Home
 
New Japan Best of the Super Juniors 1998
VQ:
Time:

  Volume 1
 1. Yuji Yasuraoka vs Koji Kanemoto (5/17 Tokyo)
 2. Jushin Liger vs Masakazu Fukuda (5/18 Chiba)
 3. El Samurai vs Shinjiro Otani (5/19 Tsuchiura)
 4. Kaz Hayashi (Shiryu) vs Kendo Kashin (5/30 Himeji)
 5. Tatsuhito Takaiwa vs Shinjiro Otani (5/31 Tottori)
 6. Dr Wagner Jr vs El Samurai (6/1 Ogaki)
  Volume 2
 7. Dr Wagner Jr vs Shinjiro Otani (5/17 Tokyo)
 8. Kendo Kashin vs Hayato Nanjyo (5/18 Chiba)
 9. Masakazu Fukuda vs Tatsuhito Takaiwa (5/26 Otsu)
 10. Jushin Liger vs Shinjiro Otani (5/28 Kanazawa)
 11. Koji Kanemoto vs Hayato Nanjyo (5/28 Kanazawa)
 12. El Samurai vs Jushin Liger (5/30 Himeji)
 13. Koji Kanemoto vs Kaz Hayashi (5/31 Tottori)
Search this site powered by FreeFind
Webmaster: Cruncher
Hosted by www.Geocities.ws

1