Tanıtım     Çalışanlar   Veriler   Eğitim   Önemli Bilgiler   Linkler   Kapadokya   Açılış Sayfası

 

2 YAŞ

İki Yaş Çocuğunun Gelişim Özellikleri

İki yaş çocuğu en iyi şekilde koklama, tatma, dokunma, duyma ve görme duyuları yoluyla öğrenebilir. Çok meraklıdırlar ve her şeyi araştırıp keşfetmek isterler. Çok cesaretlidirler ve onların bu araştırıcı doğaları yetişkinleri korkutabilir. Bu nedenle, kısıtlanmaksızın denetlenmeleri gerekebilir. Dikkat süreleri 2-5 dakika gibi çok kısadır. Ancak bir şey onlara çok ilginç gelirse daha uzun bir süre etkinliğe katılabilirler. Bu dönemde çocuklar sık sık "hayır" kelimesini kullanır ve hatta çok hoşlandığı birşeyi isteyip istemediği sorulduğunda dahi hayır diyebilirler. Bu nedenle onlara "yemek için hazır mısın?" diye sormak yerine, "öğle yemeği zamanı" diye belirtebiliriz.. İki yaşındaki çocuk ancak iki-üç kelimelik cümleler kurabilir. Bu dönemde merak duygularının da bir sonucu olarak, sık sık "ne, niçin, nerede" gibi sorular sorarlar. Ancak onlar konuştuklarından daha fazla kelimeyi anlayabilirler.

Zihinsel Gelişim Özellikleri

Yapılabilecek Aktiviteler

Şekilleri yerleştirebilme

 • Çocukların rahatlıkla alıp kullanabilecekleri yerlere oyuncaklarını yerleştirmelerini sağlama
 • İçerisine şekilleri yerleştirebilecekleri şekil kutuları verme Sınırlı ilgi süresi
 • Çocuklara 2-5 dakika sürecek kısa hikayeler okuma
 • Çocuklarla şiir ve parmak oyunları tekrarlama Yetişkini taklit
 • Çocukların kullanabilmeleri amacıyla, dramatik oyun köşesinde şapka, çanta, küpe gibi aksesuarlar bulundurma
 • Çocukların kendilerini görebilecekleri yerlere aynalar asma

 

18-24 AYLAR

 • Sandalyede rahatlıkla oturabilir.
 • Elinden tutulduğunda,merdivenleri inip-çıkabilir.Tek ayak üstüne atlayabilir.Atlamada iki ayağını birden kullanamaz.
 • Koşabilir;ancak ani dönüşlerde dengesini kaybeder.
 • Kaşığı doğru tutar ve ağzına götürebilir.
 • Araç kullanarak,ulaşmak istediği nesneyi yakalayabilir.
 • Tekerlekli arabayı çekebilir.Topa tekme vurabilir.
 • Bebeğinin gözünü,kulağını,ağzını v.b organlarını gösterebilir.
 • Bazı nesneleri veya canlıları resimlerinden tanır ve gösterir.
 • Objelerle ilgili etkinliklerde,yatay kavramına doğru bir yöneliş izlenir.
 • Doğrudan algı alanında olmayan,ancak daha önce gördüğü bir olayı,taklit  yoluyla,ortaya koyabilir..
 • İlgi alanında dikkat toplama ve hatırlama süresi,yaklaşık 15 dak. dolaylarındadır
 • Yeni etkinlikler dener;beceremediğinde,önce ustalaştığı benzer bir davranışı tekrarlayarak çözüm arar.Düşüncelerini,taklit yoluyla,davranış ve tavır alışlarıyla ortaya koyar.
 • Yapması istenen basit istekleri yerine getirebilir.Oyuncaklarını bir sepete koyabilir.
 • Kitap sayfalarını üçer-beşer çevirebilir;tek tek çevirmeyi de becerebildiğini,zaman zaman,ortaya koyar.
 • Kağıdı katlamaya çalışır;el seçimini ortaya koyar;ancak zamanla bu seçimi kendiliğinden değiştirebilir.
 • Tahta küpleri kutudaki yerlerine yerleştirebilir.
 • Bir kelimelik cümleler çoğunlukta olmakla birlikte,iki kelimelik zaman zamanda,üç kelimelik cümleler kurabilir.
 • Öz-yönelim çok güçlüdür;sevdiği kişi ve nesneleri paylaşmak istemez.Mutluluk ve haz duygularını,yoğun biçimde,belli eder.Utanma,korku,öfke kıskanma duyguları belirir.
 • Diğer çocuklara ilgi artar.Onlarla birlikte olmak ister;ancak,yan yana sürdürülen paralel oyunlar görülür.
 • Dışkılama kontrolü gelişmektedir.

 

Hosted by www.Geocities.ws

1