Home
 
New Japan 7/20/02
VQ:
Time:

  1. Wataru Inoue vs. Katsushi Takemura
  2. Giant Singh, Hiro Saito, and Tatsutoshi Goto vs. Rob Rage, El Samurai, and Dr. Wagner Jr.
  3. Mima Shimoda, Etsuko Mita, and Chaparrita ASARI vs. Kyoko Inoue, Yoshiko Tamura, and Misae Genki
  4. Jushin Liger, Minoru Tanaka, Tiger Mask IV, and Masayuki Naruse vs. Koji Kanemoto, Gedo, Jado, and GOKU-DO
  5. Kensuke Sasaki vs. Blue Wolf
  6. Manabu Nakanishi and Shiro Koshinaka vs. Tadao Yasuda and Yutaka Yoshie
  7. The Steiner Brothers vs. Hiroshi Tanahashi and Kenzo Suzuki
  8. Kazuyuki Fujita vs. Masahito Kakihara
  9. Masahiro Chono and Osamu Nishimura vs. Hiroyoshi Tenzan and Yoshihiro Takayama
  10. IWGP Title Match: Yuji Nagata vs. Bas Rutten
Search this site powered by FreeFind
Webmaster: Cruncher
Hosted by www.Geocities.ws

1