Karpov vs. Kasparov IV

1987 World Chess Championship

~~~~Game 1~~~~
White: Karpov; Black: Kasparov
1. P-Q4 N-KB3 2. P-QB4 P-KN3 3. P-KN3 P-B3 4. N-KB3 B-N2 5. B-N2 P-Q4 6. PxP PxP 7. N-B3 O-O 8. N-K5 P-K3 9. O-O KN-Q2 10. P-B4 N-QB3 11. B-K3 N-N3 12. B-B2 B-Q2 13. P-K4 N-K2 14. NxB QxN 15. P-K5 KR-B1 16. R-B1 B-B1 17. B-B3 R-B2 18. P-N3 R/1-B1 19. Q-Q2 N-B3 20. Q-N2 P-QR3 21. B-K2 Q-K2 22. N-N1 N-N5 23. N-B3 N-B3 24. N-N1 N-N5 25. R-B5 N-Q2 26. RxR RxR 27. N-B3 N-QB3 28. N-N1 N-N5 29. N-B3 N-QB3 30. N-N1 ...
Draw agreed

~~~~Game 2~~~~
White: Kasparov; Black: Karpov
1. P-QB4 P-K4 2. N-QB3 N-KB3 3. N-B3 N-B3 4. P-KN3 B-N5 5. B-N2 O-O 6. O-O P-K5 7. N-KN5 BxN 8. NPxB R-K1 9. P-B3 P-K6 10. P-Q3 P-Q4 11. Q-N3 N-QR4 12. Q-R3 P-B3 13. PxP PxP 14. P-KB4 N-B3 15. R-N1 Q-B2 16. B-N2 B-N5 17. P-B4 PxP 18. QBxN PxB 19. N-K4 K-N2 20. PxP QR-Q1 21. R-N3 N-Q5 22. RxP/3 QxQBP 23. K-R1 N-B4 24. R-Q3 BxP 25. RxR RxR 26. R-K1 R-K1 27. Q-R5 P-N4 28. N-Q2 Q-Q6 29. N-N3 B-B6 30. BxB QxB+ 31. K-N1 RxR+ 32. QxR N-K6
White Resigns

~~~~Game 3~~~~
White: Karpov; Black: Kasparov
1. P-Q4 N-KB3 2. P-QB4 P-KN3 3. P-KN3 P-B3 4. B-N2 P-Q4 5. PxP PxP 6. N-KB3 B-N2 7. N-B3 O-O 8. N-K5 P-K3 9. O-O KN-Q2 10. P-B4 N-QB3 11. B-K3 N-N3 12. B-B2 N-K2 13. P-QR4 P-QR4 14. Q-N3 B-Q2 15. KR-B1 B-QB3 16. N-N5 QN-B1 17. P-K3 N-Q3 18. NxN QxN 19. B-K1 KR-N1 20. B-B1 P-B3 21. N-B3 Q-Q2 22. Q-B2 N-B4 23. B-Q2 N-Q3 24. P-N3 R-QB1 25. Q-Q1 P-R3 26. B-K1 P-KN4 27. R-R2 Q-K1 28. R/2-QB2 B-B1 29. B-Q3 P-N5
Draw agreed

~~~~Game 4~~~~
White: Kasparov; Black: Karpov
1. P-QB4 N-KB3 2. N-QB3 P-K4 3. N-B3 N-B3 4. P-KN3 B-N5 5. B-N2 O-O 6. O-O P-K5 7. N-KN5 BxN 8. NPxB R-K1 9. P-B3 PxP 10. NxP/3 Q-K2 11. P-K3 N-K4 12. N-Q4 N-Q6 13. Q-K2 NxB 14. QRxN P-Q3 15. R-B4 P-B3 16. QR-B1 Q-K4 17. Q-Q3 B-Q2 18. N-B5 BxN 19. RxB Q-K3 20. Q-Q4 R-K2 21. Q-R4 N-Q2 22. B-R3 N-B1 23. R/5-B3 Q-K4 24. P-Q4 Q-K5 25. QxQ RxQ 26. RxP RxP/6 27. P-Q5 QR-K1 28. RxQNP PxP 29. PxP R/6-K2 30. KR-N1 P-KR4 31. P-R4 P-N4 32. B-B5 K-N2 33. P-R5 K-B3 34. B-Q3 RxR 35. RxR R-K6 36. B-N5 RxBP 37. RxP N-N3 38. R-Q7 N-K4 39. RxP+ K-B4 40. P-R6 R-R6 41. R-Q8 ...
Black Resigns

~~~~Game 5~~~~
White: Karpov; Black: Kasparov
1. P-Q4 N-KB3 2. P-QB4 P-KN3 3. N-QB3 P-Q4 4. PxP NxP 5. P-K4 NxN 6. PxN B-N2 7. B-QB4 P-QB4 8. N-K2 N-B3 9. B-K3 O-O 10. O-O B-N5 11. P-B3 N-R4 12. BxP+ RxB 13. PxB RxR+ 14. KxR Q-Q3 15. P-K5 Q-Q4 16. B-B2 R-KB1 17. K-N1 B-R3 18. P-KR4 Q-B2 19. B-N3 B-K6+ 20. K-R2 Q-QB5 21. R-N1 P-N3 22. R-N2 Q-Q4 23. Q-Q3 N-B5 24. R-N1 P-QN4 25. K-R3 P-QR3 26. N-N1 PxP 27. N-B3 R-Q1 28. P-R4 P/5xP 29. QxP/3 Q-K3 30. K-R2 PxP 31. R-N4 N-Q7 32. RxP N-B8+ 33. K-R3 R-Q8 34. Q-B2 R-B8 35. Q-K2 P-KR4 36. B-K1 Q-Q2 37. QxP R-R8 38. QxP+ ...
Black Resigns

~~~~Game 6~~~~
White: Kasparov; Black: Karpov
1. P-QB4 P-K4 2. N-QB3 N-QB3 3. P-KN3 P-KN3 4. B-N2 P-Q3 5. R-N1 B-B4 6. P-Q3 Q-Q2 7. P-QN4 B-N2 8. P-N5 N-Q1 9. N-Q5 P-QB3 10. PxP PxP 11. N-QB3 N-K2 12. B-QR3 O-O 13. N-B3 P-KR3 14. O-O B-K3 15. Q-R4 P-KB4 16. N-Q2 N-B2 17. R-N3 KR-N1 18. KR-N1 RxR 19. RxR R-QB1 20. Q-R6 N-Q1 21. B-N4 R-N1 22. N-R4 K-B2 23. B-QB3 RxR 24. PxR Q-B2 25. P-K3 B-QB1 26. Q-R5 QxQ 27. BxQ N-K3 28. B-N4 ...
Draw agreed

~~~~Game 7~~~~
White: Karpov; Black: Kasparov
1. P-Q4 N-KB3 2. P-QB4 P-KN3 3. N-QB3 P-Q4 4. PxP NxP 5. P-K4 NxN 6. PxN B-N2 7. B-QB4 P-QB4 8. N-K2 N-B3 9. B-K3 O-O 10. O-O B-N5 11. P-B3 N-R4 12. BxP+ RxB 13. PxB RxR+ 14. KxR Q-Q3 15. P-K5 Q-Q4 16. B-B2 R-Q1 17. Q-K1 Q-K5 18. P-N5 Q-B4 19. P-KR4 N-B5 20. K-N1 Q-N5 21. P-R4 P-KR3 22. R-R2 KPxP 23. Q-N1 KPxP 24. Q-N3 Q-K3 25. N-B4 Q-B2 26. NxP QxN 27. QxN+ K-R1 28. R-N2 PxP 29. PxP Q-N5 30. Q-KB7 RxP 31. BxR QxB+ 32. R-B2 QxP/4 33. R-B5 Q-K8+ 34. R-B1 Q-K4 35. K-R1 P-N3 36. Q-KB4 Q-KR4 37. Q-B5 Q-K7 38. R-B1 B-B3 39. Q-N6 Q-K3 40. R-Q1 Q-B1 41. R-KB1 Q-Q2 42. Q-R5+ K-N2 43. R-B4 Q-Q7 44. R-KN4+ K-B1 45. Q-KB5 Q-B8+ 46. K-R2 Q-B2+ 47. Q-B4 QxQ+ 48. RxQ K-K1 49. K-N1 P-R3 50. K-B2 K-Q2 51. K-K2 K-Q3 52. K-Q3 K-B4 53. R-B4+ K-Q4 54. R-B7 P-R4 55. R-B4 P-K4 56. R-KN4 B-K2 57. R-N7 P-K5+ 58. K-K3 B-B4+ 59. K-K2 B-Q5 60. R-N5+ K-B5 61. R-KB5 K-B6 62. R-R5 K-B5 63. R-KB5 K-B6 64. R-KN5 K-B5 65. R-R5 B-B3 66. R-R6 B-Q5 67. R-R5 B-B3 68. R-R6 B-Q5 69. RxP/4 P-N4 70. PxP P-R5 71. RxP P-R6 72. P-N6 P-R7 73. RxB+ KxR 74. P-N7 P-R8=Q 75. P-N8=Q Q-R3+ 76. K-B2 Q-KB3+ 77. K-N1 K-K5 78. Q-N4+ K-B4 79. Q-K1 Q-Q5+
Draw agreed

~~~~Game 8~~~~
White: Kasparov; Black: Karpov
1. P-QB4 P-K4 2. N-QB3 P-Q3 3. P-KN3 P-QB4 4. B-N2 N-QB3 5. P-QR3 P-KN3 6. P-QN4 B-N2 7. R-N1 KN-K2 8. P-K3 O-O 9. P-Q3 R-N1 10. KN-K2 B-K3 11. P-N5 N-R4 12. B-Q2 P-N3 13. O-O N-N2 14. P-K4 K-R1 15. Q-B1 P-B4 16. B-N5 Q-K1 17. BxN QxB 18. PxP BxP/4 19. N-Q5 Q-Q2 20. Q-Q2 N-R4 21. KN-B3 QR-K1 22. N-K4 N-N2 23. P-QR4 N-R4 24. P-R4 N-N2 25. K-R2 R-QN1 26. R-QR1 N-R4 27. R-R3 R-B2 28. Q-B3 R-Q1 29. R-R2 B-R3 30. N-N5 KR-B1 31. R-K2 B-N2 32. Q-B2 QR-K1 33. N-K3 B-R3 34. B-Q5 B-N2 35. Q-Q1 P-KR3 36. N-K4 Q-Q1 37. R-R2 B-B1 38. N-B3 P-R4 39. B-K4 R-K3 40. QN-Q5 B-KR3 41. N-N2 K-N2 42. P-B4 PxP 43. KNxP R-K4 44. KNxP/6 RxR 45. QxR RxB 46. PxR KxN 47. R-KB2 Q-K1 48. P-K5 PxP 49. R-B6+ K-N2 50. R-Q6 ...
Black Resigns

~~~~Game 1~~~~
White: Karpov; Black: Kasparov
1. P-Q4 N-KB3 2. P-QB4 P-KN3 3. N-QB3 P-Q4 4. PxP NxP 5. P-K4 NxN 6. PxN B-N2 7. B-QB4 P-QB4 8. N-K2 N-B3 9. B-K3 O-O 10. O-O B-N5 11. P-B3 N-R4 12. BxP+ RxB 13. PxB RxR+ 14. KxR PxP 15. PxP Q-N3 16. K-N1 Q-K3 17. Q-Q3 QxNP 18. R-KB1 R-QB1 19. P-KR3 Q-Q2 20. P-Q5 N-B5 21. B-Q4 P-K4 22. PxPEP QxP 23. BxB KxB 24. N-B4 Q-Q3 25. Q-QB3+ K-R3 26. N-Q5 Q-K4 27. Q-Q3 K-N2 28. N-B6 Q-Q3 29. Q-QB3 Q-K4 30. Q-Q3 Q-Q3 31. Q-QB3 Q-K4 32. Q-QN3 R-B2 33. Q-Q3 R-B2 34. QxN RxN 35. R-Q1 P-QN4 36. R-Q7+ K-R3 37. Q-K2 Q-QB4+ 38. K-R2 Q-K4+ 39. P-N3 Q-B6 40. K-N2 Q-B5 41. Q-K3+ P-N4 42. R-Q2 Q-KB8+ 43. K-R2 Q-B6 44. Q-Q4 R-K3 45. P-K5 Q-B4 46. R-K2 P-R4 47. Q-Q5 P-QN5 48. QxP Q-Q6 49. R-KN2 Q-Q5 50. Q-R8 QxP 51. Q-KB8+ K-N3 52. QxP P-R4 53. P-KR4 PxP 54. QxP R-Q3 55. Q-QB4 R-Q5 56. Q-B6+ K-N2 57. Q-N7+ K-R3 58. Q-B6+ K-N2 59. R-QB2 R-KR5+ 60. K-N2 Q-K5+ 61. QxQ RxQ 62. R-B7+ K-N3 63. R-QR7 R-K6 64. K-R3 R-QB6 65. R-R8 R-B5 66. P-R4 K-N4 67. P-R5 R-QR5 68. P-R6 K-R3 69. K-N2 R-R6 70. K-B2 K-N2
Draw agreed

~~~~Game 10~~~~
White: Kasparov; Black: Karpov
1. P-K4 P-QB3 2. P-Q4 P-Q4 3. N-QB3 PxP 4. NxP N-Q2 5. N-KB3 KN-B3 6. NxN+ NxN 7. P-B3 B-N5 8. P-KR3 BxN 9. QxB P-K3 10. B-QB4 B-K2 11. O-O N-Q4 12. B-K3 Q-N3 13. Q-K2 O-O 14. QR-Q1 B-Q3 15. B-N3 NxB 16. PxN P-QB4 17. R-B3 QR-K1 18. QR-KB1 R-K2 19. Q-KB2 Q-B2 20. Q-R4 ...
Draw agreed

~~~~Game 11~~~~
White: Karpov; Black: Kasparov
1. P-Q4 N-KB3 2. P-QB4 P-KN3 3. N-QB3 P-Q4 4. PxP NxP 5. P-K4 NxN 6. PxN B-N2 7. B-QB4 P-QB4 8. N-K2 N-B3 9. B-K3 O-O 10. O-O B-N5 11. P-B3 N-R4 12. BxP+ RxB 13. PxB RxR+ 14. KxR Q-Q3 15. K-N1 Q-K3 16. Q-Q3 Q-B5 17. QxQ+ NxQ 18. B-B2 PxP 19. PxP P-K4 20. P-Q5 B-R3 21. P-KR4 B-Q7 22. R-Q1 B-R4 23. R-QB1 P-QN4 24. R-B2 N-Q3 25. N-N3 N-B5 26. N-B1 N-Q3 27. N-N3 N-B5 28. P-N5 K-B2 29. N-B1 N-Q3 30. N-N3 N-B5 31. K-B1 K-K2 32. B-B5+ K-B2 33. R-B2+ K-N2 34. R-B6 B-N3 35. R-B6 N-R4 36. BxB NxR 37. B-B7 R-KB1+ 38. K-K2 R-B2 39. B-Q6 R-Q2 40. B-B5 N-R4 41. N-B1 R-QB2 42. B-Q6 R-B7+ 43. K-Q3 RxRP 44. N-K3 K-B2 45. N-N4 N-B5 46. NxP+ NxN+ 47. BxN P-N5 48. B-B6 P-N6 49. P-K5 RxP 50. P-K6+ K-B1
White Resigns

~~~~Game 12~~~~
White: Kasparov; Black: Karpov
1. P-QB4 P-K3 2. N-QB3 P-Q4 3. P-Q4 B-K2 4. PxP PxP 5. B-B4 N-KB3 6. P-K3 B-KB4 7. KN-K2 O-O 8. R-B1 P-B3 9. N-N3 B-K3 10. B-Q3 R-K1 11. Q-N3 Q-N3 12. Q-B2 QN-Q2 13. O-O P-N3 14. P-KR3 B-B1 15. KN-K2 QR-B1 16. Q-Q2 N-R4 17. B-R2 N-N2 18. P-KN4 Q-Q1 19. P-B3 N-N3 20. P-N3 B-R6 21. R-QB2 ...
Draw agreed

~~~~Game 13~~~~
White: Karpov; Black: Kasparov
1. P-Q4 N-KB3 2. P-QB4 P-KN3 3. N-QB3 P-Q4 4. N-B3 B-N2 5. PxP NxP 6. P-K4 NxN 7. PxN P-QB4 8. R-QN1 O-O 9. B-K2 PxP 10. PxP Q-R4+ 11. Q-Q2 QxQ+ 12. BxQ P-K3 13. O-O P-N3 14. KR-Q1 B-N2 15. P-Q5 PxP 16. PxP N-Q2 17. B-N4 KR-B1 18. B-K7 B-KB3 19. P-Q6 K-N2 20. R-K1 R-B4 21. B-N5 B-B3 22. QBxB RxB 23. QR-Q1 B-B6 24. R-K3 P-B3 25. P-N4 P-KN4 26. P-KR4 P-KR3 27. PxP RPxP 28. N-Q4 BxN 29. RxB R-R1 30. R-K1 R-B7 31. P-R4 P-R4 32. P-B4 K-N3 33. PxP KxP 34. R-KB1 K-N3 35. R-B2 KR-QB1 36. QR-KB4 RxR
Draw agreed

~~~~Game 14~~~~
White: Kasparov; Black: Karpov
1. P-K4 P-QB3 2. P-Q4 P-Q4 3. N-QB3 PxP 4. NxP N-Q2 5. N-KB3 KN-B3 6. NxN+ NxN 7. P-B3 B-N5 8. P-KR3 BxN 9. QxB Q-Q4 10. B-K2 P-K3 11. O-O B-Q3 12. Q-Q3 B-B2 13. B-B3 Q-Q2 14. R-Q1 O-O 15. P-B4 QR-Q1 16. Q-N3 Q-K2 17. P-N3 B-N1 18. B-K3 R-Q2 19. R-Q2 KR-Q1 20. R/1-Q1 P-KR3 21. P-R3 ...
Draw agreed

~~~~Game 15~~~~
White: Karpov; Black: Kasparov
1. P-Q4 N-KB3 2. P-QB4 P-KN3 3. N-QB3 P-Q4 4. N-B3 B-N2 5. Q-N3 PxP 6. QxP/4 O-O 7. P-K4 N-R3 8. B-K2 P-B4 9. P-Q5 P-K3 10. O-O PxP 11. PxP B-B4 12. R-Q1 R-K1 13. P-Q6 P-R3 14. P-KR3 N-QN5 15. B-B4 N-Q2 16. R-Q2 P-R3 17. Q-N3 P-QN4 18. Q-Q1 P-B5 19. P-QR4 N-B4 20. PxP N/5-Q6 21. BxN NxB 22. RxN PxR 23. N-Q5 PxP 24. N-K7+ K-R2 25. RxR QxR 26. NxB PxN 27. QxP Q-K5 28. QxP R-QR1 29. B-Q2 R-Q1 30. Q-B5 Q-K3 31. B-B4 BxP 32. N-R4 B-B3 33. QxP+ QxQ 34. NxQ P-R4 35. P-N4 PxP 36. PxP K-N3 37. K-N2 B-N7 38. N-K7+ K-B3 39. N-B6 R-Q2 40. N-N8 R-Q1 41. P-Q7 K-K3 42. K-B3 B-R6 43. B-B7 ...
Draw agreed

~~~~Game 16~~~~
White: Kasparov; Black: Karpov
1. P-QB4 P-K4 2. N-QB3 N-KB3 3. N-B3 N-B3 4. P-KN3 B-N5 5. B-N2 O-O 6. O-O R-K1 7. P-Q3 BxN 8. PxB P-K5 9. N-Q4 P-KR3 10. PxP NxP 11. Q-B2 P-Q4 12. PxP QxP 13. P-K3 N-R4 14. P-B3 N-Q3 15. P-K4 Q-QB4 16. B-K3 N/3-B5 17. B-B2 Q-K2 18. QR-Q1 B-Q2 19. P-B4 QR-Q1 20. P-K5 B-N5 21. N-B5 Q-K3 22. RxR RxR 23. N-Q4 Q-B1 24. P-B5 P-B4 25. Q-K4 PxN 26. QxB NxP 27. Q-K2 KN-B3 28. PxP NxP 29. BxN RxB 30. P-B6 Q-K3 31. Q-N2 Q-K6+ 32. K-R1 P-QN3 33. PxP N-B5 34. Q-QB2 KxP 35. B-Q5 N-Q3 36. Q-QN2 Q-K4 37. B-N3 P-QR4 38. Q-KB2 P-B4 39. Q-QN2 P-N4 40. P-QR3 K-N3 41. Q-KB2 ...
White Resigns

~~~~Game 17~~~~
White: Karpov; Black: Kasparov
1. N-KB3 N-KB3 2. P-B4 P-KN3 3. N-B3 B-N2 4. P-K4 P-Q3 5. P-Q4 O-O 6. B-K2 P-K4 7. O-O N-B3 8. P-Q5 N-K2 9. N-Q2 P-QR4 10. P-QN3 P-B4 11. P-QR3 N-K1 12. R-N1 P-B4 13. P-QN4 RPxP 14. QPxP P-N3 15. Q-N3 N-KB3 16. B-Q3 B-KR3 17. R-N2 R-R8 18. Q-B2 B-B5 19. N-B3 KPxP 20. QNxP NxN 21. BxN RxB 22. RxR BxR 23. QxB N-B4 24. Q-N5 N-Q5 25. QxQ NxN+ 26. BxN RxQ 27. PxP NPxP 28. R-N8 R-B1 29. R-N6 R-B3 30. R-N8 R-B1 31. R-N6 R-B3 32. B-K4 B-B4 33. BxB RxB 34. P-N3 R-B3 35. P-R4 P-R3 36. K-N2 K-N2 37. P-B3 K-N1 38. K-B2 P-N4 39. PxP PxP 40. K-K3 K-N2 41. R-N8 K-R2 42. R-Q8 K-N2 43. R-QR8 K-B2 44. K-K4 K-N2 45. R-R7+ K-N3 46. R-K7 P-N5
Draw agreed

~~~~Game 18~~~~
White: Kasparov; Black: Karpov
1. P-QB4 P-K3 2. N-QB3 P-Q4 3. P-Q4 B-K2 4. N-B3 N-KB3 5. B-N5 P-KR3 6. B-R4 O-O 7. P-K3 P-QN3 8. B-K2 B-N2 9. BxN BxB 10. PxP PxP 11. P-QN4 P-B4 12. NPxP PxP 13. R-QN1 B-B3 14. O-O N-Q2 15. B-N5 Q-B2 16. Q-Q3 KR-B1 17. KR-B1 RR-N1 18. P-KR3 P-N3 19. BxB RxR 20. QxR QxB 21. PxP QxP 22. N-K2 Q-B1 23. P-KR4 N-K4 24. NxN BxN 25. R-Q1 Q-B4 26. P-R5 Q-B7 27. QxQ RxQ 28. RxP RxN 29. RxB RxRP 30. PxP PxP 31. R-K7 P-QR4 32. R-QR7 P-R5 33. P-N3 P-R4 34. K-N2 P-R6 35. P-K4 P-N4 36. K-B3 P-N5+ 37. K-K3 R-R8 38. K-B4 R-KB8 39. K-N5 RxP 40. KxP R-K7
Draw agreed

~~~~Game 19~~~~
White: Karpov; Black: Kasparov
1. N-KB3 P-Q4 2. P-Q4 N-KB3 3. P-B4 P-K3 4. N-B3 B-K2 5. B-N5 O-O 6. P-K3 P-KR3 7. B-R4 P-QN3 8. B-K2 B-N2 9. BxN BxB 10. PxP PxP 11. O-O N-Q2 12. P-QN4 P-B4 13. NPxP PxP 14. Q-N3 PxP 15. KNxP BxN 16. PxB N-N3 17. P-QR4 R-N1 18. P-R5 N-B5 19. BxN PxB 20. QxP Q-Q3 21. Q-B5 QxQ 22. PxQ QR-B1 23. P-R6 B-R1 24. N-N5 RxP 25. NxP B-K5 26. P-B3 R-R1 27. PxB RxN 28. R-R4 R-B3 29. KR-R1 K-B1 30. K-B2 K-K2 31. K-K3 K-K3 32. R-R5 R-Q3 33. R/1-R2 R-B3 34. P-R4 R-Q3 35. K-B4 R-N3 36. R/2-R3 R-B3 37. R-K5+ K-B3 38. R-KB5+ K-K3 39. KR-QR5 R-N3 40. R-K5+ K-B3 41. KR-QR5 K-K3 42. R-R1 R-B3 43. R-K5+ K-B3 44. R-KB5+ K-K3 45. R-K5+ K-B3 46. KR-QR5 K-K3 47. R/1-R2 R-N3 48. P-N4 P-B3 49. P-R5 R-B3 50. R-QN2 R/3xP 51. R-N6+ RxR 52. RxR R-N8 53. RxP R-KB8+ 54. K-K3 R-K8+ 55. K-B3 R-KB8+ 56. K-K2 R-B5 57. K-K3 K-K4 58. R-K7+ K-Q3 59. R-K6+ KxR 60. KxR K-K2
Draw agreed

~~~~Game 20~~~~
White: Kasparov; Black: Karpov
1. P-QB4 P-K3 2. N-QB3 P-Q4 3. P-Q4 B-K2 4. N-B3 N-KB3 5. Q-B2 O-O 6. B-N5 P-B4 7. QPxP PxP 8. P-K4 Q-R4 9. P-K5 N-Q4 10. BxP NxN 11. O-O QxP/4 12. QxN N-B3 13. BxB QxB/2 14. P-QR3 B-Q2 15. QR-B1 KR-Q1 16. P-QN4 P-QR3 17. Q-K3 B-K1 18. B-Q3 N-R2 19. B-N1 B-B3 20. N-N5 P-R3 21. N-K4 N-N4 22. R-B4 BxN 23. BxB RR-B1 24. RxR RxR 25. R-B1 RxR+ 26. QxR Q-Q2 27. P-N3 P-QN3 28. K-N2 Q-Q1 29. P-KR4 P-QR4 30. PxP PxP 31. Q-B5 N-Q5 32. P-R5 P-B4 33. B-N7 K-B2 34. K-R2 Q-QN1 35. QxN QxB 36. P-N4 Q-B6 37. Q-Q7+ K-B1
Draw agreed

~~~~Game 21~~~~
White: Karpov; Black: Kasparov
1. P-Q4 N-KB3 2. P-QB4 P-KN3 3. N-QB3 P-Q4 4. N-B3 B-N2 5. Q-N3 PxP 6. QxP/4 O-O 7. P-K4 N-R3 8. B-K2 P-B4 9. P-Q5 P-K3 10. O-O PxP 11. PxP B-B4 12. R-Q1 R-K1 13. P-Q6 P-R3 14. B-B4 N-Q2 15. R-Q2 N-N5 16. Q-N3 B-K3 17. B-B4 N-N3 18. BxB RxB 19. P-QR3 N-Q6 20. B-N3 P-B5 21. Q-B2 R-B1 22. R/1-Q1 Q-Q2 23. P-KR4 P-B4 24. RxN PxR 25. QxP N-B5 26. Q-Q5 N-N3 27. Q-Q3 N-B5 28. Q-Q5 N-N3
Draw agreed

~~~~Game 22~~~~
White: Kasparov; Black: Karpov
1. P-Q4 N-KB3 2. P-QB4 P-K3 3. N-KB3 P-Q4 4. N-B3 B-K2 5. B-B4 O-O 6. P-K3 P-B4 7. QPxP BxP 8. R-B1 N-B3 9. PxP PxP 10. B-K2 P-Q5 11. PxP NxP 12. NxN QxN 13. QxQ BxQ 14. N-N5 B-N3 15. O-O B-K3 16. P-QR3 KR-Q1 17. N-Q6 R-Q2 18. B-QN5 R-K2 19. KR-K1 ...
Draw agreed

~~~~Game 23~~~~
White: Karpov; Black: Kasparov
1. P-QB4 P-QB4 2. N-KB3 N-KB3 3. N-B3 P-Q4 4. PxP NxP 5. P-Q4 NxN 6. PxN P-KN3 7. P-K3 B-N2 8. B-Q3 O-O 9. O-O Q-B2 10. R-N1 P-N3 11. Q-K2 R-Q1 12. B-K4 B-QR3 13. P-B4 N-B3 14. P-Q5 P-B4 15. B-Q3 P-K4 16. P-K4 N-Q5 17. NxN QPxN 18. B-N5 R-KB1 19. KR-B1 QR-B1 20. B-Q2 R-B2 21. P-QR4 PxP 22. QxP QR-B1 23. P-B3 B-B1 24. P-R5 B-B4 25. Q-K2 R-K1 26. B-K4 B-KB1 27. Q-Q3 B-B4 28. R-R1 Q-Q2 29. R-K1 Q-B1 30. K-R1 R-B2 31. QR-N1 K-N2 32. KR-QB1 BxB 33. PxB R-B2 34. Q-KN3 PxP 35. BxP R-B5 36. R-K1 Q-R3 37. B-Q2 R-B2 38. Q-Q3 R/1-KB1 39. P-R3 R-B7 40. R-R1 Q-KB3 41. R-KN1 P-KR4 42. R-R5 Q-K2 43. R-N1 P-R5 44. R-R6 R/1-B2 45. R-QB6 Q-B1 46. R-N1 B-K2 47. R-K6 K-R2 48. B-K1 R-B8 49. B-Q2 B-B4 50. R-QB6 R/2-B6 51. PxR RxP 52. R-B7+ K-R1 53. B-R6 RxQ 54. BxQ RxP+ 55. K-N2 R-KN6+ 56. K-R2 RxR 57. BxB P-Q6
Black Resigns

~~~~Game 24~~~~
White: Kasparov; Black: Karpov
1. P-QB4 P-K3 2. N-KB3 N-KB3 3. P-KN3 P-Q4 4. P-N3 B-K2 5. B-KN2 O-O 6. O-O P-QN3 7. B-N2 B-N2 8. P-K3 QN-Q2 9. N-B3 N-K5 10. N-K2 P-QR4 11. P-Q3 B-KB3 12. Q-B2 BxB 13. QxB N-Q3 14. PxP BxP 15. P-Q4 P-QB4 16. KR-Q1 R-B1 17. N-B4 BxN 18. BxB Q-K2 19. RR-B1 KR-Q1 20. PxP NxP 21. P-QN4 PxP 22. QxP/4 Q-R2 23. P-QR3 N-B4 24. R-N1 RxR+ 25. RxR Q-B2 26. N-Q3 P-R3 27. R-QB1 N-K2 28. Q-N5 N-B4 29. P-QR4 N-Q3 30. Q-N1 Q-R2 31. N-K5 NxP 32. RxR+ NxR 33. Q-Q1 N-K2 34. Q-Q8+ K-R2 35. NxP N-N3 36. Q-K8 Q-K2 37. QxN QxN 38. B-K4 K-N1 39. Q-N5 N-B1 40. QxP Q-B3 41. Q-N5 Q-K2 42. K-N2 P-N3 43. Q-QR5 Q-KN2 44. Q-QB5 Q-KB2 45. P-R4 P-R4 46. Q-B6 Q-K2 47. B-Q3 Q-KB2 48. Q-Q6 K-N2 49. P-K4 K-N1 50. B-B4 K-N2 51. Q-K5+ K-N1 52. Q-Q6 K-N2 53. B-N5 K-N1 54. B-B6 Q-QR2 55. Q-N4 Q-QB2 56. Q-N7 Q-Q1 57. P-K5 Q-R4 58. B-K8 Q-B4 59. Q-KB7+ K-R1 60. B-R4 Q-Q4+ 61. K-R2 Q-B4 62. B-N3 Q-B1 63. B-Q1 Q-B4 64. K-N2 ...
Black Resigns

Return to the MISCELLANEA PAGE

Karpov vs. Kasparov III Karpov vs. Kasparov IV Karpov vs. Kasparov V
Kasparov vs. Deep Blue I Kasparov vs. Deep Blue II Kasparov vs. the World

HOME

Hosted by www.Geocities.ws

1