ค้นว่าอยู่เล่มใด แล้วกด [ctrl]+f หรือใช้คำสั่งของเครื่องหาตำแหน่งในเล่มอีกทีนะครับ


ธัมมโชติ
Microsoft Word & .pdf Version
ฉบับสมบูรณ์


ธัมมโชติ ฉบับ Microsoft Word & .pdf นี้
จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ หรืออ่านเป็น e-book ในบางอุปกรณ์

สำหรับท่านที่อ่านจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง การอ่านจากชุด htm format
โดยใช้ Browser เช่น Internet Explorer หรือ Netscape หรือ Mozilla Firefox ฯลฯ จะสะดวกกว่ามาก

ซึ่งสามารถ Download ชุด htm format ไปอ่านแบบ Offline ได้
โดยคลิ้กที่นี่
(ข้อมูลชุด htm format จะมีครบชุดเหมือนในเว็บไซต์ทุกเรื่องเช่นเดียวกัน)
สำหรับท่านที่ต้องการจะพิมพ์จำนวนมาก
และถ้าท่านสะดวกในการเดินทางไป หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ
ที่หอสมุดฯ มีต้นฉบับไว้ให้ท่านอ่าน และบริการถ่ายเอกสารให้ในราคาถูก สะดวก รวดเร็ว
เชิญคลิกตรงนี้เพื่อดูรายละเอียดครับ


ธัมมโชติ ฉบับ Microsoft Word & .pdf ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้
(ดูเทคนิคการบันทึกไฟล์ได้ที่ด้านล่างของหน้านี้)

หน้าปก - คำแนะนำ- สารบัญรวม :
content.doc (76 KB.) content.zip (20 KB.) content.pdf (295 KB.)
หมวดทาน :
tana.doc (63 KB.) tana.zip (13 KB.) tana.pdf (177 KB.)
หมวดศีล :
sila.doc (243 KB.) sila.zip (53 KB.) sila.pdf (377 KB.)
หมวดสมถกรรมฐาน (สมาธิ) :
samata.doc (219 KB.) samata.zip (44 KB.) samata.pdf (410 KB.)
หมวดวิปัสสนา (ปัญญา) :
wipassan.doc (535 KB.) wipassan.zip (160 KB.) wipassan.pdf (710 KB.)
หมวดธรรมทั่วไป :
general.doc (536 KB.) general.zip (124 KB.) general.pdf (868 KB.)
หมวดบทวิเคราะห์ :
analysis.doc (467 KB.) analysis.zip (107 KB.) analysis.pdf (713 KB.)
หมวดตัวอย่างการบรรลุธรรม :
example.doc (209 KB.) example.zip (46 KB.) example.pdf (306 KB.)


เทคนิคการบันทึกไฟล์ธัมมโชติ ฉบับ Microsoft Word & .pdf

  1. คลิ้กขวาที่ลิ้งค์ชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึกลงเครื่องของท่าน เช่น tana.doc, tana.zip, tana.pdf ฯลฯ
  2. คลิกที่คำว่า Save this file to disk หรือ Save it to disk หรือ Save Target as... หรือ บันทึกลิงก์เป็น ที่ PopUp Menu ที่ปรากฏขึ้นมา
  3. เลือก Folder หรือ Subdirectory ที่ต้องการ Save ไฟล์ไว้
    โดยคลิกที่ปุ่มลูกศรข้างช่องว่างหลังคำว่า Save in แล้วคลิกเลือก Drive และ Folder ที่ต้องการเก็บไฟล์เอาไว้ หรือคลิกเลือก Desktop
  4. คลิ้ก Save

ไฟล์ xxx.doc และ xxx.pdf

หลังจาก Save ไฟล์ลง HardDisk เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถเรียกใช้ได้ทันที เพียงแค่เปิดโปรแกรม Windows Explorer หรือ My Computer ขึ้นมา แล้วเลือกดูใน Folder หรือ Subdirectory ที่ Save ไฟล์เอาไว้ แล้ว Double Click ที่ชื่อไฟล์ที่ Save ไว้นั้น เครื่องฯ ก็จะเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาพร้อมกับแสดงข้อมูลในไฟล์ที่เรียกโดยอัตโนมัติ แต่มีข้อเสียคือไฟล์ที่ Save จะมีขนาดใหญ่ จึงต้องใช้เวลาในการ Download นานกว่าไฟล์ xxx.zip

ไฟล์ xxx.zip

เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดเอาไว้จึงมีขนาดเล็กกว่าไฟล์ xxx.doc มาก ทั้งๆ ที่ข้อมูลภายในเท่ากัน ทำให้ใช้เวลาในการ Download น้อย แต่มีข้อเสียคือ หลังจาก Download เสร็จแล้ว ก่อนเรียกใช้งานผู้ใช้ต้องใช้โปรแกรมขยายไฟล์ เช่น โปรแกรม WinZip, WinRAR, PKUNZIP ฯลฯ เพื่อขยายไฟล์ก่อน เมื่อทำการขยายแล้วก็จะได้เป็นไฟล์ xxx.doc ขึ้นมา หลังจากนั้นก็จะสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับที่อธิบายไว้ในหัวข้อ ไฟล์ xxx.doc

วิธีใช้โปรแกรม Winzip

กรณีที่ในเครื่องฯ ของท่านมีโปรแกรม Winzip อยู่แล้ว

  1. เรียกโปรแกรม Windows Explorer หรือ My Computer ขึ้นมา คลิกเลือก Folder หรือ Subdirectory ที่เก็บไฟล์ xxx.zip เอาไว้
  2. จากนั้นคลิกขวาที่ชื่อไฟล์ xxx.zip ที่ Save ไว้นั้น แล้วคลิกที่คำว่า Extract Here ที่ PopUp Menu ที่ปรากฏขึ้นมา เพื่อขยายไฟล์
  3. รอจนโปรแกรมทำการขยายไฟล์เสร็จ
  4. จะพบไฟล์ใหม่ชื่อ xxx.doc ซึ่งเป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลที่ขยายแล้ว พร้อมใช้งาน ที่ได้จากไฟล์ xxx.zip

กรณีที่ในเครื่องฯ ของท่านยังไม่มีโปรแกรม Winzip

สามารถ download โปรแกรม WinZip ได้ที่เว็บไซต์ต่างๆ เช่น ค้น WinRAR จาก google, ค้น WinZip จาก google ฯลฯ เมื่อ download มาแล้วก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อย

สำหรับท่านที่ไม่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ การ Save หรือ Download ไฟล์ xxx.doc มาใช้โดยตรงน่าจะสะดวกกว่านะครับ ถึงแม้จะใช้เวลาในการ Download นานกว่าก็ตาม

ด้วยความปรารถนาดี
จาก
ธัมมโชติ