VOCABULARY📚

YOU NEED TO KNOW!

World Wide Web 

นิยมใช้ตัวย่อ WWW (อ่านว่าดับบลิวดับบลิวดับบลิว) หมายถึงสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลก ดู internet, HTML ประกอบ

 Website 

คือ สื่อที่นำเสนอข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันสามารถรองรับการนำเสนอได้ทุก Platform เช่น Mobile, Tablet, Desktop เป็นต้น สามารถเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ได้โดยใช้เบราว์เซอร์ (Browser) เช่น Google chrome, Mozilla Firefox, MS Edge, Safari เป็นต้น โดยเว็บไซต์จะถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่ที่เก็บข้อมูลที่เรียกว่า “เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)” หรือที่เราเห็นกันจนคุ้นตาคือ www ที่เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต

Webpage

คือหน้าต่างที่สามารถแสดงข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ เพลง หรือวีดีโอ โดยในทุกหน้างต่างที่มีข้อมูลเหล่านี้ภายในเว็บไซต์นั้น จะถูกเรียกว่า webpage ซึ่งสร้างด้วยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นโครงสร้าง และมีภาษาอื่น ๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตามความต้องการของเจ้าของเว็บไซต์ซึ่งอาจจะทำเอง หรือจ้างผู้พัฒนาเว็บไซต์ ภาษาเหล่านี้ได้แก่ ภาษา PHP ภาษา SQL เป็นต้น

Web browser  

คือโปรแกรม ที่ใช้ดูและโต้ตอบกับข้อมูลทั้งหมดในเวิลด์ไวด์เว็บ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ เว็บเพจ วิดีโอ และรูปภาพ หลายคนจะใช้เว็บเบราว์เซอร์ในวันนี้เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการค้นหาข้อมูลในชีวิตประจำวัน เว็บเบราว์เซอร์ เป็นโปรแกรมไคลเอนต์ที่ใช้ HTTP  (Hypertext Transfer Protocol) เพื่อร้องขอหน้าเว็บไซต์จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในนามของผู้ใช้เบราว์เซอร์ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่รองรับอีเมลและ File Transfer Protocol ( FTP ) แต่ไม่จำเป็นต้องใช้เว็บเบราว์เซอร์สำหรับโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตเหล่านั้นและโปรแกรมไคลเอนต์เฉพาะด้านอื่น ๆ ก็ได้รับความนิยมมากขึ้น

Web Hosting  

คือ การให้บริการพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล เช่น HTML,รูปภาพ หรือ โปรแกรมต่างๆ ไว้ที่ "เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา (24 ชั่วโมง/ 7 วัน) Web Hosting" ทำหน้าที่ ในการแผยแพร่เว็บเพจของเราออกสู่ internet ให้ผู้อื่นเข้าชมได้ โดย Web Hosting จะเชื่อมต่อกับ Internet ตลอดเวลาเพื่อให้บริการเมื่อมีการเรียก ข้อมูลของ Web Site ที่จัดเก็บอยู่ นอกจากนี้ยังให้บริการ การใช้งานอีเมล์ หรือ Script ต่างๆ เป็นต้น

URL 

ย่อมาจากคำว่า Uniform Resource Locator คือ ที่อยู่ (Address) ของข้อมูลต่างๆในInternet เช่น ที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันเว็บไซต์ เป็นแหล่งที่อยู่ใหม่ของหลายๆธุรกิจช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย และยังสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาเว็บไซต์เป็นแหล่งที่รวมรวบข้อมูลต่างๆไว้และแสดงให้เห็นผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ปกติแล้วเว็บไซต์จะมีชื่อและที่อยู่ของมันเองเพื่อให้ระบุได้ว่าเป็นเว็บไซต์ของใครโดยชื่อของเว็บไซต์หรือ Domain name           (โดเมน เนม) จะไม่ซ้ำกันของแต่ละเว็บซึ่งการเปิดให็บริการเว็บไซต์จะมีการจดโดเมนเนมก่อนจึงจะสามารถให้บริการได้

FTP

ย่อมาจาก File Transfer Protocol. โปรโตคอลนี้อนุญาตให้คุณถ่ายโอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งผ่านเครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ต โดยทั่วไปจะใช้โดยโปรแกรมเมอร์และนักออกแบบเว็บไซต์เมื่อต้องการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดหน้าเว็บ สคริปต์ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ที่ประกอบเป็นเว็บไซต์ FTP ยังสามารถใช้งานได้โดยผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่จากอินเทอร์เน็ตลงในคอมพิวเตอร์ของตน

Hyperlink

ซึ่งมักเรียกกันย่อๆ ว่า "ลิงค์" หมายถึงจุดเชื่อมโยงบนหน้าเว็บเพจ ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นข้อความ ปุ่มกดหรือรูปภาพ ที่สามารถคลิกเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงโดยจะส่งให้ผู้ใช้ไปสู่เว็บเพจหน้าอื่น ไปที่ทรัพยากรอื่น รวมทั้งไปยังโปรแกรมที่มีการทำงานในเว็บเพจเหล่านั้น

DNS

คือระบบชื่อโดเมน เมื่อคุณจดทะเบียนโดเมนของคุณหรือสร้างเว็บไซต์ แต่จริงๆ แล้ว DNS คืออะไรและทำไมจึงสำคัญมาก DNS เพิ่มประสิทธิภาพให้กับอินเทอร์เน็ตโดยแปลงชื่อที่เป็นตัวอักษรให้เป็นที่อยู่ IP ที่เป็นตัวเลข สิ่งที่คุณต้องจำจึงมีเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น เช่น coolexample.com โดยไม่ต้องจำที่อยู่ IP ที่เป็นตัวเลข DNS เป็นแกนหลักของอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากไม่มี DNS คุณจะไม่สามารถส่งอีเมล เลื่อนดู Instagram หรือเล่นวิดีโอเกมกับเพื่อนๆ ได้เลย

Home page  

คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยเป็นทางเข้าหลักของเว็บไซต์ เมื่อเปิดเว็บไซต์นั้นขึ้นมา โฮมเพจ ก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นสารบัญและคำนำที่เจ้าของเว็บไซต์นั้นได้สร้างขึ้น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์องค์กรของตน นอกจากนี้ ภายในโฮมเพจก็อาจมีเอกสารหรือข้อความที่เชื่อมโยงต่อไปยังเว็บเพจอื่นๆอีกด้วย