Návrat nezákonně zabavených zbraní

5.října 2006 jsem měl zajímavý den. Byly mi po 5 a půl letech vráceny mé zbraně a zbrojní průkaz.

Jednání na policii v Přerově v budově Okr. ředitelství bylo od počátku napjaté. Policista se nejprve za přítomnosti Zbyňka Horvátha pokoušel jednání zbrzdit s tím, že nejprve musím doložit nějaký dokument o zabavení zbraní. Bylo zřejmé, že jde o jeden z dalších účelových tahů ze strany PČR Přerov. Po mém důrazném upozornění, že tyto hrátky policie jsou alarmující, se příslušník odešel poradit a po chvíli se vrátil s tím, že mé zbraně mi vydá. Po podepsání dokumentu o převzetí jsem tedy zbraně převzal.

Při tom jsem sebekriticky nahlas vyhodnotil danou situaci tak, že toto je důsledek nedostatečně provedené očisty bezpečnostního aparátu od komunistických fosilií, a že jsem měl v rozhodujících chvílích po 17.listopadu 1989 sáhnout po důslednějším řešení. Bylo vidět, že policista a další přítomní se tomuto tématu za každou cenu chtěli vyhnout.

Poté jsem byl policistou poučen, že další, u mne doma zabavené předměty při domovní prohlídce ze dne 7.3.2001, zatím nebudou vráceny, neboť o nich musí jednat soud. A co jsou tyto předměty? Tak např. se jedná o volně prodejné petardy, rakety na vánoce z nichž velká část byla zničena při zkoumání, zda se nejedná o nějaké výbušniny a pod. Bylo zřejmé, že trapné vysvětlování policisty o nevydání těchto volně prodejných předmětů zábavné pyrotechniky nemůže obstát v normálně fungujícím státě.

Mám za to, že policisté a další zaměstnanci Správního oddělení zbraní si uvědomují zločinnou podstatu mého skandálního zatčení a dalších represí. Bohužel tito lidé se musí držet direktiv svých nadřízených - bývalých komunistických kádrů, neboť v opačném případě by jim hrozila ztráta zaměstnání.

Při jednání na Správním oddělení Okr. ředitelství PČR dne 5. října 2006 ve věci vrácení mého zbrojního průkazu jsem si všiml, že ve spise, souvisejícím s mou osobou a zbrojním průkazem, je několik hustě popsaných stránek s informacemi o tom, jak v mediích kritizuji pronikání komunistických struktur do vedoucích pozic v justici a v bezpečnostním aparátě. Jak jsem se také dozvěděl, tak tyto informace ve spise policie soustřeďuje z toho důvodu, aby je mohla využít jako zástupný důvod k odebrání mého zbrojního průkazu a to např. kdyby bylo proti mé osobě zahájeno stíhání ve věci ohrožování utajovaných skutečností. Zde je nutno si uvědomit, že toto stíhání může být účelově zapříčiněno např. tím, že na veřejnosti konkretizuji osoby s výrazně komunistickou minulostí. Zde nutno jako příklad zmínit někdejšího komunistického náčelníka SNB soudruha plk. JUDr. Jána Murčeka, doposud působícího ve vedoucí funkci na Střední policejní škole v Holešově. Tato záležitost je ve spise opakovaně zmiňována s tím, že ale bylo vyšetřování mé osoby nakonec v této záležitosti odloženo.

Při odchodu z budovy Okr. ředitelství policie v Přerově jsem vrátného - strážného, bývalého příslušníka StB Ladislava Pečeňu, upozornil, že po letech mám opět zbrojní průkaz a že jsem dostatečně poučen z chyb, které se udály v důsledku sametové taškařice 17. listopadu 1989! Po tomto mém konstatování bylo vidět, že soudruh - bývalý příslušník StB Ladislav Pečena nemá radost.

Na závěr bych ještě doplnil, že po prohlídce svých navrácených zbraní (pistole a revolver) jsem zjistil značné znečištění mechanismu od střelby. Toto lze vysvětlit pouze tím, že zbraně byly po mém zatčení používány. Je logické, že při zkoumání balistických a mechanoskopických stop zbraně použity byly, ale znečištění odpovídalo tomu, že zbraně byly zřejmě použity ve více případech.

Zbrojní průkaz, který je vydáván občanům, má obvykle platnost 4 roky a po této době se obnovuje. V mém případě je však na zbrojním průkazu omezena platnost pouze do dubna r. 2007!!!

Vladimír Hučín, 5.10.2006


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1