Tanıtım     Çalışanlar   Veriler   Eğitim   Önemli Bilgiler   Linkler   Kapadokya   Açılış Sayfası

 

İLK VE ACİL YARDIM SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2001 YILI ÇALIŞMALARI

 

İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak amacımız acil yardım hizmetlerinin adil, ulaşılabilir, kaliteli ve verimli olarak yurt sathına ulaştırılmasıdır.

 

Nevşehir İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Nevşehir Merkez, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp ve Topaklı 112 İstasyonları olmak üzere toplam 9 istasyon hizmet vermektedir .Tüm istasyonlarımız Nevşehir merkezinde konuşlandırılmış olan Komuta Kontrol Merkezi tarafından yönlendirilmekte olup 112 telefon hattından gelen bütün acil vaka ihbarlarını Komuta Kontrol Merkezimiz karşılamakta ve en yakın istasyona ihbarı bildirip ekibin vakaya çıkışını sağlamaktadır. 112 telefon hattı ile hizmet veren birimimiz tüm Nevşehir İl sınırları içerisinde bu telefon hattı ile acil vaka ihbarlarını alabilecek şekilde düzenlenmiştir.

 

Tüm istasyonlarımızda  08.07.2001 tarihli ve 24456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda donatılmış, tam donanımlı ambulans hizmet vermektedir.

 

2001 yılında Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda Nevşehir İli dahilinde Milli Savunma Bakanlığı haricindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait ambulanslarda düzenlemeye gidilmesi için ilgili kurumlara yönetmelik tebliğ edilmiştir. İlgili yönetmelik doğrultusunda 112 İlk ve Acil Yardım İstasyonları’nda hizmet veren ambulanslarda da düzenlemeye gidilmiş ve eksik olan tıbbi cihaz, araç gereç ve malzemeler tamamlanmıştır.

 

Bakanlığımız tarafından İlimize gönderilen 2 adet Peugot marka ambulanslardan       50 HA 750 plakalı ambulans, Hacıbektaş İlk ve Acil Yardım İstasyonu’nda, 50 UA 322 plakalı ambulans, Ürgüp İlk ve Acil Yardım İstasyonu’nda, tam donanımlı olarak hizmet vermek üzere görevlendirilmişlerdir.

 

Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzün bünyesinde hizmet vermekte olan Acil  yardım istasyonlarının 2001 yılı istatistiki verileri şöyledir:

 

Toplam vaka sayısı :3781

 

 

Komuta Kontrol Merkezine (K.K.M.) yapılan başvuruların %65.81’ini Medikal hastalıklar, %14.01’ini Trafik kazası, %0.72 sini iş kazası, %9.74’ünü diğer kazalar, %3.28’ini yaralama, %1.55’ini intihar, %4.89’unu yangın,sağlık tedbiri,protokol vb. olaylar oluşturmaktadır.(Grafik 1)

 

 

 

TABLO 1: Nevşehir İli 2001 Yılı

                   Vakaların Komuta Kontrol Merkezine Yapılan Çağrılara Göre Dağılımı

 

 

 

 

GRAFİK 1 : Nevşehir İli 2001 Yılı

                     Vakaların Komuta Kontrol Merkezine Yapılan Çağrılara Göre Dağılımı

 

 

Vakaların %73.77’i  hastanelere nakil edilmekte, %18.65’i olay yerinde tedavi edilmektedir.%2.68’i ambulans olay yerine varana kadar başka özel araçla taşınmakta, %2.68’i ölüm olayları olup %1.04’ünü de asılsız ihbar oluşturmaktadır.%1.18 ‘ini nakil reddi, görev iptali v.b. olaylar oluşturmaktadır.(Grafik 2)

 

 

TABLO 2 : Nevşehir İli 2001 Yılı

                    Vakaların Sonuçlarına Göre Dağılımı

 

 

 

 

 

GRAFİK 2 : Nevşehir İli 2001 Yılı

             Vakaların Sonuçlarına Göre Dağılımı

 

İstasyonların karşılaştığı hastalık gruplarına göre dağılımda ise en büyük oranı %26.31ile Travma ve %25.57 ile Kardiovasküler Hastalıklar oluşturmakta bu hastalıkları sırası ile Psikiyatrik Hastalıklar, G.İ.S. Hastalıkları, Zehirlenmeler, Nörolojik Hastalıklar, Solunum Sistemi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Metabolik ve Endokrin Sistemi Hastalıkları, Jinekolojik ve Obstetrik Hastalıklar, Üriner Sistemi Hastalıkları takip etmektedir.(Grafik 3)

 

 

TABLO 3 : Nevşehir İli 2001 Yılı

                   Vakaların Ön Tanılarına Göre Dağılımı

 

 

 

GRAFİK 3 : Nevşehir İli 2001 Yılı

             Vakaların Ön Tanılarına Göre Dağılımı

 

Hastaneye sevk edilen 2790 hastanın 2262 Devlet Hastanesine, 441’i SSK Hastanelerine,  47’ si Üniversite Hastanelerine, 40’ı Özel Hastanelere sevk edilmiştir.   (Grafik 4)

 

 

TABLO 4 : Nevşehir İli 2001 Yılı

                   Vakaların Nakledildiği Hastanelere Göre Dağılımı

 

 

 

 

 

 

,

GRAFİK 4 : Nevşehir İli 2001 Yılı Vakaların Nakledildiği Hastanelere Göre Dağılımı

 

İstasyonlar vaka sayısına göre karşılaştırıldığında en büyük oranın % 34 ile Merkez İstasyona ait olduğu görülmektedir. Merkezi sırası ile Gülşehir, Derinkuyu, Acıgöl, Avanos, Ürgüp, Topaklı, Kozaklı, Hacıbektaş istasyonları takip etmektedir. (Grafik 5).

 

 

TABLO 5 : Nevşehir İli 2001 Yılı Vakaların İstasyonlara Göre Dağılımı

                   

*** Not: Kozaklı İlk ve Acil Yardım İstasyonu faaliyete geçişi       15.10.2001

                            Hacıbektaş İlk ve Acil Yardım İstasyonu faaliyete geçişi  01.12.2001

 

GRAFİK 5 : Nevşehir İli 2001 Yılı Vakaların İstasyonlara Göre Dağılımı

            

Topaklı, Kozaklı ve Hacıbektaş 112 İlk ve Acil Yardım İstasyonları 2001 Yılı içerisinde açılmış olması sebebiyle vaka sayıları az gibi görülmektedir. Ancak zamanla buradaki istasyonlarımızın vaka sayılarının artacağını tahmin ediyoruz. Zaten Grafik 6’da da görüldüğü gibi tüm istasyonlarımızın vaka sayıları geçen yıla oranla artış göstermektedir.

 

2001 Yılı içerisinde 15.07.1998 tarih ve 4288 sayılı Bakanlık Makam oluru ve 16.12.1998 tarih ve 7543 sayılı Bakanlık Makam oluru ile; gayri faal gözüken Topaklı İlk ve Acil Yardım İstasyonu’na gerekli personel istihdamı yapılarak 01.03.2001 tarihinden itibaren faaliyete başlamıştır. Aynı makam olurları doğrultusunda gayri faal gözüken Kalaba 3 no’lu İlk ve Acil Yardım İstasyonu’nun faaliyete geçebilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Kozaklı İlk ve Acil Yardım İstasyonu 04.07.2001 tarih ve 4385 sayılı Bakanlık oluru ile 15.10.2001 tarihinde, Hacıbektaş İlk ve Acil Yardım İstasyonu 04.07.2001 tarih ve 4384 sayılı Bakanlık Oluru ile 01.12.2001 tarihinde faaliyetine başlamıştır.

 

Acıgöl Kaymakamlığı Sağlık Grup Başkanlığı’nın 15.02.2001 tarih ve 108 sayılı yazıları ile; Acıgöl Sağlık Ocağı Lojmanında hizmet veren Acıgöl İlk ve Acil Yardım İstasyonu 19.02.2001 tarihinden itibaren Acıgöl Devlet Hastanesi binasında hizmet vermeye başlamıştır.

 

Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Yardım İstasyonları’nda kullanılmak üzere 2 adet sabit merkez telsizi, 2 adet araç telsizi, 3 adet el telsizi alınmış, telsiz iletişimimizi sağlayan role istasyonumuzun tamir ile bakımı yaptırılmış ve bu şekilde telsiz iletişimimiz desteklenmiştir. Telsiz iletişiminde kullanılmak amacıyla şubemiz demirbaş kayıtlarında 11 Sabit Merkez Telsizi, 12 adet Araç Telsizi, 17 adet El Telsizi bulunmaktadır. Ayrıca iletişimi sağlamak amacıyla 2 adet Bölge Aktarıcısı Role hizmet vermektedir.

Hosted by www.Geocities.ws

1