ยินดีต้อนรับครับ

WELCOME TO

Poonsin Thampraneesuk

BLOG

PROFILE

ชื่อ นายพูนสิน ธรรมปราณีสุข
ชื่อเล่น โอเลี้ยง
เกิดวันที่ 2 มิถุนายน 2536 อายุ 29 ปี
กรุ๊ปเลือด B ศาสนา พุทธ
เชื้อชาติ ไทย
สัญชาติ ไทย

อ่านเพิ่มเติม