( Eerst dit:
de Yahoo-reclame
rechts op de site
valt weg te clicken
door op >>
bij de scrollbalk
te clicken.)
27
23
De befaamde
sEVEN
sNOWWHITES
sOCIETY

presenteert het
KONINGINVRIJ
SCHAKEN.
Vanzelfsprekend
houden wij,
de Zeven
Sneeuwwitjes,
niet van
koninginnen
maar ...

29
... het koninginvrij
schaken bezit
nog meer pro's.
Het koninginvrije
schaken is een-
voudiger en dus
minder elitair.
31
33
Het is daarnaast
een welkome
variatie op het
klassieke schaken.
En het is minder
voorgekauwd want
nog onontgonnen.
35
De regels van
het koninginvrije
schaakspel zijn
die van het
klassieke schaken
maar met de vol-
gende wijzigingen:
37
geen 64 maar
49 (7 x 7) velden,
geen koninginnen,
zeven i.p.v acht
pionnen per speler
en beginopstelling
zoals boven.
39
41
Schaakprofessor
Kaspar Jurijov:
"Koninginvrij
schaken is een
fraaie revolutie
in het al te muffe
schaakspel."

43
Marcel v.d. Velde,
kunstfilosoof:
"Het 7x7-schaak
is compacter, dus
dichter, en dus
dichterlijker dan
normaalschaak."
45
(Terug) Naar
de home page
van de sEVEN
sNOWWHITES
sOCIETY


SSS/ZZZ
47
49Hosted by www.Geocities.ws

1