"ถ่ายรูปเล่นกับน้องสาวที่ศาลเจ้าแม่หินเขา"

    

"press me for go back"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ถ่ายช็อตเพื่อนกระโดดตอนเล่นสเก็ตได้พอดี"

"if u wanna go back, press me"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ลมพัดตอนจะถ่ายรูป ที่ศาลเจ้าแม่เขาสามมุก"

"go back?"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"แอบถ่ายรูปตอนน้องสาวเล่นน้ำทะเล"

 

"press me if u wanna go back"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"นกเขาที่สวนสาธารณะ"

" if u want to?"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"น้องบีบหน้าแมวที่บ้าน"

 

 

 

"It's all. press me to go back then"