Steun de
GLOBAL WORMING

(N.B. Deze site bevat schokkende afbeeldingen !!!)


(Zijdewormen in actie) (klikkie)Hallo, wij heten u
een warm welkom
op de site van de

ANWP

de Algemene Nederlandse Wormen Partij,
voorheen het Wormen-
bevrijdingsfront.

(Zijn de uitdrukkingen
"global worming" en "heet van de naald"
illegale plagiaat
of is onze taal van ons allemaal?
En is het dicrimineren van domme blanken
niet in strijd met de grondwet?
Enfin, zie klikkie)


Stop de genocide op de wormen !!!
Word lid en/of donateur van de ANWP,
de Algemene Nederlandse Wormen Partij !!!

(Arme regenworm in wrede merelbek) (klikkie)


Een citaat van een site (klikkie):

Een merel staat te trekken aan een regenworm. Het is herfstvakantie en buiten is het guur. De worm lijkt wel van elastiek, zoveel rek zit erin. Een worm in de snavel van een vogel. Hij wil dieper wegkruipen in de grond maar zo’n glad lichaam werkt bepaald niet mee. Wormen zouden kleine armen moeten hebben, of uitklapbare weerhaakjes, dan was het een eerlijke strijd. De merel trekt de worm in twee en staat wat beduusd met zijn verovering in zijn snavel. De wormen hebben het slecht hier. Naast de vogels komen ‘s avonds de egels en die wroeten de tuin ondersteboven en kirren van plezier.


Kan dat zomaar? Mag dat zomaar, lieve wormpjes die met vreselijke pijnen en verschrikkelijke angsten spartelen in de helse bek van een wrede merel? Nee, dat kan niet, zegt de Algemene Nederlandse Wormen Partij. Nee, dat mag niet, roept de ANWP.

Stop de genocide op de wormen !!!
Word lid en/of donateur van de ANWP,
de Algemene Nederlandse Wormen Partij !!!

(Dierenbeul Marianne Thieme) (geen klikkie)


De ANWP wil een wereldwijd verbod op de Partij voor de Dieren in het algemeen en op Marianne Thieme, politiek leidster van die partij, in het bijzonder.

Waarom? Nou en wel hierom: de partij van Thieme maakt het veel te bont want zij kiest de zijde van mollen, vissen, vogels en ander ongedierte, die wormen verorberen en die dus wormen verschrikkelijk laten lijden. De partij van Thieme is bij de beesten af.

Wij van de Wormenpartij protesteren ook tegen het partijtje van mevrouw Thieme omdat mevrouw Thieme een streng gelovige christin is en aldus gemene zaak maakt met de befaamde dieren- en wormenbeul de heer God. Want de heer God heeft met zijn Zondvloed bijna alle dieren, waaronder bijna alle wormen, jammerlijk laten verzuipen. Een weergaloze genocide op dieren. Wij van de Wormenpartij eisen derhalve dat mevrouw Thieme afstand neemt van de heer God.

Voorts wil de ANWP dat de Europese Unie, de VS en de NATO hun strijdkrachten inzetten om alle wormen-etende dieren met huid, haar, veer en schub uit te roeien.

Ook eist de ANWP dat alle hoogbouw wordt afgebroken en wordt vervangen door laagbouw met ruime tuinen zodat de menselijke burger in contact kan komen met zijn medeschepselen, de wormen, waarvan de mensen tenslotte afstammen.

Een andere eis van de ANWP is dat zij met onmiddellijke ingang vanaf heden overheidssubsidie ontvangt teneinde de wormen in al hun geledingen te beschermen, de partij van Thieme te bestrijden en de ANWP-bestuursleden ruim te bezoldigen.

Ook eisen wij, leden van het bestuur van de ANWP, dat elk mens een lintworm tot lichaamsgenoot neemt en hem driemaal daags voedt met exquise spijzen en excellente dranken.

Stop de genocide op de wormen !!!
Word lid en/of donateur van de ANWP,
de Algemene Nederlandse Wormen Partij !!!

(Boekenworm, naar het leven getekend door Rembrandt van der Leck)


Hier volgen nog enkele programmapunten van de Algemene Nederlandse Wormen Partij, kortweg de ANWP.

Uitstoting van Italië uit de Europese Unie en afschaffing van vermicelli aangezien het woord "vermicelli" afgeleid is van het Italiaanse woord voor "worm". De ANWP wil alles in het werk stellen om te voorkomen dat mens of ongedierte denkt dat wormen er zijn om opgegeten te worden.

Respect voor boekenwurmen en een universeel verbod op cartoons, met name IJslandse cartoons, waarin boekenwurmen figureren. De ANWP beschouwt de naam "boekenwurm" als een geuzennaam en streeft ernaar om van de boekenweek een boekenmaand te maken en om de prijzen van boeken, inclusief telefoonboeken, met 43,77 % te verlagen.

Grondwettelijke eerbied voor de houtworm en de paalworm. Uitsluitend houten meubels met een levendige populatie houtwormen zouden er nog door Ikea verkocht mogen worden. En woningen dienen op palen te worden gefundeerd waarop en waarin talloze paalwormen vrijelijk en gelukkig kunnen existeren.

Levenslange gevangenisstraf en ontzetting uit burgerrechten voor allen die vermiciden (wormen vermoordende middelen) produceren, verhandelen, vervoeren, verkopen en toepassen.

Meer wormgaten (klikkie) in het universum. De fysica dient zich niet meer te richten op de nutteloze speurtocht naar nog kleinere deeltjes maar zij dient apparaten te ontwikkelen die wormgaten in het universum graven.

Stop de genocide op de wormen !!!
Word lid en/of donateur van de ANWP,
de Algemene Nederlandse Wormen Partij !!!


(Gemene mol verslindt schattige worm)


En de ANWP, de Algemene Nederlandse Wormen Partij, heeft nog meer programmapunten. En enkele ervan zijn de volgende:

Arrestatie van John en Linda de Mol en ontmanteling van het productiebedrijf Endemol. Er moet een einde komen aan de wormonvriendelijke acties van alle mollen.

Boycot van de tequila vanwege de zwaarwegende reden dat men in de tequila een worm verzuipt onder het mom dat dit de tequila ten goede zou komen.

Vervanging van het aan de Engelse ziekte lijdende woord "baby" door het goede oer-Nederlandse woord "wurmpje". En al peuteren peuters gaarne in hun neus, toch dienen zij "wurm" te worden genoemd.

Uitroeping van Worms tot hoofdstad van de republiek Duitsland en tot zetel van het bestuur en het parlement van de Europese Unie.

PS - Tevens is de ANWP van mening dat de Algemene Ledenvergadering van de VN tot een unanieme veroordeling dient te komen van alle grappen en grollen, in het bijzonder van iedere zogenaamde humoristische site, over wormen.

Stop de genocide op de wormen !!!
Word lid en/of donateur van de ANWP,
de Algemene Nederlandse Wormen Partij !!!

(Misselijk makend martelmiddel tegen wormen)


Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de hond van Marianne Thieme niet alleen hondenvoer eet dat uit andere dieren is gemaakt (hoezo verzet tegen de bio-industrie?), maar ook dat hij wormen had. In plaats van worm en hond een gezellige onderlinge symbiose te gunnen bestreed Thieme die wormen met een uiterst pijnlijk wormenverdelgingsmiddel. Dierenliefde is bij Thieme ver te zoeken. Je kunt beter een varken zijn in de bio-industrie dan een worm in de hond van Marianne Thieme.

En uit een nog betrouwbaardere bron hebben we vernomen dat een aantal jaren geleden Marianne Thieme haar schaamluis op zeer wrede wijze heeft bestreden. De lieve luisjes werden tergend langzaam op tergend pijnlijke wijze door haar uitgeroeid. Een echte dierenliefhebster koestert haar schaamluis. Maar niet Marianne Thieme. Ze zou zich dood moeten schamen.

De Partij voor de Dieren van wormenbeul (en luizenbeul) Thieme propageert de scharrelkip en verzet zich tegen de legbatterijkip. Foei, foei en foei. Thieme weet drommels goed dat scharrelkippen op wormen jagen om ze levend te verorberen. De scharrelkip is de Saddam Hoessein onder de vogels. Wij van de ANWP daarentegen pleiten voor de lethargische legbatterijkip en verzetten ons met klem en kracht tegen de schofterige scharrelkip.

Ook het Jeugdjournaal, dat voornamelijk over "o zo lieve diertjes" gaat en nauwelijks over de toestand in de wereld, is een doorn in het wakend oog van de ANWP. Het Jeugdjournaal bericht wel uitgebreid over paarden, honden en poezen maar nooit, nooit en nooit over wormen. Je reinste discriminatie. Onze jeugd wordt zo slecht opgevoed door het Jeugdjournaal dat we rustig kunnen zeggen dat het Jeugdjournaal onze kinderen verpest.

Verreweg de meeste zogenaamde dierenliefhebbers doen aan verregaande discriminatie. Ze vertroetelen aaibare beesten maar gruwen van "enge" diertjes, met name van wormen. Sterker nog, deze pseudodierenvrienden doen er alles aan om "enge" diertjes te verdelgen.

Het onderwijs is even abominabel als het Jeugdjournaal. Ook in het onderwijs, en zelfs in het hoger onderwijs, is er geen aandacht voor de edele wormen en hun groot leed. De ANWP wil daarom dat er op de scholen onderricht komt in de wormenbiologie en de wormenrechten . Voorts overweegt de ANWP om een eigen schooltype in het leven te roepen, geheten Wormwijs .

Hieronder volgt een aantal aanklikbare sites met informatie over onze verwanten de wormen:

Ringwormen
Aardwormen
Wormencultuur

Stop de genocide op de wormen !!!
Word lid en/of donateur van de ANWP,
de Algemene Nederlandse Wormen Partij !!!


(Wormenliefhebster en zeepsterretje Georgina Verbaan)


Opdat de slechte tijden voor wormen zich veranderen in goede tijden voor wormen, heeft Georiga Verbaan toegezegd lijstduwster te worden van de ANWP. Ook andere bekende Nederlanders hebben laten weten de Algemene Nederlandse Wormen Partij een warm hart toe te dragen. Zo liet Riet Averdonk, autrice van de bestseller "Politica zonder partij", ons weten:

De ANWP is niet links, de ANWP is niet rechts maar de ANWP is recht door zee. Een partij naar mijn hart en hoofd. Ik zou gaarne de ANWP willen leiden en vooruit helpen en aldus zou ik zeer gaarne de eerste vrouwelijke premier, première dus, van Nederland worden om zodoende de prima primeur te hebben om alle piertjes in Nederland, in Europa en in de wereld volledig burgerschap toe te kennen.

Maarten van der Ziel, bioloog en auteur van "Het wormenoproer", schrijft op zijn weblog:

Het zou een goede zaak zijn als het Nederlandse parlement de Pier van Scheveningen met terugwerkende kracht zou uitroepen tot het Nationaal Monument en daar jaarlijks de gevallen wormen op gepaste wijze zou eren. De Pier van Scheveningen als ons aller Nationaal Monument zou voorzien moeten worden van een mooi ronkend gedicht van de Dichter des Vaderlands Toon Hermans.

De cabaretier Thorn Keesen schreef in zijn column in Podium:

De tijd van normen en waarden is voorbij, nu is de tijd aangebroken van wormen en aarde

Minister Poepwak van Onderwijs, die zelf een gerenommeerd wormenbioloog is, verklaarde op de laatste Prinsjesdag:

Het is dat ik al bij de PvdAD, Partij van de Aaibare Dieren, zit, maar had ik geweten dat de ANWP bestond, dan had ik me direct als lid aangemeld, al ben je als lid natuurlijk wel de lul maar het manlijk lid lijkt veel op een worm.

En ten behoeve van de strijd die de ANWP voert, schreef de puntdichter Kees Stip zijn onvergetelijk en onvergelijkbaar gedicht "De worm", dat elk schoolkind zou moeten kennen:

De Worm
Een regenworm in Emmeloord
was bang voor vuurwerk, ieder soort.
Hij was in één woord: vuurwerkhater.
Maar ging toen naar een psychiater.
Dank zij die arts, een rode haan,
is nu die pier een pyromaan.


Maar misschien is de vondst "een kippige haan" leuker. Maar misschien ook niet. Hoe het zij, de puntdichter Kees Stip was zeer geboeid door wormen en schreef ook het volgend wormgedichtje:

De Lintworm
Een lintwormheer in Wormerveer
keek erg op regenwormen neer.
"Want" zei hij, "Als het regenen gaat,
verdrinken ze in een plas op straat".
Maar bij de eerste lintjesregen
heeft 'n lintjesjager hèm gekregen!


Ook Hans Andreus heeft poëzie over een regenworm geschreven (klikkie). Zo ook Annie M.G. Schmidt (klikkie).

Stop de genocide op de wormen !!!
Word lid en/of donateur van de ANWP,
de Algemene Nederlandse Wormen Partij !!!

(Logo wormvriendelijke tuin- en landbouw)

Biologische land- en tuinbouw is pas biologische tuin- en landbouw als het wormvriendelijke land- en tuinbouw is. Dus als de wormen vrij spel hebben op het land, in het koren, in de groentes en vooral in het fruit. Gelukkig gaan steeds meer traditionele en "biologische" boeren ertoe over om wormvriendelijk hun gewassen te verbouwen. Hun producten zijn aan het bovenstaand, door ontwerpstudio SSS/ZZZ ontworpen logo te herkennen.

Recent onderzoek van opninie-onderzoeker Maurice de Kadt heeft uitgewezen dat als er nu kamerverkiezingen gehouden zouden worden, de Algemene Nederlandse Wormen Partij van niets op elf zetels zou komen en dat de zielige dierenpartij van Marianne Thieme gehalveerd zou worden.

In diverse landen, waaronder Nepal, Irak, de Gazastrook en de Fuji-eilanden, wordt er gewerkt aan de oprichting van een zusterpartij van de ANWP. De ANWP werkt met deze zusterpartijen i.o. (in oprichting) samen in de Vijfde Internationale om aldus de wereld te herwormen.

IN DEN BEGINNE WAS DE WORM (klikkie)

Stop de genocide op de wormen !!!
Word lid en/of donateur van de ANWP,
de Algemene Nederlandse Wormen Partij !!!

(Niet in de haak: lijdende worm aan de haak)


De partij van praatjesmaakster Marianne Thieme kakelt, blaat en hinnikt veel over dieren maar luistert nooit naar dieren en spreekt nooit met dieren. De ANWP daarentegen luistert wel naar de wormen en spreekt ook met de wormen. Om de dialoog tussen worm en mens te bevorderen geeft de ANWP speciale deskundige cursussen, te weten:

Wormentaal voor beginners, 20 lessen, 1275 euro

Luisteren naar wormen, 30 lessen, 2275 euro

Spreken met wormen, 40 lessen, 3275 euro

Ontdek de worm in jezelf, 50 lessen, 4275 euro

Leven als een worm, 60 lessen, 5275 euro

Opleiding wormfluisteraar, 70 lessen, 6275 euro

Wormgedichten schrijven, 80 lessen, 7275 euro

Schilderen van wormen, 90 lessen, 8275 euro

Chemie van worm en mens, 100 lessen, 9275 euro


Al deze goed opgezette cursussen worden in groepen van tien cursisten onder uiterst deskundige leiding gegeven in een wormstekige ambiance in ons partijbureau te Made. Vooral de cursus Ontdek de worm in jezelf blijkt een groot succes.

Bij het partijbureau van de ANWP kun je therapiewormen huren voor 95 euro per kluwen. Therapiewormen zijn wormen die je op je schoot en in je handen moet nemen om ze te vertroetelen. Objectief onderzoek op diverse wetenschappelijke instituten heeft uitgewezen dat deze wormvertroeteltherapie beter werkt dan reiki, homeopathie en acupunctuur bij elkaar. Zelfs geen tien therapiekatten kunnen tegen één therapieworm op.

Mochten de therapiewormen de kuierlatten nemen, dan ben je blijkbaar slecht voor ze geweest en heb je overduidelijk nog meer therapiewormen nodig. En als ze met de noorderzon richting zonnigere, zuiderige oorden zijn vertrokken, zet dan een sneue advertentie zoals "helpie, mein terapiewormen benne kwijdt" in het lokale sufferdje.

Ook de befaamde overheerlijke, gezonde en altijd vers geproduceerde wormenthee (klik) valt bij de ANWP te bestellen. Tien centiliter à 9,95 euro. Leverbaar in melkbussen en dergelijke ouderwetsch degelijke vochtbewaarders.

Dus doe mee
met de ANWP
en drink wormenthee
voor twee !!!

Stop de genocide op de wormen !!!
Word lid en/of donateur van de ANWP,
de Algemene Nederlandse Wormen Partij !!!

(De mens is slechts een worm - Evolutie van worm tot mens)


Contact:
Secretaris Generaal van de ANWP
Pier de Vlieger
Aardeweg 7
4377AZ Made
Nederland

Email:
[email protected]

Donaties: vanaf 50 euro per jaar
Lidmaatschap: 75 euro per jaar

Ons druk bezocht wormenforum is helaas voorlopig gesloten vanwege het onprettig gedrag van "dierenliefhebbers" (lees: wormenhaters). Maar er wordt met vereende krachten gewerkt om haatzaaiende berichten te verwijderen zodat ons forum binnen afzienbare tijd heropend kan worden.

Stop de genocide op de wormen !!!
Word lid en/of donateur van de ANWP,
de Algemene Nederlandse Wormen Partij !!!Deze
w
o
r
m
v
o
r
m
i
g
e
site
is geproduceerd
en ontworpen
door SSS/ZZZ.

Andere sites ontworpen en geproduceerd door SSS/ZZZ:

Algeloof

Zuster Bel: moderne mystica

Elvenbeschermster prinses Irena

Bijbel verkondigt platte aarde


K(atinka) Web-Bel alias Tinka Bel, macramékunstenares

Foto's van Tinka Bel

Atelier van Tinka Bel

Man van Tinka Bel


Schaken op 49 ipv 64 velden

Leuke kleurplaat voor onze wurmen


sEVEN sNOWWHITES sOCIETY (SSS/ZZZ)


Al deze prachtsites zijn aanklikbaar.

Stop de genocide op de wormen !!!
Word lid en/of donateur van de ANWP,
de Algemene Nederlandse Wormen Partij !!!

(Beter honderd wormen in de hand dan tien van kant -
Klassieke Chinese wijsheid van Phoe Tsji)De ANWP wordt o.m. gesponsord door:

- Geëerde heren, -
- koop uw kleren -
- in passende vorm -
- bij GERARD WORM -
(klikkie).

- Is het u even teveel? -
- Laat u dan enorm -
- verwennen op het kasteel -
- TERWORM. -
(klikkie)

- Heeft u zin in pret?
- Lach dan storm- -
- achtig mee met -
- de doldwaze PIET WORM -
(klikkie)

- Heeft u experimentele oren -
- en haat u de afgesleten norm? -
- Ga dan iets bijzonders horen -
- bij geluidskunstorganistatie WORM -
(klikkie)

Stop de genocide op de wormen !!!
Word lid en/of donateur van de ANWP,
de Algemene Nederlandse Wormen Partij !!!


Hosted by www.Geocities.ws

1