NEAN INFOWARRRIOR

นักรบสารสนเทศ

TOOL INFOWARRIOR ADD CYBERWARRIOR OF THAI.LAND

www.Infowarrior.info

 

HOME CyberWarrior Infowar Tool Hack NT warrior System Network Infowarrior
Biometric

ATTACK START MANU

HOME

ความมั่นคง

ธรรมชาติที่ไม่เคยเปลี่ยนการโจมตี GUI ออโตเมชัน

การลงมือจากไกลตัว

เทคนิคการแผ่ขยาย

การโจมตีแบบอาชญากรรม

การปลอมแปลง

การหลอกลวง

การโจมตีแบบทำลาย

การขโมยทรัพย์สินทางปัญญา

การขโมย identity

การขโมยใช้แบรนด์

การฟ้องร้องตามกฎหมาย

การละเมิดต่อเรื่องส่วนบุคคล

การตรวจตรา

การวิเคราะห์จราจร

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ECHELON

การโจมตีเพื่อสร้างชื่อเสีย

การโจมตีแบบ Demial – of – Service

การโจมตีที่ถูกกฎหมาย

การโจมตีโทรศัพท์ ( phone freak)

อาชญากรไร้สังกัด

หน่วย.......

การจารกรรมทางอุตสาหกรรม

องค์กรอาชญากรรม

ตำรวจ

ผู้ก่อการร้าย

ความเป็นนิรนาม

การพิสูจน์ตัวจริง

วิทยาการเข้ารหัสลับ

การเข้ารหัสอย่างสมมาตร

การโจมตีแบบทราบข้อความธรรมดา Known – plaintext at tack

เข้ารหัสด้วย Public – key

สกีมการใช้ลายเซ็นดิจิตอล

เครื่องสร้างตัวเลขสุ่ม random number

ความยาว key

การถอดอัลกอริทิม one- line pads

โปรโตคอล

โปโตคอลการเข้ารหัสทางอินเทอร์เน็ต

การโจมตีโปรโตคอลชนิดต่างๆ

ไบโอเมตริก

โมเด็มของการเข้าถึง

โปรโตคอลการพิสูจน์ตัวจริง

ซอฟต์แวร์มุ่งร้าย

ความมั่นคงใน DNS

เขตปลอดทหาร DMZ Demilitarzed Zone

ระบบตรวจจับผู้บุกรุก IDS

ระบบแจ้งสัญญาณกันขโมยและหม้อน้ำผึ้ง busglar alarm

เครื่องสแกนหาจุดเปราะบาง

การโจมตีต่อโค้ดที่บกพร่อง buffer overfrow

ระบบป้องกันการฉ้อโกง

การโจมตีโดยประเมินเวลา timing attack

การโจมตีระบบ Systemic attack

การวิเคราะห์จุดบกพร่อง Fault analysis

การโจมตีต่อสมาร์ทการ์ด

การโจมตีผู้ถือการ์ดต่อเทอร์ดินัล เช่น ฮอลโลแกม บน Visa card

การโจมตีโดยผู้ถือการ์ดต่อผู้ออกการ์ด

การโจมตีโดยผู้ถือการ์ดต่อผู้ผลิตซอต์แวร์

การโจมตีโดยเจ้าของเทอร์ลินัลต่อผู้ออกการ์ด

การโจมตีโดยผู้ออกการ์ดต่อผู้ถือการ์ด

การโจมตีที่กระทำไม่รู้จบจากผู้ผลิตต่อเจ้าของข้อมูล

หนังสือแนะนำตัว – ใบรับรอง – การเป็นนักรบสารสนเทศ

รัฐบาลเข้าถึงคีย์

ระบบ GAK มีประตูหลัง back door

ความมั่นคงฐานข้อมูล

Steganogsaphy วิทยาศาสตร์การซ่อนข่าวสาร

Subliminal วิทยาศาสตร์การซ่อนข่าวสาร

ลายน้ำดิจิตอล

การป้องกันภัยการทำสำเนา

ความเสี่ยงภัยของ Infowarrior (นักรบสารสนเทศ)

อินเตอร์เฟซของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมย้อนกลับและกฎหมาย

มาตรการโต้ตอบ

ความเปราะบางของสมรภูมิ

ความมั่นคงทางกายภาพ

วัฏจักรระบบ

สมาร์ทการ์ดที่บรรจุมูลค่า

แบบจำลองการคุกคาม

เครื่อง ATM

เครื่องจำหน่ายลอตเตอรี่

สมาร์การ์ดและเมมโมรีการ์ด

มาตรฐานแบบเปิดและทางออกแบบโอเพ่นซอร์ส

การแข่งขันให้แคร็กและแฮ็ก

การตรวจจับและปฏิบัติการโต้ตอบ

ตรวจจับการโจมตี

วิเคราะห์การโจมตี

ปฏิบัติการโต้ตอบต่อการโจมตี

กอบกู้หลังจากถูกโจมต

ตีโต้กลับ

pcdcomuni.c :
(también llamado dcom2.c)
6 Objetivos
Variación del código de metasploit.com que incluye el offset universal.
Download

universal.c :
Créditos:
" Shouts to Team Teso + KASBIT POC coded by Sami Anwer Dhillon From Pakistan "
20 Objetivos, pero incluye las opciones " Windows 2000 all (english), Windows XP all (english) " y "Win2k Spanish +sp4"
Download

dcomsrc_final :(01-8-2003)
Código fuente del exploit universal, 2 opciones Win2k o WinXP, ya no importa el SP ni el idioma.
(también llamado dcomsrc)
Créditos:
"- Original code by FlashSky and Benjurry
- Rewritten by HDM <hdm [at] metasploitt.com>
- Ported to Win32 by Benjamin LauziÞ;re <blauziere [at] altern.org>
- Universalized for kiddie extravaganza byy da barabas
"
Download

0x82-dcomrpc_usemgret.c : (08-8-2003)
Código fuente de un nuevo exploit que utiliza el offset universal.
Créditos:
"exploit by "you dong-hun"(Xpl017Elz)"
Download (http://packetstorm.linuxsecurity.com)

oc192-dcom.c : (08-8-2003)
Código fuente del exploit que incluye los offsets universales para Win2k o WinXP y utiliza la orden "ExitThread" para evitar que el servicio se caiga al terminar la sesión, permite utilizar el puerto que se desee para abrir la shell (no necesita el netcat).
Créditos:
"Coded by .:[oc192.us]:. Security"
Download (http://oc192.netfirms.com)

Download tools Cyber warrior

the hacking & security community

xforce.iss.net

firosoft.com/security/philez

Hackernews.com

ftp.porcupine.org

ftp.nec.com

L0pht.com

geek-speak.net

hack.co.za

infowar.co.uk

allhack.com

insecure.org

elitehackers.com

hackersclub.com

neworder.box.sk

ntobjectives.com

packetstorm.securify.com
More >>

Download tools Infowarrior
rute-force
bugtraq
cack
carker windows

cerias
cert
ciac
DComExploit

Brute force remote‎

Ziperello 1.5

PDF Password Cracker Pro 3.01

Office Key 8.0

Zip Password 10.1.6805

ZIP RAR ACE Password Recovery 1.50

KRyLack Password Recovery 2.50

Accent WORD Password Recovery 2.50

Accent EXCEL Password Recovery 2.60

Word 2007 Password 1.0.242


M
ore >> 

นักรบสารสนเทศ

เว็บไซต์นี้เป็นกรณีศึกษาพัฒนาเยาวชนนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มาข้อมูล :

เอกสารอ้างอิง

[1] Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pflessger, security in computing third edition, 2003
[2] Doug Graham, "It's all about authentication", SANS Reading Room, 15 March 2003
[3] Ralf S. Engelschall, mod_ssl 2.7 User Manual, Chapter 2 Introduction, 2000
[4] Shawn Lewis, A Discussion of SSH Secure Shell, SANS Reading Room
[5] William Pfeifer, Security Implications of SSH, GSEC Certification Version 1.4b, SANS Reading Room, August 2002
[6] ศัพท์เฉพาะทางด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (เวอร์ชัน 1.5), 2002 , ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
[7] Authentication as the Foundation for eBusiness,
http://www.securityfocus.com/printable/infocus/1513

WWW.INFOWARRIOR.INFO


 

 

 
 
 

 

2600.com

Hacker magazine that gives a good perspective of the hacker mindset.

allhack.com

This Web site features a library and download area. Library features readmes on hacking and learning computer basics for the beginner. Download area contains everything from scanners to flooders to crackers to denial of service (DoS) attacks.

Alw.nih.gov

Security directory contains a large amount of security tools.

anticode.com

Exploits, DoS attacks, key loggers, mail bombs, mirc scripts, scanners, sniffers, password crackers, trojans, and so on.  This site is well maintained and updated often.

auscert.org.au

Australian computer emergency response team. Contains a lot of information on exploits and how they work.

Astalavista.com

A great search engine for hacker tools and exploits.

bugtraq.com

 

 

CERIAS.CS.PURDUE.EDU

Contains a large amount of information and tools on network security. Used to be called coast.

Cert.org

Computer emergency response team's Web site run out of Carnegie Mellon University. Contains useful information on attacks and how to protect against them.

CIAC.LLNL.GOV

Contains virus information, up-to-date bulletins, mailing lists, security resources, tools, and operating systems. This is a white hat site, especially considering the government runs it.

cultdeadcow.com

Home page for a hacking group. Features their program Back Orifice, which is a remote administrative tool.

ftp.cert.dfn.de

FTP site with tools, cryptography, dictionaries, viruses, and so on.

deny.de

Web page full of hacking utilities, texts, scripts, and programs. This page has many resources and some information for beginners.

elitehackers.com

Message board with knowledgeable hackers. Very useful for finding out latest known exploits and getting advice.

ENSLAVER.COM

Exploits and, scripts, all listed on FTP site.

firosoft.com/security/philez

Exploits, tools, and text files, split into directories labeled as such. Categories labeled according to operating system.

First.org

Organization of incident response teams.

ftp.nec.com

Contains a large repository of tools in the /pub/security directory.

ftp.porcupine.org

Lots of security tools, unlabeled and unsorted.

ftp.win.tue.nl

The /pub/security directory contains a large repository of security tools.

geek-speak.net

A site dedicated largely to whitepapers on different computer security topics. Allows you to search the site for what you are looking for.

hack.co.za

Tons of exploits placed under categories by operating system or exploit type. Constantly updated with latest exploits.

Hackernews.com

Daily news about the hacker community.

hackersclub.com

Enormous amount of resources and text files from as far back as 1998, but still kept up-to-date. File area is dedicated to operating systems and types (hacking, cracking, phreaking, and wordlists).

infosyssec.net

Plenty of news resources from viruses to exploits to overall security. There is a search engine for virus, security, and anti-virus products. Includes tons of other search engines[md]too many to list.

infowar.co.uk

This Web site is dedicated to articles, advisories, and tools.

insecure.org

News, exploits (Win, Linux, Solaris, and so on), security tools, and whitepapers, updated regularly.

L0pht.com

Contains a great deal of useful tools and papers on network security and hacking.

net.tamu.edu

Security tools located in http://net.tamu.edu/network/public.html.

neworder.box.sk

Well maintained site featuring all sorts of computer hacking programs subdivided by area, such as phreaking, cryptography, operating system, and so on. The searchable database for exploits is constantly updated.

ntobjectives.com

Security tools oriented site with several products for free download. Also has other various tools.

packetstorm.securify.com

News/exploit site with constantly updated database of exploits. Comes with explanation as well as actual exploit. Searchable database of papers, exploits, and so on.

Phrack.com

An online network security magazine that contains a lot of useful information.

porcupine.org

Tools and papers on auditing the security of a network.

rogenic.com

Very large and frequently updated site with loads of exploits.

rootshell.com

This site features custom made exploits on different systems. The site researches and implements many different exploits. There is also a searchable database and documentation.

SANS.ORG

The SANS Institute home page contains a lot of information on security conferences and certification, and the Global Incident Analysis Center (GIAC) offers a lot of information on exploits and what can be done to prevent against them. It also has an excellent security poster that it updates each year.

securiteam.com

Web site featuring news articles regarding security-related issues. Lists exploits and tools as well of all sorts of different software. Tools include scanners, operating system detects, and DoS tools.

Securityfocus.com

Home of BugTraq and other useful information on exploits.

Securitysearch.net

Useful security portal.

Sysinternals.com

Contains a large repository of tools.

technotronic.com

Contains a large archive on security vulnerabilities and exploits.

torus.ndirect.co.uk

Multiple resource hacking site with information on hacking, encryption, viruses, and even papers.

ussrback.com

Self-discovering exploit site. Offers p-to-date exploits, advisories, library, and cryptography.

warmaster.de

Exploits/hacks divided by operating system. Features text files and interviews. This site has a large selection, some obsolete.

whitehats.com

Contains a large repository of hacking tools.

Wiretrip.net/rfp

Rainforest puppy's Web site that contains CGI vulnerability information and NT exploits.

www-arc.com

System and network scanners available for download. Exploit bulletin board.

xforce.iss.net

Home of security program for ISS offers security alerts, bulletins, mailing lists, and so on.

07.25.winrpcdcom.c :
(también llamado root32.c o RPCremote.c)
Creado por http://www.xfocus.org
3 Objetivos: w2k+sp3 Chino, w2k+sp4 Chino, winxp Inglés.
Download

dcom.c :
Creado por metasploit.com
6 Objetivos: Win2k y WinXP en Inglés
Download

07.29.rpc18.c :
(también llamado RPC18.c, o rpcdcom_18.c)
Versión para Linux
Créditos: "by pHrail and smurfy + some offsets by teos"
18 Objetivos, incluye el "Win2k Spanish +sp4"

RPC18.c :
Versión para Windows del código anterior
Créditos: "by pHrail and smurfy + some offsets by teos"
18 Objetivos, incluye el "Win2k Spanish +sp4"
Download

 
HOME Infowarrior CyberWarrior Infowar Tool Hack NT warrior System Network Biometric

 

 

       
   

News
WWW,INFOWARRIOR.INFO

©2008 OF INFOWARRIOR THAILAND . NEAN THASANAPHONG นักรบสารสนเทศ NT@ THAI WARRIOR

Hosted by www.Geocities.ws

1