เอดีอาร์โพรเทคท์ อุปกรณ์ปกป้องคุ้มครองสุขภาพส่วนตัว

 
   

เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูงชนิดใหม่ และได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ผลิตในประเทศโปแลนด์ ทวีปยุโรป ช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพให้กับระบบภูมิคุ้มกันของสิ่งมีชีวิต และต่อต้านอันตรายจากมลภาวะของสิ่งแวดล้อม

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อลดผลเสียจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับร่างกายของมนุษย์ อุปกรณ์นี้ไม่ลดระดับของการแผ่รังสี ซึ่งจะไม่มีผลรบกวนการใช้โทรศัพท์มือถือ แต่จะช่วยปรับสมดุลในร่างกายให้คืนสู่ปกติ ซึ่งรักษาสมดุลของหน้าที่และกลไกการทำงานของร่างกายโดยการทำให้ระดับของพลังงานเท่ากันในทุกช่องทางการส่งผ่านที่ต่อเนื่องเป็นเครือข่ายจากอวัยวะต่างๆ สู่ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย อุปกรณ์นี้ยังมีอิทธิพลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ

แนะนำที่ติดอุปกรณ์
ด้านหลังของโทรศัพท์มือถือ หรือ ที่แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ หรือ ที่คอมพิวเตอร์เมาส์

การระวังรักษา
1. อย่าให้ชำรุดฉีกขาดเสียหาย
2. อย่าอยู่ใกล้แม่เหล็กที่มีกำลังสูงมากๆ
3. อย่าโดนความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 160 องศา

ประโยชน์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
2. การไหลเวียนของเลือดในสมอง และปลายมือปลายเท้าดีขึ้น
3. เพื่อสมดุลของพลังงานในร่างกาย

 
   
 
Ability Co., Ltd. 2/6 Soi Sankamnerd, Phaholyothin 27 Jatujak Bangkok. Tel. 02-5139001-3 Fax. 02-9303466, E-mail : [email protected].
 
   
   
 
 
 
©Copyright 2002 Ability Company limited. All rights reserved.
 
Ability Co., Ltd. 2/6 ซ.สรรกำเหนิด ถ.พหลโยธิน 27 จตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 02-5139001-3 แฟกซ์ 02-9303466, E-mail : [email protected].บริษัทผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และประเทศภาคพื้นเอเซียแต่เพียงผู้เดียว
Contact us
Hosted by www.Geocities.ws

1