Free Souffriau

Zoals een mooi verhaal (Video)

(Refrein:)
Het begon gewoon zoals elk mooi verhaal
Op een zomerdag, niet ver van hier
Hij, een donkerbruinverbrand avonturier
Zij op zoek naar een gouden zonnestraal.

En zoals het past in elk mooi verhaal
Kwamen hij en zij ergens samen
Ergens kruisten beide paden
En de blauwe lucht zat vol met muziek
En de wereld is plots gaan stilstaan
Hij en zij dachten niet meer aan de tijd.

En zij zochten gauw een plekje in het groen
Hun verhaal begon al met een zoen
Beiden wilden alles weten van mekaar
Maar wat zij vertelden was banaal, banaal.

Hij sprak van de zee en van 't mooie weer
Zij van gekke vakantieplannen 
en van heerlijke gouden stranden
Net als kleine kinderen dansten zij vrij
Plukten bloemen en zonnestralen
Geen van beiden dacht nu nog aan de tijd.

Refrein

Maar zoals het past in elk mooi verhaal
Komt aan alles steeds een einde
Ergens moeten de wegen scheiden
Nog een laatste zoen en toen was het uit
Zij trok verder naar het zuiden
Hun geluk ging ten einde aan weinig tijd.

Het begon gewoon zoals elk mooi verhaal
Op een zomerdag |: niet ver van hier :|

Die besten Coverversionen
Hansis Schlagerseiten