Paminklas Vytautui Didžiajam
               
Buvusio Vištyčio parapijos kunigo klebono Kazimiero Montvilos dėka dar 1988 m. Vištyčio miestelyje buvo atstatytas Nepriklausomybės paminklas. Įdomi paminklo istorija. Prasidėjus Pirmąjam pasauliniam karui Rusijos kariuomenė buvo nustumta tolyn į Rytus. Vienas vokiečių generolas, tikėdamasis likti šio krašto dvarininku, apsodino miestelio centre plytinčią aikštę medeliais - liepomis, o jos viduryje pastatė akmeninį obeliską papuoštą Vokietijos valstybės ženklu - Ereliu.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, apie 1927 metus šis obeliskas buvo panaudotas Nepriklausomybės paminklo kūrimui. Erelio vietoje, obelisko viršuje, buvo įdekoruotas Vytauto Didžiojo biustas, o šonuose - Antano Smetonos, Jono Basanavičiaus (
>>)  ir Vyčio bareljefai. Obelisko apatinėje dalyje granite iškalta " Lietuvos Nepriklausomybės atkovojimo atminimui. 1927. VIII".
Prasidėjus Lietuvos okupacijai, vos tik okupacinė raudonoji armija 1940 metų birželio 16d. peržengė Lietuvos sieną, paminklas buvo rusų  išniekintas - pagrobtas biustas, nuplėšti bareljefai.
Taip išniekintas obeliskas liko styroti iki Atgimimo ir Sąjūdžio laikų. Sąjūdžio metais šis Nepriklausomybės paminklas, primenantis tai, kas šventa ir niekada nebus pamiršta Lietuvos kelyje, buvo pilnai atstatytas. Vieną iš bareljefų, o būtent Jono Basanavičiaus (
>>), išsaugojo Vištyčio gyventojas Gicevičius...>>>.
Daugiau apie Vytauto Didžiojo paminklą ir jo istoriją Vištytyje...>>>

Istorija apie Jono Basanavičiaus bareljefą...>>>
Kitos lankytinos Vištyčio vietos...>>>
Vištyčio žemėlapis...>>>
Hosted by www.Geocities.ws

1