"Ang Gawad Felicisimo T. San Luis Foundation, Inc. ay nangunguna sa pagkilala, paglinang at pagbuklod ng mga namumukod-tanging kabataan ng may pagmamahal sa kapwa, tapat na paglilingkod sa bayan
at pananalig sa Poong Maykapal."
KASAYSAYAN
ang Gawad sa loob ng labinlimang taong singkad
KASAPIAN
ang mga namumukod-tanging kabataan ng Laguna mula taong 1993 - 2008
Gawad Felicisimo T. San Luis para sa Namumukod Tanging Kabataan ng Laguna
ang pagkilala sa 10 namumukod-tanging kabataan ng lalawigan
TANGHALANG KAMANLALAKBAY
sangay panteatro ng Gawad
TANGING PROYEKTO
mga paglilingkod sa lipunan at gawain pakikipag-ugnayan
 
" "

Makipag-ugnayan sa:
GFTSL Inc., Bahay Laguna,
Barangay Bungkol, Magdalena, Laguna
[email protected]

Hosted by www.Geocities.ws

1 1 1