Jak jsem navštívil zasedání Rady ČT

Ve středu dne 8.11.2006 jsem od 13.00 hodin byl účasten veřejného zasedání Rady České televize na Kavčích horách. Zúčastnili se členové Klubu přátel České televize, studenti filmové dokumentaristiky a další zástupci veřejnosti. Na programu mělo být mj. zcenzurované vysílání aktuálního filmového dokumentu režiséra Martina Vadase "PRAVDĚ PODOBNÝ PŘÍBĚH VLADIMÍRA HUČÍNA", který byl dokončen 14.8.2006. Čekal jsem marně. Ústně jsem se přihlásil o slovo a byl podroben kritice, protože jsem nepodal písemnou žádost. Učinil jsem tak obratem. Provedeným hlasováním dle stanov Rada nepřipustila mé vystoupení. Hlasování bylo poněkud zmatečné. Např. členka Rady JUDr. Zdena Hůlová přišla na konci hlasování a nebylo jasné pro co hlasuje. Hlasování se již neopakovalo. Přímý zvukový přenos se konal po internetu, ale na stránkách Rady ČT není ani druhý den po zasedání dostupný. Webové stránky ČT nabízejí jen záznam z 25.10.2006. Naštěstí jsem pořídil digitální záznam podstatného a moji přátelé, po mém odchodu, záznam následujícího, velmi zajímavého dění, kde mimo jiné na podporu režiséra Martina Vadase promluvil i režisér Jiří Krejčík, který má rovněž vážné problémy s ČT! Vyjádřil se i ing. Petr Uhl, místopředsedkyně Helena Fibingerová odešla v průběhu jednání rady. Ocenil jsem postoje paní biskupky Jany Šilerové, JUDr.Zdeny Hůlové a Doc. Jiřího Voráče. Mám-li hodnotit celkový průběh zasedání za mé přítomnosti – není co hodnotit...

O přestávce jsem měl možnost soukromě hovořit s generálním ředitelem ČT Jiřím Janečkem, na jehož pokyn byl dokument stažen z již plánovaného a oznámeného vysílání, které se mělo uskutečnit 7.11.2006. Generální ředitel ČT označil režiséra Martina Vadase za kverulanta (!) a jeho dílo zaujatým. Forma jeho hovoru a argumentace jakoby připomínala jednání bývalého člena KSČ. Připustil, že na základě tlaku veřejnosti rozhodl o zařazení do vysílání na 5.12.2006 (doufejme ne k ránu a bez cenzurních úprav).

Mám za to, že se jedná o jedinečný dokument, jehož autor čtyři roky usiloval o zobrazení pravdě podobného příběhu podle skutečnosti, kterou pouze zaznamenával, ale ve filmu ji nehodnotí. Film neobsahuje ani slovo hodnotícího komentáře. Titulky nesou pouze faktické informace. Soud dokumentarista nechává na divákovi.

Přesto Janeček hovoří o "příliš" zaujatém autorovi... Jestli tento dokument a jeho autor je tak zaujatě negativně hodnocen generálním ředitelem ČT, pak se právem ptám, co tento člověk pohledává na takovémto společensky mimořádně odpovědném místě! Tomuto rozhovoru byl přítomen vrchní ředitel a ředitel programů František Lambert a mně neznámý mladý muž (snad ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal?). Oba se ztotožnili s názory generálního ředitele a byli vůči mým názorům a postojům velmi kritičtí.

Režisér Martin Vadas byl v roce 1992 jako šéfredaktor Redakce zpravodajství Československé televize nadřízeným Jiřího Janečka, který tehdy četl zprávy v Deníku ČT. Martin Vadas tuto jeho práci dodnes chválí. Avšak tvrdí, že Jiří Janeček jako generální ředitel vytuneloval veřejnou službu z České televize. Generální ředitel v rozhovoru se mnou připustil, že není sto posoudit film Martina Vadase, že on by ho točil jinak a "hlouběji"..., proto prý se musel obrátit na Etický panel, což je prý jeho zákonné právo... Je odpovědností Rady ČT, že na takovém postu drží bývalého hlasatele zpráv, který v otázkách etiky dokumentární tvorby nemá jasno, vytvořil systém tvorby programu, jehož vysílání musí řídit zjevnou cenzurou. Jak uvedl Martin Vadas na tiskové konferenci 31.10. v kině MAT, "Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína" prošel řádným dramaturgickým, výrobním a schvalovacím procesem v České televizi a z vysílání ho vyřadil až cenzorský zásah generálního ředitele, jak potvrdila i dramaturgyně Televizního studia Brno Kamila Zlatušková. Přesto Jiří Janeček dnes zaujatě tvrdí, že "Martin Vadas tento film České televizi vlastně podstrčil (!)...".

Náš rozhovor, bohužel, skončil předčasně (z důvodů pokračujícího zasedání rady), takže jsem se nestačil zeptat, jak se generální ředitel o filmu "Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína" vůbec dověděl, kdo mu ho předložil k posouzení, případně kdo mu telefonoval a intervenoval, aby se film v České televizi nevysílal. Tím, že Jiří Janeček takovému tlaku podlehl, zpochybnil nezávislost České televize. Připomeňme nechvalně známý precedens, kdy bývalý ředitel ČT Mgr. Chmelíček odsunul vysílání kritické reportáže Klekánice o společnosti Sazka, na její nátlak, a do měsíce ho tehdejší Rada ČT odvolala.

Zbývá se ptát, jaký závěr z cenzorské práce Jiřího Janečka učiní dnešní Rada České televize?

Jan Šinágl, (Ředitel Janeček cenzuruje pořady ČT) 9.11.2006


ČT za osmnáct, ČRo bez dvou za dvacet

From: Milan Březina
To: [email protected]
Sent: Wednesday, November 15, 2006 4:16 PM
Subject: Váš článek v lidovkách o ČESKÉ TELEVIZI

Vážený pane Šinágle,

zdraví Vás spolubojovník z mnoha demonstrací v Praze. Dík za Váš článek, lépe to napsat nešlo. Janeček je poseroutka zelenkovského typu a dokonale vytěsnil z média, které my všichni platíme, prioritní funkci: být (kousavým) hlídacím psem demokracie. Připomínám zrušení satirických a investigativních pořadů, zákaz vysílání pořadu o "televizní revoluci" atd.atd. Janeček považuje styl práce "nikoho nepozlobit" za nejlepší garanci svého pokud možno dlouhého sezení na křesílku, které si asi ze strachu každý večer nosí domů.

Jsem rád, že jsme si rozdělili práci, já se totiž intenzivně věnuji ČESKÉMU ROZHLASU a to od doby, kdy byl vyhozen Aleš Cibulka za to, že neumlčel Yvonne Přenosilovou, když se neuctivě vyjádřila o stylu soudruha Paroubka. Po téměř půl roce jsem dostal termín u ředitele ČRO 2 Vejvody a měli jsme ostrý rozhovor. On mi sdělil, že se se mnou vůbec nemusí bavit a že je odpovědný jen gen.řed. Kasíkovi a Radě Českého rozhlasu. TAK JSEM MU NAVRHL, ABY SE NECHAL TAKÉ PLATIT PANEM KASÍKEM A ČLENY RADY. Plkal něco o porušení Etického kodexu Cibulkou.

Náhoda mi nahrála a pár dní poté pustil na stejné stanici do éteru rasistický vtip herec Vydra. Moderátorka se ale moc dobře bavila. Protestoval jsem s očekáváním, že budou vyvozeny podobné závěry jako v kauze Cibulka, tiskový podržtaška pana Vejvody mě ale poslal někam, že prý jsem ten vtip špatně pochopil!!! Mají posluchače za natvrdlé idioty. Případ tím nekončí, pro mne spíš začíná…

Vše dobré Vám přeje

Ing. Milan Březina


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1