การทำงาน ของ ระบบไฟฟ้าในเครื่องยนต์ การตั้งไฟ  .....หน้าที่2

     การตั้ง มุม หรือ ระยะห่าง ในหน้าทองขาว เราจะวัดกัน ได้ อย่างไร การ วัดจะต้องใช้ เครื่อง มือ Dewell Angle ซึ่งเดี๋ยวนี้มีขายแยะ ไปหมด ราคา ถูกๆทั้งนั้น ตัว ไม่ถึง2พันบาท หาก ท่านต้องทำรถเอง บ่อย ซื้อตัวนี้มาก็ คุ้มจนสุดคุ้ม แล้วอีกตัว ถือ Timeing Ligh สำหรับตั้งไฟ 2ตัว เนี่ย หากินจนลืม หาก ไม่มี จะทำอย่างไร..

จากหนังสือ พูดจาประสา คนบ้าโฟลค ของ คุณโอภาส จุฑาศิริวงศ์ จัดพิมพ์โดย สนง.นิตยสารกรังด์ปรีซ์ พิมพ์ เมื่อ สิงหาคม 2515 ได้ เขียนถึงเรื่องนี้ ดังนี้

ปัญหา เราจะวัดมุม Dwell angle ได้ อย่างไร วิธีวัด หรือหามุม Dwell Angle นั้นทำด้วยเครื่องมือง่ายๆ ดังนี้

หากระดาษแข็ง มาแผ่นหนึ่ง ตัดเป็นรูปวงกลม ขนาดครือๆ กับจานจ่าย แล้วใช้ไม้โปรแต๊กเตอร์ ตีแบ่งขีดเป็นองศา รอบๆแผ่นกระดาษ แข็ง เปิดฝาครอบ จาน จ่ายออก ครอบแผ่นกระดาษแข็ง ลงไป ใช้คลิ๊ป หนีบกระดาษ ทำเป็นเข็มชี้ โดยเอาสก๊อตร์เทป ติดไว้ บนหัวนกกระจอก หาหลอดไฟฉาย (หรือ หลอด 12 โวลท์ขนาดประมาณ5W) ทำเป็นหลอดทดสอบ ขั้วทั้งสอง หนีบกับขั้ว ทั้งสอง ของ คอยล์ เปิดกุญแจสวิสท์  หมุนเครื่องยนต์ด้วยมือ ทันทีที่หน้าทองขาว ประกบกัน หลอดทดสอบ จะส่างขึ้น และหมุนไปจนหน้าทองขาว เริ่มจากกัน หลอดไฟจะดับ ลงทันที วัดมุมในช่วงเวลาที่หลอดสว่าง จนดับ คือ องศา ของมุม Dwell Angle

ง่ายดี นะครับ วิธี นี้ ประหยัด แต่ ต้องปราณีต ตอนทำแผ่นกระดาษ วัดองศา หน่อย

ภาพแสดง ถึงการตั้งหน้าทองขาว ปกติ ห่าง และ แคบ เป็น อย่างไร การตั้งหน้าทองขาว ให้ ถูกต้องก่อน จึง จะนำไปสู่ การตั้งไฟ ให้ ถูกได้ แล้ว รถ ท่านก็ จะวิ่ง ฉิว ปลิว ไปกะสายลม แต่หาก ตั้งตรงนี้ ไม่ถูก เมื่อไร ให้ ตั้งไฟ หรือ ทำอะไร ก็ ไม่สามารถ จะ ทำให้ เครื่องยนต์ เดิน ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

หาก ท่านถอด จานจ่ายออกมา หลังจากปรับแต่งให้ เข้าที่แล้วก็ ให้ ใส่จานจ่าย กลับ เข้าที่ เตรียม ปรับ ตั้งไฟ ต่อไป การ ตั้ง ไฟ มีหลายวิธี โดย พึ่ง เครื่องมือ แบบ Timing Light หรือ แบบ พึ่ง หลอดไฟ แค่หลอด เดียว หรือ ไม่พึ่งอะไร เลย ทำเหมือนเซียน รถ ผู้ช่ำชอง วิธี นี้ ไม่อยาก จะแนะนำ แต่ ก็เอาไว้ แก้ขัด ตอนขาดแคลน

วิธี แรก แบบ ใช้ Timing Ligh  

 1. ให้ ต่อสายไฟ ขั่วบวก ลบ ของ Timeing Ligh เข้ากับขั้ว ของมัน ลบ จับกับแท่นเครื่อง บวก จับกับ ตรง ขั้ว สายคอยล์ที่มาจาก แบตตารี่ มันจะมีสองเส้น ๆหนึ่ง จะมาจากจานจ่าย อีก เส้นหนึ่ง จะมาจาก แบตฯ และสาย เส้นสุดท้าย จะเป็น สายหนีบใหญ่ แบบ ครอบคล้อง ก็ ให้ไปคล้อง กับ สายหัวเทียน สูบที่1 ไม่รู้ ว่า สูบ1 อยู่ไหน ให้ ไล่ ดัง นี้ หัน หน้า เข้าหา เครื่อง ที่ท่านกำลังก้มๆเงยๆ อยู่ นะ ขวามือ อันใน สุด จะเป็น สูบ1 และ นอก คือ 2 ส่วน ด้านซ้ายมือ ใน คือ 3 นอก คือ 4 การจุดระเบิด ของ โฟลค จะเป็น แบบ 1-4-3-2     เพราะฉะนั้น ไล่ จาก สายหัวเทียน ที่ ฝาครอบ จานจ่าย ต้อง เป็น ไปตาม นี้ 

 2. จาก นั้น ตรง รอยบาก มาร์ที่พู่เล่ย์ข้อเหวี่ยง หา ชล็อค หรือ แป้ง มาทาไว้จะให้ ถาวร ก็ เอาสีขาวจากสีน้ำมัน หรือ แต้มขาวแก้ คำผิด ก็ ได้ มาแต้มไว้เลย  สำหรับ สังเกตุ เวลา แสงไฟ จาก Timing Light ส่อง จาก นั้น ตรวจสอบ ดูว่า หาก ติดเครื่องยนต์ มัน จะมีการหมุน ของ สายพาน หรือ ตัวเครื่อง จะลาก อะไร ต่อมิอะไร ที่เราต่อ รุงรัง ไปกิน มัย ก็ หลีกๆ ซะ 

 3. จาก นั้น ก็ สตารต์ เครื่อง หาก ไม่ติด แสดงว่า ตำแหน่ง ต่างๆของท่าน อาจ ผิด ให้ ไล่ จากวิธี เริ่มต้น ตั้งแต่ ถอด หน้าทองขาว ออกมาเปลี่ยน 99 ใน 100 เกิดใส่ผิด นั่นเอง หรือ สลับ ตำแหน่ง ของจานจ่าย เวลาประกอบลงไปผิดตำแหน่ง จาก สูบ หนึ่ง ให้ ลองไล่วิธีการถอด จานจ่าย โดยเริ่มตั้งแต่ การ หมุนไปหา ตำแหน่ง รอยบาก ฝาครอบ กัย รอยบาก ที่พูเล่ย์ ข้อเหวี่ยง สังเกตุ ได้ จากภาพ ข้างล่าง นี้

  4.หลังจาก เครื่องยนต์ ติด แล้ว ให้ เอา แสงจาก ไฟฉาย ของ Timeing Light ส่อง ไปที่ พูเล่ย์ ของ เพลา ข้อเหวี่ยงเราจะเห็น ตำแหน่ง รอย บากมารค แสดง ตำแหน่ง อยู่ ตำแหน่ง ที่ รอย ต่อ ของ เครื่องคือ ตำแหน่ง  7องศา ครึ่ง before TDC (Top Dead Center) หรือ ตำแหน่ง 7องศาครึ่ง ก่อนศูนย์ตายบน  หาก ไม่ใช่ตามนี้ ก็ แสดง ไม่ถูกต้อง ให้ หมุนจานจ่าย ไปซ้าย หรือ ขวา เพื่อหา ตำแหน่ง ใหม่ โดย ไฟยัง ส่อง ตลอด นั่นแหละ ท่าน จะได้ ตำแหน่ง ไฟที่ถูก ต้อง และ ลอง เร่ง ดู หาก ตำแหน่ง นั้น เคลื่อน ไปทาง ทวนเข็ม นาฬิกา ไม่มาก แสดง ว่าทุกอย่าง ปกติ แต่ หาก มาก จนว่าเป็น 20-30องศา นั่น คือ กาวาน่า ท่าน เจ๊งกะโป๊ง ไปแล้ว แต่จริงแล้ว การปรับแต่ง ตรงนี้ หา ใช่ ต้อง ตำแหน่งที่ว่า เสมอ ไปเราจะเอาใกล้ เคียง โดย เอาประสาทหู ประสาท ตาดูว่า เครื่องยนต์ ของเรา เดินเรียบ และ สมบรูณ์ ที่สุด ซึ่ง นับเป็น เรื่องยาก เหมือนกัน มันต้องอาศัยประสพการณ์ เป็น ตัว ชี้วัด..

แบบตั้งไฟ โดย ใช้ หลอดไฟ หลอดเดียว เป็นตัวบอก

 1. ให้ ต่อหลอด ไฟ แบบที่ท่านทำ ตอนหา องศา ของ Dwell Angle (ก็หลอด นั้น แหละ ทำทั้งที ต้องใช้ หลายงาน)

 2. หมุน พูเล่ย์ที่ไดชารท์ ด้วยมือ จน พู่เล่ย์ ของเพลาข้อเหวี่ยง มารค์ รอยบาก ตรงกับ รอยต่อ ของ เครื่อง ใน ขณะเดียวกัน ตำแหน่ง ที่จานจ่าน หัสนกกระจอก ชี้ ที่ ตำแหน่งใกล้ เคียง กับ รอยบาก ที่ขอบจานจ่าย

 3. เปิดสิสท์ไฟ แต่ไม่สตาร์ นะ หมุนหา จานจ่าย จนได้ ตำแหน่ง ไห้ไฟหลอดที่ต่อ  ติด หรือ เกือบติด คือ ตำแหน่งที่ใกล้เคียง 7องศศาครึ่ง ตามที่บอกมา จากนั้น ดับสวิสท์ ปิดไฟ ใส่ทุกอย่าง ให้ เข้าที่

 4. สตาร์ เครื่องยนต แล้ว ใช้ หูฟัง ตาดู แต่ ปาก ไม่ต้อง พูด ก็ ได้ ดู ว่า ตำแหน่งไหนเครื่องยนต์ เดิน เรียบ และดี ที่สุด โดยจากการ ขยับ จานจ่าย จำไว้ อย่าง ว่า หมุน จานจ่าย ไปทาง ขวา ไฟ จะแก่  ทา ซ้าย ไฟ จะอ่อน

 5. จากนั้น ลองเร่งดู ว่า สดุด บ้างไหม ..หรือ ลอง ขับดู ว่า กำลังที่ออก รถ หรือ เร่งเครื่องสมบรูณไหม การทำแบบนี้ ค่อนข้าง ต้องอาศัย ประสพการณ์ มากพอสมควร และ ต้องคุ้น กับ รถโฟลคมา พอ ไม่ใช่ จะเอา เร่ง แล้วให้เป็น แบบ เบนซ์ แบบ ฮอนด้า มัน ก็ เกิน ไป

แบบตั้งไฟ โดยไม่ใช้อุปกรณ์ อะไร ช่วย เหมาะสำหรับยามคับขัน

 1. ถอดสายไฟแรงสูง สายที่จากจานจ่าย อยู่ตรงตำแหน่ง กลาง ที่มาจากคลอย์ ออก

 2. ทำตาม ข้อ 2-3 แบบใช้ หลอด แต่ให้ เอา สายไฟ แรงสูงแหย่งห่างๆ จากแท่นเครื่อง ประมาณ ครึ่งนิ้ว หมุนจานจ่ายไปมา นิดเดียว เพื่อหา ตำแหน่ง ไฟที่สปารค์ จาก สายไฟ แรงสูง มาที่แท่นเครื่อง (ข้อควรระวัง การทำวิธี นี้ จะต้อง ทำให้ ห่าง จาก จุดน้ำมัน เชื้อเพลิง เพราะอาจ จะเกิด ไฟไหม้ ได้)

 3. ทำเหมือน ข้อ 4-5 ในแบบ ข้าง บน

หมายเหตุ หาก ท่าน ยัง งงๆ อยู่ ก็ เมล์ มาถาม มาคุย ว่าง จะให้ สาธิต ให้ดู แค่ครั้งเดียว ท่าน จะทำได้เอง จนไม่ต้องพึ่งพาใครอีก เลย

หม่องฯ 19/11/2000

                     Back                         Menu

1