Tanıtım     Çalışanlar   Veriler   Eğitim   Önemli Bilgiler   Linkler   Kapadokya   Açılış Sayfası

 

 KIZAMIK

 

 

1.     Kızamık virüsü ile meydana gelen akut, döküntülü bir infeksiyon hastalığıdır.

      Damlacık enfeksiyonu ile bulaşır.

2.     Kuluçka dönemi 10-14 gündür ; hayat boyu bağışıklık bırakır.

 

 

KLİNİK BELİRTİ VE BULGULAR

1.     Ateş (39-40 derece)

2.     Nezle

3.     Kuru öksürük

4.     Konjonktivit, fotofobi

5.     Farenjit tonsillit

6.     KOPLIK lekeleri :Döküntüden 2 gün önce yanak mukozasında beliren, tuz kristallerine benzeyen ve 1-4 gün süren lekelerdir.kızamık için tanı koydurucudur.

7.     .Makülopapüler  döküntü : Prodrom belirtilerinden 3-4 gün sonra kulak arkasından başlayarak  yüze, oradan .gövdeye ve daha sonra extremitelere yayılır. Eritem aynı sırayı izleyerek solar ve yeride geçici pigmentasyon brakabilir.

8.     Yaygın lenfadenopati, splenomegali.

 

 

LABORATUAR BULGULARI

 

1.     Lökopeni

2.     Boğaz çalkantı suyundan virus kültürü

3.     Hemaglütinasyon-inhibisyon ile antikorların saptanması.

4.     Tübekülin deri testine anerjik cevap.

 

 

KOMPLİKASYONLAR

 

1.     Tüberküloz reaksiyonu, bronkopnömoni, pnnömoni, servikal lenfadenit, otitis media, ensefalit

 

 

TEDAVİ

1.     10 gün süreyle izelasyon

2.     Ateş düşünceye kadar yatak istirahati.

3.     Semptomatik tedavi (paracetamol, burun damlası, öksürük kesici şuruplar)

4.     Bakteriyal komplikasyon olmadıkça antibiyotik verilmemelidir. Lökositoz bakteriyel komplikasyonun eklendiğini gösteren bir bulgudur. Bu durumda otitis media, pnömoni gibi komplikasyonlar araştırılmalı ve antibiyotik tedaviye bşlanmalıdır. (ampisilin veya eritromisin 4x250 mg)

5.     Korunma: Zayıflatılmış canlı virüs aşısı (Rouvax) 9-15 aylık çocuklara tek doz uygulanır SC: veya İM). Salgın halinde 6 aylıktan itibaren aşı uygulanabilir. Bu takdirde 15 ay tamamlanınca bir destek dozu yapılır.

6.     Kızamıklı bir çocukla temastan sonra gamma globulin 0,25 ml/kğ İM. Uygulanarak hastalık önlenebilir veya seyri hafifletilebilir.

 

Hosted by www.Geocities.ws

1