»Varifrån kommer alla dessa magra kroppar i smutsiga trasor och dessa onda blickar? Vilken blir deras framtid? Vad skall där bli av dem? Gatubarn i dag — i morgon fiende till arbetarklassen och bandit. Under världsslakten stupade deras fäder för kejsaren, interventionisterna pinade deras mödrar med hungerblockad. Barnen blev tidigt märkta med orosrynkor i ansiktena. De drog omkring i städerna som en ond, hungrig vargflock.«
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

»Körplan till livet« («Путёвка в жизнь», 1931)

»Körplan till livet« («Путёвка в жизнь», 1931) av N. Ekk efter scenario av N. Ekk och Jakov Stolljar är Sovjetunionens första ljudfilm (första ryska långfilm med ljud). I den skildras, hur man försöker göra folk av kriminella gatubarn i Sovjetunionen på 1920-talet.

Bilder ur filmen »Körplan till livet« («Путёвка в жизнь»)

Se filmen med svensk text:

Texten nedan visas kanske inte rätt på denna sida och kanske inte heller i mediaspelare tillsammans med filmen. Väj rätt teckensats i läsaren men ladda ännu hellre ner filen putevka.v.zhizn-sv.srt i stället. Den kan användas tillsammans med MPlayer, VLC, ffplay m.fl. mediaspelare.

Denna undertext finns även på www.opensubtitles.org, men texterna på denna sida kan vara färskare (rättade senare).

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
[Путёвка в жизнь (1931) Körplan till livet шведские субтитры svensk undertext år 2016]

2
00:00:01,000 --> 00:00:02,000
[svensk text av Erik Jonsson 23.6.2016; texten översedd och rättad den 4:e november år 2017]

3
00:00:02,000 --> 00:00:03,000
[Text inom klammer är översättarens kommentarer]

4
00:00:03,000 --> 00:00:09,000
[ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ -
KÖRPLAN TILL LIVET]

5
00:00:12,000 --> 00:00:18,000
[Detta är den första ryska långfilmen med ljud.]

6
00:00:29,000 --> 00:00:34,000
KÖRPLAN TILL LIVET
(Путёвка в жизнь)

7
00:00:34,000 --> 00:00:40,000
produktion
MezjRabPom Film
1931

8
00:00:42,000 --> 00:00:48,000
stumfilmsscenario
N. EKK, A. STOLPER
R. JANUSJKEVITJ

9
00:00:50,000 --> 00:00:56,000
fotografi
V. PRONIN

10
00:00:56,000 --> 00:01:01,000
scenografi
N. STEPANOV

11
00:01:01,000 --> 00:01:07,000
assistenter
L. VOJTOVITJ
A. STOLPER

12
00:01:11,000 --> 00:01:17,000
ljudfilmsscenario
N. EKK
Jakov STOLLJAR

13
00:01:27,000 --> 00:01:33,000
kompositör
Jak. STOLLJAR

14
00:01:35,000 --> 00:01:41,000
ljudtekniker
Je. NESTEROV

15
00:01:43,000 --> 00:01:49,000
regissör
N. EKK

16
00:01:58,000 --> 00:02:04,000
Ljudet är upptaget
enligt system TAGEFON.

17
00:02:04,000 --> 00:02:10,000
[Tagefon var ett sovjetiskt optiskt ljudsystem för film.]

18
00:02:10,000 --> 00:02:16,000
[Tagefon uppfanns av P. Tager år 1926 och användes för första gången till denna film år 1931.]

19
00:02:16,000 --> 00:02:22,000
Republikens Folkartist
KATJALOV får ordet:

20
00:02:24,000 --> 00:02:29,000
Varifrån kommer alla
dessa magra kroppar i...

21
00:02:29,000 --> 00:02:34,000
...smutsiga trasor och
dessa onda blickar?

22
00:02:34,000 --> 00:02:40,000
Vilken blir deras framtid?
Vad skall där bli av dem?

23
00:02:41,000 --> 00:02:45,000
Gatubarn idag....

24
00:02:45,000 --> 00:02:50,000
..i morgon fiende
till arbetarklassen
och bandit.

25
00:02:50,000 --> 00:02:56,000
Under världsslakten
stupade deras fäder
för kejsaren...

26
00:02:56,000 --> 00:03:02,000
...interventionisterna
pinade deras mödrar
med hungerblockad.

27
00:03:02,000 --> 00:03:08,000
Barnen blev tidigt märkta
med orosrynkor i ansiktena.

28
00:03:08,000 --> 00:03:12,000
De drog
omkring städerna...

29
00:03:12,000 --> 00:03:17,000
...som en ond,
hungrig vargflock.

30
00:03:17,000 --> 00:03:20,000
Vad skall
rädda dem?

31
00:03:20,000 --> 00:03:24,000
Välgörenhet?
Rätt till studier?

32
00:03:24,000 --> 00:03:29,000
För dem -
och oss - är
det löjligt!

33
00:03:29,000 --> 00:03:35,000
Vi vet mer:
miljön formar
människan.

34
00:03:36,000 --> 00:03:42,000
Genom Körplanen till livet
anvisar Sovjetrepubliken...

35
00:03:42,000 --> 00:03:48,000
...dem en väg till livet
med gemensamt arbete.

36
00:03:50,000 --> 00:03:56,000
Vi bygger metallurgins
giganter i ödemarken.

37
00:03:56,000 --> 00:04:02,000
Vi har funnit
den spak, som sätter
människor i rörelse.

38
00:04:03,000 --> 00:04:09,000
Vi skall lära gatubarn slå
sig fram i denna nya värld.

39
00:04:10,000 --> 00:04:16,000
Vi smälter om dem till
arbetare för en ny värld.

40
00:04:22,000 --> 00:04:28,000
År 1923

41
00:04:38,000 --> 00:04:41,000
Var övertygad om...

42
00:04:41,000 --> 00:04:45,000
...att han är
»fullkomligt pålitlig«.

43
00:04:46,000 --> 00:04:50,000
[Ф.Ж. = F.Zj.]

44
00:04:51,000 --> 00:04:55,000
Fomka »Zjigan«
[zjigan = vaneförbrytare]

45
00:04:55,000 --> 00:04:58,000
Fomka »Zjigan«:
Michail ZJAROV

46
00:04:58,000 --> 00:05:02,000
[Ф.Ж. = F.Zj.]

47
00:05:15,000 --> 00:05:18,000
»Fullkomligt pålitlig«

48
00:05:18,000 --> 00:05:22,000
Ljoljka »Mazicha«
[mazicha = van tjuvkärring]

49
00:05:22,000 --> 00:05:25,000
Ljoljka »Mazicha«:
Maria GONTA

50
00:05:25,000 --> 00:05:28,000
...och var övertygad!

51
00:05:28,000 --> 00:05:34,000
Fomka Zjigans bäste
medhjälpare är...

52
00:05:35,000 --> 00:05:41,000
...gatpojksledaren...

53
00:05:42,000 --> 00:05:48,000
...Mustafa »Fert«.
[fert = sprätt]

54
00:05:55,000 --> 00:05:59,000
- Taxi, till Jäkimanka!
- Vi tar spårvagnen ihop.

55
00:07:05,000 --> 00:07:10,000
Droskkusk! Taxi!
Droskkusk!

56
00:07:13,000 --> 00:07:19,000
Medborgarinna!
Ni tappade en rubel.

57
00:07:19,000 --> 00:07:22,000
Å, tack!

58
00:07:22,000 --> 00:07:26,000
- Tack så mycket!
- Ingen orsak.

59
00:07:28,000 --> 00:07:31,000
Stulen!
De har stulit
min koffert!

60
00:07:31,000 --> 00:07:34,000
Hjälp! De har
rånat mig!

61
00:07:34,000 --> 00:07:37,000
Lidotjka,
vad är det?

62
00:08:41,000 --> 00:08:47,000
Mor:
Regina JANUSJKEVITJ

63
00:08:55,000 --> 00:09:01,000
Far:
Vladimir VESNOVSKIJ

64
00:09:04,000 --> 00:09:10,000
Son:
Michail DZJAGOFAROV

65
00:09:10,000 --> 00:09:15,000
Far! Vår Kolka
fyller ju år idag.
Han blir 15.

66
00:09:15,000 --> 00:09:20,000
Som en grabb
skall vara! Han har
vuxit om sin far.

67
00:09:36,000 --> 00:09:39,000
Kolka!

68
00:09:53,000 --> 00:09:57,000
Kom fort tillbaka, mor!

69
00:10:30,000 --> 00:10:34,000
Hämta ett äpple till mig.

70
00:10:57,000 --> 00:11:01,000
- Hur mycket kostar äpplet?
- En rubel.
- Det var dyrt!

71
00:11:03,000 --> 00:11:07,000
- Vad vill du ha?
- Vad kostar äpplena?

72
00:11:08,000 --> 00:11:14,000
- Håll fast honom!
- Släpp!

73
00:11:40,000 --> 00:11:43,000
Försvinn!

74
00:11:47,000 --> 00:11:50,000
Den arma!

75
00:11:53,000 --> 00:11:57,000
Banditer växer opp!
Varför dalta med dem?

76
00:11:57,000 --> 00:12:01,000
- De borde skjutas.
- Det är inte deras skuld!

77
00:12:24,000 --> 00:12:28,000
Mor kommer.
Möt henne!

78
00:13:45,000 --> 00:13:48,000
Kolka!

79
00:14:06,000 --> 00:14:09,000
Kolka!

80
00:14:50,000 --> 00:14:54,000
Vi kör inte döda.

81
00:15:37,000 --> 00:15:43,000
Hon har gått bort, Kolka!
Mor har gått bort.

82
00:15:48,000 --> 00:15:51,000
Far...

83
00:15:59,000 --> 00:16:02,000
...son...

84
00:16:06,000 --> 00:16:09,000
...och mor.  

85
00:16:27,000 --> 00:16:32,000
Efter hustruns död...

86
00:16:34,000 --> 00:16:39,000
...började Kolkas far...

87
00:16:39,000 --> 00:16:44,000
...dricka mycket.

88
00:17:18,000 --> 00:17:21,000
Hon är borta,
Kolka - mor.

89
00:17:25,000 --> 00:17:28,000
Hon är borta,
Kolka - mor.

90
00:17:33,000 --> 00:17:36,000
Hör du?

91
00:17:44,000 --> 00:17:47,000
Aaj!

92
00:17:47,000 --> 00:17:50,000
Far!

93
00:17:51,000 --> 00:17:54,000
Aaaa!

94
00:17:56,000 --> 00:17:59,000
Aaaaa!

95
00:18:21,000 --> 00:18:24,000
För första gången...

96
00:18:24,000 --> 00:18:30,000
...övernattade Kolka...

97
00:18:30,000 --> 00:18:33,000
...ute på gatan.

98
00:18:34,000 --> 00:18:40,000
»BEFALLNING: Natten till den
20 december 1923 fastställes till
avlägsnande av hemlösa barn«...

99
00:18:53,000 --> 00:18:59,000
...»Avlägsnandet
skall verkställas av
Komsomols värnbrigader«...

100
00:18:59,000 --> 00:19:05,000
...»under ledning
av barnavårdens
socialinspektörer.«...

101
00:19:05,000 --> 00:19:11,000
...»Milisen och järnvägens
skyddsvakt förordnas vara
värnbrigaderna behjälpliga.«

102
00:19:19,000 --> 00:19:23,000
- Kamrat Skrjäbina!
- Tyst!

103
00:19:23,000 --> 00:19:27,000
Kamrat Portvinov -
ställ er vid ingången. 

104
00:19:27,000 --> 00:19:31,000
Och ni - bevaka
alla bakvägar.

105
00:19:46,000 --> 00:19:52,000
barnavårdsinspektör Skrjäbina:
Maria ANTROPOVA

106
00:19:58,000 --> 00:20:01,000
Grabbar!

107
00:20:03,000 --> 00:20:09,000
I kojer är det ju
bekvämare att sova.

108
00:20:11,000 --> 00:20:17,000
Vaska »Buza«
[buza = bråk; hembränt; skandal]

109
00:20:17,000 --> 00:20:23,000
Vaska »Buza«:
Aleksandr NOVIKOV

110
00:20:29,000 --> 00:20:33,000
Razzia!
Förbannade snutar!

111
00:20:33,000 --> 00:20:37,000
- Slå hjäl snutarna!
- Svin!
- Slå ihjäl snutarna!

112
00:20:39,000 --> 00:20:45,000
[ment = snut,
legavyj = snut]

113
00:20:48,000 --> 00:20:51,000
Slå ihjäl snutarna!

114
00:20:51,000 --> 00:20:54,000
Slå...

115
00:20:54,000 --> 00:21:00,000
Kamrat Martynov!
Håll hårt! Han bits!

116
00:21:07,000 --> 00:21:13,000
- Kryp ut! Kryp ut! Kryp ut!
- Släpp! Släpp!

117
00:21:14,000 --> 00:21:17,000
Nu går vi.

118
00:21:18,000 --> 00:21:21,000
Det gör det samma.
Vi skall inte bo hos er.

119
00:21:22,000 --> 00:21:25,000
Förbannade snutar!

120
00:21:30,000 --> 00:21:33,000
Kom nu!

121
00:21:33,000 --> 00:21:37,000
Sätt fart, korka inte
igen utgången!

122
00:21:37,000 --> 00:21:41,000
Fortare, fortare!

123
00:22:12,000 --> 00:22:18,000
Ur nästen och tillhåll,
underjordiska källare
och rivningshus...

124
00:22:18,000 --> 00:22:23,000
...samlades
denna natt ihop...

125
00:22:23,000 --> 00:22:29,000
...mer än tusen hemlösa
barn, som var invalidiserade
av livet på gatan.

126
00:22:39,000 --> 00:22:45,000
I Sovjetrepubliken skall där
inte finnas några vanlottade,
hemlösa barn...

127
00:22:47,000 --> 00:22:53,000
...Må där i stället
vara unga, sunda och
lyckliga medborgare.

128
00:22:55,000 --> 00:23:01,000
En specialkommission
utförde det stora och
invecklade arbetet...

129
00:23:07,000 --> 00:23:13,000
...med urval och
fördelning av
gatubarnen.

130
00:23:28,000 --> 00:23:32,000
Vad sysslar
du med?

131
00:23:34,000 --> 00:23:39,000
Jag går
på gatan.

132
00:23:39,000 --> 00:23:43,000
Ge mig
enkäten.

133
00:23:44,000 --> 00:23:48,000
Syfilis.

134
00:24:05,000 --> 00:24:08,000
»Till sjukhuset«

135
00:24:08,000 --> 00:24:13,000
Det var alla flickorna.
Kom med grabbarna!

136
00:24:28,000 --> 00:24:32,000
Föräldrarna -
finns de?

137
00:24:32,000 --> 00:24:36,000
Föräldrar -
har du det?

138
00:24:36,000 --> 00:24:39,000
Har du länge
drivit omkring?

139
00:24:39,000 --> 00:24:42,000
Varför tiger du?

140
00:24:42,000 --> 00:24:45,000
Vad vill du ha?

141
00:24:47,000 --> 00:24:53,000
Brass, brännvin
och brudar.

142
00:24:54,000 --> 00:24:57,000
Han sade det.

143
00:24:58,000 --> 00:25:04,000
Volkov -
till fosterhem.

144
00:25:21,000 --> 00:25:27,000
Mustafa »Fert«.
En gammal bekant.

145
00:25:27,000 --> 00:25:32,000
- Hej!
- Hej!

146
00:25:32,000 --> 00:25:38,000
- Tant Pasja, god dag!
- God dag, Mustafa, god dag!

147
00:25:38,000 --> 00:25:42,000
- Var har han bara inte varit?
- Vem känner honom inte?

148
00:25:42,000 --> 00:25:45,000
Hela bandets överhuvud.

149
00:25:45,000 --> 00:25:49,000
- Farbror Misja, god dag! 
- God dag, god dag!

150
00:25:49,000 --> 00:25:53,000
Varifrån har du
senast rymt?

151
00:25:53,000 --> 00:25:56,000
12 gånger för stöld.

152
00:25:58,000 --> 00:26:04,000
rymningar: 8.
hämtningar: 15.

153
00:26:06,000 --> 00:26:09,000
Rymde du från
Rostovs fosterhem?

154
00:26:10,000 --> 00:26:13,000
Ja.

155
00:26:14,000 --> 00:26:17,000
Rymde du från
Saratovs fosterhem?

156
00:26:17,000 --> 00:26:20,000
Ja.

157
00:26:22,000 --> 00:26:26,000
Har du suttit på
Serpuchov i Moskva?

158
00:26:27,000 --> 00:26:31,000
Jag rymde.

159
00:26:32,000 --> 00:26:37,000
Men var skall vi nu
skicka hän dig då?

160
00:26:39,000 --> 00:26:44,000
Det gör
det samma.
Jag rymmer.

161
00:26:42,000 --> 00:26:48,000
Då blir det till
uppfostringsanstalt.
Bakom galler!

162
00:26:50,000 --> 00:26:54,000
Vid Gud! Jag
skall rymma!

163
00:26:54,000 --> 00:26:57,000
Var skall du
hän? Vi går till
det andra rummet.

164
00:26:57,000 --> 00:27:03,000
- Jag skall inte gå!
- Kom med, kom med. Gå, gå, gå!

165
00:27:03,000 --> 00:27:06,000
Sådan är han,
Mustafa Fert.

166
00:27:18,000 --> 00:27:21,000
Vad vill ni, kamrat?

167
00:27:21,000 --> 00:27:27,000
Min son
är försvunnen.
Nikolaj Rebrov.

168
00:27:28,000 --> 00:27:31,000
Kanske han
är här hos er,
kamrater?

169
00:27:37,000 --> 00:27:41,000
- Han står inte på listorna.
- Inte?

170
00:27:41,000 --> 00:27:44,000
Titta i rummen.

171
00:27:45,000 --> 00:27:49,000
Kom med mig, kamrat.

172
00:28:02,000 --> 00:28:05,000
Där kommer en snut.

173
00:29:35,000 --> 00:29:38,000
Kolka är försvunnen...

174
00:29:55,000 --> 00:29:58,000
Kamrater, anser ni...

175
00:29:58,000 --> 00:30:01,000
Hör på, kamrater!...

176
00:30:01,000 --> 00:30:06,000
...anser ni, att
sådana svåra grabbar
måste isoleras?

177
00:30:06,000 --> 00:30:10,000
Jag motsätter mig det
kategoriskt. Jag tror...

178
00:30:10,000 --> 00:30:14,000
Jag föreslår och insisterar
på, att sådana grabbar...

179
00:30:14,000 --> 00:30:20,000
...som Mustafa Fert skall
skickas till uppfostringsanstalt.

180
00:30:20,000 --> 00:30:24,000
- Bakom galler i fängelse?
Det är ingen utväg.
- Vad föreslår ni?

181
00:30:24,000 --> 00:30:29,000
Kamrater, vi måste
tänka över, vad man skall
göra med sådana grabbar.

182
00:30:29,000 --> 00:30:34,000
De har drivit omkring på
gatorna i så många år. De
rymmer ifrån alla barnhem.

183
00:30:34,000 --> 00:30:37,000
Bak galler?
Det måste finnas
en annan utväg.

184
00:30:37,000 --> 00:30:40,000
Ja, vi måste
tänka på saken.

185
00:30:40,000 --> 00:30:43,000
Enligt min mening
är där ingenting
att tänka över.

186
00:30:43,000 --> 00:30:49,000
Då beslöt
kommissionen...

187
00:30:53,000 --> 00:30:59,000
Kommissionen beslöt
genomföra ett försök
utan motstycke.

188
00:31:03,000 --> 00:31:07,000
Aaa! Kamrat snut!

189
00:31:07,000 --> 00:31:10,000
God dag, god dag!

190
00:31:10,000 --> 00:31:14,000
Vad är det med dig?
Hälsar du på ett tomt rum?

191
00:31:18,000 --> 00:31:22,000
Varför skulle
vi in här?

192
00:31:22,000 --> 00:31:26,000
- För granskning, månne?
- Grabbar, titta.

193
00:31:28,000 --> 00:31:31,000
Vem är det?

194
00:31:34,500 --> 00:31:38,500
Kamrat milisman, ni kan gå.

195
00:31:55,000 --> 00:31:59,000
- Vad håller du på med?
- En doktor!
- Grabbar, en doktor. Klä av er!

196
00:31:59,000 --> 00:32:02,000
Ser man på,
klä av er!

197
00:32:06,000 --> 00:32:09,000
Byxorna -
ta av dem?

198
00:32:13,000 --> 00:32:16,000
Ni är ju doktor?

199
00:32:39,000 --> 00:32:42,000
Bra, det räcker.

200
00:32:42,000 --> 00:32:46,000
Nå, grabbar! Klä er!
Klä på er, klä på er!
Sätt fart, klä på er!

201
00:32:46,000 --> 00:32:52,000
- Skall man nu klä på sig?
- Först klä av sig, sedan på sig?
- Litet fortare! Klä på er nu.

202
00:32:53,000 --> 00:32:56,000
Sitt ner.
Sitt ner.

203
00:33:11,000 --> 00:33:14,000
Hör här, grabbar...

204
00:33:15,000 --> 00:33:18,000
Här sitter ni och
fördärvar luften.

205
00:33:20,000 --> 00:33:23,000
Ni vill väl
inte komma
på barnhem?

206
00:33:23,000 --> 00:33:26,000
Nej. Rätt, rätt!

207
00:33:27,000 --> 00:33:31,000
Vad har ni på
barnhem att göra?

208
00:33:32,000 --> 00:33:37,000
Men sitta här -
sak samma. Ja.

209
00:33:38,000 --> 00:33:44,000
Grabbar, och i friheten
nu strax... Oj, vad bra!

210
00:33:45,000 --> 00:33:51,000
Nu ska ni få höra.
Jag har ett ärende
till er. Det är hemligt!

211
00:33:52,000 --> 00:33:57,000
I ett f.d. kloster inrättar
jag en fabrikskommun.

212
00:33:57,000 --> 00:34:02,000
Kom med mig!
Vem vill det?
Frivilligt.

213
00:34:02,000 --> 00:34:08,000
Vi skall arbeta tillsammans - som
snickare, montörer, skomakare,
mekaniker eller vad ni vill.

214
00:34:09,000 --> 00:34:12,000
Och ni skall
själva styra det.

215
00:34:12,000 --> 00:34:15,000
Nå? Med
fullt förtroende.

216
00:34:15,000 --> 00:34:18,000
Och ni skall
vara i frihet.

217
00:34:19,000 --> 00:34:22,000
Nå? Vem
vill? Säg till!

218
00:34:24,000 --> 00:34:30,000
Vi känner till era
kommuner! Vi hamnar
långt åt helvete.

219
00:34:33,000 --> 00:34:39,000
Vi skall sitta bak galler.
Ställ dit en snut, vad!

220
00:34:47,000 --> 00:34:50,000
Dra åt helv...

221
00:35:37,000 --> 00:35:43,000
kommunens
organisatör, Sergejev:
Nikolaj BATALOV

222
00:35:45,136 --> 00:35:50,136
Fundera på det. Det
är er, saken angår.

223
00:35:51,000 --> 00:35:55,000
Ni kan alltid
gå därifrån.

224
00:36:06,000 --> 00:36:09,000
Ja.

225
00:36:10,000 --> 00:36:13,000
Vi kommer med
till er kommun.

226
00:36:13,000 --> 00:36:17,000
Du övertalade
oss, doktorn!

227
00:36:24,000 --> 00:36:30,000
Grabbarna gick med på att
åka till kommunen bara för
att kunna rymma på vägen dit.

228
00:36:35,000 --> 00:36:41,000
Grabbarna gick med på att
åka till kommunen bara för
att kunna rymma på vägen dit.

229
00:36:44,000 --> 00:36:48,000
Skall där följa
med många vakter?

230
00:36:50,000 --> 00:36:54,000
- Kom ut!
- God dag, kamrat Sergejev.
- Hej.

231
00:36:54,000 --> 00:36:57,000
- Här är passersedeln.
- Bra.

232
00:37:01,000 --> 00:37:05,000
Skall rymningen lyckas?

233
00:37:05,000 --> 00:37:08,000
Nu går vi, grabbar!

234
00:37:09,000 --> 00:37:12,000
Vi går nu!

235
00:37:14,000 --> 00:37:17,000
Vad är det, grabbar?

236
00:37:18,000 --> 00:37:21,000
Var är vakten?

237
00:37:21,000 --> 00:37:24,000
Där blir ingen bevakning.

238
00:37:24,000 --> 00:37:27,000
Ni är frivilligt på väg.

239
00:37:46,000 --> 00:37:49,000
Kom.

240
00:37:51,000 --> 00:37:57,000
Skall de rymma
eller inte rymma?

241
00:38:15,000 --> 00:38:21,000
Skall de rymma
eller inte rymma?

242
00:38:31,000 --> 00:38:37,000
Skall de rymma
eller inte rymma?

243
00:38:44,000 --> 00:38:47,000
Och på stationen...

244
00:38:48,000 --> 00:38:51,000
Något helt obegripligt...

245
00:38:57,000 --> 00:39:00,000
...tjuven Mustafa...

246
00:39:01,000 --> 00:39:05,000
...betror man
med pengar...

247
00:39:10,000 --> 00:39:16,000
...för att kunna
köpa färdkost.

248
00:39:25,000 --> 00:39:28,000
Nå! Gå då!

249
00:39:33,000 --> 00:39:39,000
Skall han rymma
eller inte rymma?

250
00:39:41,000 --> 00:39:44,000
Gå på!

251
00:40:04,000 --> 00:40:09,000
Tåg nr. 6 avgår kl. 12:00.

252
00:41:28,000 --> 00:41:31,000
Han har smitit...

253
00:41:36,000 --> 00:41:39,000
Han har smitit... 

254
00:42:05,000 --> 00:42:08,000
Mustafa har kommit!

255
00:42:40,000 --> 00:42:44,000
Flinka fingrar
fuskar inte.

256
00:42:50,000 --> 00:42:55,000
- Toppen!
- Duktigt!
- Duktigt, Mustafa!

257
00:43:03,000 --> 00:43:06,000
Men, Mustafa...

258
00:43:07,000 --> 00:43:12,000
...låt det bli
sista gången!

259
00:43:22,000 --> 00:43:28,000
Femtio verst
[c:a 5 mil] ifrån
järnvägen...

260
00:43:41,000 --> 00:43:44,000
ARBETSKOMMUN-FABRIK

261
00:45:16,000 --> 00:45:20,000
Detta ger er
staten till låns.

262
00:45:21,000 --> 00:45:26,000
Arbeta av det
och ge tillbaka!

263
00:45:29,000 --> 00:45:34,000
Kamrater! Telegram ifrån
kommunen, ifrån Sergejev.

264
00:45:47,000 --> 00:45:52,000
AV ELVA RYMDE INTE EN
ENDA. FÖRSÖK LYCKAT.
- SERGEJEV.

265
00:45:54,000 --> 00:45:58,000
AV ELVA RYMDE INTE EN
ENDA. FÖRSÖK LYCKAT.
- SERGEJEV.

266
00:46:25,000 --> 00:46:31,000
Grabbar, nu
skall jag skära ut ett
stycke till kängorna.

267
00:46:33,000 --> 00:46:36,000
Se, så här!

268
00:46:41,000 --> 00:46:44,000
Här är det!

269
00:46:44,000 --> 00:46:47,000
Vem vill
skära ut?

270
00:46:53,000 --> 00:46:56,000
Prova, så
får vi se!

271
00:46:56,000 --> 00:47:00,000
Mustafa Fert,
slarva inte!

272
00:49:09,000 --> 00:49:15,000
Så började
omvandlingen
genom arbete..

273
00:49:16,000 --> 00:49:22,000
...av ficktjuvar, rånare,
inbrottstjuvar och snattare...

274
00:49:23,000 --> 00:49:29,000
...till montörer,
svarvare och gjutare.

275
00:49:45,000 --> 00:49:49,000
Men tjuvkonster, som
var till nytta i arbetet...

276
00:49:50,000 --> 00:49:54,000
...glömdes inte så lätt.

277
00:50:00,000 --> 00:50:03,000
Misjka!

278
00:50:03,000 --> 00:50:06,000
De har tagit skedarna!

279
00:50:05,000 --> 00:50:08,000
- Jaså?
- Ja.

280
00:50:18,000 --> 00:50:24,000
GENOM ARBETSKOMMUNEN
TILL DEN PROLETÄRA STATENS
BYGGARES LED!

281
00:50:24,000 --> 00:50:28,000
Sitt ner, fort. 

282
00:50:36,000 --> 00:50:39,000
Var är skedarna?

283
00:50:39,000 --> 00:50:43,000
Föreståndare,
ge oss skedar!

284
00:51:11,000 --> 00:51:16,000
Någon har tagit knivar,
gafflar och skedar.

285
00:51:17,000 --> 00:51:22,000
Om man inte hittar dem,
dras det av på er lön.

286
00:51:30,000 --> 00:51:33,000
En sked.

287
00:51:37,000 --> 00:51:40,000
Den är varm!

288
00:51:45,000 --> 00:51:48,000
Vem har stulit skedarna?

289
00:51:48,000 --> 00:51:51,000
Ge dig till känna, Misjka!

290
00:51:53,000 --> 00:51:57,000
Det var Grisjka, som tog dem.
Jag känner den hundsonen.

291
00:51:57,000 --> 00:52:01,000
Rufsen äter
och du blåser!

292
00:53:01,000 --> 00:53:07,000
Jag vill ha sked till
maten! Jag täcker ingen!
Vi skall hitta dem!

293
00:53:12,000 --> 00:53:18,000
Och på kvällen...

294
00:54:14,000 --> 00:54:17,000
Hur mycket
kostar leksaken?

295
00:54:17,000 --> 00:54:21,000
Fiskar av guld, guldfiskar!

296
00:54:20,000 --> 00:54:23,000
Zjigans nye
medhjälpare.

297
00:54:23,000 --> 00:54:26,000
Gatpojkarnas
nye ledare.

298
00:54:26,000 --> 00:54:29,000
Kolka »Svist«
[svist = vissling]

299
00:54:29,000 --> 00:54:32,000
Medborgarinna, till sidan!

300
00:54:32,000 --> 00:54:35,000
Har ni några köttbullar?

301
00:54:41,000 --> 00:54:45,000
Fiskar av guld, guldfiskar!

302
00:54:49,000 --> 00:54:52,000
Tag fast honom!

303
00:54:53,000 --> 00:54:56,000
Tag fast honom!
Tag fast honom!

304
00:54:56,000 --> 00:54:59,000
Han tog ett
par stövlar!

305
00:54:59,000 --> 00:55:02,000
- Grip honom!
- Fånga honom!

306
00:55:02,000 --> 00:55:05,000
- Bakom tältet!
- Där är han!

307
00:55:07,000 --> 00:55:10,000
Grip honom!

308
00:55:11,000 --> 00:55:15,000
Banditer!
Man borde
döda dem!

309
00:55:15,000 --> 00:55:18,000
- Varför slår man honom?
- Han stal ett par stövlar.

310
00:55:18,000 --> 00:55:21,000
Man skall inte
slå honom. Man
måste döma honom.

311
00:55:21,000 --> 00:55:25,000
Vad är här att döma?
Slå honom på skallen.

312
00:55:30,000 --> 00:55:34,000
Han kanske inte
stal till sig själv. Han
kanske är en barfoting.

313
00:55:34,000 --> 00:55:37,000
Man skall döda dem
och inte ömka dem!

314
00:55:37,000 --> 00:55:40,000
Det är inte
deras skuld.

315
00:55:41,000 --> 00:55:46,000
Kom med till milisstationen! Ni
anklagas för våld med blodvite.

316
00:56:04,000 --> 00:56:07,000
Hallå! Var ringer
man ifrån?

317
00:56:08,000 --> 00:56:11,000
Man måste
gripa honom.

318
00:56:11,000 --> 00:56:17,000
Kamrat chef, jag har gripit
denne medborgare för grovt våld
med blodvite emot ett gatubarn.

319
00:56:17,000 --> 00:56:20,000
Era ID-handlingar?

320
00:56:21,000 --> 00:56:25,000
Jag har visst inte
ID-kortet på mig.

321
00:56:26,000 --> 00:56:29,000
Bara detta häfte.

322
00:56:29,000 --> 00:56:34,000
»Barnens vän«.
Tillståndsbevis för handel.

323
00:56:40,000 --> 00:56:44,000
Hej, »vännen« -
alias en hyndas son!

324
00:58:03,000 --> 00:58:06,000
Fäder och mödrar!

325
00:58:07,000 --> 00:58:13,000
Om det hade varit er
son, man hade slagit...

326
00:58:14,000 --> 00:58:20,000
...slagit huvudet
i stenläggningen..

327
00:58:20,000 --> 00:58:26,000
Skulle ni då verkligen
skjuta ihjäl honom?

328
00:59:10,000 --> 00:59:16,000
Barnkommissionen
vid VCIK [Allryska Centrala
Exekutivkommittén]

329
00:59:36,000 --> 00:59:40,000
Vi vill åka
till kommunen.

330
00:59:40,000 --> 00:59:44,000
Vi vill själva
sy stövlar.

331
00:59:46,000 --> 00:59:49,000
Väck härifrån!

332
00:59:49,000 --> 00:59:52,000
Skingra er!
Vad vill ni?

333
00:59:52,000 --> 00:59:57,000
Vad är det med
dig? Undan, fort!

334
00:59:58,000 --> 01:00:02,000
De vill åka
till kommunen.

335
01:00:04,000 --> 01:00:10,000
De vill
egenhändigt
sy stövlar.

336
01:00:13,000 --> 01:00:16,000
Förstått?

337
01:00:19,000 --> 01:00:25,000
- A, sådana hundbarn!
- Bravo, duktiga grabbar!

338
01:00:25,000 --> 01:00:28,000
Visslingen blev rädd.

339
01:00:28,000 --> 01:00:32,000
Duktiga grabbar!
Heja, kämpar!

340
01:00:32,000 --> 01:00:38,000
- Det var Kolka, som förde oss hit.
- För att åka till kommunen.

341
01:00:40,000 --> 01:00:43,000
Vintern förgick.

342
01:00:43,000 --> 01:00:47,000
Kommunen stärktes
och utvecklades.

343
01:01:03,000 --> 01:01:07,000
Verkstäderna arbetade med en
stor och brådskande beställning.

344
01:01:07,000 --> 01:01:11,000
Syl, mejsel och såg...

345
01:01:15,000 --> 01:01:19,000
...födde människorna på nytt.   

346
01:01:21,000 --> 01:01:26,000
Det verkade,
som om hårt arbete
slutgiltigt hade segrat...

347
01:01:26,000 --> 01:01:29,000
...men...

348
01:01:58,000 --> 01:02:04,000
...våren fick
oväntade följder.

349
01:02:04,000 --> 01:02:10,000
Elementens raseri
drabbade kommunen.

350
01:02:10,000 --> 01:02:14,000
Tillförseln
av råämnen
avstannade.

351
01:02:14,000 --> 01:02:18,000
Tillverkningen
upphörde.

352
01:02:18,000 --> 01:02:22,000
Med sysslolösheten
följde bråk.

353
01:02:27,000 --> 01:02:30,000
Ingen stad
inom synhåll.

354
01:02:31,000 --> 01:02:34,000
Vi sticker härifrån.

355
01:02:40,000 --> 01:02:46,000
Vi kan inte
spela kort och inte
dricka brännvin.

356
01:02:52,000 --> 01:02:57,000
Åt helvete
med kommunen!

357
01:03:11,000 --> 01:03:14,000
Tyst, säger
man er!

358
01:03:14,000 --> 01:03:20,000
Kamrat Sergejev! Vi kan
inte vara här utan arbete.
Grabbarna bråkar.

359
01:03:20,000 --> 01:03:24,000
Nikolaj Ivanovitj!
Bestäm, vad vi
skall göra!

360
01:03:32,000 --> 01:03:35,000
Gott, grabbar.
Jag åker till Moskva.

361
01:03:36,000 --> 01:03:39,000
Jag skall tala om det.

362
01:03:54,000 --> 01:03:57,000
Vi spelar!

363
01:03:59,000 --> 01:04:02,000
- Det är mina pengar!
- Nej, det är mina!
- Du ska se, hur det går för fuskare!

364
01:04:02,000 --> 01:04:05,000
- Akta dig, du! 
- Där fick du!

365
01:04:09,000 --> 01:04:15,000
För femte dagen bråkar
och super grabbarna.

366
01:04:38,000 --> 01:04:42,000
Varför är Nikolaj
Ivanovitj borta så länge?

367
01:04:42,000 --> 01:04:45,000
Vad skall vi
göra? Grabbar!

368
01:05:07,000 --> 01:05:11,000
Varför dödade
du Rufsen?

369
01:05:16,000 --> 01:05:20,000
De har kört ut oss långt
ifrån allting. Men vi sticker
härifrån i alla fall.

370
01:05:25,000 --> 01:05:28,000
Slå sönder
verkstaden!

371
01:05:33,000 --> 01:05:36,000
Slå sönder!

372
01:05:39,000 --> 01:05:42,000
Följ mig, grabbar!

373
01:05:53,000 --> 01:05:57,000
Slå sönder
verkstäderna!
Slå sönder allt!

374
01:06:14,000 --> 01:06:20,000
- Fördärvar du allt?
- Sitt du här själv, ditt as!

375
01:07:00,000 --> 01:07:03,000
Skurkar!

376
01:07:06,000 --> 01:07:09,000
Grabbar!
Vad är det
med er?

377
01:07:09,000 --> 01:07:12,000
De slår
ju sönder
maskinerna!

378
01:07:54,000 --> 01:07:58,000
Ni kom av er själva
till kommunen för
att sy stövlar.

379
01:08:01,000 --> 01:08:05,000
Örk, era kräldjur!

380
01:08:29,000 --> 01:08:35,000
GENOM ARBETSKOMMUNEN
TILL DEN PROLETÄRA STATENS
BYGGARES LED!

381
01:09:49,000 --> 01:09:52,000
Vad har ni
hållit på med?

382
01:09:52,000 --> 01:09:55,000
Smågrabbar!

383
01:09:57,000 --> 01:10:00,000
Han dödade Rufsen.

384
01:10:06,000 --> 01:10:09,000
Ja...

385
01:10:09,000 --> 01:10:13,000
...ni har tillbragt
tiden så härligt.

386
01:10:13,000 --> 01:10:17,000
Men jag har
med mig...

387
01:10:17,000 --> 01:10:21,000
...en liten
gåva till er!

388
01:10:40,420 --> 01:10:43,420
Titta! 

389
01:11:02,000 --> 01:11:06,000
Vi skall bygga en järnväg...

390
01:11:07,000 --> 01:11:10,000
...ifrån kommunen
till järnvägsstationen.

391
01:11:10,000 --> 01:11:13,000
Och själva, grabbar,
blir ni ansvariga för den.

392
01:11:13,000 --> 01:11:16,000
- Har ni förstått?
- Ja!

393
01:11:16,000 --> 01:11:20,000
- Skall vi köra?
- Nu kör vi!  

394
01:11:27,000 --> 01:11:33,000
- Mustafa blir lokförare.
- Lokförare!

395
01:11:42,000 --> 01:11:45,000
Och Kolka blir konduktör.

396
01:11:46,000 --> 01:11:49,000
Konduktör.

397
01:11:54,000 --> 01:11:57,000
Och jag...  

398
01:11:57,000 --> 01:12:00,000
...växelkarl!

399
01:12:16,000 --> 01:12:20,000
Men den, som
inte vill arbeta...

400
01:12:20,000 --> 01:12:24,000
...den, som
vill bråka...

401
01:12:24,000 --> 01:12:29,000
...låt honom...
...gå sin väg.

402
01:12:40,000 --> 01:12:46,000
Nå, grabbar -
må detta vara sagt
för sista gången!

403
01:12:47,000 --> 01:12:51,000
Grabbar!
Hissa Nikolaj Ivanovitj!

404
01:12:51,000 --> 01:12:54,000
- Vad?
- Hissa Sergejev!

405
01:14:56,000 --> 01:14:59,000
Grabbar! Här
ligger skenorna.

406
01:14:59,000 --> 01:15:05,000
Nikolaj Ivanovitj!
Verktygsmaskinerna
skall inte stå still mer.

407
01:15:57,000 --> 01:16:02,000
Den undre världen
började oroa sig.

408
01:16:25,000 --> 01:16:30,000
De bästa
medhjälparna
har lämnat dem.

409
01:16:44,000 --> 01:16:48,000
Mustafa har
lämnat oss.

410
01:16:53,000 --> 01:16:57,000
Kolka Svist har
lämnat oss.

411
01:17:34,000 --> 01:17:40,000
Och undre
världen tänkte ut...

412
01:17:40,000 --> 01:17:46,000
...en stor affär.

413
01:18:45,000 --> 01:18:48,000
Gäster!

414
01:18:48,000 --> 01:18:53,000
God dag.
Kom in!

415
01:18:53,000 --> 01:18:59,000
Värderade,
kära gäster!

416
01:19:02,000 --> 01:19:08,000
Här skall
man dricka,
röka, dansa...

417
01:19:08,000 --> 01:19:14,000
...och kyssa
små flickor.

418
01:19:14,000 --> 01:19:19,000
Där har
kommit gäster!
Välkomna dem!

419
01:19:26,000 --> 01:19:30,000
Det var så den
stora affären började...

420
01:19:30,000 --> 01:19:35,000
...i en övergiven
skogvaktarstuga.

421
01:21:13,000 --> 01:21:17,000
Arbetare!
Min högaktning!

422
01:21:19,000 --> 01:21:22,000
Ur vägen!

423
01:21:23,000 --> 01:21:26,000
Det var ett
långt festande!

424
01:21:29,000 --> 01:21:33,000
Nikolaj Ivanovitj!

425
01:21:35,000 --> 01:21:38,000
Min högaktning!

426
01:21:42,000 --> 01:21:45,000
20 dagars arrest!

427
01:21:45,000 --> 01:21:51,000
15 dagar för fylleri
och skolk ifrån arbetet!

428
01:21:51,000 --> 01:21:57,000
Era fyllehundar, var
har ni supit er fulla?

429
01:22:34,000 --> 01:22:38,000
Grabbarna började
allt oftare försvinna.

430
01:22:38,000 --> 01:22:42,000
Upplösningens
ruttna vind...

431
01:22:42,000 --> 01:22:46,000
...återuppväckte
gamla vanor.

432
01:22:46,000 --> 01:22:51,000
Zjigan triumferade
och jublade.

433
01:23:57,000 --> 01:24:01,000
Kommunens aktiv...

434
01:24:01,000 --> 01:24:04,000
Mustafa! Kolka!

435
01:24:04,000 --> 01:24:08,000
Gäster!
Välkomna dem!

436
01:24:33,000 --> 01:24:37,000
Kom in och
sitt ner!

437
01:24:37,000 --> 01:24:40,000
Här är tilltugg
så det räcker!

438
01:24:44,000 --> 01:24:50,000
- Nu skall vi stjälpa i oss några glas.
- Och låta flaskan gå laget runt.

439
01:25:07,000 --> 01:25:12,000
- Dansa, Mustafa!
- Heja, grabben!

440
01:25:13,000 --> 01:25:17,000
Heja Mustafa!

441
01:25:22,000 --> 01:25:25,000
Spela!

442
01:25:36,000 --> 01:25:39,000
Slå i brännvin!

443
01:25:50,000 --> 01:25:54,000
Vänta på
mitt tecken!

444
01:25:58,000 --> 01:26:02,000
Gör er beredda!

445
01:26:03,000 --> 01:26:06,000
Sätt igång!

446
01:26:06,000 --> 01:26:09,000
Vad heter du, vad?

447
01:26:42,000 --> 01:26:45,000
Skurkar, opp
med händerna!

448
01:26:46,000 --> 01:26:52,000
Ni har tagit
hit flickor för att
förvirra grabbarna.

449
01:26:52,000 --> 01:26:55,000
Jaså, jaså,
Mustafa...

450
01:26:56,000 --> 01:26:59,000
Du har
blivit snut!

451
01:27:35,000 --> 01:27:38,000
Tag fast fyllehundarna!

452
01:27:39,000 --> 01:27:45,000
- Kräldjur!
- Snutdjävlar!

453
01:27:46,000 --> 01:27:50,000
Förstör Zjigans tillhåll!

454
01:27:52,000 --> 01:27:55,000
Fyllehund!

455
01:27:55,000 --> 01:27:59,000
- Din pest!
- Ditt kräldjur!

456
01:28:01,000 --> 01:28:04,000
Förstör detta tillhåll!

457
01:28:14,000 --> 01:28:17,000
Kräldjur!

458
01:28:20,000 --> 01:28:24,000
Smitta!
Snedögda tryne!

459
01:28:26,000 --> 01:28:29,000
Du har supit dig full.

460
01:28:33,000 --> 01:28:39,000
Gratulerar, grabbar!
Ni har tillbragt tiden
så härligt.

461
01:28:45,000 --> 01:28:51,000
I hela lägret sover
de liksom döda...

462
01:29:02,000 --> 01:29:08,000
...men vakten
sover inte.

463
01:29:14,000 --> 01:29:17,000
Jag lever, Far, goddag!

464
01:29:17,000 --> 01:29:20,000
Vi bygger vår
egen järnväg.

465
01:29:20,000 --> 01:29:23,000
Kom till invigningen.

466
01:29:25,000 --> 01:29:30,000
...skall bli den
förste lokföraren på
det första ångloket.

467
01:29:36,000 --> 01:29:39,000
Och jag...

468
01:29:39,000 --> 01:29:42,000
...konduktör.

469
01:29:44,000 --> 01:29:47,000
Och Mustafa blir
förste lokföraren...

470
01:29:47,000 --> 01:29:50,000
...på det första ångloket.

471
01:29:50,000 --> 01:29:54,000
Och jag blir
konduktör.

472
01:30:00,000 --> 01:30:04,000
KOMMUNARDERNA HÄLSAR
DET FÖRSTA ÅNGLOKET

473
01:30:04,000 --> 01:30:07,000
DET FÖRSTA

474
01:30:29,000 --> 01:30:35,000
Först till natten, när
förberedelserna var avslutade...

475
01:30:35,000 --> 01:30:41,000
...för följande dags högtidliga
invigning av järnvägen...

476
01:30:41,000 --> 01:30:47,000
...kunde Mustafa
köra till stationen.

477
01:30:49,000 --> 01:30:55,000
Jag blir den förste
föraren på första ångloket!

478
01:30:55,000 --> 01:30:59,000
Lycka till, Mustafa!

479
01:33:41,000 --> 01:33:45,000
Du...

480
01:33:45,000 --> 01:33:50,000
...har fördärvat banan.

481
01:35:41,000 --> 01:35:45,000
Vid järnvägens invigning.

482
01:35:45,000 --> 01:35:49,000
- Hej, grabbar!
- God dag, kamrat Skrjäbina!

483
01:35:49,000 --> 01:35:53,000
- Hej!
- De har kommit till oss!
- Hur är livet?

484
01:35:53,000 --> 01:35:56,000
Arbetardelegationen har anlänt.

485
01:35:57,000 --> 01:36:00,000
- Hej, kamrat Gusev!
- Hej, grabbar!

486
01:36:00,000 --> 01:36:04,000
- Här är vårt ånglokomotiv.
- Det skall dra oss till kommunen.

487
01:36:06,000 --> 01:36:09,000
Till Kommunen.

488
01:36:13,000 --> 01:36:16,000
Kolka!

489
01:36:19,000 --> 01:36:23,000
- Nikolka!
- Far!

490
01:36:28,000 --> 01:36:31,000
Är det snart
tid för avgång?

491
01:36:31,000 --> 01:36:34,000
Mustafa måste
komma ifrån
kommunen.

492
01:36:39,000 --> 01:36:42,000
Någonting har
fördröjt honom.

493
01:36:42,000 --> 01:36:45,000
- Vi väntar ett tag.
- Gott.

494
01:36:46,000 --> 01:36:51,000
På kommunen...

495
01:36:51,000 --> 01:36:54,000
Nikolaj Ivanovitj!..

496
01:36:54,000 --> 01:36:57,000
...Nikolaj Ivanovitj!  

497
01:37:06,000 --> 01:37:11,000
- Misjka!
- Vanka!
- Oj!

498
01:37:11,000 --> 01:37:15,000
På stationen...

499
01:37:15,000 --> 01:37:18,000
Avgångstid!

500
01:37:27,000 --> 01:37:31,000
TILL KOMMUNEN

501
01:37:53,000 --> 01:37:59,000
Järnvägsinvigningen
skulle bli en masshögtid.

502
01:37:59,000 --> 01:38:05,000
Kommunarderna och alla
runtomkring förberedde sig till
mottagandet av första ångloket.

503
01:39:59,000 --> 01:40:02,000
Nikolaj Ivanovitj!

504
01:40:25,000 --> 01:40:28,000
Zjigans kniv.

505
01:40:29,000 --> 01:40:32,000
Grabbar!

506
01:40:42,000 --> 01:40:45,000
Varför kommer de inte?

507
01:40:49,000 --> 01:40:55,000
Och först på
första ångloket...

508
01:41:16,000 --> 01:41:22,000
...och hans bäste
vän Kolka »Svist«.

509
01:42:02,000 --> 01:42:05,000
De kommer!

510
01:42:09,000 --> 01:42:12,000
Sätt igång, spela!

511
01:42:13,000 --> 01:42:16,000
Hurra!

512
01:44:21,000 --> 01:44:24,000
Hur...
Mustafa...

513
01:44:24,000 --> 01:44:27,000
...men han
ville bli...

514
01:44:27,000 --> 01:44:31,000
...lokförare.

515
01:45:25,000 --> 01:45:29,000
Er, som överlevde kriget...

516
01:45:29,000 --> 01:45:33,000
...interventionen, svälten...

517
01:45:34,000 --> 01:45:40,000
...er, som har mottagit
Körplanen till livet...

518
01:45:41,000 --> 01:45:47,000
...er entusiaster i
fronten för att likvidera
barnens hemlöshet...

519
01:45:50,000 --> 01:45:56,000
...och dig, förste ordföranden
i Kommissionen för förbättrande
av barnens liv...

520
01:45:56,000 --> 01:45:59,000
...barnens bäste vän...

521
01:46:00,000 --> 01:46:05,000
...dig, Feliks Dzerzjinskij...

522
01:46:05,000 --> 01:46:10,000
...är denna film tillägnad.

523
01:46:17,000 --> 01:46:23,000
SLUT

524
01:46:25,000 --> 01:46:26,000
[svensk text av Erik Jonsson 23.6.2016; texten är översedd och rättad den 4:e november år 2017]

525
01:46:27,000 --> 01:46:28,000
[Text inom klammer är översättarens kommentarer]

526
01:46:28,000 --> 01:46:29,000

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: