Podivné jednání okresního vedení policie v Přerově

Před měsícem, dne 3.července, jsem byl písemně informován jistým npor. Josefem Jemelkou z PČR Přerov o tom, že ve věci vrácení mého zbrojního průkazu a zbraní se jedná a že po uplynutí 1 měsíce mám zavolat na tel. č. 974 778 305 s tím, zda je můj zbrojní průkaz již vyřízen. Toto jsem dnes ráno učinil a bylo mi sděleno, že zatím zbrojní průkaz nedostanu, že se k mé osobě ještě něco zjišťuje, a že to bude trvat asi 14 dní.

Tento stav věcí se opakuje od té doby, kdy jsem byl zbaven veškerých obvinění. Od spolehlivého zdroje mám zjištěno, že se jedná o rafinované, záměrné a opakované průtahy komunistického - okresního vedení policie v Přerově, s cílem mne šikanovat.

Po sdělení, že se opět vrácení mého zbrojního průkazu odkládá, jsem po telefonu policistovi sdělil, že o průtazích budu informovat sdělovací prostředky. On na to odpověděl v tom smyslu, že si ověřují další informace k mé osobě. Tento stav názorně dokresluje dominantní vliv komunistických struktur na vedoucích místech nejen v Přerově, ale i v celém bezpečnostním aparátě ČR.

Nemohu se smířit s tím, že zde v ČR je bývalým členům Lidových milicí, příslušníkům StB a dalším komunistickým zločincům, umožněno držet zbraně. Také je pro mne alarmující i to, že tito komunističtí exponenti dnes rozhodují o tom, zda mi bude či nebude vrácen zbrojní průkaz. K celé věci nutno dodat i to, že mé zatčení, uvěznění a odebrání zbraní, bylo dílem několika minut, ale zjednání nápravy, např. ve věci vrácení zbrojního průkazu, trvá doposud.

Vladimír Hučín, 4.8.2006

[ Poznámka: První jednání s přerovskou policií (je to vůbec Policie ČR?) v této věci proběhlo 24.4.2006! ]


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1