ประเภทของไก่ชน
เหลืองหางขาว    
ไก่ชนพระนเรศวรมหาราช เป็นไก่ชนตามประวัติ
ศาสตร์ซึ่งปรากฏอยู่ในพงศาวดาร เมื่อครั้งที่
สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ทรงพำนักอยู่
ในกรุงหงสาวดี ประเทศพม่า พระองค์ทรง
นำไก่เหลืองหางขาวไปจาก เมืองพิษณุโลก
เพื่อนำไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชา
เป็นไก่ชนที่มีลักษณะพิเศษมีความ
เฉลียวฉลาด ในการต่อสู้จึงชนชนะ
จนได้รับสมญาว่า "เหลืองหางขาว ไก่เจ้าเลี้ยง"
ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้ศึกษา
ค้นคว้า และทำการส่งเสริมเผยแพร่
โดยจัดประกวดครั้งแรกขึ้น
เมื่อ 29 กรกฎาคม 2533 และในปี 2534 ได้จัดตั้ง
ชมรมอนุรักษ์ ไก่ชนพระนเรศวรมหาราชขึ้นที่
ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
จนถึงปี 2542 ได้ จัด ตั้งกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์
ไก่ชน พระนเรศวรมหาราช ขึ้นทุกอำเภอ รวม 12
กลุ่มเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์
ให้คงอยู่ เป็นสมบัติคู่ชาติตลอดไป
เขียวหางกา

เขียวหางดำ หรือ เขียวกา บางแห่งเรียกว่า "เขียวพาลี หรือเขียวไข่กา" เชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดมาจากทาง ภาคใต้
และตะวันออก มีลักษณะเด่นๆ พอที่จะสังเกตได้ดังนี้

 • ลักษณะทั่วไปคล้ายๆ กับประดู่หางดำ ปากดำ
 • หงอนหิน หน้าหงอนบางกลางหงอนสูง ท้ายหงอนจะตกกดกระหม่อม
 • สร้อยปีก สร้อยคอ สร้อยคอหลังและสร้อยหางสีเขียวคล้ายปีกแมลงภู่
 • ขนปีกและลำตัวเขียวหรือเขียวอมดำ หางสีดำ
 • แข้งดำ เล็บดำ
ประดู่เลาหางขาว   

ไก่ชนพันธุ์ประดู่เลาหางขาว แหล่งกำเนิด เชื่อว่ามาจากพระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี
สุพรรณบุรี สิงห์บุรี กำแพงเพชร มีนบุรี
หนองจอก สุโขทัย ประจวบคีรีขันธ์
นครศรีธรรมราช ประเภท เป็นไก่ชนไทย
ขนาดกลาง ตัวผู้หนัก 3.00 - 4.00 กก. ตัวเมีย
หนัก 2.50 - 3.00 กก.สีของเปลือกไข่ เปลือกไข่
สีน้ำตาลอ่อน สีของลูกเจี๊ยบ ขนหัว ขนคอขาว
ขนหางดำ ปีกในสีดำ ปีกนอกสีขาว หน้าคอ
หน้าท้องสีขาว ประวัติความเป็นมา ไม่ทราบ
แน่ชัดว่ามีความเป็นมาอย่างไร พัฒนามาจาก
ไก่สายพันธุ์ใด ในประวัติศาสตร์ หรือการ
บันทึกยังไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญ
ท่าน ใดในประวัติศาสตร์

นกแดงหางแดง
ไก่ชนพันธุ์นกแดงหางแดงสายพันธุ์ไก่นกแดงหางแดง เป็นไก่พันธุ์แท้
แต่โบราณ มีอยู่ทั่ว ๆ ไป แถบภาคกลาง ภาคใต้
และภาคเหนือ ไก่นกแดงที่มีชื่อโด่งดังครั้งสมัย
อยุธยา ตอนกลาง เป็นไก่ของขุนฤทธิ์ปูพ่าย หรือพระยาศรีไสณรงค์ เจ้าเมืองกาญจนบุรี ทหารเอกแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นเพื่อนสนิทของขุนเดชพระเวทย์แสนศึกสู้ หรือพระยาไชยบูลย์ผู้นิยมไก่เขียวหางดำ และไก่นกแดงเช่นกัน
เทาหางขาว 

ไก่ชนพันธุ์เทาหางขาว ไก่เทา หรือไก่สีเทา
หรือไก่เถ้า มีแหล่งกำเนิดทั่วไปของประเทศไทย แหล่งกำเนิดไก่เทาที่มีชื่อเสียง เช่น จังหวัดตาก,
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี และแถบภาคอีสานจังหวัดขอนแก่น
กาฬสินธุ์ นครราชสีมา อุบลราชธานี เป็นต้น ไก่เทาเป็นไก่ขนาดกลางน้ำหนักตัวเฉลี่ยตัวผู้
ประมาณ 3-3.5 กก. ตัวเมียประมาณ 2-3 กก.

ประดู่หางดำ

ไก่ชนพันธุ์ประดู่หางดำ มีลักษณะเด่นๆ พอที่จะสังเกตได้ดังนี้

 • ปาก เป็นสายพันธุ์ไก่ชนที่มีปากสีดำ อูมใหญ่ โดยปากจะคล้ายปากนกแก้ว ปากบนมีร่องน้ำทั้งสองข้าง ระหว่างร่องน้ำจะเป็นสันราง
 • ตา ตาสีประดู่ หรือแดงอมม่วง หรือตาออกสีดำ หรือสีแดง
 • หงอน หงอนหินไม่มีจักเลย
 • สร้อยคอ สร้อยคอสีประดู่ยาวประบ่า ปีกใหญ่ยาว สร้อยปีกสีเดียวกับสร้อยคอ สร้อยหลังสีประดู่ยาวระย้าประก้น
 • ขน ขนลำตัวขนปีกและหางสีดำ กะลวยหางดำ โคนขาใหญ่
 • หน้าอก หน้าอกกว้าง และยาวเนื้อเต็มแน่น
 • ขาแข้ง เล็บและเดือย สีดำ
 • เพศเมียสีเดียวกับเพศผู้แต่ไม่มีสร้อย
ลายหางขาว

แหล่งกำเนิด เป็นไก่ในเขตภาคเหนือแถบ
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ในภาคอีสาน
ขอนแก่น มหาสารคาม ในภาคกลางและภาคใต้
จะพบอยู่ทั่วไป เช่น เพชรบุรี สุพรรณบุรี
อยุธยา และนครศรีธรรมราช เป็นต้น

ประเภท ไก่ลายหางขาวเป็นสายพันธุ์ไก่ชน
ตัวผู้หนัก 3.0 - 4.0 กก. ตัวเมียหนัก 2.5 - 3.0 กก.

สีของเปลือกไข่ ไข่จะสีขาวอมน้ำตาล ที่เรียกว่าสี
ไข่ไก่ ลูกเจี๊ยบสีดำมอๆ หน้าอกขาว หัวจะมีจุดขาว
ตา ปาก แข้ง เล็บ เดือย สีขาวอมเหลือง

เขียวเลาหางขาว

ไก่ชนพันธุ์นกกรดหางดำ ไก่นกกรด เป็นไก่สวยงามอีกพันธุ์หนึ่ง ท่าทางยืนเด่นสง่าผ่าเผย ชนเชิงดี มักมีแข้งเปล่า เป็นไก่ชนดุดันไม่กลัวใคร ไก่นกกรดเป็นไก่พันธุ์แท้แต่โบราณครั้งอยุธยา โด่งดังเมื่อครั้งฉลองกรุงหงสาวดีจัดให้มีการชนไก่หน้าพระที่นั่งบุเรงนอง สมเด็จพระนเรศวรยังทรงพำนักอยู่พม่า โปรดให้พระน้องยาเธอสมเด็จพระเอกาทศรถนำไก่กรดไปชนหน้าพระที่นั่ง ได้ชนะไก่พม่า และได้อยู่เป็นพ่อพันธุ์สืบทอดในประเทศพม่าจนถึงปัจจุบัน

ทองแดงหางดำ 

ไก่ชนพันธุ์ทองแดงหางดำ ไก่ชนสายพันธุ์นี้ เป็นพันธุ์แท้แต่โบราณ ทราบได้สมัยอยุธยา ตอนฉลองกรุงหงสาวดีจัดให้มีการชนไก่ หน้า
พระที่นั่งพระเจ้าบุเรงนอง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ครั้นยังทรงพำนักอยู่หงสาวดี ได้มีรับสั่งให้
สมเด็จพระน้องยาเธอ พระเอกาทศรถ นำไก่ไทย
ไปร่วมชนในงานฉลอง กรุงหงสาวดีครั้งนั้นด้วย
ไก่ทองแดงหางดำ ได้ไปสร้างชื่อเสียงเอาชนะ
ไก่พม่าได้อย่างง่ายดาย

นกกรดหางดำ

ไก่ชนพันธุ์นกกรดหางดำ ไก่นกกรด เป็นไก่สวยงามอีกพันธุ์หนึ่ง ท่าทางยืนเด่นสง่าผ่าเผย ชนเชิงดี มักมีแข้งเปล่า เป็นไก่ชนดุดันไม่กลัวใคร ไก่นกกรดเป็นไก่พันธุ์แท้แต่โบราณครั้งอยุธยา โด่งดังเมื่อครั้งฉลองกรุงหงสาวดีจัดให้มีการชนไก่หน้าพระที่นั่งบุเรงนอง สมเด็จพระนเรศวรยังทรงพำนักอยู่พม่า โปรดให้พระน้องยาเธอสมเด็จพระเอกาทศรถนำไก่กรดไปชนหน้าพระที่นั่ง ได้ชนะไก่พม่า และได้อยู่เป็นพ่อพันธุ์สืบทอดในประเทศพม่าจนถึงปัจจุบัน

 
[email protected] Tukta512|Desing:Monrudee
66 หมู่ 8 ถนนร่วมพัฒนา ซอย 6 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์ 02 988 7739 โทรสาร 02 988 7990 อีเมลล์ [email protected]