ผู้จัดทำ
 
ชื่อ - สกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนฤดี  แก้วประดิษฐ์    
ชื่อเล่น ตุ๊กตา    
รหัสนักศึกษา 55123498084    
กลุ่ม 5512349804
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยการอาชีพการญจนาภิเษกหนองจอก
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ วิทยาลัยการอาชีพการญจนาภิเษกหนองจอก
  66 หมู่ 8 ถนนสุวินทวงศ์ ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
E-maill [email protected]
   
 
[email protected] Tukta512|Desing:Monrudee
66 หมู่ 8 ถนนร่วมพัฒนา ซอย 6 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์ 02 988 7739 โทรสาร 02 988 7990 อีเมลล์ [email protected]