HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET 

 

 Bạn thân mến,

Mừng bạn đă ghé thăm trang web của chúng tôi.
Xin mời bạn đọc những văn bản căn bản của Cộng Đoàn Đời Sống 
Kitô Hữu:

1.  Sắc Lệnh của Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc Trách Giáo Dân chuẩn nhận Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu. 
2. Nguyên Tắc Tổng Quát được 
Ṭa Thánh chuẩn nhận. 
3. Quy Tắc Tổng Quát được Đại Hội CĐĐSKTH chuẩn nhận.
4. Tiêu Chuẩn Đào Tạo CĐĐSKTH

 

Bạn có thể viết cho chúng tôi theo địa chỉ email:
[email protected]
Chúc bạn an lành và hạnh phúc.

 

 

 

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET