Tanıtım     Çalışanlar   Veriler   Eğitim   Önemli Bilgiler   Linkler   Kapadokya   Açılış Sayfası

 

ADLİ TRAVMATOLOJİ

 

Dr. Ercüment AKSOY, Dr. Atınç ÇOLTU, Dr. Beyhan EGE, Dr. Gürsel GÜNAYDIN,
Dr. Mehmet Akif İNANICI, Dr. Hüseyin KARALİ, Dr. Mustafa KARAGÖZ,
Dr. Cemil ÖTKER, Dr. Ali YEMİŞÇİGİL

 

ADLİ OLGUNUN TANIMLANMASI

Yurttaşlık görevlerinden biri de karşılaşılan yasadışı olayları ihbar etme zorunluğudur. Bu zorunluluk sağlık görevlileri için yasal olarak da belirtilmiştir.

TCK nun 530. maddesinde "Hekim, cerrah, ebe yahut diğer sağlık memurları, kişiler aleyhine işlenmiş bir suçla karşılaştıklarında mesleklerinin gerektirdiği yardımı yaptıktan sonra durumu adliyeye veya güvenlik güçlerine bildirmezlerse bu bildirimin yardımcı oldukları kişinin takibata uğramasına yol açacağı haller hariç olmak üzere beşbindörtyüz liraya kadar hafif nakit para cezasına mahkum olurlar." demektedir. (Para cezaları KHK’ler ile her sene arttırılmaktadır). Burada hekimin üzerine düşen en önemli görev kişiye gerekli tıbbi yardımı yaparken olgunun adli bir olgu olup olmadığını da tespit etmek ve adli olgu olduğu kararına vardıktan sonra hiç zaman geçirmeden emniyet güçlerine haber vermektir. Aynı kanun maddesinde gözden kaçırılmaması gereken diğer bir nokta ise eğer emniyet güçlerine haber verdiğimizde eyleme maruz kalmış kişi hakkında takibat yapılacak ise, yani şahıs aynı zamanda suçlu ise haber verme zorunluluğumuz ortadan kalkmaktadır. Bu nokta suçlu olanların da hekime müracaatlarını sağlama açısından önemlidir. Başka bir deyişle kişi suçlu da olsa sağlık hizmetlerinden faydalanmasını engellemek kişilik hakkına yapılan bir saldırıdır ve anayasamıza göre suç teşkil etmektedir.

ACİL SERVİSE VEYA SAĞLIK OCAĞINA MÜRACAAT EDEN OLGULARDAN :

1-   HER TÜRLÜ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE İLE OLAN YARALANMALAR,

2-   HER TÜRLÜ KESİCİ, KESİCİ-BATICI (KESİCİ-DELİCİ) , BATICI (DELİCİ), KESİCİ-EZİCİ VE EZİCİ ALET YARALANMALARI,

3-   TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI VE İŞ KAZALARI,

4-   İNTOKSİKASYONLAR (İLAÇ, İNSEKTİSİT, BOĞUCU GAZLAR),

5-   YANIKLAR (ALEV, KIZGIN CİSİM, YAKICI-AŞINDIRICI MADDE),

6-   ELEKTRİK VE YILDIRIM ÇARPMALARI,

7-   SİNDİRİM KANALINA ORAL VEYA ANAL YOLDAN YABANCI MADDE GİRMESİ,

8-   MEKANİK ASFİKSİ OLGULARI

      A- TIKAMA, TIKANMA,

      B- ASI, ELLE VEYA İPLE BOĞULMA,

      C- KARIN - GÖĞÜS TAZYİKİ,

      D- DİRİ GÖMÜLME,

      E- SUDA BOĞULMA

9-   HER TÜRLÜ İNTİHAR GİRİŞİMLERİ,

10-            İŞKENCE İDDİALARI,

11-            TÜM CİNAYET, İNTİHAR, KAZA ORİJİNLİ OLDUĞUNDAN KUŞKULANILAN ÖLÜMLER (ŞÜPHELİ ÖLÜMLER)... Adli olgu olarak değerlendirilmelidir. Ancak kişilerin kendi kendilerine vermiş oldukları birtakım küçük zararlarda- küçük ev kazaları gibi- olayın adli bir olgu olup olmadığının tespiti hekimin insiyatifine bağlıdır.

O halde yukarıda belirtilen olgulardan biri ile karşılaşıldığında bize düşen görev: Başvuran, eyleme maruz kalmış kişinin önce adli olgu olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine karar verdikten sonra kişinin aynı zamanda suçlu olup olmadığını da araştırmak, eğer suçlu değil ise yani yaptığımız ihbar sonucu bir takibata maruz kalmayacak ise zaman kaybetmeden emniyet güçlerine haber vermektir.

Adli bir olguda hekim hem hastasının, hem de sebep olanların haklarını korumak durumundadır. Aksi bir durumda kendisi hukuki sorumluluk altına girebilir.

YARALAR

Vücutta dış etki ile oluşan,doku yapı ve bütünlüğünü bozan her türlü lezyon yara olarak tanımlanır.

YARALARIN SINIFLANDIRILMASI

A) Mekanik etki ile oluşanlar:

      1. Kesici alet yaraları

      2. Kesici­-delici(kesici-batıcı) alet yaraları

      3. Delici(batıcı) alet yaraları

      4. Kesici-ezici alet yaraları

      5. Ezici alet yaraları (Künt cisim yaraları-künt travmatik yaralar)

      6. Ateşli silah yaraları

B) Fiziksel nitelikte olanlar:

      1. Yanık yaraları

      2. Donma yaraları

      3. Elektrik akımı yaraları

      4. Işınların oluşturduğu yaralar

C) Kimyasal madde yaraları:

      1. Asit yaraları

      2. Baz yaraları

      3. Diğer kimyasal yaralar

D) Biyolojik kökenli yaralar:

      1. Böcek, örümcek, yılan, akrep vb. sokmaları

      2. Vahşi hayvan ısırıkları

Hosted by www.Geocities.ws

1