LA LLIBRETA

ALBA BOHIGAS

Llengua catalana i Literatura

IES Pompeu Fabra - Martorell

Curs 2009-2010 

Apel·les tenia el costum, que no alterava per cap motiu,

de no deixar passar ni un sol dia, per ocupat que estigués,

sense exercir el seu art i dibuixar encara que fos només una línia.

Aquest costum es convertí en un proverbi:           "Nulla dies sine linea".

Gai Plini Segon, dit Plini el Vell (Como 24dC-Stabia 79 dC) 

Naturalis Historia (77 dC) llibre XXXV, paràgraf 84

Lectures per a 2n Batxillerat - Literatura

Lectures per a 1r Batxillerat - Llengua

Lectures per a 4t ESO

Taller d'escriptura

Decàleg

El resum i el comentari

Webs interessants

Exercicis de lèxic científic, humanístic i tècnic

     albabohigas@gmail.com                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1