HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

CĐSG   CĐBH   CĐNL   CĐNGL   CĐTĐ     CĐLBT   CĐCT  CĐHG   CĐGK   CĐBĐ   CĐNT   CĐQN   CĐHN   CĐPY   BĐH

 

CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ

CLC.SG

 

0. Nếu Chúa muốn

Chúa Nhật ngày 26.04.1998 tại khu nhà chòi phía sau của một dòng nọ (cổng đường NBK), anh L. đã gặp gỡ 29 bạn cựu sinh viên và sinh viên, và đã giới thiệu cho các bạn này về Cộng Đoàn Đời Kitô. Những bạn này đã được chọn và mời trước hai tuần; ít nhất 25 người trong số này đã làm Linh Thao năm ngày.

Cộng Đoàn Đời Kitô là một ơn gọi, chứ không chỉ là một nhóm như đại đa số nhóm mà các bạn đã biết. Thành viên Cộng Đoàn Đời Kitô ý thức mình là một tội nhân được Thiên Chúa yêu thương tha thứ, và được mời gọi cộng tác với Đức Yêsu, để làm cho con người biết Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng; họ liên kết với nhau thành một cộng đoàn để giúp nhau thực hiện sứ mạng tông đồ.

Các bạn hiện diện cũng đã được giới thiệu những Nguyên Tắc Tổng Quát và Qui Tắc Tổng Quát, và được mời đọc và suy nghĩ cầu nguyện, rồi hai tuần sau tức vào Chúa Nhật 10.05.1998 vào lúc 16:00 cũng tại st. P, nếu bạn nào cảm thấy mình được thúc đẩy và muốn thì xin mời lại gặp nhau. Các bạn đã được nhắc nhở rằng không rủ nhau! Nếu ai đó quên, coi như không muốn nên quên (vì đã suy nghĩ và cầu nguyện mà!). Không cần đông, bao nhiêu cũng được; và ngay cả không có ai cũng chẳng sao!

1. Cộng đoàn tiền CLC được thành lập 10.05.98

Có năm bạn tới vào Chúa Nhật 10.05.98, gồm ba nữ hai nam:

một bạn đã học xong đại học,

hai bạn khác sắp ra trường trong hai tháng tới,

một bạn đang học năm thứ hai, và một bạn khác lớn tuổi và vẫn thường sinh hoạt với các bạn sinh viên.

Như vậy, một tiền Cộng Đoàn Đời Kitô đã hình thành! Không biết tương lai của cộng đoàn này thế nào!

Trong lần gặp gỡ đầu tiên này (10.05.98), các bạn đó đã quyết định sẽ gặp nhau hằng tuần trong bốn tuần đầu; sau đó sẽ quyết định xem nên gặp nhau hằng tuần hay hai tuần một lần.

Ở lần sinh hoạt tới, dự định sẽ làm như sau:

1. Lời nguyện khởi đầu và hát xin ơn Thánh Thần.

2. Học hỏi

Trình bày khoảng 45 phút về một đề tài nào đó, chẳng hạn về sứ mạng, cầu nguyện,....

3. Những vấn đề của cộng đoàn

Cụ thể trong những lần đầu này sẽ bàn về việc nhận người mới. Số người nhiều nhất của mỗi cộng đoàn khoảng là 12, nên phải cẩn thận khi nhận người. Chính cộng đoàn quyết định có nhận thêm người không, và nhận ai. Cần 2/3 số thành viên hiện diện ưng thuận để người được giới thiệu được nhận vào cộng đoàn. Có thể giới thiệu ai mình thấy thích hợp, nhưng trước khi giới thiệu nên cho họ đọc Nguyên Tắc Tổng Quát và Qui Tắc Tổng Quát, và nếu họ chấp nhận những điều đó, thì mới giới thiệu. Chỉ giới thiệu người mà mình biết.

4. Chia sẻ thiêng liêng và tông đồ

Chia sẻ đời sống thiêng liêng, tông đồ và cuộc sống.

Nếu thu xếp được sẽ có Thánh Lễ mỗi khi gặp nhau, và sẽ chia sẻ trong Thánh lễ.

5. Cầu nguyện kết thúc

Nên cầu nguyện tự phát.

2. Gặp gỡ lần thứ hai

Chúa Nhật 170598. Đây là cuộc gặp mặt lần thứ hai của cộng đoàn này. Lúc đầu chỉ có bốn vì PD. đã về quê dự đám cưới nhưng gần kết thúc giờ sinh hoạt thì cũng đã hiện diện được.

Trong lần này, các bạn được nghe nói về sứ mạng của kitô-hữu, các bạn cũng đã nhất trí kết nạp thêm một thành viên mới, và phần cuối là chia sẻ Lời Chúa ngày Chúa Nhật.

 

3. Cuộc gặp gỡ ngày 240598

Chỉ có ba bạn, MH. đi thực tập không thể xin nghỉ được, PD. phải chủ động giờ sinh hoạt của một nhóm sv nên không tới được.

 

4. Cuộc gặp gỡ ngày 310598

Có ba bạn, Thầy C. bận sinh hoạt với nhóm sv ở xa, còn NL. đi thi.

Đã được nói về đời sống thiêng liêng, cụ thể là việc xét mình và cầu nguyện. Chia sẻ Lời Chúa.

Nhất trí lần tới mỗi người sẽ chia sẻ về công việc tông đồ của mình.

 

5. Cuộc gặp gỡ ngày 070698

Gồm bốn bạn, T.Cg. đi Dalat chưa về.

Chia sẻ về việc xét mình và cầu nguyện của mình trong tuần qua: đa số thấy mình chưa thực hiện được. Biết là một chuyện, còn sống là chuyện khác: chúng ta cần sống điều mình biết. Chia sẻ về việc tông đồ của mỗi bạn.

Sẽ gặp nhau lần tới tại dcct khu nhà hài cốt vào lúc 20h00.

6. Ngày 140698

Cuộc gặp gỡ tại sân nhà hài cốt DCCT gồm đủ năm bạn.

Đã chia sẻ về đời sống thiêng liêng (cầu nguyện và xét mình) và về đời sống tông đồ. Nhất trí với nhau rằng trong những lần chia sẻ tới, sẽ chia sẻ với nhau về đời sống thiêng liêng (về cầu nguyện và xét mình), về việc tông đồ và về Lời Chúa trong ngày.

Lần tới sẽ gặp nhau tại st.P. lúc 15:30 và sẽ bầu người điều phối.

 

7. Ngày 210698

Cuộc gặp gỡ có bốn bạn tham dự; PD. đi Tiền Giang không về kịp.

Trình bày về cầu nguyện như đọc kinh, như suy ngắm, và như chiêm niệm (sách LTTCS). Suy ngắm dựa vào đoạn Tin Mừng Chúa Nhật Lc.9, 18-24. Đề nghị tuần tới các bạn cầu nguyện một vào lần về Ơn Gọi trong lttcs.

Các bạn đề nghị dời bầu người điều phối tới lần gặp tới. Tĩnh tâm và thánh lễ vào Chúa Nhật 12.07.98 từ 15:00 ở một nơi sẽ được xác định sau.

Các bạn chia sẻ về đời sống thiêng liêng (cầu nguyện và xét mình), đời sống tông đồ và Lời Chuá trong ngày (Lc.9, 18-24). Đa số các bạn đã xét mình, cầu nguyện cũng đã bắt đầu nhưng chưa được đều lắm.

Lần tới vẫn gặp nhau tại st.P. lúc 15:30, nhưng sẽ vắng H. vì mắc đi với nhóm cựu. H. sẽ gởi phiếu bầu trước khi đi.

8. Ngày 28.06.98

Cuộc gặp gỡ gồm bốn bạn.

Phần đầu tiên, dựa vào "Linh Thao trong cuộc sống" tiếp tục trình bày về việc xét mình, cầu nguyện và xét gẫm để các bạn thực hiện mỗi ngày.

Phần thứ hai các bạn đã góp phiếu bầu người điều phối. Bốn người quyết định mở phiếu ngay không cần chờ H.. Năm phiếu bầu (anh H. đã gởi phiếu bầu trước) chia ra: T.Cg. được một phiếu, NL. được hai phiếu và anh H. được hai phiếu. Quyết định sẽ bầu lại vào ngày tĩnh tâm của nhóm vào ngày 12.07.98.

Lần tới vẫn gặp nhau tại st.P. vào lúc 15:30 như thường.

Phần ba vẫn chia sẻ thiêng liêng, tông đồ và Lời Chúa.

9. Ngày 05.07.98

Cuộc gặp gỡ có bốn bạn. T.Cg. đi với các em cựu cdspdn nên không dự được. Người hướng đạo cũng vì đi với các em cdspdn như T.Cg. nên về trễ một giờ.

Phần đầu không làm như "thường" vì người hướng đạo tới trễ. Phần hai quyết định lần tới phải bắt đầu đúng giờ dù thành viên bận không tới được hay không thể tới đúng giờ được (PD. 17:00 mới tới được). Xác định chương trình tĩnh tâm nhóm vào ngày 12.07.98 tại Ngi từ 15:00, và sẽ kết thúc vào khoảng lúc 21:00; dùng cơm tối chung với nhau, góp năm ngàn.

Phần ba vẫn chia sẻ về cầu nguyện, tông đồ và Lời Chúa. H. chia sẻ về nhóm cựu, với những khó khăn và yếu tố mới (Ninh). D. chia sẻ về chuyện xin việc làm. MH. chia sẻ về những đánh động thiêng liêng trong tuần; chia sẻ của MH. rất dễ thương. NL. mới ở quê lên.

Kết thúc lúc 18:30.

10. Ngày 12.07.98

Tĩnh tâm tại Ngi. từ 15:00-20:00

Thánh lễ CN với H. đọc bd1, MH. đọc bd2, NL. soạn và tập hát.

Chương trình tĩnh tâm:

i. Cầu nguyện "Một ngày sống của Đức Yêsu" (60 phút)

ii. Xét mình "từ khi vào CLC" (khoảng 30 phút)

iii. Bầu người điều phối

iv. Thánh lễ

v. Chia sẻ

i. Một ngày sống của Đức Yêsu (Mc.1, 21-39)

a. Giảng dạy

Đức Yêsu giảng dạy điều gì?

Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng (Mc.1, 15).

Thái độ dứt khoát đối với tội: Nếu mắt ngươi nên dịp tội cho ngươi, thì hãy ...; vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải ném vào hoả ngục (Mt.5,29-30).

Hãy nên trọn lành như Cha anh em trên trời là Đấng trọn lành (Mt.5, 48).

Hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi tôi!

b. Chữa lành

Đức Yêsu chữa bệnh

Một người bị thần ô uế ám

Bà mẹ của Simon

Chiều đến khi mặt trời đã lặn... cả thành xúm lại trước cửa...

Chúa vẫn lao động giúp đỡ người khác, ngay cả khi tối trời. Ngài cũng vất vả như bao người khác.

c. Cầu nguyện

Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, Ngài đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.

Tại sao Đức Yêsu cần cầu nguyện? Cầu nguyện mang lại gì cho Đức Yêsu?

Đức Yêsu cầu nguyện trước khi thi hành sứ vụ (sau khi chịu phép rửa), khi gọi chọn các tông đồ, sau khi rao giảng, khi bị khủng hoảng (vườn dầu), cầu nguyện cho người ta (xin tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết).

Cầu nguyện giúp Đức Yêsu biết Ngài phải làm gì, giúp Ngài vượt qua thử thách, giúp người ta khỏi sa ngã phạm tội, nói với Chúa những gì mình mong ước,...

Chúa Yêsu Kitô còn cần cầu nguyện, huống hồ chúng ta.

ii. Bầu người điều phối

Lần trước NL. được hai phiếu, H. được hai phiếu, và T.Cg. được một phiếu.

Lần này, H. được ba phiếu, và T.Cg. được hai phiếu; như vậy Lê Minh H. làm người điều phối.

iii. Xét mình

Từ khi vào CLC

a. Tôi được gì? Tôi mất gì?

b. Đời sống thiêng liêng của tôi thế nào? Có tiến bộ hay thụt lùi? Tôi sống có vui và yêu đời yêu người hơn không?

iv. Thánh Lễ

Không mời được cha Lý vì Ngài qúa bận. Mời cha Hg. Thánh lễ dự định lúc 18:00, nhưng vì các em xưng tội không kịp nên có trễ khoảng 10 phút. Bài giảng của cha Hg khá hay.

v. Chia sẻ

Lễ xong các bạn chia sẻ dựa vào câu hỏi xét mình đã đặt ra ở mục ii. Lie không dự 45 phút chia sẻ này vì bận gợi ý điểm cầu nguyện cho một số đại chủng sinh tĩnh tâm.

Cầu nguyện kết thúc.

Sau đó đi ăn tại quán "giáo T.". Rời quán lúc khoảng 21:15.

11. Ngày 19.07.98

Các bạn gặp nhau tại nhà chòi tại st.P. như thường lệ. Gồm đủ năm bạn, và người hướng đạo tới trễ vì bận giúp Linh Thao cho các chủng sinh dcv. CT.

Không có phần học hỏi!

MH. đã giới thiệu một bạn vào cộng đoàn. Các bạn đã đồng ý, nhưng nên sau khoá Linh Thao vào ngày 06.08.98 tại Vũng Tàu.

Chia sẻ Lc.10, 38-42. MH. chia sẻ:

Thấy mình đã không chọn như chị Maria;

Nếu chị Martha đừng trách và đòi hỏi chị Maria phải ngừng nghe Chúa và phục vụ như mình, thì vẫn tốt.

Cầu nguyện tự phát (xưa nay mỗi người đều cầu nguyện tự phát) và kết thúc vào khoảng lúc 18:30'. Cuộc gặp gỡ tốt. MH. tuần tới có thể không dự được vì thi.

12. Cuộc gặp gỡ

Hôm nay ngày 26.07.98 là cuộc gặp gỡ lần thứ 12, gồm năm bạn, vẫn từ 15:30 tại st.P. Sg.

Trình bày "Nhân học Kitô giáo" trong "Để tự do và hạnh phúc hơn".

Xin các bạn viết giấy trả lời những câu hỏi thăm dò:

i. Bạn được gì và mất gì từ khi vào "Cộng Đoàn Đời Kitô"?

ii. Tình thân giữa các thành viên trong cộng đoàn có diễn tiến tích cực không? Làm sao để tốt hơn?

iii. Phải sửa đổi hay nên làm thế nào để Cộng Đoàn Đời Kitô tốt hơn?

iv. Bạn có còn muốn gắn bó với nhau để làm thành một Cộng Đoàn Đời Kitô không?

v. Nếu phải cam kết tạm thời để làm thành Cộng Đoàn Đời Kitô, lúc này bạn có sẵn sàng không?

Chia sẻ thiêng liêng (tông đồ, cầu nguyện và Lời Chúa ngày hôm nay cn.xvi).

13. Cuộc gặp gỡ ngày 02.08.98

Tôi không tham dự được vì đang giúp cho các bạn svi linh thao tại BMT. Nghe nói sau đó các bạn nghỉ một tháng vì đa số các bạn về hè.

14. Cuộc gặp gỡ ngày 06.09.98

Gồm đầy đủ năm bạn và người hướng đạo. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên sau thời gian dài nghỉ dịp hè.

Hôm nay không có mục học tập.

Về nhóm.

Cộng đoàn CLC sẽ Linh Thao trước tết, từ 08:00 giờ sáng ngày 07.02.99 (tức 22 tháng chạp) đến 08:00 giờ sáng ngày 14.02.99 (tức 29 tháng chạp).

Về nhận người mới, như Ln., mời sinh hoạt ba lần, sau đó bỏ phiếu quyết định với 3/4 phiếu thuận.

Tuần tới cho ý kiến về việc nhận BV. hay không.

Chia sẻ về thiêng liêng, tông đồ, và Lời Chúa trong ngày. Mình đã chia sẻ về việc tông đồ giúp Linh Thao trong kỳ hè vừa qua.

Nhóm rất thân thiện với nhau.

15. Cuộc gặp gỡ ngày 13.09.98

Hiện diện đầy đủ.

Về học tập

Lược qua về Linh Thao qua mục lục của quyển LTTCS và ĐTDVHPH. Xin các bạn về đọc phần đầu của ĐTDVHPH, nếu có gì khó khăn cần hỏi hoặc sẽ thảo luận.

Về nhóm

Việc nhận người mới sẽ quyết định với 3/4 phiếu thuận. Vì hiện tại chỉ có năm người, nên phiếu nhận sẽ là 4/5.

Tình thân trong nhóm tốt.

16. Cuộc gặp gỡ ngày 20.09.98

Vắng NL. vì phải về quê.

Về học tập

Trình bày phần một "Linh Thao là gì" trong ĐTDVHPH.

Về nhóm

Thêm một ý kiến về BV. của T.Cg.; D. đã gởi thư cho ý kiến trước. Sẽ nhận ý kiến của các bạn còn lại vào tuần tới.

T.Cg. liên hệ với Ln. cụ thể hơn trong lần tới vì đã hẹn với Ln. hai tuần trước.

H. sẽ viết thư cho President của CLC, cho biết hiện trạng của cộng đoàn chúng ta (đã bắt đầu như thế nào, sinh hoạt mỗi lần ra sao, ước nguyện).

Giờ sinh hoạt lần tới sẽ là 16:45 đến 19:00 tại st.P..

Về chia sẻ

Hoa và D. chia sẻ về được các bạn sinh viên ký túc xá và nhà trọ tín nhiệm chia sẻ chuyện riêng tư. Đây là một công việc tông đồ rất tốt, cần phát triển.

17. Ngày 27.09.98

Lần sinh hoạt này gồm bốn bạn, thiếu T.Cg.. Trời mưa tầm tã, sợ T.Cg. không tới được vì xe chết máy do đường ngập chăng!

Không có mục học tập vì người hướng đạo tới trễ vì đi lập cộng đoàn CLC mới nhưng không thành công, chỉ có mỗi một người.

Về nhóm

Mưa như vậy mà đi, qủa thất đáng khen vô cùng.

Thêm ba bạn nữa cho ý kiến về việc có nên nhận BV. vào cộng đoàn không! Như vậy, có 2/5 ý kiến nhận của hai người nam, 2/5 ý kiến không nhận và 1/5 ý kiến dùng kế hoãn binh để không nhận; 2/5 cho ý kiến nếu BV. muốn thì đề nghị BV. vào cộng đoàn CLC khác.

Tuần tới các bạn đi công tác xã hội, nên dời giờ sinh hoạt vào lúc 17:00 thay vì 16:45.

Các bạn sẵn sàng nhận Nguyễn Văn P., một người duy nhất tới trong dịp hẹn người tới để lập CLC mới tại DHSP hồi 16:00 hôm nay. Đã nhờ D. liên hệ với P..

Nếu các bạn muốn giới thiệu ai làm Linh Thao dịp cuối năm âm lịch như đã định, xin báo trước.

Chia sẻ

H. xin nói trước ý tông đồ để cộng đoàn cầu nguyện cho.

MH. chia sẻ việc tông đồ cho bạn bị bồ bỏ đó, MH. cảm nghiệm bạn đó đã được biến đổi nhờ lời MH. cầu nguyện. MHoa tiếp tục chia sẻ về lòng nhiệt thành của một bạn Tin Lành muốn truyền đạo.

D. chia sẻ về cái gì đó không nhớ, và chuyện gặp Phương Anh để mời vào CLC.

NL. chia sẻ về kinh nghiệm gia đình.

Mình chia sẻ đầu tiên về cuộc tĩnh tâm gồm 48 bạn của svi Thủ Đức tại gx. Minh Đức, trong đó có 25 bạn DHDC. Sau đó chia sẻ về việc CLC mới thất bại, có thể do đường ngập nước các bạn không tới được, xe mình bị chết máy.

18. Thành viên mới

Lần sinh hoạt hôm nay (04.10.98) gồm bẩy người tuy dù có những bạn đi trễ.

Hôm nay không học tập, vì các bạn tới trễ do đi công tác xã hội.

Về nhóm

Ln. là người tới đầu tiên, tiếp đó Minh H., mình và T.Cg., sau nữa là MH., PD. và P., và cuối cùng là NL.. PD., NL., MH. và P. đi công tác xã hội ở Tây Ninh và chỉ về trước giờ sinh hoạt (16:45) có 30'. Dù rất mệt (bị ói trên đường đi xe về) nhưng NL. vẫn tới với nhóm; đây là điều rất đáng khích lệ và động viên các bạn.

Cộng đoàn hôm nay có thêm hai người mới:

Bạn P. đã đi tới để lập CLC tại DHSP tuần trước nhưng không thành công. Bạn Ln. đã được giới thiệu và được mời dư; cách đây một tuần bạn đã tới nhưng không gặp được vì trục trặc chỗ hẹn với T.Cg..

Như vậy cộng đoàn đã là bẩy người. Ln. còn cần các bạn biểu quyết sau ba lần sinh hoạt. P. thì các bạn đã nhận như "quà của Chúa ban". "Qùa của Chúa ban" là từ ngữ mình dùng để chỉ những người trong cộng đoàn CLC khi các bạn đó tới vào ngày đầu tiên để hình thành cộng đoàn.

Chia sẻ

MH. chia sẻ về công tác xã hội vừa qua.

Minh H. chia sẻ về cầu nguyện với kinh kính mừng.

PD. cũng chia sẻ về cầu nguyện vàvề tháng Mân Côi.

Ln. chia sẻ về nỗi lo sợ khi nghe nói về điều cộng đoàn đòi hỏi. Chia sẻ khá chân tình và xúc động. Có chia sẻ về cầu nguyện.

Mình chia sẻ về kinh nghiệm giúp ba thầy chủng sinh linh thao, và một trong họ không hội đủ điều kiện để làm Linh Thao.

19. Ngày 11.10.98

Lần sinh hoạt hôm nay gồm tất cả trừ Ln..

Ln. tới trễ nhưng vì chị giữ cửa không biết cộng đoàn còn đang sinh hoạt nên Ln. đã phải đi về; chị giữ cửa sau đó có tới xin lỗi.

Trình bày tiếp về phần một của Để Tự Do và Hạnh Phúc Hơn: điều kiện để làm linh thao. Sau đó sang phần hai về tiến trình Linh Thao, đang trình bày về tuần thứ nhất: tội.

Về nhóm:

Xác định ngày tĩnh tâm của nhóm vào Chúa Nhật 25.10.98 tại Ngi. lúc 15:00.

Chia sẻ.

20. Ngày 18.10.98

Hôm nay (18.10.98), vắng P. và Ln. Ln. đi "tìm hiểu" về đến nhà qúa trễ. Mình tới trễ vì hôm nay nhóm SPDN lễ đầu niên học và sau đó đi picnic (tới khoảng hơn 160 em), T.Cg. tới trễ hơn một lúc nữa.

Khi mình tới các bạn đã đang chia sẻ. Tiếp tục chia sẻ, mình chia sẻ về nhóm spdn.

Ba mươi phút cuối dành cho mục học tập: tiếp tục trình bày về tuần một linh thao.

Tuần tới nhóm tĩnh tâm vào lúc 15:00 tại Ngi.; và sẽ kết thúc khoảng lúc 19:00 cho D. về nhà đi dạy.

Đức Mẹ đã cho ba thành viên mới trong tháng Đức Mẹ. Cộng đoàn này cũng được khai sinh trong tháng hoa, tháng Đức Mẹ. Cho tới giờ này, tôi xác tín cộng đoàn CLC "Cộng đoàn đời sống kitô" sẽ tồn tại, vì Mẹ đã can thiệp.

21. Ngày tĩnh tâm của nhóm

Hôm nay (251098) hiện diện đầy đủ tại Ngi. từ 15:00 (H., PD., NL., MH., Ln., T.Cg., P., Q.); T.Cg. không dự cầu nguyện được vì phải dự sinh hoạt với nhóm Luật Bình Triệu, chỉ tới dự từ Thánh Lễ.

15:00 Hiện diện

15:05 Ôn hát

Ổn định chỗ

15:40 Gợi ý cầu nguyện

cầu nguyện từ 16:08

17:00 Thánh Lễ

18:30 đi ăn với nhau. Về lúc 19:30.

Điểm cầu nguyện

i. Những kẻ tự hào và cho mình hơn người khác (Lc.18,9-14)

Sai lầm và tội của người biệt phái:

khinh người thu thuế

nói về mình, đề cao mình; Thiên Chúa chỉ là cớ để nói về mình.

không cần Thiên Chúa.

ii. Những người không biết tội mình (Lc.13, 1-8)

Các ngươi tưởng những người bị Philatô giết... các ngươi tưởng những người bị tháp Siloê đè chết, là những người tội lỗi hơn những người ở Yêrusalem sao? Ta bảo các ngươi "không phải thế"; nếu các ngươi không ăn năn sám hối, thì tất cả các ngươi sẽ bị tiêu diệt như vậy!

Đây là lời mời gọi sám hối.

iii. Tới mức trưởng thành là con người viên mãn của Đức Yêsu Kitô.

Giữ các giới răn

Mến Chúa yêu người

Muốn nên giống Chúa Yêsu hơn, hơn nữa.

Lòng khao khát. Lòng khao khát muốn tốt hơn nữa, không ngừng, là điều kiện cần để làm Linh Thao.

Đó cũng là điều mà chúng ta phải liên tục xét mình, để tiến bộ hơn, để tốt hơn, để tiến tới mức viên mãn của Đức Yêsu.

Mức độ viên mãn của Đức Yêsu: yêu Cha yêu người đến độ chết cho con người. Và chúng ta: "hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương chúng con". Tiêu chuẩn là "như thầy đã yêu chúng con", khác với cựu ước "như chính mình".

Khung cảnh: Đức Yêsu vào tuổi của tôi, Ngài suy nghĩ và sống như thế nào!

Ơn xin: Nên giống Chúa hơn

Trong Thánh Lễ, chia sẻ Lời Chúa (có Q., T.Cg. và MH., và mình, chia sẻ); rước lễ dưới hai hình.

Sau cơm đi ăn ở tiệm Thúy, mỗi người tốn mười ngàn.

21. Hôm nay 01.11.98

22. Chúa nhật 08.11

Đã bàn xem Thanh T. có thể tham dự sinh hoạt trước khi quyết định không. Quyết định dời giờ sinh hoạt vào lúc 15:30.

23. Chúa nhật 15.11

24. Chúa nhật 22.11

25. Chúa nhật 29.11

26. Chúa nhật 06.12

Hôm nay T. đi sinh hoạt CLC lần đầu:

Hôm nay T.Cg chia sẻ về việc tông đồ lo cho svi.

H. chia sẻ về sầu khổ trong tuần qua vì lo tĩnh tâm cho nhóm cựu sv. Bị ảnh hưởng nhiều bởi dư luận, xin các bạn giúp lời cầu nguyện.

Thanh T. chia sẻ về việc giúp các em ỨS.

27. Chúa nhật 13.12

Có sinh hoạt nhưng không ghi.

28. Chúa nhật 20.12

Có sinh hoạt nhưng không ghi.

29. Chúa nhật 27.12

Có sinh hoạt nhưng không ghi.

30. Chúa nhật 03.01.99

Hôm nay Chúa Nhật đầu tháng, tĩnh tâm tại Ngi. từ 15:30, gồm có T.Cg., H., D., NL., MH., T..

Chủ đề tĩnh tâm: theo tin mừng mùa Giáng Sinh "Hiển Linh".

Sau tĩnh tâm đi ăn tối với nhau: ăn phở.

Sáng nay CLC với P., T., T.Cg, mình và chị Đ. đã cùng lo nhóm sv dhsp.

31. Chúa nhật 10.01.99

Hôm nay vắng NL.. NL. về quê.

i. Chưa kịp phân công để trình bày, nên không có mục "học tập" trong lần sinh hoạt này. Lần tới sẽ trình bày về Nguyên Tắc Tổng Quát. Mỗi người đều phải trình bày, chỉ có NL. vắng nên không được phân công.

ii. H. đã gởi thư cho CLC president

iii. Bình thường

32. Chúa nhật 17.01.99

Hôm nay vắng P. và NL.. NL. hãy còn tại quê. P. đang ở nhà người cậu, mệt và mai thi.

i. H. trình bày phần 1 của Nguyên Tắc Tổng Quát.

ii. Hôm nay khá đúng giờ. Bắt đầu lúc 15:45!

iii. Không đủ giờ để chia sẻ hết vòng.

Người được chia sẻ: Công, H., MH., PD..

T. không còn giờ để chia sẻ.

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

CĐSG   CĐBH   CĐNL   CĐNGL   CĐTĐ     CĐLBT   CĐCT  CĐHG   CĐGK   CĐBĐ   CĐNT   CĐQN   CĐHN   CĐPY   BĐH