»Enligt våra underrättelser har i Schweiz och Sverige dykt upp höga officerare från säkerhetstjänsterna i SD och SS som har sökt kontakt med Allen Dulles' medarbetare. Ni måste utröna, huruvida dessa kontakter utgör 1. desinformation, 2. personliga initiativ ifrån höga officerare i SD och SS, 3. fullgörande av ett uppdrag ifrån centrum. I fall dessa medarbetare i SD och SS fullgör ett uppdrag ifrån Berlin är det nödvändigt att utröna vem, som har sänt dem denna uppgift. Konkret: vem av Rikets högsta ledare söker kontakt med väst?«
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

»17 ögonblick av en vår« («17 мгновений весны»)

Nedan följer länkar till svenska undertexter för TV-serien 17 ögonblick av en vår.

Se även journalfilmsamlingen Mannerheimlinjen om Vinterkriget och Mannerheimlinjen.

Bilderna i de två första klippen nedan är ifrån TV-program, som visar den nya, färglagda versionen. Det är inte så illa att även kunna se serien i färg ibland, om man själv får välja, men tyvärr har den färglagda versionen några allvarliga brister:

Våra undertexter passar till den version, som är utgiven i svartvitt och respekterar det ursprungliga TV-formatet 4:3.

Klipp ur denna visas längre ner, nedanför färgklippet.

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
[»17 ögonblick av en vår« 01/12 шведские субтитры 2011 г. «17 мгновенный весны» svensk undertext år 2011]

2
00:00:01,000 --> 00:00:02,000
[Svensk undertext av Erik Jonsson 24.8.2011 utan stöd ifrån Rysslands kulturministerium. Översedd och rättad 4.1.2018. Text inom klammer är översättarens kommentarer.]

3
00:00:02,000 --> 00:00:08,000
Centrala filmstudion
»Maxim Gorkij« för barn-
och ungdomsfilm

4
00:00:08,000 --> 00:00:14,000
Enligt beställning ifrån SSRU:s
ministerråds statliga kommitté för
televisions- och radioutsändningar

5
00:03:38,000 --> 00:03:41,000
Herr
Bolsen!

6
00:03:41,000 --> 00:03:45,000
Hör ni mig,
herr Bolsen?

7
00:03:45,000 --> 00:03:49,000
Jag måste
säga er följande:

8
00:03:50,000 --> 00:03:56,000
Jag vet inte, hur det är
med er, men jag har redan
laddat opp med syre...

9
00:03:56,000 --> 00:04:00,000
...för vårt
förfärliga
stadsliv.

10
00:04:00,000 --> 00:04:05,000
Vad tänker ni, herr Bolsen?
Det är väl redan dags, att
vi beger oss hemåt?

11
00:04:05,000 --> 00:04:09,000
Ja, det är
nog dags.

12
00:04:13,000 --> 00:04:17,000
Oj...
Herr Bolsen!

13
00:04:17,000 --> 00:04:21,000
Herr Bolsen! Var
snäll och hjälp mig.

14
00:04:21,000 --> 00:04:25,000
Jag kan inte
kliva över detta.

15
00:04:30,000 --> 00:04:34,000
- Var så god, Frau Saurig.
- Tackar.

16
00:04:34,000 --> 00:04:39,000
Nu har ni redan i flera år kört
mig ut hit tidigt om våren.

17
00:04:39,000 --> 00:04:45,000
Jag måste säga er uppriktigt,
att denna promenad räcker
nästan ett helt år för mig.

18
00:04:45,000 --> 00:04:51,000
Vet ni vad, herr Bolsen?
Jag har ingen större lust att
åka tillbaka till stan. Och ni?

19
00:04:52,000 --> 00:04:56,000
Jag är innerligt
utled på min
inrättning...

20
00:04:56,000 --> 00:05:02,000
...jag menar denna
förbannade krog och
mitt - med förlov sagt - yrke...

21
00:05:02,000 --> 00:05:05,000
Var snäll
och håll den...

22
00:05:05,000 --> 00:05:08,000
Ifall det inte hade
varit krig, och mina
barn hade varit vid liv...

23
00:05:08,000 --> 00:05:12,000
Vet ni, vad detta
är för gräs? Det är
en storartad läkeört.

24
00:05:12,000 --> 00:05:17,000
Om man torkar den,
så är det mycket bra
att göra ett avkok på den.

25
00:05:17,000 --> 00:05:21,000
Lukta på den! Det gör gott
att dricka detta avkok, när
man har ont i njurarna.

26
00:05:21,000 --> 00:05:25,000
- Har ni ont i njurarna?
- Nej.
- Skada.

27
00:05:25,000 --> 00:05:29,000
Mycket synd, för detta
avkok hjälper mycket, när
man har ont i njurarna.

28
00:05:29,000 --> 00:05:32,000
Vad tror ni, herr
Bolsen, kan jag ha de
här stövlarna en säsong till?

29
00:05:32,000 --> 00:05:36,000
- Säkert.
- Det tror jag också.

30
00:05:36,000 --> 00:05:40,000
Så vackert fåglarna
sjunger! Vad gott, att
våren är kommen!

31
00:05:40,000 --> 00:05:44,000
Ni vet, våren - det är
segern över hungern,
segern över vintern.

32
00:05:44,000 --> 00:05:47,000
Till och med segern
över döden.

33
00:05:47,000 --> 00:05:51,000
- Tror ni det?
- Och ni?

34
00:05:51,000 --> 00:05:56,000
- Ni har nog rätt.
- Ja! Jag har rätt!

35
00:06:12,000 --> 00:06:18,000
Vi berättar om några
tilldragelser under den
sista krigsvåren.

36
00:06:18,000 --> 00:06:22,000
Krigets
sista vår.

37
00:06:22,000 --> 00:06:27,000
Om tre månader
skall fascismen
vara krossad.

38
00:06:27,000 --> 00:06:33,000
Men nu utkämpas
hårda strider vid Oder, vid
Budapest, i Pommern.

39
00:06:33,000 --> 00:06:39,000
Vi skall berätta för
er om blott sjutton
dagar av denna vår.

40
00:06:42,000 --> 00:06:48,000
SJUTTON
ÖGONBLICK
AV EN VÅR

41
00:06:48,000 --> 00:06:52,000
»Se inte ner på
sekunderna...«

42
00:06:52,000 --> 00:06:56,000
»...ty den tid skall komma,
när du själv säkert förstår...«

43
00:06:56,000 --> 00:06:59,000
I huvudrollen:
Vjätjeslav TICHONOV

44
00:06:59,000 --> 00:07:04,000
»...de visslar förbi
liksom kulorna...«

45
00:07:04,000 --> 00:07:10,000
»...ögonblicken,
ögonblicken,
ögonblicken...«

46
00:07:10,000 --> 00:07:13,000
I rollerna:

47
00:07:13,000 --> 00:07:18,000
Krüger - Jevgenij KUZNETSOV
Kaltenbrunner - Michail ZJARKOVSKIJ

48
00:07:18,000 --> 00:07:24,000
Hitler - Fritz DIEZ (DDR)
Göring - Wilhelm BURMEIER (DDR)
Himmler - Nikolaj PROKOPOVITJ

49
00:07:25,000 --> 00:07:30,000
Bormann - Jurij VISBOR 
Schellenberg - Oleg TABAKOV
Holtoff - Konstantin ZJELDIN

50
00:07:32,000 --> 00:07:37,000
Frau Saurig - Emilia MILTON
Pastor Schlag - Rostislav PLJATT

51
00:07:37,000 --> 00:07:43,000
Astronomen - Jurij KATIN-JARTSEV
Kaltenbrunners adjutant -
Stanislav KORENEV

52
00:07:45,000 --> 00:07:51,000
»...och man har ibland fått
vänta nästan halva livet...«

53
00:07:52,000 --> 00:07:58,000
»...när det kommer -
ens eget ögonblick...«

54
00:08:15,000 --> 00:08:18,000
Författarens text läser
Jefim KOPELJAN

55
00:08:26,000 --> 00:08:32,000
12 februari 1945
(kl. 16:30)

56
00:08:57,000 --> 00:09:00,000
HITLERS
BUNKER

57
00:09:00,000 --> 00:09:05,000
Stenogram av sammanträde
hos Führern. Närvarande:

58
00:09:05,000 --> 00:09:08,000
Riksmarskalk GÖRING

59
00:09:08,000 --> 00:09:11,000
Fältmarskalk KEITEL

60
00:09:11,000 --> 00:09:14,000
Arméchefen JODL

61
00:09:14,000 --> 00:09:17,000
Riksledaren BORMANN

62
00:09:17,000 --> 00:09:20,000
Riksindustriminister SPEER

63
00:09:21,000 --> 00:09:25,000
Chefen för RSHA
(Reichssicherheitshauptamt)
KALTENBRUNNER

64
00:09:25,000 --> 00:09:28,000
SS-Brigadeführer SCHELLENBERG

65
00:09:28,000 --> 00:09:31,000
Utrikesministeriets sändebud HAWEL

66
00:09:31,000 --> 00:09:37,000
Amiral FOSS
Amiral von PUTTKAMMER
Kapten av tredje graden NEURATH

67
00:09:37,000 --> 00:09:41,000
Adjutanter, stenografer

68
00:09:41,000 --> 00:09:46,000
Vi har bara några timmar
på oss att tillkämpa oss
segern, sade Hitler.

69
00:09:46,000 --> 00:09:52,000
Envar, som kan iaktta, analysera
och dra slutsatser, är skyldig att
svara mig på en enda fråga:

70
00:09:52,000 --> 00:09:56,000
Är månne en nära
förestående seger möjlig?

71
00:09:56,000 --> 00:09:59,000
Jag ber inte, att svaret skall
bli blint i sin bestämdhet.

72
00:09:59,000 --> 00:10:02,000
Jag nöjer mig inte
med blind tro.

73
00:10:02,000 --> 00:10:05,000
Aldrig någonsin har
världen känt ett sådant
motsägelsefullt förbund...

74
00:10:05,000 --> 00:10:08,000
...som de allierades
koalition utgör.

75
00:10:08,000 --> 00:10:13,000
Samtidigt som Rysslands,
Englands och Amerikas
mål är tvärt motsatta...

76
00:10:13,000 --> 00:10:19,000
...samtidigt som de bevekas
och styrs av olikheterna i sina
ideologiska strävanden...

77
00:10:19,000 --> 00:10:25,000
...bevekas vi av en enda
strävan, och hela livet är
underställt denna.

78
00:10:25,000 --> 00:10:29,000
Samtidigt som
motsägelserna dem emellan
växer och skall växa...

79
00:10:29,000 --> 00:10:33,000
...har vår enighet
blivit så monolitisk, som
jag i detta stora...

80
00:10:33,000 --> 00:10:36,000
...och mödosamma
fälttågs många år
har eftersträvat.

81
00:10:36,000 --> 00:10:41,000
Att hjälpa våra fienders
koalitions sönderfall på traven
med diplomatiska eller...

82
00:10:41,000 --> 00:10:47,000
...andra medel vore en utopi
om inte en yttring av panik
eller perspektivlöshet.

83
00:10:47,000 --> 00:10:53,000
Blott genom att tillfoga dem
militära slag, blott genom att
visa dem vår andes oböjlighet...

84
00:10:53,000 --> 00:10:59,000
...påskyndar vi slutet för denna
koalition, som sönderfaller vid
våra artilleripjäsers muller.

85
00:10:59,000 --> 00:11:02,000
Jag riktar
min blick emot
tyskarna.

86
00:11:02,000 --> 00:11:06,000
Endast vår
nation kan och måste
tillkämpa sig segern.

87
00:11:06,000 --> 00:11:10,000
För närvarande har hela
landet blivit ett härläger.

88
00:11:10,000 --> 00:11:16,000
Jag menar Tyskland,
Österrike, Norge, en del
av Ungern och Italien.

89
00:11:16,000 --> 00:11:20,000
En betydande del av det
tjeckiska området och det
böhmiska protektoratet.

90
00:11:20,000 --> 00:11:24,000
Danmark, Holland -
detta är den europeiska
civilisationens hjärta.

91
00:11:24,000 --> 00:11:27,000
Segerns stoff har
fallit i våra händer.

92
00:11:27,000 --> 00:11:33,000
Det hänger på oss militärer
i vilken mån, vi använder
det i vår segers namn.

93
00:11:36,000 --> 00:11:42,000
Tro mig: efter våra arméers
första förkrossande slag skall
de allierades koalition sönderfalla.

94
00:11:46,000 --> 00:11:52,000
RSHA
(Reichssicherheitshauptamt)

95
00:11:56,000 --> 00:12:02,000
den 12 februari 1945
(kl. 19:45)

96
00:12:12,000 --> 00:12:15,000
SS-riksführer
Himmler

97
00:12:30,000 --> 00:12:33,000
Ni kan gå.

98
00:12:38,000 --> 00:12:42,000
- Skall vi börja?
- Ja, var så god.

99
00:12:42,000 --> 00:12:45,000
Var så god, börja.

100
00:12:45,000 --> 00:12:49,000
- Stör oss inte ljuset?
- Det börjar snart skymma.

101
00:12:49,000 --> 00:12:52,000
Det är bäst
att mörklägga.

102
00:12:57,000 --> 00:13:00,000
Strängt
hemligt.

103
00:13:00,000 --> 00:13:04,000
Personakt för
SS-Brigadeführer
Schellenberg, Walter

104
00:13:04,000 --> 00:13:08,000
Chef för 6:e
avdelningen
av RSHA.

105
00:13:08,000 --> 00:13:14,000
Karakteristik för medlemmen
i NSDAP sedan år 1933
SS-Brigadeführer...

106
00:13:14,000 --> 00:13:20,000
...Schellenberg,
Walter, chef för 6:e
avdelningen av RSHA.

107
00:13:21,000 --> 00:13:27,000
Äkta arier.
Nordisk karaktär -
tapper, hård.

108
00:13:27,000 --> 00:13:33,000
I umgänge med vänner och
arbetskamrater är han öppen,
kamratlig och vänlig.

109
00:13:33,000 --> 00:13:39,000
Skoningslös
emot rikets fiender.
Utmärkt familjefar.

110
00:13:39,000 --> 00:13:42,000
Hans hustrus kandidatur är
godkänd av SS-riksführern.

111
00:13:42,000 --> 00:13:45,000
Hans utomordentliga
uppförande är ej föremål
för det ringaste tadel.

112
00:13:45,000 --> 00:13:48,000
Storartad
idrottsman.

113
00:13:48,000 --> 00:13:53,000
I arbetet har
han visat sig vara en
framstående organisatör.

114
00:14:14,000 --> 00:14:20,000
Februari 1945,
aftonen före segern
över nazismen.

115
00:14:21,000 --> 00:14:26,000
De senaste veckornas
tilldragelser ger oss full
rätt att säga det.

116
00:14:27,000 --> 00:14:33,000
De ryska arméernas
offensiv, som har raserat
nazisternas försvar vid Oder...

117
00:14:35,000 --> 00:14:41,000
...deras mannamod i Ungern och
Tjeckoslovakien har förskaffat
Röda Armén evig ära.

118
00:14:47,000 --> 00:14:53,000
De hårda striderna
till havs vittnar om de
allierades fulla övertag.

119
00:15:00,000 --> 00:15:06,000
Eisenhowers och Montgomerys
trupper vecklar framgångsrikt
ut offensiven.

120
00:15:12,000 --> 00:15:18,000
Fullkomlig seger i luften
och till sjöss är slutgiltig
och uppenbar.

121
00:15:18,000 --> 00:15:24,000
Propagandistiskt
sensationsmakeri. Ni
behöver inte översätta.

122
00:16:15,000 --> 00:16:21,000
Visa vår journalfilm.

123
00:16:21,000 --> 00:16:24,000
Senaste utgåvan
av »Die deutsche
Wochenschau«, tack.

124
00:16:24,000 --> 00:16:27,000
Vedervärdigt
propagandistiskt
sensationsmakeri.

125
00:16:27,000 --> 00:16:33,000
- Men det är sant, Reichsführer.
- Ge inte efter för panik.

126
00:16:45,000 --> 00:16:51,000
För att bevisa för ert
folk och hela världen...

127
00:16:51,000 --> 00:16:57,000
...att Tyskland inte
bara vid fronten...

128
00:16:57,000 --> 00:17:03,000
...utan även i
hemlandet
förfogar...

129
00:17:04,000 --> 00:17:10,000
...över millioner
försvarsberedda,
försvarsbeslutna män...

130
00:17:11,000 --> 00:17:17,000
...som har den fasta
och orubbliga viljan...

131
00:17:18,000 --> 00:17:24,000
...att aldrig stryka flagg
för Rikets fiender...

132
00:17:24,000 --> 00:17:30,000
...och fegt kapitulera!

133
00:17:36,000 --> 00:17:42,000
En förbimarsch framför doktor
Goebbels avslutade mötet.

134
00:17:46,000 --> 00:17:51,000
Folksstormens dag är
ett kraftfullt bevis för...

135
00:17:51,000 --> 00:17:55,000
...att ingen fiendeterror kan
böja det tyska folket...

136
00:17:55,000 --> 00:18:01,000
...och att dess människors
hjärtan skall triumfera över
massa, material och hat.

137
00:18:05,000 --> 00:18:10,000
Tunga bombare
är i luften, vilka tillhör
Hermann-Göring-eskadrarna.

138
00:18:16,000 --> 00:18:20,000
Europa rasar ihop under
deras bombangrepp.

139
00:18:34,000 --> 00:18:38,000
Se upp!
Torped!

140
00:18:39,000 --> 00:18:45,000
Våra hjältematroser
vinner den ena grandiosa
drabbningen efter den andra.

141
00:18:53,000 --> 00:18:57,000
Träffad med en gång!

142
00:19:19,000 --> 00:19:24,000
- Ni sade, vi inte kan slåss.
- Ni har rätt, vi kan fortfarande.

143
00:19:24,000 --> 00:19:29,000
Men det har redan länge varit
dags för oss att uppmärksamma
Väst. Fördröjning liknar död.

144
00:19:30,000 --> 00:19:34,000
Nu är det våren 1945 och inte
hösten 1941, Reichsführer.

145
00:19:34,000 --> 00:19:38,000
Tack för påminnelsen, men
jag tittar i kalendern var dag.

146
00:19:38,000 --> 00:19:42,000
Walter, vad
mer sedan
i morse?

147
00:19:42,000 --> 00:19:47,000
Rysk journal. Deras
specialutgåva om
konferensen i Jalta.

148
00:19:47,000 --> 00:19:52,000
Intressant.
Sätt igång!

149
00:19:53,000 --> 00:19:57,000
Var så god,
fortsätt!

150
00:20:01,000 --> 00:20:07,000
Runt hela världen har nyheten
flugit om Jaltakonferensens
historiska arbete...

151
00:20:07,000 --> 00:20:11,000
...vilken tog sin början
den 4 februari år 1945.

152
00:20:11,000 --> 00:20:16,000
I luften: Amerikas Förenta
Staters presidents, herr
Roosevelts, flygmaskin.

153
00:20:35,000 --> 00:20:40,000
Amerikas Förenta Staters
president Franklin Roosevelt.

154
00:20:41,000 --> 00:20:47,000
I luften: Storbritanniens
premiärministers, herr
Churchills, flygmaskin.

155
00:20:55,000 --> 00:20:59,000
Storbritanniens
premiärminister
Winston Churchill.

156
00:21:26,000 --> 00:21:31,000
Här i Livadija
pågick under loppet
av 8 dagar..

157
00:21:31,000 --> 00:21:35,000
...samtal emellan
antihitlerkoalitionens
ledare...

158
00:21:35,000 --> 00:21:40,000
...Stalin, Roosevelt
och Churchill.

159
00:21:41,000 --> 00:21:46,000
Under loppet av 8
dagar samlades dagligen
kring runda bordet...

160
00:21:46,000 --> 00:21:51,000
...de tre stormakternas
ledare och avgjorde frågor...

161
00:21:51,000 --> 00:21:56,000
...om det nazistiska
Tysklands förgörande
och en hållbar fred.

162
00:21:57,000 --> 00:22:02,000
På konferensen uppställdes
och löstes följande frågor:

163
00:22:02,000 --> 00:22:08,000
Tysklands förgörande,
ockupation och hur man
skall styra det.

164
00:22:08,000 --> 00:22:14,000
Tysklands krigsskadestånd
och frågan om en konferens
av Förenta Nationer.

165
00:22:14,000 --> 00:22:19,000
- Han har åldrats, inte sant?
- Vem?
- Stalin.

166
00:22:19,000 --> 00:22:24,000
Frågan om Polen och
Jugoslavien underställdes
en allsidig och sund bedöming.

167
00:22:24,000 --> 00:22:27,000
Det tycker jag inte.

168
00:22:27,000 --> 00:22:33,000
Principer och tidpunkter för
utrikesministermötena
fastställdes.

169
00:22:34,000 --> 00:22:40,000
På konferensen beslöts
även, att de allierades arméer,
flottor och flygvapen...

170
00:22:40,000 --> 00:22:46,000
...på grundval av de militära
styrkornas tätare samordning
än någonsin tidigare...

171
00:22:47,000 --> 00:22:53,000
...på överenskomna
tider skall tillfoga Tysklands
hjärta nya, kraftiga slag.

172
00:22:54,000 --> 00:22:58,000
Vilken idyll!

173
00:22:58,000 --> 00:23:02,000
Ett slag ifrån öster,
väster, norr och söder!

174
00:23:02,000 --> 00:23:05,000
Så beslöts på
konferensen.

175
00:23:05,000 --> 00:23:08,000
Visst har
han åldrats.

176
00:23:26,000 --> 00:23:29,000
Vad är det, Walter?

177
00:23:29,000 --> 00:23:34,000
I hans ställe skulle jag inte
så uppenbart ådagalägga
min motvilja och brist...

178
00:23:34,000 --> 00:23:39,000
... på förståelse för en
bundsförvant. Jag tänker
mig, att det skall gynna oss.

179
00:23:39,000 --> 00:23:43,000
Riksführer, nu
är det våren 1945.

180
00:23:48,000 --> 00:23:53,000
- Ja, ja.
- Får jag?
- Ja, var så god.

181
00:23:53,000 --> 00:23:58,000
Jag lyssnar.
Ja.

182
00:23:58,000 --> 00:24:01,000
I Lissabon.

183
00:24:02,000 --> 00:24:05,000
5/11.

184
00:24:08,000 --> 00:24:11,000
Det har jag anmält.

185
00:24:12,000 --> 00:24:15,000
Jag har rapporterat det.

186
00:24:15,000 --> 00:24:18,000
Ja.

187
00:24:19,000 --> 00:24:22,000
Inte i telefon!

188
00:24:23,000 --> 00:24:29,000
Nej. Inte nu.

189
00:24:32,000 --> 00:24:37,000
Strängt hemligt. Personakt för
SS-Obersturmbannführer...

190
00:24:37,000 --> 00:24:42,000
...Holtoff, Wilhelm Ferdinand,
4:e avdelningen, RSHA.

191
00:24:42,000 --> 00:24:46,000
Karakteristik
för medlemmen i
NSDAP sedan 1938...

192
00:24:46,000 --> 00:24:50,000
...SS-Obersturmbannführer
Holtoff, Wilhelm Ferdinand:

193
00:24:55,000 --> 00:24:59,000
Äkta arier.  Nära nordisk
karaktär, ståndaktig.

194
00:24:59,000 --> 00:25:03,000
I umgänge med
arbetskamrater uppvisar
han ett gott förhållningssätt.

195
00:25:03,000 --> 00:25:07,000
Uppvisar utmärkta
arbetsresultat. Idrottsman.
Skoningslös emot rikets fiender.

196
00:25:07,000 --> 00:25:11,000
Ogift. I utomtjänstligt
hänseende är ingenting
till hans nackdel känt.

197
00:25:11,000 --> 00:25:15,000
Har erhållit
utmärkelser av Führern och
SS-riksführerns tacksamhet.

198
00:25:15,000 --> 00:25:19,000
Mycket är ännu oklart.
Ja.

199
00:25:17,000 --> 00:25:19,000


200
00:25:19,000 --> 00:25:23,000
Överens.
Hell Hitler!

201
00:25:24,000 --> 00:25:27,000
Mina överordnade har beordrat
mig att rådgöra med er. Vi
har ett trassligt fall.

202
00:25:27,000 --> 00:25:30,000
Antingen är min fånge
psykiskt otillräknelig eller...

203
00:25:30,000 --> 00:25:34,000
...måste man överföra honom
till er underrättelseavdelning,
eftersom han säger sådant...

204
00:25:34,000 --> 00:25:37,000
...som de engelska svinen
brukar säga i radio.

205
00:25:52,000 --> 00:25:56,000
Jag kan inte mer! Förstår ni?
Jag vill helt enkelt leva!

206
00:25:56,000 --> 00:26:01,000
Helt enkelt leva, under vem som
helst, under fascism, kapitalism,
med Hitler, utan Hitler...

207
00:26:01,000 --> 00:26:07,000
Jag kan inte så här!
Jag kvävs av er blindhet,
dumhet och dårskap!

208
00:26:07,000 --> 00:26:10,000
Vem  har beordrat dig
att skriva uppropet?

209
00:26:10,000 --> 00:26:14,000
Du kan inte själv tänka
ut sådana nedrigheter.

210
00:26:14,000 --> 00:26:17,000
Vem har sänt dig denna
text? Någon annans fientliga
vilja har styrt din hand.

211
00:26:17,000 --> 00:26:21,000
Vem av fienderna har du varit
i lag med, var och när?

212
00:26:20,800 --> 00:26:24,000
Ingen har jag varit i
lag med någonstans.

213
00:26:24,000 --> 00:26:27,000
Jag är till och med rädd för
att tala med mig själv.

214
00:26:27,000 --> 00:26:31,000
Jag är rädd för allt. Har ni
verkligen inga ögon?

215
00:26:31,000 --> 00:26:35,000
Begriper ni verkligen inte, att
allt är slut? Vi är förlorade!

216
00:26:35,000 --> 00:26:40,000
Begriper ni verkligen inte,
att vartenda nytt offer,
det är vandalism?

217
00:26:44,000 --> 00:26:48,000
Ni har alltid påstått, att ni
lever i nationens namn.

218
00:26:48,000 --> 00:26:52,000
Gå då ut och rädda
lämningarna av nationen.

219
00:26:52,000 --> 00:26:58,000
Ni dömer olyckliga barn till
döden, ni fanatiker, som
har slitit åt er makten!

220
00:26:59,000 --> 00:27:05,000
Ni är mätta,
röker goda cigarretter,
dricker kaffe och konjak...

221
00:27:05,000 --> 00:27:11,000
...låt då oss också leva
som folk och inte som
mållösa trälar.

222
00:27:13,000 --> 00:27:17,000
Eller döda mig nu strax, så
jag inte förlorar förståndet...

223
00:27:17,000 --> 00:27:23,000
...av medvetandet om min egen
kraftlöshet. Av medvetandet
om nationens liknöjdhet...

224
00:27:23,000 --> 00:27:26,000
...vilken ni har förvandlat
till en mållös hjord!

225
00:27:26,000 --> 00:27:32,000
Sluta, skrik är inget bevis.
Har ni något konkret förslag?

226
00:27:33,000 --> 00:27:36,000
Vad?

227
00:27:36,000 --> 00:27:39,000
Jag frågar, vad ni har
för konkreta förslag?

228
00:27:39,000 --> 00:27:44,000
Hur vi skall rädda barnen,
kvinnorna och åldringarna.
Vad bör vi göra för detta?

229
00:27:46,000 --> 00:27:49,000
Det är alltid lättare att
kritisera och rasa.

230
00:27:49,000 --> 00:27:55,000
Att lägga fram ett förnuftigt
handlingsprogram är
betydligt svårare.

231
00:27:55,000 --> 00:28:01,000
Jag avvisar astrologin.
Jag högaktar astronomin.
De berövade mig lärostolen.

232
00:28:01,000 --> 00:28:05,000
Så det är därför
du rasar, din hund!

233
00:28:10,000 --> 00:28:13,000
Fortsätt.

234
00:28:23,000 --> 00:28:29,000
Det finns ömsesidiga
band emellan alla, som
lever på jorden...

235
00:28:29,000 --> 00:28:34,000
...himmelen och solen.

236
00:28:34,000 --> 00:28:39,000
Denna ömsesidighet
hjälper mig att precisare
och nyktrare värdera allt...

237
00:28:39,000 --> 00:28:44,000
...som försiggår på
mitt fosterlands jord.

238
00:28:44,000 --> 00:28:49,000
Det vore intressant för
mig att tala mer ingående
med er över detta ämne.

239
00:28:49,000 --> 00:28:54,000
Nu skall man tillåta
er att gå till cellen...

240
00:28:54,000 --> 00:29:00,000
...där ni skall vila er ett par
dagar, och sedan återkommer
vi till detta samtal.

241
00:29:18,000 --> 00:29:22,000
Ni kan också gå.

242
00:29:33,000 --> 00:29:37,000
Han är i någon
grad otillräknelig, ser
ni verkligen inte det?

243
00:29:37,000 --> 00:29:41,000
Alla lärde, författare
och konstnärer är på
sitt sätt otillräkneliga.

244
00:29:41,000 --> 00:29:45,000
Man måste närma sig
dem på ett särskilt sätt...

245
00:29:45,000 --> 00:29:50,000
...för de lever sitt
eget, påhittade liv.

246
00:29:50,000 --> 00:29:56,000
Skicka denne kuf
till en expert.

247
00:29:57,000 --> 00:30:01,000
Ifall det hade varit
fred nu, så hade vi skickat
honom till något läger.

248
00:30:01,000 --> 00:30:05,000
Han hade fort blivit omskolad.
Sedan hade Riket och nationen
dragit nytta av honom...

249
00:30:05,000 --> 00:30:08,000
...i arbete någonstans på
ett institut eller lärosäte.

250
00:30:08,000 --> 00:30:11,000
Han talar som en förbannad
engelsman på londonradion...

251
00:30:11,000 --> 00:30:14,000
...eller någon socialdemokrat,
som är i lag med Moskva.

252
00:30:14,000 --> 00:30:20,000
Folk har hittat på radion
för att höra på den, och
så har han förlyssnat sig.

253
00:30:20,000 --> 00:30:26,000
Det är ingenting allvarligt.
Oss som underrättelsetjänst
intresserar det inte.

254
00:30:26,000 --> 00:30:31,000
Det vore intressant
att träffa honom om
några dagar...

255
00:30:31,000 --> 00:30:36,000
...för att känna honom på
pulsen, om han verkligen är
en lärd eller bara neurasteniker.

256
00:30:36,000 --> 00:30:40,000
Ifall han är en lärd,
så går vi till Müller eller
Kaltenbrunner och ber dem...

257
00:30:40,000 --> 00:30:45,000
...ge honom matförråd, utrymma
honom till bergen, där blomman
av vår vetenskap redan är.

258
00:30:45,000 --> 00:30:49,000
Låt honom arbeta. Då
slutar han strax prata...

259
00:30:49,000 --> 00:30:52,000
...när där inte
kommer några
bombningar...

260
00:30:52,000 --> 00:30:55,000
...där är mycket
bröd och smör samt
en fin liten stuga i bergen.

261
00:30:57,000 --> 00:31:03,000
Ja, då skulle ingen prata,
om var och en hade en
fin liten stuga i skogen...

262
00:31:03,000 --> 00:31:08,000
...mycket smör och bröd
men inga bombningar.

263
00:31:09,000 --> 00:31:14,000
- Jag skulle vilja säga...
- Får jag be om ursäkt, käre vän.

264
00:31:14,000 --> 00:31:18,000
Om tjugo minuter måste jag
på Schellenbergs order vara
hos chefen för fängelse nr. 123.

265
00:31:18,000 --> 00:31:21,000
- Hell Hitler!
- Hell Hitler!

266
00:31:30,000 --> 00:31:35,000
Strängt hemligt.
Personakt för von
Stierlitz, Max Otto...

267
00:31:35,000 --> 00:31:41,000
...SS-Standartenführer,
6:e avdelningen av RSHA.

268
00:31:41,000 --> 00:31:47,000
Karakteristik för medlem i NSDAP
sedan 1933 SS-Standartenführer
von Stierlitz, Max Otto:

269
00:31:51,000 --> 00:31:55,000
Äkta arier. Karaktären
är nordisk, behärskad.

270
00:31:55,000 --> 00:31:59,000
I umgänget med
arbetskamrater uppvisar
han ett gott förhållningssätt.

271
00:31:59,000 --> 00:32:03,000
Han uppfyller sina
tjänsteplikter
tadellöst. 

272
00:32:03,000 --> 00:32:08,000
Skoningslös emot Rikets
fiender. Utmärkt idrottsman.
Berlinmästare i tennis. Ogift.

273
00:32:08,000 --> 00:32:12,000
Hans utomtjänstliga
förhållanden underligger
ej ringaste tadel.

274
00:32:12,000 --> 00:32:16,000
Har emottagit utmärkelser
av Führern och tacksamhet
av SS-Reichsführern.

275
00:32:16,000 --> 00:32:22,000
Har utmärkt sig
i spanska fälttåget.
Har kämpat på östfronten.

276
00:32:23,000 --> 00:32:26,000
För hit honom.

277
00:32:29,000 --> 00:32:32,000
Det är Schranke,
som talar.

278
00:32:32,000 --> 00:32:35,000
Daghavande i
block 5 till mig.

279
00:32:35,000 --> 00:32:38,000
Han har redan 
suttit i 6 månader.

280
00:32:38,000 --> 00:32:43,000
Ja, Standartenführer.
Närmare bestämt sex
månader och 15 dagar.

281
00:32:43,000 --> 00:32:47,000
Varför kallar man läkare så ofta
till honom? Är han sjuk, vad?

282
00:32:47,000 --> 00:32:51,000
Han hungerstrejkar.

283
00:32:51,000 --> 00:32:55,000
- Hur länge har han hållit
på med den senaste?
- En vecka.

284
00:32:57,000 --> 00:33:00,000
Hell Hitler!

285
00:33:00,000 --> 00:33:05,000
Fånge nr. 524 till förhör hos
Standartenführer Stierlitz.

286
00:33:23,000 --> 00:33:26,000
Kristus!

287
00:33:28,000 --> 00:33:31,000
Psalm nr. 8.

288
00:33:47,000 --> 00:33:51,000
- Vem är bankir?
- Jag.

289
00:33:51,000 --> 00:33:55,000
Vad satsar du på?

290
00:33:56,000 --> 00:34:00,000
Benet!
Högre, högre!

291
00:34:00,000 --> 00:34:04,000
- En halvtimme skall han stå.
- Men om du förlorar?

292
00:34:04,000 --> 00:34:08,000
- Då slår jag ut hans tänder.
- Det är förbjudet i husordningen.

293
00:34:10,000 --> 00:34:13,000
Jag lossar den
med ett finger.

294
00:34:27,000 --> 00:34:31,000
Kurt! Kalla fånge
524 till förhör.

295
00:34:31,000 --> 00:34:35,000
- 524?
- Ja.

296
00:34:37,000 --> 00:34:40,000
524 till förhör!

297
00:34:40,000 --> 00:34:44,000
Uppfattat!
524 till förhör.

298
00:35:00,000 --> 00:35:04,000
- Har han suttit isolerad?
- Ja.

299
00:35:04,000 --> 00:35:07,000
- Två gånger?
- Ja.

300
00:35:07,000 --> 00:35:10,000
Vem har givit order
om att sätta honom
hos kriminalfångarna?

301
00:35:10,000 --> 00:35:13,000
Förordnande av hans
rannsakningsledare.

302
00:35:13,000 --> 00:35:17,000
- Nå och hur då?
- Liksom tidigare.

303
00:35:19,000 --> 00:35:23,000
- Har ni tillämpat
förskräckelsemetoden?
- Ja.

304
00:35:23,000 --> 00:35:27,000
Nå?

305
00:35:53,000 --> 00:35:57,000
Fånge nr. 524 skall
strax vara här.

306
00:35:57,000 --> 00:36:01,000
Utmärkt.

307
00:36:01,000 --> 00:36:05,000
Jag tar med mig er
pastor till kl. 22.

308
00:36:10,000 --> 00:36:14,000
Ursäkta, Standartenführer, men...

309
00:36:18,000 --> 00:36:22,000
Det är Brigadeführer
Schellenbergs anvisning.

310
00:36:24,000 --> 00:36:29,000
- Utan bevakning?
- Här står allt.

311
00:36:29,000 --> 00:36:35,000
Ställ honom i  ordning.
Jag kommer tillbaka med
honom om en halvtimme.

312
00:36:37,000 --> 00:36:42,000
Kl. 22:00 får ni
honom tillbaka.

313
00:36:42,000 --> 00:36:47,000
Kl. 22:15 skall han
sitta i isoleringscell.

314
00:38:01,000 --> 00:38:07,000
Jag har bott i Berlin
i 52 år, men här har
jag ännu aldrig varit.

315
00:38:10,000 --> 00:38:13,000
Var så goda
och sitt!

316
00:38:13,000 --> 00:38:16,000
Öl, tack!

317
00:38:16,000 --> 00:38:19,000
Glad att se er
vid god hälsa.

318
00:38:28,000 --> 00:38:31,000
Var så god!

319
00:38:31,000 --> 00:38:34,000
Tackar.

320
00:38:57,000 --> 00:39:00,000
Öl häråt!

321
00:39:00,000 --> 00:39:04,000
- Konstigt.
- Vad är konstigt?

322
00:39:04,000 --> 00:39:10,000
Konstigt, att ni har bott
52 år i Berlin och inte har
varit här en enda gång.

323
00:39:10,000 --> 00:39:16,000
Fastän ni har varit
i London, Paris, Prag
och Bern. Inte?

324
00:39:30,000 --> 00:39:36,000
Ja, jag har varit såväl
i Paris och London som
i Prag och Bern.

325
00:39:36,000 --> 00:39:42,000
Ni glömde två andra städer:
Antwerpen och Budapest.

326
00:39:42,000 --> 00:39:47,000
Man har redan frågat mig
om det vid förhören.

327
00:39:48,000 --> 00:39:54,000
Vid de förhören, när
man slog mig, berövade
mig sömn och föda.

328
00:39:55,000 --> 00:40:00,000
Vi bryr oss inte om
dem, Antwerpen, helst som
engelsmännen är där nu.

329
00:40:00,000 --> 00:40:05,000
Och här är Berlin...
Jag har kört er igenom
staden i särskilt ärende.

330
00:40:05,000 --> 00:40:10,000
- Har ni sett, vad det
har blivit av Berlin?
- Ja.

331
00:40:11,000 --> 00:40:15,000
Nå? Ät!

332
00:40:18,000 --> 00:40:23,000
- Förfärligt.
- Vad är förfärligt?

333
00:40:26,000 --> 00:40:32,000
Det är förfärligt att ni,
en pastor, inte är patriot
för Tysklands statlighet.

334
00:40:36,000 --> 00:40:42,000
Men det är så, att mig -
en pastor - har man pinat i
fängelse under ett halvår...

335
00:40:42,000 --> 00:40:48,000
...är detta en oundviklig
följd av er statsbildning?

336
00:40:48,000 --> 00:40:54,000
I fängelserna uppfostrar man de
vilsegångne. De, som inte har
gått vilse utan blivit fiender...

337
00:40:54,000 --> 00:40:57,000
...dem skall
man förinta.

338
00:40:57,000 --> 00:41:03,000
Är det ni, som avgör,
vem som inför er har
rätt eller är skyldig?

339
00:41:03,000 --> 00:41:06,000
Ovillkorligen.

340
00:41:08,000 --> 00:41:14,000
Alltså vet ni allt om
var och en? Vem som felar
och vem som inte felar?

341
00:41:14,000 --> 00:41:20,000
- Ni vet allt om var och en av oss?
- Vi vet, vad folket vill.
- Folket.

342
00:41:21,000 --> 00:41:27,000
Men folket
består ju av -
folk.

343
00:41:27,000 --> 00:41:33,000
Alltså förintar ni folk
i folkets namn.

344
00:41:33,000 --> 00:41:37,000
Kypare!

345
00:41:40,000 --> 00:41:43,000
Kaffe!

346
00:41:46,000 --> 00:41:52,000
Men säg mig, hur ofta i
kristenhetens historia har
man förintat oliktänkande... 

347
00:41:52,000 --> 00:41:57,000
...för att resten skulle leva bättre?
- Man förintade kättare.

348
00:41:57,000 --> 00:42:02,000
Gott. När man uppträdde mot
kätteri, då tillät kyrkan våld?

349
00:42:02,000 --> 00:42:05,000
Ja.

350
00:42:05,000 --> 00:42:09,000
Våld emot kätteri tilläts under
loppet av åtta århundraden.

351
00:42:09,000 --> 00:42:13,000
Vi kom till makten 1933,
vad begär ni då av oss?

352
00:42:33,000 --> 00:42:39,000
På elva år
har vi likviderat
arbetslösheten...

353
00:42:39,000 --> 00:42:43,000
...och mättat
tyskarna. Ja,
med våld.

354
00:42:43,000 --> 00:42:49,000
Men om ni är en sådan
övertygad motståndare,
skulle det inte klä er...

355
00:42:49,000 --> 00:42:54,000
...bättre att stödja
sig på det materiella
och inte det andliga?

356
00:42:54,000 --> 00:42:57,000
Det förstod jag
inte, förlåt?

357
00:42:57,000 --> 00:43:03,000
Ni skulle kunna försöka organisera
något slags statsfientlig grupp
ur er församling.

358
00:43:06,000 --> 00:43:12,000
Ifall jag skulle tillämpa
era metoder emot er,
då skulle jag...

359
00:43:12,000 --> 00:43:18,000
...ofrivilligt bli lik er.

360
00:43:27,000 --> 00:43:32,000
- Så om någon kommer till er...
- Vem kommer då?

361
00:43:32,000 --> 00:43:36,000
Någon ung man
ur er församling...

362
00:43:36,000 --> 00:43:39,000
...kommer
och säger:

363
00:43:39,000 --> 00:43:43,000
»Helige fader, jag är inte
överens med regimen och
vill kämpa mot den.«

364
00:43:43,000 --> 00:43:48,000
Jag skall inte
hindra honom.

365
00:43:48,000 --> 00:43:53,000
Men han säger: »Jag
vill döda gauleitern«.

366
00:43:53,000 --> 00:43:59,000
Och denne har tre
barn, små flickor. På
två år, fem år och nio år.

367
00:43:59,000 --> 00:44:03,000
Och en hustru
med lama ben.

368
00:44:03,000 --> 00:44:07,000
Hur uppträder ni?

369
00:44:07,000 --> 00:44:11,000
Det vet
jag inte.

370
00:44:12,000 --> 00:44:17,000
Men om jag kommer till
er och frågar om denne
man, berättar ni inte då?

371
00:44:18,000 --> 00:44:23,000
Er skulle jag inte
tala om något för.

372
00:44:27,000 --> 00:44:30,000
Bravo, Stierlitz,
ni har arbetat väl.

373
00:44:30,000 --> 00:44:34,000
Ärligt talat trodde
jag inte det.

374
00:44:34,000 --> 00:44:40,000
Jag trodde inte, att han så
snart skulle gå med på det.

375
00:44:44,000 --> 00:44:49,000
Jag trodde inte, att han
så snart skulle gå med på
att samarbeta med oss.

376
00:44:49,000 --> 00:44:55,000
Han gick inte med på
det av fruktan. Medling är
hans naturliga tillstånd.

377
00:44:55,000 --> 00:45:01,000
Han är inte rädd för något, han
har ingenting att vara rädd för.
Han spelar med öppna kort.

378
00:45:01,000 --> 00:45:07,000
Jag skulle inte ha så brått om
med bestämda slutsatser, Stierlitz.
Sätt honom på prov ordentligt.

379
00:45:08,000 --> 00:45:14,000
I cellen? Sätta en
av våra egna där?

380
00:45:14,000 --> 00:45:19,000
Gott. Sätt honom
på prov i frihet.

381
00:45:19,000 --> 00:45:25,000
Jag skall försöka utverka av
Riksführern, att man släpper
ut pastorn på någon tid.

382
00:45:31,000 --> 00:45:37,000
Mottagningsrummet hos
Kaltenbrunner, chef för RSHA
(Reichssicherheitshauptamt)

383
00:45:49,000 --> 00:45:53,000
den 13 februari 1945
(kl. 18:23)

384
00:45:54,000 --> 00:45:57,000
Sätt er.

385
00:46:11,000 --> 00:46:16,000
Strängt hemligt.
Personakt för SS-
Gruppenführer...

386
00:46:16,000 --> 00:46:20,000
...Krüger,
Friedrich Wilhelm.

387
00:46:20,000 --> 00:46:24,000
Karakteristik
för medlemmen i
NSDAP sedan 1929...

388
00:46:24,000 --> 00:46:30,000
...SS-Gruppenführer
Krüger, Friedrich Wilhelm.

389
00:46:31,000 --> 00:46:36,000
Äkta arier.
Hängiven Führern.
Karaktär - nordisk, hård.

390
00:46:36,000 --> 00:46:39,000
Krüger är flitig
och bearbetar de
svåraste frågor...

391
00:46:39,000 --> 00:46:42,000
...med stor skicklighet och
utomordentlig handlingskraft.

392
00:46:42,000 --> 00:46:46,000
Han har de bästa
umgängesformer.

393
00:46:46,000 --> 00:46:51,000
I sitt uppträdande energisk
och målmedveten.

394
00:46:51,000 --> 00:46:54,000
[Ryska texten om Krüger
skiljer sig ifrån den tyska.]

395
00:46:54,000 --> 00:46:59,000
Har ni något rättfärdigande,
som är tillräckligt objektivt...

396
00:46:59,000 --> 00:47:03,000
...för att Führern
skall kunna tro er?

397
00:47:03,000 --> 00:47:07,000
Eftersom ni - och
endast ni - ansvarade...

398
00:47:07,000 --> 00:47:12,000
...för vedergällningens
genomförande i
Krakau, Krüger.

399
00:47:17,000 --> 00:47:23,000
Se här, bekanta er
med rapporterna.

400
00:47:23,000 --> 00:47:27,000
Om det, varför Krakau
inte blev sprängt.

401
00:47:27,000 --> 00:47:33,000
Och när ni har bekantat
er med dem, svara då.

402
00:48:15,000 --> 00:48:18,000
Nej.

403
00:48:18,000 --> 00:48:24,000
Jag har inga ursäkter
och det kan jag inte ha.

404
00:48:24,000 --> 00:48:30,000
Jag är soldat. Krig är krig.
Jag förväntar mig inget som
helst överseende.

405
00:48:30,000 --> 00:48:36,000
Man måste analysera
misslyckandet för att inte
upprepa det i framtiden.

406
00:48:36,000 --> 00:48:42,000
Obergruppenführer,
jag förstår. Min skuld
är måttlös.

407
00:48:42,000 --> 00:48:47,000
Men jag skulle
vilja, att ni hörde
Standartenführer Stierlitz.

408
00:48:47,000 --> 00:48:51,000
Han var helt på det
klara med operationen
och kan bekräfta, att...

409
00:48:51,000 --> 00:48:55,000
...allt förbereddes i högsta grad
omsorgsfullt och samvetsgrant.

410
00:48:55,000 --> 00:48:59,000
Vad har Stierlitz med
operationen att göra?

411
00:48:59,000 --> 00:49:05,000
Han är ifrån Schellenbergs
underrättelsetjänst och sysslade
i Krakau med helt andra frågor.

412
00:49:05,000 --> 00:49:09,000
Han ägnade sig
åt en försvunnen
V2-raket i fallet Runge.

413
00:49:09,000 --> 00:49:14,000
Men jag räknade som min
plikt att upplysa honom om
vår operations alla enskildheter...

414
00:49:14,000 --> 00:49:19,000
...och föreslog, att
han skulle rapportera
till er och Riksführern, 

415
00:49:19,000 --> 00:49:24,000
...när han kom tillbaka, hur
vi förberedde operationen.

416
00:49:26,000 --> 00:49:30,000
Jag väntade på
fullständigande
anvisningar...

417
00:49:30,000 --> 00:49:34,000
...ifrån er men
erhöll inga sådana.

418
00:49:34,000 --> 00:49:40,000
Ingick Stierlitz i den krets
av personer, det tillkom att
ha kännedom om operationen?

419
00:49:42,000 --> 00:49:46,000
Det vet
jag inte.

420
00:50:01,000 --> 00:50:07,000
Var god tag reda på, om
Stierlitz hade blivit införd på
förteckningen över personer...

421
00:50:07,000 --> 00:50:12,000
...som hade tillgång
till förberedelserna
för Krakaus förintande.

422
00:50:16,000 --> 00:50:22,000
Detta är helt och hållet min
skuld; och det smärtar mig,
om ni straffar Stierlitz.

423
00:50:22,000 --> 00:50:27,000
Jag högaktar honom djupt
såsom hängiven kämpe.

424
00:50:27,000 --> 00:50:33,000
Jag kan rentvå mig ifrån skuld
endast med blod på slagfältet.

425
00:50:34,000 --> 00:50:40,000
Men vem skall då kämpa
mot fienderna här?
Jag ensam?

426
00:50:40,000 --> 00:50:45,000
Det är alltför enkelt
att dö för fosterlandet
och Führern vid fronten.

427
00:50:45,000 --> 00:50:51,000
Då är det svårare
att arbeta här, under
bomberna.

428
00:50:53,000 --> 00:50:59,000
Här räcker inte tapperhet.
Här behövs förstånd, Krüger.
Stort förstånd!

429
00:51:11,000 --> 00:51:17,000
Tag reda på, huruvida Stierlitz var
hos någon av sina överordnade
efter återkomsten ifrån Krakau.

430
00:51:17,000 --> 00:51:20,000
Om han var det,
i så fall hos vem.

431
00:51:20,000 --> 00:51:24,000
Intressera er också
för vilka frågor, han
berörde under samtalet.

432
00:51:24,000 --> 00:51:29,000
Jag har redan intresserat mig.
Han har inte avlagt rapport
för de överordnade.

433
00:51:29,000 --> 00:51:33,000
Han övergick strax han
kom till arbetet med
att utvälja personer...

434
00:51:33,000 --> 00:51:36,000
...som skulle passa till att
infiltrera södra gruppen.

435
00:51:36,000 --> 00:51:39,000
Tack, ni kan gå.

436
00:51:39,000 --> 00:51:42,000
Ni kan vila idag.

437
00:51:42,000 --> 00:51:47,000
Men i morgon skriver ni
till mig ingående om alla
detaljer i operationen.

438
00:51:47,000 --> 00:51:51,000
Vi får tänka efter,
var vi skall skicka
hän er på arbete.

439
00:51:51,000 --> 00:51:55,000
Här är ont om folk men
mycket att göra, Krüger.
Väldigt mycket att göra.

440
00:51:55,000 --> 00:51:59,000
- Hell!
- Hell!

441
00:52:16,000 --> 00:52:19,000
Hämta mig allt om
Stierlitz det senaste
året eller de två.

442
00:52:19,000 --> 00:52:24,000
Men gör det så, att
Schellenberg inte får nys
om det. Vi får inte utså panik.

443
00:52:24,000 --> 00:52:27,000
Stierlitz är en
värdefull medarbetare
och modig man.

444
00:52:27,000 --> 00:52:30,000
Vi skall inte
kasta någon skugga
över honom.

445
00:52:30,000 --> 00:52:34,000
Och utarbeta en
order om Krüger.

446
00:52:34,000 --> 00:52:38,000
Vi skickar honom som
ställföreträdande chef
för Gestapo i Prag.

447
00:52:40,000 --> 00:52:44,000
Beställ fram bilen. Om
tjugo minuter skall jag
vara på krematoriet.

448
00:52:45,000 --> 00:52:49,000
den 13 februari 1945
(kl. 18:30)

449
00:52:57,000 --> 00:53:00,000
Detta är
Budapest.

450
00:53:00,000 --> 00:53:05,000
Idag, den 13 februari,
efter många dagars
blodiga strider...

451
00:53:05,000 --> 00:53:10,000
...har sovjetarmén, sedan den
slagit ner hitleristtruppernas
hårdnande motstånd...

452
00:53:10,000 --> 00:53:15,000
...befriat Ungerns
huvudstad ifrån det
fascistiska oket.

453
00:53:15,000 --> 00:53:21,000
Trupper ur 2:a ukrainska fronten
har under medverkan av trupper
ur 3:e ukrainska fronten fullfört...

454
00:53:21,000 --> 00:53:24,000
...nedgörandet
av den kringrända
fiendegrupperingen...

455
00:53:24,000 --> 00:53:27,000
...i Budapest och
helt bemäktigat sig
huvudstaden.

456
00:53:27,000 --> 00:53:33,000
Under stridernas gång den
11 och 12 februari blev
i stadens västra del...

457
00:53:33,000 --> 00:53:39,000
...mer än 30.000 av
fiendens soldater och
officerare tagna till fånga.

458
00:54:00,000 --> 00:54:05,000
Invånarna i Warszawa,
Sofia, Bukarest, Belgrad
och Wien...

459
00:54:05,000 --> 00:54:10,000
...välkomnade
befriarkrigarna.

460
00:54:10,000 --> 00:54:16,000
Idag är det
Budapests invånare,
som välkomnar dem.

461
00:54:20,000 --> 00:54:26,000
Sovjetiska stridsvagnar
har ryckt in på
Tysklands jord.

462
00:54:27,000 --> 00:54:33,000
Sedan 1:a vitryska
frontens trupper under
befäl av marskalk Zjukov...

463
00:54:33,000 --> 00:54:37,000
...sönderslagit
fiendens försvar, har
de nått fram till Oder...

464
00:54:37,000 --> 00:54:41,000
...den sista
vattengränsen på vägen
till Hitlertysklands huvudstad.

465
00:55:17,000 --> 00:55:23,000
Stormangreppet på det
nazistiska citadellet
tog sin början.

466
00:56:07,000 --> 00:56:11,000
Stierlitz kom hem,
när det nyss hade
börjat skymma.

467
00:56:11,000 --> 00:56:15,000
Han älskade denna årstid.
Där var nästan ingen snö.

468
00:56:14,000 --> 00:56:19,000
Om morgnarna lyste solen
opp furornas toppar, och det
verkade redan vara sommar.

469
00:56:20,000 --> 00:56:25,000
Här i Babelsberg helt nära
Potsdam bodde han ensam.

470
00:56:27,000 --> 00:56:31,000
Babelsberg hade förblivit nästan
orört av bombningarna.

471
00:56:31,000 --> 00:56:35,000
Hit hördes bara
kanonaden, som dag
för dag blev ljudligare.

472
00:56:35,000 --> 00:56:39,000
Här var liksom i Berlin
inte mycket folk kvar.

473
00:56:39,000 --> 00:56:43,000
Folk räddade sig undan
flygangreppen genom att bege
sig ut på landet eller till bergen.

474
00:56:57,000 --> 00:57:00,000
God afton,
herr Stierlitz.

475
00:57:00,000 --> 00:57:03,000
God afton.

476
00:57:19,000 --> 00:57:22,000
Ni är ledig
för idag.

477
00:57:22,000 --> 00:57:27,000
Tack. Här är er post. Jag
skall strax laga kvällsmat
till er och så går jag.

478
00:57:27,000 --> 00:57:30,000
Gott.

479
00:57:32,000 --> 00:57:37,000
- Vad är klockan?
- Omkring sju, herr Stierlitz.

480
00:57:37,000 --> 00:57:42,000
- Men närmare bestämt?
- Kvart i sju.

481
00:57:42,000 --> 00:57:45,000
Gott.

482
00:57:50,000 --> 00:57:56,000
Lycklig flickunge. Hon kan
tillåta sig detta »omkring
sju«, tänkte Stierlitz.

483
00:57:58,000 --> 00:58:04,000
De lyckligaste människorna
på jorden är de, som kan
förhålla sig fritt till tiden...

484
00:58:04,000 --> 00:58:08,000
...utan att alls behöva
frukta för följderna.

485
00:59:30,000 --> 00:59:34,000
Här är
Stortyska Radion.

486
00:59:34,000 --> 00:59:40,000
Vi överför OKW-rapporten
för den 13 februari 1945
ifrån Führerhögkvarteret.

487
00:59:40,000 --> 00:59:44,000
Försvarsmaktens
överkommando kungör:

488
00:59:44,000 --> 00:59:48,000
I området Fürstenberg - Frankfurt
an der Oder - Küstrin har läget
inte väsentligen förändrats...

489
00:59:48,000 --> 00:59:54,000
...även om de fientliga
angreppen här var något
kraftigare än tidigare dagar.

490
00:59:54,000 --> 00:59:58,000
Besättningen i Küstrin
kämpade fortsatt
framstående...

491
00:59:58,000 --> 01:00:01,000
...och slog tillbaka alla
fientliga angrepp.

492
01:00:01,000 --> 01:00:05,000
Vår sändning är
därmed till ända.

493
01:00:12,000 --> 01:00:18,000
Auf der Heide blüht
ein kleines Blümelein

494
01:00:20,000 --> 01:00:24,000
Und das heißt Erika

495
01:02:04,000 --> 01:02:07,000
Jag är Moskva.
Norr-1 anropar Tajga-5.

496
01:02:07,000 --> 01:02:11,000
Anropar Tajga-5.
Tajga-5.

497
01:02:11,000 --> 01:02:14,000
Jag meddelar:

498
01:02:14,000 --> 01:02:19,000
På geologiska partierna 12, 16, 21
är skiktanalysernas respektive...

499
01:02:19,000 --> 01:02:25,000
...resultat skickade den 1:e,
3:e och 7:e januari i år.

500
01:02:26,000 --> 01:02:32,000
38, 977, 35, 610, 97, 653...

501
01:02:33,000 --> 01:02:37,000
Detta var ett
chiffermeddelande,
som var avsett för honom.

502
01:02:37,000 --> 01:02:40,000
Han hade väntat på
det i 6 dagar redan.

503
01:02:40,000 --> 01:02:43,000
Sådana chiffermeddelanden
mottog han en gång i månaden.

504
01:02:43,000 --> 01:02:47,000
Där var många siffror.
Uppläserskan läste dem
efter vanan torrt och tydligt.

505
01:02:47,000 --> 01:02:52,000
För henne var dessa
siffror blott siffror.

506
01:04:18,000 --> 01:04:21,000
Centrum - Justas

507
01:05:21,000 --> 01:05:25,000
Den uppgift, Stierlitz hade
fått igenom moskvaradion,
löd såsom följer:

508
01:05:25,000 --> 01:05:28,000
»Centrum till Justas:«...

509
01:05:28,000 --> 01:05:31,000
...»Enligt våra underrättelser
har där i Sverige och
Schweiz dykt upp«...

510
01:05:31,000 --> 01:05:34,000
...»höga officerare från
säkerhetstjänsterna
i SD och SS«...

511
01:05:34,000 --> 01:05:39,000
...»som har sökt kontakt med
Allen Dulles' medarbetare.«

512
01:05:39,000 --> 01:05:44,000
»Ni måste utröna, huruvida
dessa kontakter utgör«...

513
01:05:44,000 --> 01:05:47,000
»1. Desinformation«

514
01:05:47,000 --> 01:05:52,000
»2. Personliga initiativ ifrån
höga officerare i SD och SS«

515
01:05:52,000 --> 01:05:55,000
»3. Fullgörande av ett
uppdrag ifrån centrum.«

516
01:05:55,000 --> 01:06:01,000
»I fall dessa
medarbetare i SD och SS
fullgör ett uppdrag ifrån Berlin«...

517
01:06:01,000 --> 01:06:04,000
...»är det nödvändigt
att utröna vem, som har
sänt dem denna uppgift.«

518
01:06:04,000 --> 01:06:10,000
»Konkret: vem av Rikets högsta
ledare söker kontakt med väst?«

519
01:06:10,000 --> 01:06:13,000
»Alex.«

520
01:06:13,000 --> 01:06:16,000
Alex var ledaren för sovjetiska
underrättelsetjänsten...

521
01:06:16,000 --> 01:06:22,000
...och Justas - det var han,
Standartenführer Stierlitz...

522
01:06:22,000 --> 01:06:31,000
...känd i Moskva som överste
Maxim Maximovitj Isajev, men
bara av de högsta ledarna.

523
01:06:47,000 --> 01:06:52,000
Scenarioförfattare:
Julian SEMJONOV

524
01:06:52,000 --> 01:06:56,000
Regi:
Tatiana LIOZNOVA

525
01:06:56,000 --> 01:07:00,000
Foto:
Pjotr KATAJEV

526
01:07:10,000 --> 01:07:15,000
Musik: Mikael TARIBERDIJEV
Dikter: Robert ROZJDESTVENSKIJ

527
01:07:59,000 --> 01:08:04,000
Huvudkonsult:
Generalöverste S.K. MISJIN

528
01:08:19,000 --> 01:08:24,000
Statliga kinematografiska
symfoniorkestern Dirigent:
M. NERSESIAN

529
01:08:36,000 --> 01:08:37,000
[Svensk undertext av Erik Jonsson 24.8.2011 utan stöd ifrån Rysslands kulturministerium. Översedd och rättad 4.1.2018. Text inom klammer är översättarens kommentarer.]

530
01:08:38,000 --> 01:08:41,000
SLUT på
FÖRSTA DELEN

531
01:08:41,000 --> 01:08:42,000

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: