turkeyc.gif (8638 bytes) Tanıtım     Çalışanlar   Veriler   Eğitim   Önemli Bilgiler   Linkler   Kapadokya   Açılış Sayfası turkeyc.gif (8638 bytes)
 

6 YAŞ

6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Canlı ve coşkulu olduğundan yeni şeylerle yeteneklerini denemeye heveslidir. Bu nedenle yeni denemelere girmeye çok isteklidir. Okuma yazma ve sayıları kullanma yeteneğinin ilk adımlarını atabilir. Fakat öğrendikleri şeyler hala gözlemlediği ve yaptığı şeylere dayalı olup, soyut düşünemezler. Beş yaşa oranla daha titizlikle üçgen çizebilir, kareyi daha doğru biçimde kopya edebilir. Nesnelerdeki benzerlikleri ve farklılıkları söyleyebilir. Ortalama 3000 kelime hazinesine sahiptir. Geçmiş, şimdi ve gelecek zaman kavramları şekillenmeye başlamıştır.

 • Ev içi ve dışı etkinliklerde çok canlıdır.
 • El becerisinin ona sağlayabileceği olanakları keşvetmiştir.Bloklarla çeşitli yapılar yapar ve oyunlarında bunları kullanır.
 • El işi çalışmalarını severek yapar.Rahatlıkla keser;yapıştırır ;katlar ve şekil verebilir.
 • Top ve ip oyunları yaygındır.Erkek çocukların genellikle top,kız çocuklarının ise ip oyunlarını yeğledikleri görülür.
 • Oyunlarda kız-erkek ayrımı görülmeye başlar.Grup oyunlarına istek artmıştır.
 • Çizgileri daha gerçekçidir.Bir insan resmini,baş,gövde,kollar ve bacaklarını belirterek tan çizebilir.
 • Şekilleri tanır eşleştirebilir.Harfleri kopya edebilir;adını yazabilir.
 • Kitapta resim boyamayı ve resim yapmayı sever.
 • Pasif kelime hazinesi ilköğretim için gerekli görülen zenginliğe ulaşmıştır.
 • Kendi görüş açısından sağ ve sol tarafını ayırt edebilir;ancak,diğer bir kişinin sağ ve sol kolunu göstermekte güçlük çeker.
 • Basit alış verişleri rahatlıkla yapabilir;paraları tanır.
 • Geçmiş,şimdi ve gelecek zaman kavramları,kaba bir biçimde,şekillenmeye başlamıştır.
Hosted by www.Geocities.ws

1