WWW

FTP

 

 

WWW

ย่อมาจาก world wide web อ่านว่า “เวิลด์ไวด์เว็บ” หมายถึงสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลก, พื้นที่ที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต โดยการกำหนดยูอาร์แอล คำว่าเวิลด์ไวด์เว็บมักจะใช้สับสนกับคำว่า อินเทอร์เน็ต จริง ๆ แล้วเวิลด์ไวด์เว็บเป็นเพียงแค่บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต

 

"go up"

 

 

Web site

เว็บไซต์ เป็นชุดหน้าเว็บ หรือเอกสารที่เข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เราสามารถเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ได้ โดยใช้เบราว์เซอร์ หรือเป็นแฟ้มข้อมูลหรือกลุ่มแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่บนเวิลด์ไวด์เว็บ

 

"go up"

 

 

Web browser

เป็นโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถอ่านไฮเปอร์เทกซ์ (hypertext) บนเวิลด์ไวด์เว็บได้

 

"go up"

 

 

Web hosting

เว็บโฮสติ้ง โฮสติ้ง หรือ โฮสต์ เป็นรูปแบบของการให้บริการที่ให้ผู้ใช้งานนำเว็บไซต์หรือโฮมเพจของตนเองออนไลน์บนโลกอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เว็บไซต์ปรากฏต่อสายตาคนทั้งโลกง่ายๆ เพียงแค่พิมพ์ชื่อเว็บไซต์(Domain Name) ในเว็บบราวเซอร์ทุกเว็บไซต์ที่ออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตจะต้องฝากไฟล์เว็บ ฐานข้อมูล และไฟล์อื่นๆ ไว้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการโฮสติ้งที่ดีควรใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิ์ภาพสูงและเชื่อมต่อกับ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้รวดเร็วจากทุกมุมโลก

 

"go up"

 

 

URL

หรือ Universal Resource Locator คือที่อยู่เว็บแบบสมบูรณ์ที่ใช้ค้นหาหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจง ขณะที่โดเมนคือชื่อของเว็บไซต์ URL จะเป็นสิ่งที่นำไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งภายในเว็บไซต์ ทุก URL จะประกอบด้วยชื่อโดเมนและองค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นในการค้นหาหน้าเว็บหรือเนื้อหาที่เจาะจง

 

"go up"

 

 

FTP

ย่อมาจาก File Transfer Protocol (โปรโตคอลการโอนย้ายไฟล์) “โปรโตคอล” คือชุดของขั้นตอนหรือกฎที่อนุญาตให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารกันได้ FTP เป็นชุดของกฎที่อุปกรณ์บนเครือข่าย TCP / IP (อินเทอร์เน็ต) ใช้เพื่อถ่ายโอนไฟล์ เมื่อเราใช้อินเทอร์เน็ต เรากำลังใช้โปรโตคอลที่แตกต่างกัน จะใช้ HTTP สำหรับการเรียกดู และใช้ XMPP สำหรับการส่งและรับข้อความโต้ตอบแบบทันที FTP ก็คือโปรโตคอลที่ใช้ในการย้ายไฟล์

 

"go up"

 

 

DNS

ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System : DNS) เป็นระบบการตั้งชื่อแบบลำดับชั้นที่ใช้กับทุกเอกลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายส่วนตัว เช่น อุปกรณ์หรือบริการเทคโนโลยีทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งโดยปกติแล้วจะทำงานร่วมกับแม่แบบชื่อโดเมนที่น่าจดจำในขณะที่ IP addresses ใช้เพื่อสื่อสารกับบริการอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้ DNS จึงไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้จดจำ IP addresses ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งมักถูกเรียกว่า "สมุดโทรศัพท์ของอินเทอร์เน็ต" DNS ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำที่อยู่เว็บไซต์ได้

 

"go up"

 

 

Homepage

โฮมเพจ คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยเป็นทางเข้าหลักของเว็บไซต์ เมื่อเปิดเว็บไซต์นั้นขึ้นมา โฮมเพจ ก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นสารบัญและคำนำที่เจ้าของเว็บไซต์นั้นได้สร้างขึ้น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์องค์กรของตน นอกจากนี้ ภายในโฮมเพจก็อาจมีเอกสารหรือข้อความที่เชื่อมโยงต่อไปยังเว็บเพจอื่นๆอีกด้วย

 

"go up"

 

 

Hyperlink

การเชื่อมโยงหลายมิติ หรือ ไฮเปอร์ลิงก์ นิยมเรียกโดยย่อว่า ลิงก์ (link) คือคำหรือวลีต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารข้อความ ใช้สำหรับเปิดเอกสารอื่นที่เชื่อมโยงด้วยวิธีการคลิกลงบนคำหรือวลีนั้น โดยเฉพาะกับเว็บเพจซึ่งจะทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ ข้อความที่เป็นลิงก์มักจะปรากฏเป็นสีหรือรูปแบบที่โดดเด่นกว่าข้อความรอบข้าง ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถคลิกบนลิงก์เพื่อเปลี่ยนหน้าไปยังเว็บเพจที่กำหนดไว้ แทนที่จะพิมพ์ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์โดยตรง

 

"go up"

 

 

Anchor

ลิงค์ Anchor เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในเว็บไซต์โดยเฉพาะเมื่อหน้าเว็บมีข้อความจำนวนมากในหน้าเดียว ลิงค์เหล่านี้ซึ่งบางครั้งอาจเรียกว่าลิงค์ภายในหรือการข้ามหน้าช่วยให้ผู้ใช้สามารถคลิกที่ข้อความที่เน้นสีและข้ามไปยังส่วนอื่นของหน้า พวกเขาสามารถสร้างขึ้นได้อย่างง่ายดายด้วยการเขียนโค้ดแบบง่าย ๆ และช่วยปรับปรุงการนำทางบนหน้าเว็บ

 

 

"click flower for warp"