Jednání na Okr. ředitelství Policie v Přerově

Na základě osvobozujícího rozsudku Krajského soudu v Olomouci ze dne 21.dubna 2006 jsem se dne 24.dubna 2006 vydal na Okr. ředitelství Policie v Přerově s tím, že si tam vyzvednu svůj 5 let zadržovaný zbrojní průkaz a své dvě zbraně - revolver a pistoli.

Poté co jsem vstoupil do policejní budovy (dříve zde sídlila zločinecká StB) se mne bývalý příslušník StB Ladislav Pečeňa (nar. 8.7.1946) mající službu na vrátnici s kyselým obličejem zeptal co chci. Já jsem sdělil, že jdu na správní oddělení ve věci zbraní. Vpustil mne do budovy a já jsem po chvíli zaklepal na dveře oddělení zbraní. Bylo vidět, jak okolo chodící bývalí komunisté dnes policisté jsou mou přítomností v policejní budově rozrušeni a že si předávají informace o mé přítomnosti. Vyšel mladý policista, který mne hned poznal a když jsem mu řekl co chci tak mne odkázal na vedoucí jistou paní Spálovskou.

Po asi 5 minutách čekání jsem vešel do kanceláře této vedoucí a ta mi sdělila, že musím mít pravoplatný rozsudek. Já jsem ji na to odpověděl, že tento rozsudek je již od 21.dubna 2006 pravoplatný. Ona na to, že mi zbraně nevydá a že až donesu rozsudek tak teprve mi mé zbraně vydá. Vedoucí Spálovská mi ještě dala dotazník se kterým mám jít k lékaři s tím, zda můj zdravotní stav dovoluje držení zbraně. Snažil jsem se Spálovské vysvětlit, že se může telefonicky ihned zeptat na to, zda byl v mé věci již vynesen rozsudek a zda jsem byl zproštěn obžaloby a zda je rozsudek pravoplatný. Z jejího jednání bylo zřejmé, že zbraně mi budou zadržovat co možná nejdéle.

Poté jsem odešel na Okr. soud v Přerově a požadoval jsem na trestním oddělení potvrzení o zproštění obžaloby. Tam mi řekli, že takové potvrzení mi dát nemohou, že musím vyčkat na písemné vyhotovení a doručení rozsudku. Když jsem odcházel z budovy okresního soudu, tak jsem na schodišti potkal mladého policistu, který mi mimo jiné sdělil, že díky současnému ministrovi Františku Bublanovi se u policie na vedoucích místech doposud drží ti největší komunističtí zločinci. Také mi řekl, že vedoucí představitelé policie v Přerově jsou silně orientováni na KSČM což ale pro mne není nic nového.

Policista mi také řekl, že ve věci vrácení zbraní musím počítat s tím, že mi budou dělat maximální problémy a vše protahovat až do předložení rozsudku. Z dosavadní zkušenosti vím, že takové doručení rozsudku trvá i několik měsíců. Já si samozřejmě uvědomuji, že celé vedení policie v Přerově je v rukou všeobecně známých komunistických zločinců, kteří díky podvodům s bezpečnostními prověrkami doposud setrvávají na vedoucích místech v bezpečnostním aparátě, ale bohužel taková je realita.

Nechtěl jsem nikoho znervoznit. Jednal jsem na základě právního názoru JUDr.Milana Hulíka, který řekl, že rozsudek již nabyl právní moci a že záleží na přístupu PČR, která si při dnešní komunikační technice může stav věci ihned ověřit. JUDr. M. Hulík mi doporučil, abych pro zbraně šel!

Zbrojní průkaz podléhá určité omezenosti vázané na 4 roky trvání. Po propadnutí bych musel znovu dělat zkoušky u komunistických policistů a tak jsem alespoň dosáhl přerušení lhůty. Tu návštěvu na policii jsem už v den vynesení osvobozujícího rozsudku konzultoval s JUDr. Hulíkem. Jinak samozřejmě získání zbraní v mém případě není to nejdůležitější, ale jejich reakce se hodí do celkového obrazu postkomunistické reality.

Vladimír Hučín, Přerov

Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1