Tanıtım     Çalışanlar   Veriler   Eğitim   Önemli Bilgiler   Linkler   Kapadokya   Açılış Sayfası

 

 

İŞ YERİ RUHSATI

İşyerleri 3 sınıftan oluşur.

I. Sınıf: Bakanlık tarafından,

II. Sınıf: Valilik tarafından,

III. Sınıf: Valilik ve Kaymakamlık tarafından verilir.

 

İş yeri ruhsatı iki aşamada verilir.

A – GSM RUHSATI (Gayri Sıhhi Müessese)

1. Valilik Makamına Dilekçe:
Bir iş yerine ruhsat almak için ilk önce mahalli mülki amirine (Valilik, Kaymakamlık) dilekçe ile baş vurulur. Mülki amiri dilekçeyi ilgili kuruma sevk eder.

2. Belediye Başkanlığına Dilekçe:
İkinci dilekçe bağlı bulunulan Belediye Başkanlığına sunularak iş yerinin imar planı kapsamında, aynı iş yerinin ticari alanda olup olmadığının tespiti istenir.

3. Beyanname:
Tesis hakkındaki bilgileri, kişi beyan edip dolduracak.

4. Yapı Kullanma İzin Belgesi:
Bu izin belgesi Belediyeler tarafından doldurularak iş yeri sahibine verilir.

5. Kira Sözleşmesi:
Eğer iş yeri kira ise iş yeri sahibi ile noterden tasdikli kira sözleşmesi onaylatıp hazır bulundurulacak.

6. Yerleşim Planı:
İş yerinin inşaat mühendisi tasdikli 1/100 ölçekli yerleşim planı.

7. İş Akım Şeması:
İş yerinin ne alanda faaliyet göstereceğinin akım şeması.

8. Ustalık Sözleşmesi:
Eğer ustalık sözleşmesi gerekiyor ise noterden tasdikli olacak.

9. İtfaiye Raporu:
İş yerinin yangın tehlikesine karşı korunması için İtfaiye müd. alınan rapor.

10. Yer Seçim raporu:
İş yerinin kurulacağı arazinin durumu (Coğrafi,Topoğrafik v.b.)

11. Tesis raporu:
İş yerinde yapılacak faaliyetler hakkında bilgiler.

12. Çev. Sağ. Değerlendirme raporu:
İş yerine bakan sağlık kuruluşunun o iş yeri hakkındaki Çev. Sağ. Açısından uygun olup olmadığı hakkındaki rapor.

13. Açılma Raporu:
Tesis hakkındaki tüm bilgilerin toplanıp açılmasında sıhhi yönden sakıncasının bulunmadığı için en son düzenlenen rapor.

B. SIHHİ MÜESSESE RUHSATI

Sağlık açısından iş yerinin çevreye zarar vermeyen müesseseler olup bunlar:

1. Aile çay bahçesi

2. Eğlence yerleri

3. Kıraathaneler

4. Cafe, disco, bar vb. gibi.

Hosted by www.Geocities.ws

1