Tanıtım     Çalışanlar   Veriler   Eğitim   Önemli Bilgiler   Linkler   Kapadokya   Açılış Sayfası

 

KIZAMIKÇIK

 

 

·        RNA virusu ile meydana gelen akut, döküntülü bir infeksiyon hastalığıdır.

·        Yakın temasla veya damlacık enfeksiyonu ile bulaşır.

·         Kuluçka dönemi 14-21 gündür; hayat boyu bağışıklık bırakır.

 

KLİNİK BELİRTİ VE BULGULAR

·        Erişkinde prodrom dönemi yoktur veya çok kısadır.

·        Suboksipital, arka servikal, retroauriküler lenfadenopati

·        Ateş ve nezle ile birlikte yüzden başlayarak gövdeye ve eksremitelere yayılan 1-3 günde solan makülopapüler eritem.

·        Ağız mukozasında hiperemi ve enantem.

·        Hiç döküntü olmayabilir.

·         Artralji

 

LABORATUAR BULGULARI

·        Lökopeni.

·         Hemaglutinasyon-inhibisyon veya ELİSA ile antikor titresinin en az 4 kat arttığının gösterilmesi.

 

AYIRICI TANI

 

·         Kızamık, kızıl, ilaca bağlı döküntü, İMN, sekonder sifilis, diğer virus infeksiyonları.

 

GEBELİKTE KIZAMIKÇIK

 

·        Gebeliğin ilk 6 ayı içinde kızamıkçık düşünülen kadınlarda hemaglütinasyon-inhibisyon ve ELİSA yöntemiyle antikor aranmalıdır ve 3 hafta sonra tekrarlanmalıdır.

·        Antikor varda fakat titresi artmıyorsa gebelik devam ettirilir.

·        Erken dönemde antikor yoksa fakat 3 hafta sonra gelişir ve titresi artarsa gebelik sonlandırılmalıdır.

·         İlk 3 ay içinde tehlike daha fazladır. Spontan abortus veya erken doğum olabileceği gibi inutero enfekte olan bebek normal doğabilir, fakat teratojenik etki ve anomali olasılığı büyüktür.

 

TEDAVİ

 

·        Semptomatik tedavi.

·         Korunma: zayıflatılmış canlı virus aşısı Rubivax 15 aylıktan sonra tekdoz uygulanır. Çocukluğunda kızamıkçık geçirmemiş kız çocuklar ergenlik çağına kadar aşılanmalıdır. Canlı aşı olduğundan gebelikte kullanılmaz. Çocuk doğurma çağındaki erişkinler aşılandıktan sonra 2 ay gebe kalmamalıdır.

 

 

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1