

04.10.2000    - Farmakoloji

11.10.2000   - Sağlık eğitimi

18.10.2000   - Sağlık istatistiği

25.10.2000   - Mikrobiyoloji ve Bağışıklanma

01.11.2000   - Ana Çocuk Sağlığı

08.11.2000   - Çevre sağlığı

15.11.2000   - Bulaşıcı hastalıklar ve epidemioloji

22.11.2000   - İlk Yardım

29.11.2000   - Genel beslenme

06.12.2000   - Mikrobiyoloji ve Bağışıklanma

13.12.2000   - Adaptasyon eğitimi

20.12.2000   - Sağlık istatistiği

 

2001 yılında 1999 yılı konuları ,2002 yılında ise 2000 yılı konuları her hafta Çarşamba günleri anlatıldı.

3. 3 NMSO  1999-2002  yılları  topluma  verilen  eğitimlerin  ve  konuların  dağılımı (Tablo 100,101,102,103).

EĞİTİM KONULARI:

1:Hijyen ve çevre sağlığı

2:Beslenme

3:Çocuk sağlığı ve çocukluk dönemi hastalıkları

4:Ana sağlığı ve aile planlaması

5:Bulaşıcı hastalıklar ,korunma,aşılar ve serumlar

 

1999 YILI EĞİTİMİN KONUSU

AYLAR

01

02

03

04

05

OCAK

16

21

15

20

13

ŞUBAT

49

10

8

11

12

MART

65

2

2

2

0

NİSAN

29

14

5

9

31

MAYIS

0

6

14

7

0

HAZİRAN

0

19

16

22

0

TEMMUZ

58

25

25

25

20

AĞUSTOS

36

0

0

20

15

EYLÜL

0

20

0

0

17

EKİM

11

17

0

0

10

KASIM

69

0

15

10

10

ARALIK

35

0

40

30

20

TOPLAM

368

134

140

156

148

 

 

2000 YILI EĞİTİMİN KONUSU

AYLAR

01

02

03

04

05

OCAK

52

2

24

6

3

ŞUBAT

48

40

11

18

0

MART

60

30

20

0

16

NİSAN

70

11

30

6

70

MAYIS

50

27

10

0

52

HAZİRAN

88

70

63

0

0

TEMMUZ

49

60

20

12

16

AĞUSTOS

30

30

13

10

16

EYLÜL

26

13

30

0

17

EKİM

26

10

0

0

60

KASIM

48

18

0

10

0

ARALIK

37

10

13

15

27

TOPLAM

584

321

234

77

277

 

 

2001 YILI EĞİTİMİN KONUSU

AYLAR

01

02

03

04

05

OCAK

50

12

10

0

7

ŞUBAT

55

13

12

0

0

MART

45

33

17

6

9

NİSAN

67

21

0

9

7

MAYIS

65

23

0

0

24

HAZİRAN

23

14

13

6

43

TEMMUZ

12

0

14

0

55

AĞUSTOS

45

12

4

0

0

EYLÜL

67

23

0

5

6

EKİM

54

32

0

5

5

KASIM

66

12

12

5

0

ARALIK

32

10

2

6

12

TOPLAM

582

207

87

46

173

 

 

2002 YILI EĞİTİMİN KONUSU

AYLAR

01

02

03

04

05

OCAK

12

10

0

20

3

ŞUBAT

12

10

0

10

0

MART

0

0

43

2

16

NİSAN

32

0

30

9

75

MAYIS

0

10

41

7

5

HAZİRAN

10

11

0

12

0

TEMMUZ

10

0

0

25

14

AĞUSTOS

15

0

7

10

12

EYLÜL

17

12

4

0

17

EKİM

10

0

18

0

60

KASIM

10

0

5

10

40

ARALIK

20

18

0

39

17

TOPLAM

148

71

148

144

259

4. Yapılan araştırmalar:

 Hemşire Saliha Cengiz

               Döndü Korkmaz

               Bircan Ünal

               Filiz Çetin

               Mine Beceren

                                         Laboratuar çalışmalarında bulunmuşlardır.

 

         2000 Yılında İlaç Firmalarının katkılarıyla Sağlık Ocağımıza Glikoz ve Kolesterol ölçen bir cihaz alınmış ve Uygun görülen hastalarda bazı laboratuar tetkikleri yapılmıştır.

 

        2000 Yılında Sağlık Eğitim Merkezi Başhekimi Dr. Süleyman Kurt’un Sağlık Ocağımızca da desteklenen bir çalışması sonucunda Nevşehir İl merkezinde 808 kişinin kan grubuna bakılmış ve aşağıya oranları çıkarılmıştır.(Tablo 104).

 

Tablo 104:Kan Grubu Çalışması

A RH +

391

0,48

A RH -

42

0,05

B RH +

25

0,03

B RH -

1

0,01

AB RH -

8

0,01

AB RH +

63

0,07

 0 RH +

240

0,29

0 RH -

38

0,04

TOPLAM

808

1

1)Son 5 yıllık su numunesi sonuçlarına bakıldığında en çok olumsuz sonuç gelen ayın Ağustos olduğu aşikardır.Bu ayda havalar aşırı derecede ısındığından kuyulardan temin edilen şebeke suyunun azalması sonucunda sularda bakteriyolojik bir bozulma olduğu düşünülmektedir.Belediyemiz ile yeni su kaynaklarının bulunması konusunda sürekli temas halindeyiz.Uzun vadede Niğde’den su getirtileceği bilgisi alınmış olup klorlama çalışmalarında devamlı belediye ile görüşmekteyiz.

2)İshal vakaları Türkiye’nin her bölgesinde olduğu gibi bizim bölgemizde de yaz aylarında artış göstermektedir.Nedenleri bir önceki bahiste de belirtildiği gibi suların kirlenmesi ve dengesiz beslenmedir.Bölgemize yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden işçiler gelmekte ve tarlalarda çalışmaktadırlar.Bu işçiler genel hijyen ve beslenme kurallarına uymadıkları,şebeke sularından daha çok kuyu sularından yararlanmaktadırlar.Bu nedenle bu insanlarımızda ishal vakalarına daha çok rastlamaktayız.

 

            2000 yılı içerisinde bölgemizde kaç tane Zihinsel ve Bedensel Özürlü olduğu tespit  edilmiştir.Çıkan neticeye  bakılarak halkımıza akraba evliliklerinin sonuçları anlatılmıştır.

            2000 yılında tüm Türkiye’de olduğu gibi Nisan ve Mayıs aylarında Ulusal Aşı Günleri etkinlikleri çerçevesinde Polio Aşısı yapılmış olup hedeflerimize tam anlamıyla ulaşmışızdır.

Hosted by www.Geocities.ws

1