ǡ [ctrl]+f 觢ͧͧҵ˹աչФѺѴٻ˹
ͤдǡ §
(੾˹Ҩ˭ )
سҤԡ Ѵٻ˹
ͺ
鹢ͤ ҡҹ¢ͧ˹

ûԮ
ѺҨŧóҪԷ (տ)
͹ŹͿŹ
Ңͧ : ûԮ Ѻ .
MCUTRAI Version 1.0

ûԮ - ԸԮ Ҥ

ԸԮ
Ҥ
_____________
͹ͺмվҤѹطҾͧ


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤżըѡԴѧغѵ ѡعͧؤҹ
ѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص ѡع
ͧؤҹԹѧԴЪԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤѧԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ѡعͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
.
. ԹͧؤѧԴ ѡعͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴըԵȨҡʡѧغѵ Թ
ͧؤҹԹѧԴ ѡعѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżըѡԴըԵȨҡʡѧغѵ
ԹͧؤҹԹѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴըԵມҡѧغѵ ѡعͧ
ؤҹԹѧԴ ໡ԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżըѡԴըԵȨҡມҡѧغѵ
ѡعͧؤҹԹѧԴ໡ԹѧԴ
. ໡ԹͧؤѧԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴըԵȨҡມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԹѧԴ ѡعѧԴ ؤ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ѧص ؤżըѡԴըԵȨҡມҡѧغѵ
໡ԹͧؤҹԹѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴ˵ءСѧغѵ ѡعͧ
ؤҹԹѧԴ ѷԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżըѡԴ˵ءСѧغѵ ѡع
ͧؤҹԹѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤѧԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءըѡԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹԹѧԴ ѡعѧԴ ؤŷѧص
ؤż˵ءըѡԴѧغѵ ѷԹͧؤҹ
ѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ѭԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴ繭ҳصѧغѵ ѡعͧ
ؤҹԹѧԴ ѭԹѧԴ ؤ
ѧص ؤż繭ҳԻصѧغѵ ѡعͧؤ
ԹѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤѧԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصըѡԴѧغѵ ѭԹͧ
ؤҹԹѧԴ ѡعѧԴ ؤ
ѧص ؤż繭ҳԻصըѡԴѧغѵ
ѭԹͧؤҹԹѧԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴըԵԴѧغѵ ѡعͧؤ
ԹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըԵԴѧغѵ ѡعͧؤҹԹѧԴ
ԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴԵԴѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹԹѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżզҹԵԴѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ
ѧԴԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴզҹԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ҹԹѧԴ ҹԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżԵЦҹԴѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ
ѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤżզҹԴԴѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżզҹлԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ
ѧԴлԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżջԴҹԴѧغѵ Թͧؤ
ҹԹѧԴ ҹԹѧԴ ؤŷѧ
ص ؤżջЦҹԴѧغѵ Թͧؤҹ
ԹѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ
ԹѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص
ҹԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ҹԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴըԵʡѧغѵ Թ
ͧؤҹԹѧԴ ҹԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżզҹԴըԵȨҡʡѧغѵ
ҹԹͧؤҹԹѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ҹԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤżզҹԴըԵȨҡʡѧغѵ -
ԹͧؤҹԹѧԴ ҹԹѧԴ
ؤŷѧص ؤżզҹԴըԵȨҡʡѧغѵ
ԹͧؤҹԹѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴըԵມҡѧغѵ ҹԹͧ
ؤҹԹѧԴ ໡ԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżզҹԴըԵȨҡມҡѧغѵ
ҹԹͧؤҹԹѧԴ໡ԹѧԴ
. ໡ԹͧؤѧԴ ҹԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴըԵȨҡມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԹѧԴ ҹԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżզҹԴըԵȨҡມҡѧغѵ
໡ԹͧؤҹԹѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴ˵ءСѧغѵ ҹԹͧ
ؤҹԹѧԴ ѷԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżզҹԴ˵ءСѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹԹѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤż˵ءզҹԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹԹѧԴ ҹԹѧԴ ؤŷѧص
ؤż˵ءզҹԴѧغѵ ѷԹͧؤҹ
ԹѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴ繭ҳصѧغѵ ҹԹͧ
ؤҹԹѧԴ ѭԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżզҹԴ繭ҳԻصѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصզҹԴѧغѵ ѭԹͧ
ؤҹԹѧԴ ҹԹѧԴ ؤ
ѧص ؤż繭ҳԻصզҹԴѧغѵ ѭԹ
ͧؤҹԹѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴԵԴѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըԵԴѧغѵ ҹԹͧؤҹԹѧ
ԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
ҹԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżջԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ
ѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص ؤ
ԵлԴѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ
ѧԴ лԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص ؤż
ԵԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ
ѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص
ԵԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴըԵʡѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ѧص ؤżԵԴըԵȨҡʡѧغѵ
ԵԹͧؤҹԹѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴըԵȨҡʡѧغѵ Թ
ͧؤҹԹѧԴ ԵԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżԵԴըԵȨҡʡѧغѵ
ԹͧؤҹԹѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴըԵມҡѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ໡ԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżԵԴըԵȨҡມҡѧغѵ
ԵԹͧؤҹԹѧԴ໡ԹѧԴ
. ໡ԹͧؤѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴըԵȨҡມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԹѧԴ ԵԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżԵԴըԵȨҡມҡѧغѵ
໡ԹͧؤҹԹѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴ˵ءСѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ѷԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżԵԴ˵ءСѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԹѧԴѷԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ѷԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءԵԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹԹѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص
ؤż˵ءԵԴѧغѵ ѷԹͧؤҹ
ԹѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴ繭ҳصѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ѭԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżԵԴ繭ҳԻصѧغѵ
ԵԹͧؤҹԹѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصԵԴѧغѵ ѭԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԵԹѧԴ ؤ
ѧص ؤż繭ҳԻصԵԴѧغѵ ѭԹ
ͧؤҹԹѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴըԵԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըԵԴѧغѵ ԵԹͧؤҹԹѧ
ԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.

ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżջԴѧغѵ Թͧؤҹ
ԹѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص
ԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżջԴըԵʡѧغѵ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżջԴըԵȨҡʡѧغѵ
ԹͧؤҹԹѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżջԴըԵȨҡʡѧغѵ -
ԹͧؤҹԹѧԴ ԹѧԴ
ؤŷѧص ؤżջԴըԵȨҡʡѧغѵ
ԹͧؤҹԹѧԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżջԴըԵມҡѧغѵ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ໡ԹѧԴ ؤ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ѧص ؤżջԴըԵȨҡມҡѧغѵ
ԹͧؤҹԹѧԴ໡ԹѧԴ
. ໡ԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżջԴըԵȨҡມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżջԴըԵȨҡມҡѧغѵ
໡ԹͧؤҹԹѧԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżջԴ˵ءСѧغѵ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ѷԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżջԴ˵ءСѧغѵ Թͧ
ؤҹԹѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءջԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤż˵ءջԴѧغѵ ѷԹͧؤҹ
ԹѧԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżջԴ繭ҳصѧغѵ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ѭԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżջԴ繭ҳԻصѧغѵ Թͧ
ؤҹԹѧԴлѭԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ѭԹͧؤѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصջԴѧغѵ ѭԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤż繭ҳԻصջԴѧغѵ ѭԹ
ͧؤҹԹѧԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżջԴըԵԴѧغѵ Թͧؤ
ҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըԵԴѧغѵ ԹͧؤҹԹѧԴ
ԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ觨ԵԻص
ҡ㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹѧԴ
ԵԹѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵ-
ԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹ
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
. ໡ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤըԵȨҡມҡѧغѵ ػҷ觨ԵԻ-
صҡມ 㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹѧ
Դ ԵԹѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե
㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹ
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
. ѷԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءСѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ
ѷ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹԹѧԴ
ԵԹѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ
ѷԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
. ѭԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصѧغѵ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ㹻ѵԡ ѭԹͧؤҹԹѧԴ
ԵԹѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ
ѭԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըԵԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص ѧ
觨Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹѧԴ
ԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ໡Թ
ͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եص
ມ㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹѧԴ
໡ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ-
觨ԵԻصҡມ ؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѧԴ໡Թ
ѧԴ
. ໡ԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤըԵʡѧغѵ ػҷ觨Եص
㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹѧԴ
ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ-

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
觨ԵԻصҡມ ؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹѧԴԹ
ѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѷԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡзصѷ㹻ѵԡ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ѷԹѧԴ ѧ
觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡѷ
ؤżغѵѭѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷ觨ԵԻصҡѷзص
ѵԡ ѷԹͧؤҹԹѧԴ Թ
ѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨Ե
Իصҡѷ ؤżغѵѭѵ ѷԹͧ
ؤҹԹѧԴԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѭԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳصըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ-
觨ԵԻصҡзص­ҳ㹻ѵԡ -
ԹͧؤҹԹѧԴ ѭԹѧԴ
ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡ
Эҳ ؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ
ԹѧԴлѭԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ѭԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصըԵʡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡҳзص㹻ѵԡ ѭԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԹѧԴ ѧ-
觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡҳ
ؤżغѵѭѵ ѭԹͧؤҹԹ
ѧԴԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżըԵԴըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡ㹻ѵԡ Թͧؤҹ
ѧԴ ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ
ؤżغѵѭѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѷԹ
ͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤըԵȨҡມ˵ءСѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡມзصѷ㹻ѵԡ ໡Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ͧؤҹԹѧԴ ѷԹѧԴ ѧ-
觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡມѷ
ؤżغѵѭѵ ໡ԹͧؤҹԹ
ѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤѧԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءըԵມҡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡѷзصມ㹻ѵԡ ѷԹͧ
ؤҹԹѧԴ ໡ԹѧԴ ѧ-
觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡѷ
ມ ؤżغѵѭѵ ѷԹͧؤҹԹ
ѧԴ໡ԹѧԴ
͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѭԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳصըԵȨҡມҡѧغѵ ػҷ-
觨ԵԻصҡມзص­ҳ㹻ѵԡ ໡Թ
ͧؤҹԹѧԴ ѭԹѧԴ ѧ-
觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡມЭҳ
ؤżغѵѭѵ ໡ԹͧؤҹԹ
ѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤѧԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصըԵມҡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡҳзصມ㹻ѵԡ ѭԹ
ͧؤҹԹѧԴ ໡ԹѧԴ
ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡҳ
ມ ؤżغѵѭѵ ѭԹͧؤҹ
ѧԴ໡ԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ໡ԹͧؤѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըԵԴըԵȨҡມҡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡມ㹻ѵԡ ໡Թͧؤҹ
ѧԴ ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ
ؤżغѵѭѵ ໡ԹͧؤҹԹ
ѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤѧԴ ѭԹ
ͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
. ѭԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻص˵ءСѧغѵ ػҷ觨Ե
Իصҡҳзصѷ㹻ѵԡ ѭԹͧؤ
ҹԹѧԴ ѷԹѧԴ ѧ
Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡҳѷ ؤ
غѵѭѵ ѭԹͧؤҹԹѧԴ
ѷԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ѷԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءըԵԴѧغѵ ػҷ觨Ե
Իصҡѷ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹԹѧԴ
ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ ؤżغѵ
ѭѵ ѷԹͧؤҹԹѧԴ
ԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصըԵԴѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡҳ㹻ѵԡ ѭԹͧؤҹԹ
ѧԴ ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ
ؤżغѵѭѵ ѭԹͧؤҹԹ
ѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.

ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ͵յ
͹ؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤԴ ʵԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ʵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ҹԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ѡعͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ໡ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ѡعͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹ ԵԹ Թ ԵԹ
Թ ໡Թ ѷԹ ѭԹ
ͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹͧؤԴ ѭԹͧؤŹ鹡Դ

.
ҹԹš

͹͡
ѡعŹ
[] ͹. ѡعԴ ʵԹԹ鹡Դ
.
. ʵԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
͹. ѡعԴ ҹԹԹ鹡Դ
. ٻǨ Թ鹨ѡعԴ ҹԹԴ
㹡Ǩ Թ鹨ѡعԴЦҹԹԴ
. ҹԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
͹. ѡعԴ ԵԹ ԹԹ鹡
Դ
. ٻǨ Թ鹨ѡعԴ ԹԴ
㹡Ǩ Թ鹨ѡعԴлԹԴ
. ԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
͹. ѡعԴ ԵԹԹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԵԹԴ ѡعԹ鹡Դ
. ѭѵٻ Թ鹪ԵԹԴ ѡع
Դ 㹻ѭǡ Թ鹪ԵԹԴШѡعԴ
͹. ѡعԴ ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
͹. ѡعԴ ໡ԹԹ鹡Դ
.
. ໡ԹԴ ѡعԹ鹡Դ
. ٻ Թ໡ԹԴ ѡعԴ
㹻ѭǡ Թ໡ԹԴШѡعԴ
͹. ѡعԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ѡعԹ鹡Դ
. ٻ ԹԹԴ ѡعԴ
ѭǡ ԹԹԴШѡعԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹԴ ԵԹ Թ
Թ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
.
͹. ҹԹԴ ԵԹԹ鹡Դ
.
. ԵԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ Թ鹪ԵԹԴ
ҹԹԴ 㹡Ǩ Թ鹪ԵԹԴЦҹԹ
Դ
͹. ҹԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
. ٻǨ ԹԹԴ ҹԹ
Դ 㹡Ǩ ԹԹԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹԴ ໡ԹԹ鹡Դ
.
. ໡ԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ Թ໡ԹԴ
ҹԹԴ 㹡Ǩ Թ໡ԹԴЦҹԹ
Դ
͹. ҹԹԴ ѷԹԹ鹡Դ
.
. ѷԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ ԹѷԹԴ
ҹԹԴ 㹡Ǩ ԹѷԹԴЦҹԹ
Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
͹. ҹԹԴ ѭԹ ԹԹ鹡
Դ
.
. ԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ ԹԹԴ
ҹԹԴ 㹡Ǩ ԹԹԴЦҹԹ
Դ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ԵԹԹ鹡Դ
.

ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹԴ ԵԹԹ鹡Դ

.
. ԵԹԴ ԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ Թ鹪ԵԹԴ
ԹԴ 㹡Ǩ Թ鹪ԵԹԴлԹ
Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
͹. ԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ԹԹ鹡Դ
. ٻǨ ԹԹԴ Թ
Դ 㹡Ǩ ԹԹԴлԹԴ
͹. ԹԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ ԹԹԴ Թ
Դ 㹡Ǩ ԹԹԴлԹԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹԴ ԹԹ鹡Դ

. ѭѵ Թ鹪ԵԹԴ Թ
Դ 㹨ǡлѭǡ Թ鹪ԵԹԴ
ԹԴ
. ԹԴ ԵԹԹ鹡Դ
.
͹. ԵԹԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹԹ鹡Դ
. ѭѵ Թ鹪ԵԹԴ ԹԴ
㹨ǡлѭǡ Թ鹪ԵԹԴԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹԴ ԵԹԹ鹡Դ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹԴ ໡ԹԹ鹡
Դ
.
. ໡ԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
͹. ԹԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ໡ԹԹ鹡Դ
.
໡Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
ѷԹš
[] ͹. ѷԹԴ ѭԹ Թ
Թ鹡Դ
.
. ԹԴ ѷԹԹ鹡Դ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹԴ ԹԹ鹡Դ

.
. ԹԴ ѭԹԹ鹡Դ
.
ѭԹš

͹ؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤԴ ʵԹͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ʵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
͹. ѡعͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ ѡعͧؤҹԹ
Դ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ ѡعͧ
ؤҹԹԴЦҹԹԴ
. ҹԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ ѡعͧؤҹԹ
Դ ԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ ѡعͧ
ؤҹԹԴлԹԴ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵѭѵٻ ԵԹͧؤ
ԹԴ ѡعԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ
ԵԹͧؤҹԹԴШѡعԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻ ໡ԹͧؤҹԹ
Դ ѡعԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ ໡Թ
ͧؤҹԹԴШѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻ ԹͧؤҹԹ
Դ ѡعԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ Թͧؤ
ҹԹԴШѡعԴ
ѡعš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
Դ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ Թ
ͧؤҹԹԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ໡Թͧؤ
ҹԹԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
໡ԹͧؤҹԹԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
鹡Դ
.
. ѷԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ѷԹͧؤ
ҹԹԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ѷԹͧؤҹԹԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹԴЦҹԹԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ
.

ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹԴ ԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹԴлԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
͹. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
Դ ԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ Թ
ͧؤҹԹԴлԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹԴлԹԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹԹԴ
ԹԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ
ԵԹͧؤҹԹԴԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ԵԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹ
Դ ໡ԹԴ ؤżغѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ԵԹͧؤҹԹԴ໡ԹԴ
. ໡ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ԵԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹ
Դ ѭԹԴ ؤżغѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ԵԹͧؤҹԹԴлѭԹԴ
. ѭԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹ
Դ ԹԴ ؤżغѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ԵԹͧؤҹԹԴԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ໡-
ԹͧؤҹԹԴ ԹԴ ؤ
͡غѵ㹨ǡлѭǡ ໡Թͧؤҹ
ԹԴԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط Թ
ͧؤҹԹԴ ԹԴ ؤŹ͡
غѵ㹨ǡлѭǡ ԹͧؤҹԹ
ԴԹԴ
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
鹡Դ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѭԹͧؤŹ
鹡Դ
.
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
Ѩաؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤԴ ʵԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ʵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ѡعͧؤԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ҹԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹ Թͧ
ؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡
Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡
Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ

.
ѡعš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹ Թ
ԵԹ Թ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ

.

ҹԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ԹͧؤԴ ѭԹͧؤŹ鹡Դ

.
ѭԹš

Ѩա͡
ѡعš
[] ͹. ѡعԴ ʵԹԹ鹡Դ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ʵԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
͹. ѡعԴ ҹԹԹ鹡Դ
.
. ҹԹԴ ѡعԹ鹡Դ
. ٻǨ ҹԹԹԴ ѡعԴ
ѭѵٻ Թ鹦ҹԹԴШѡعԴ
͹. ѡعԴ ԵԹ ԹԹ
Դ
.
. ԹԴ ѡعԹ鹡Դ
. ٻǨ Թ鹻ԹԴ ѡع
Դ ѭѵٻ Թ鹻ԹԴШѡع
Դ
͹. ѡعԴ ԵԹԹ鹡Դ
. Դ
. ԵԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
͹. ѡعԴ ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
͹. ѡعԴ ໡ԹԹ鹡Դ
. ٻ Թ鹨ѡعԴ ໡Թ
Դ ѭѵ Թ鹨ѡعԴ໡ԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ໡ԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
͹. ѡعԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡Դ
. ٻ Թ鹨ѡعԴ ԹԴ
ѭѵ Թ鹨ѡعԴԹԴ
. ԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹԴ ԵԹ Թ
Թ鹡Դ
.
. ԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
.
͹. ҹԹԴ ԵԹԹ鹡Դ
. Դ
. ԵԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
.
͹. ҹԹԴ ԹԹ鹡Դ

. ٻǨ Թ鹦ҹԹԴ Թ
Դ ѭѵٻ Թ鹦ҹԹԴ
ԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹԴ ҹԹԹ鹡Դ

.
͹. ҹԹԴ ໡ԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ Թ鹦ҹԹԴ
໡ԹԴ ѭѵ Թ鹦ҹԹԴ
໡ԹԴ
. ໡ԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
.
͹. ҹԹԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ Թ鹦ҹԹԴ
ԹԴ ѭѵ Թ鹦ҹԹԴ
ԹԴ
. ԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
.
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹԴ ԹԹ鹡
Դ
.
. ԹԴ ԵԹԹ鹡Դ
.

ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
Թš
[] ͹. ԹԴ ԵԹԹ鹡Դ

. Դ
. ԵԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
͹. ԹԴ ԹԹ鹡Դ

. ٻǨ Թ鹻ԹԴ Թ
Դ ѭѵٻ Թ鹻ԹԴ
ԹԴ
. ԹԴ ԹԹ鹡Դ

.
͹. ԹԴ ໡ԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ Թ鹻ԹԴ
໡ԹԴ ѭѵ Թ鹻ԹԴ
໡ԹԴ
. ໡ԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
͹. ԹԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ Թ鹻ԹԴ
ԹԴ ѭѵ Թ鹻ԹԴ
ԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹԴ ԹԹ鹡
Դ
.
. ԹԴ ԵԹԹ鹡Դ

. Դ
͹. ԵԹԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ԵԹԹ鹡Դ
. Դ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹԴ ໡ԹԹ鹡
Դ
.
. ໡ԹԴ ԹԹ鹡Դ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
͹. ԹԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ໡ԹԹ鹡Դ
.
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹԴ ѭԹ Թ
Թ鹡Դ
.
. ԹԴ ѷԹԹ鹡Դ
.
ѷԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
ѭԹš
[] ͹. ѭԹԴ ԹԹ鹡
Դ
.
. ԹԴ ѭԹԹ鹡Դ
.
ѭԹš

Ѩաؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤԴ ʵԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.
. ʵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ҹԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ ҹԹͧؤҹԹ
Դ ѡعԴ ؤżغѵط
ѭѵٻ ҹԹͧؤҹԹԴ
ѡعԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ ԹͧؤҹԹ
Դ ѡعԴ ؤżغѵط
ѭѵٻ ԹͧؤҹԹԴ
ѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵѭѵٻ ѡعͧؤ
ҹԹԴ ԵԹԴ ؤżغѵط-
ѡعͧؤҹԹԴЪԵԹԴ
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤ
Թ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ؤżغѵٻ ѡعͧؤҹԹ
Դ ໡ԹԴ ؤżغѵطѭѵ
ѡعͧؤҹԹԴ໡ԹԴ
. ໡ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżغѵٻ ѡعͧؤҹԹ
Դ ԹԴ ؤżغѵطѭѵ
ѡعͧؤҹԹԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹԴ ԵԹԴ ؤżغѵط-
ҹԹͧؤҹԹԴЪԵԹԴ
. ԵԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ ҹԹͧؤҹԹ
Դ ԹԴ ؤżغѵط
ѭѵٻ ҹԹͧؤҹԹԴ
ԹԴ
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹԴ ໡ԹԴ ؤżغѵ
طѭѵ ҹԹͧؤҹԹԴ
໡ԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ໡ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹԴ ԹԴ ؤżغѵط-
ѭѵ ҹԹͧؤҹԹԴ
ԹԴ
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.

ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ԵԹԴ ؤżغѵط-
ԹͧؤҹԹԴЪԵԹԴ
. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ ԹͧؤҹԹ
Դ ԹԴ ؤżغѵط ѭѵ-
ٻ ԹͧؤҹԹԴԹ
Դ
. ԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
.
͹. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ໡ԹԴ ؤżغѵ
طѭѵ ԹͧؤҹԹԴ
໡ԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ໡ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ԹԴ ؤżغѵط-
ѭѵ ԹͧؤҹԹԴ
ԹԴ
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ԹͧؤҹԹԴ
ԵԹԴ ػҷػѵԨԵͧؤżغѵ
ط ԹͧؤҹԹԴЪԵԹ
Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
͹. ԵԹͧؤ¡Դ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ
Դ ԵԹԴ ػҷػѵԨԵͧ
ؤżغѵط ԹͧؤҹԹԴ
ЪԵԹԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡
Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط -
ԹͧؤҹԹԴ ԹԴ ؤ
غѵطѭѵ Թͧؤҹ
ԹԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
໡ԹŹ
[] ͹. ໡ԹͧؤԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ͹Ҥ
͹ؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ʵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
. ʵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹ ѡعͧ
ؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤŹ͡ ѡعͧ
ؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹкؤ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ѡع
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡ ѡع
ͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹкؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ѡع
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ ѡع
ͧؤҹ鹨ѡԴлԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ ԵԹͧؤ
ҹ鹨ѡԴ ѡعѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤ
ҹ鹨ѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤըѡԴມҨѡغѵǻԹԾҹ ѡع
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ ѡع
ͧؤҹ鹨ѡԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ

.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤըѡԴغѵǨѡԹԾҹ ѡع
ͧؤҹ鹨ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡ ѡع
ͧؤҹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ ໡Թͧ
ؤҹ鹨ѡԴ ѡعѡԴ ؤŹ͡ ໡Թͧ
ؤҹ鹨ѡԴШѡعѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ Թͧؤ
ҹ鹨ѡԴ ѡعѡԴ ؤŹ͡ Թͧؤҹ
ѡԴШѡعѡԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ
ؤŹ͡ ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤŹ͡
ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤզҹԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡
ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤŹ͡ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤզҹԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
໡Թͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤŹ͡
໡Թͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
Թͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤŹ͡
Թͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ
ؤŹ͡ Թͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
ؤ㴶ͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧ
ؤҹ鹨ѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ
ԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹкؤ
Դͻʹ㹺ҧй鹹 ըԵʨѡغѵ
ԹԾҹ Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ
ؤŹ͡ Թͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ
໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມ
ѡغѵǻԹԾҹ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡
Թͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѡԴ

ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
Թš
[] ͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
кؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԹԾҹ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡
ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴлԹѡԴ
͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤջԴһʹ㹺ҧй鹹
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ Թͧؤҹ鹨ѡԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡ Թͧؤҹ鹨ѡԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹкؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵʨѡغѵ
ԹԾҹ Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ Թͧؤҹ鹨ѡԴлԹѡԴ
͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ Թͧؤҹ鹨ѡԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡ Թͧؤҹ鹨ѡԴ
໡ԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມ
ѡغѵǻԹԾҹ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴлԹ
ѡԴ
͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡
Թ¢ͧؤҹ鹨ѡԴлԹѡԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե ӴѺ
Ե ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤ
͡ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ

.
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե ӴѺ
Ե ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤ
͡ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡Թͧؤ
鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե ӴѺ
Ե Թͧؤҹ鹨ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤ
͡ Թͧؤҹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե ӴѺ
觨Ե ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴԹѡԴ
͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե ӴѺ
Ե Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤ
͡ Թͧؤҹ鹨ѡԴԹѡԴ
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե ӴѺ
Ե Թͧؤҹ鹨ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤ
͡ Թͧؤҹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѭԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
ѭԹš

͹͡
ѡعš
[] ͹. ѡع㴨ѡԴ ʵԹԹ鹡ѡԴ
.
. ʵԹ㴨ѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡع㴨ѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨ Թ鹨ѡعѡԴ ҹԹѡԴ
㹡Ǩ Թ鹨ѡعѡԴЦҹԹѡԴ
. ҹԹ㴨ѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡع㴨ѡԴ ԵԹ ԹԹ鹡ѡ
Դ
. ٻǨ Թ鹨ѡعѡԴ ԹѡԴ
㹡Ǩ Թ鹨ѡعѡԴлԹѡԴ
. Թ㴨ѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡع㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
.
. ԵԹ㴨ѡԴ ѡعԹ鹨ѡԴ
. ѭѵٻ Թ鹪ԵԹѡԴ ѡع
ѡԴ 㹻ѭǡ Թ鹪ԵԹѡԴШѡعѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ѡع㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡع㴨ѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ
.
. ໡Թ㴨ѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
. ٻ Թ໡ԹѡԴ ѡعѡԴ
㹻ѭǡ Թ໡ԹѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡع㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
. ٻ ԹԹѡԴ ѡعѡԴ
ѭǡ ԹԹѡԴШѡعѡԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹ㴨ѡԴ ԵԹ Թ
Թ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
.
͹. ҹԹ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ԵԹ㴨ѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ Թ鹪ԵԹѡԴ
ҹԹѡԴ 㹡Ǩ Թ鹪ԵԹѡԴЦҹԹ
ѡԴ
͹. ҹԹ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨ ԹԹѡԴ ҹԹѡ
Դ 㹡Ǩ ԹԹѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹ㴨ѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ
.
. ໡Թ㴨ѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ Թ໡ԹѡԴ
ҹԹѡԴ 㹡Ǩ Թ໡ԹѡԴЦҹԹ
ѡԴ
͹. ҹԹ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ ԹԹѡԴ ҹԹ
ѡԴ 㹡Ǩ ԹԹѡԴЦҹԹѡԴ
ҹԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ԵԹš
[] ͹. ԵԹ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
.
͹. ԵԹ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
.
. ԵԹ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ Թ鹪ԵԹѡԴ
ԵԹѡԴ 㹡Ǩ Թ鹪ԵԹѡԴԵԹ
ѡԴ
͹. ԵԹ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨ ԹԹѡԴ ԵԹѡ
Դ 㹡Ǩ ԹԹѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹ㴨ѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ
.
. ໡Թ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ Թ໡ԹѡԴ
ԵԹѡԴ 㹡Ǩ Թ໡ԹѡԴԵԹ
ѡԴ
͹. ԵԹ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ ԹԹѡԴ ԵԹ
ѡԴ 㹡Ǩ ԹԹѡԴԵԹѡԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
.
. ԵԹ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ Թ鹪ԵԹѡԴ Թ
ѡԴ 㹡Ǩ Թ鹪ԵԹѡԴлԹѡԴ
͹. Թ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨ ԹԹѡԴ Թѡ
Դ 㹡Ǩ ԹԹѡԴлԹѡԴ
͹. Թ㴨ѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ
.
. ໡Թ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ Թ໡ԹѡԴ
ԹѡԴ 㹡Ǩ Թ໡ԹѡԴлԹ
ѡԴ
͹. Թ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ ԹԹѡԴ Թ
ѡԴ 㹡Ǩ ԹԹѡԴлԹѡԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ

. ѭѵ Թ鹪ԵԹѡԴ Թ
ѡԴ 㹨ǡлѭǡ Թ鹪ԵԹѡԴ
ԹѡԴ
. Թ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
.
͹. ԵԹ㴨ѡԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹԹ鹡ѡԴ
. ѭѵ Թ鹪ԵԹѡԴ ԹѡԴ
㹨ǡлѭǡ Թ鹪ԵԹѡԴԹѡԴ
. Թ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թ㴨ѡԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹԹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡Թ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ
.
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹ㴨ѡԴ ѭԹ Թ
Թ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ѷԹԹ鹡ѡԴ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թ㴨ѡԴ ѭԹԹ鹡ѡԴ
.
ѭԹš

͹ؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ʵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
.
. ʵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ѡعͧؤҹԹ
ѡԴ ҹԹѡԴ ؤżغѵ㹡Ǩ ѡعͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨкؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ѡعͧؤ
Թ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ
Ǩ ѡعͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ кؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ѡعͧؤ
Թ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ѡعͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵѭѵٻ ԵԹͧؤ
Թ鹨ѡԴ ѡعѡԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ
ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤըѡԴ ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ѡعͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡غѵШص㹻ѭǡ ѡعͧؤҹ
鹨ѡԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤըѡԴ ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
ѡعͧؤҹԹ鹨ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤ
͡غѵ㹻ѭǡ ѡعͧؤҹԹ鹨ѡԴ
໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻ ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѡعѡԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ ໡Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
ѡعѡԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴШѡعѡԴ
ѡعš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤҹ
鹨ѡԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
鹨ѡԴ
.
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡
鹨ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤҹ
鹨ѡԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
鹨ѡԴ
.
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤզҹԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤżغѵ㹡Ǩ Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤզҹԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤ
͡غѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ໡Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹ
鹨ѡԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ Թͧؤҹ
鹨ѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤջ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ
㹡Ǩ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨкؤջԴͻʹ
ҧй鹹ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ Թ-
ͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡
غѵ㹡Ǩ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
ԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ԵԹͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤջ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ໡Թͧؤҹ
Թ鹨ѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤջ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ
㹡Ǩ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹѡԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤԵ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ
㹡Ǩ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨкؤԵԴͻʹ
㹺ҧй鹹ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ
㹡Ǩ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹ
ѡԴ
͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤԵ
Դ ͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ໡Թͧؤҹ
Թ鹨ѡԴлԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤԵ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ
Ǩ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹѡԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե ӴѺ
Ե ؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹ
鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤżغѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե ӴѺ
Ե ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ໡Թѡ
Դ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ ໡Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴԹѡԴ
͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
觨Ե) ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴԹѡԴ
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹨ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ໡ԹѡԴ
ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Թͧؤ
Թ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
໡Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤ㴨ѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѭԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
ѭԹš

Ѩաؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤѡԴ ʵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
.
. ʵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ѡعͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
. ҹԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹ ҹԹͧ
ؤҹѡԴ ѡعѡԴ Ѩԡؤ
ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹ
ѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹкؤ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹ
ͧؤҹѡԴШѡعѡԴ Ѩԡؤ
ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹ
ѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹкؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ Թͧ
ؤҹѡԴ ѡعѡԴ Ѩԡؤ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹ Թͧؤҹ
ѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ ѡعͧؤ
ҹѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ ѡع
ͧؤҹѡԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
͹. ѡعͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤըѡԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ԹͧؤҹѡԴ ѡعѡԴ Ѩ-
ԡؤкؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ Թͧ
ؤҹѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ ѡعͧؤ
ҹѡԴ ໡ԹѡԴ Ѩԡؤ ѡع
ͧؤҹѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤըѡԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
໡ԹͧؤҹѡԴ ѡعѡԴ Ѩ-
ԡؤ ໡ԹͧؤҹѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ ѡعͧؤ
ҹѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ ѡعͧ
ؤҹѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѡԴ
.
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
.
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹѡԴ ҹԹѡ
Դ Ѩǡؤкؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ԹԾҹ ԵԹͧؤҹѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԹͧؤҹѡԴ ҹԹѡ
Դ Ѩԡؤкؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ԹԾҹ ԹͧؤҹѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡ-
ؤ ҹԹͧؤҹѡԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
͹. ҹԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹ ҹԹͧ
ؤҹѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ
ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹ
ѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤզҹԴມҨѡغѵǻԹԾҹ Թ-
ͧؤҹѡԴ ҹԹѡԴ Ѩԡؤ
кؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ Թͧؤ
ѡԴЦҹԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ҹԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹѡԴ ໡ԹѡԴ Ѩ-
ԡؤ кؤըԵʨѡغѵٻǨǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤզҹԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
໡ԹͧؤҹѡԴ ҹԹѡԴ Ѩԡ-
ؤкؤըԵʨѡغѵٻǨǻԹԾҹ
໡ԹͧؤҹѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹѡԴ ԹѡԴ Ѩԡ-
ؤ ҹԹͧؤҹѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ

.
ҹԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
Եչš
[] ͹. ԵԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹѡԴ Թѡ
Դ Ѩԡؤкؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ԹԾҹ ԵԹͧؤҹѡԴлԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԹͧؤҹѡԴ ԵԹѡ
Դ Ѩԡؤкؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ԹԾҹ ԹͧؤҹѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨǻԹԾҹ
ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ԵԹͧؤҹѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡ-
ؤ ԵԹͧؤҹѡԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
͹. ԵԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹкؤ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ըԵʨѡغѵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ԹԾҹ ԵԹͧؤҹѡԴ Թѡ
Դ Ѩԡؤкؤ㴨ѡغѵٻǨѡԹԾҹ
ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມ
ѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹѡԴ-
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ Թͧؤҹ
ѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǻԹԾҹ кؤջԴͻʹ㹺ҧ
й鹹ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ Թؤ
ҹѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ кؤ
ջԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມҨѡغѵ
ǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹѡԴ ໡Թ
ѡԴ ѨԡؤкؤջԴͻʹ㹺ҧ
й鹹ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤ
ҹѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹 ըԵ
ʨѡغѵǻԹԾҹ ໡ԹͧؤҹѡԴ
ԵԹѡԴ ѨԡؤкؤջԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ʹ㹺ҧй鹹ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
໡ԹͧؤҹѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
кؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԹԾҹ ԵԹͧؤҹѡԴ ԹѡԴ
Ѩԡؤ ԵԹͧؤҹѡԴԹ
ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
кؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԹԾҹ ԹͧؤҹѡԴ ԵԹѡԴ
Ѩԡؤ ԹͧؤҹѡԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
͹. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹкؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵʨѡغѵ
ԹԾҹ ԹͧؤҹѡԴ Թѡ
Դ Ѩԡؤ ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ
ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵ
ມҨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹѡԴ
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ Թͧؤҹѡ
Դ ԹѡԴ Ѩԡؤ ؤ㴨ѡغѵٻ
ǻԹԾҹ кؤԵԴͻʹ㹺ҧй
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ Թͧؤ
ѡԴлԹѡԴ
͹. ԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨǻԹԾҹ
ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມ
ѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹѡԴ ໡Թ
ѡԴ ѨԡؤкؤԵԴͻʹ㹺ҧ
й鹹ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ Թͧ
ؤҹѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡ԹͧؤҹѡԴ
ԹѡԴ ѨԡؤкؤԵԴͻʹ
㹺ҧй鹹ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡Թ
ͧؤҹѡԴлԹѡԴ
͹. ԹͧؤѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨǻԹԾҹ
ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ԹͧؤҹѡԴ ԹѡԴ Ѩԡ-
ؤ ԹͧؤҹѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѡԴ Թͧؤ
鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
觨Ե) ԹͧؤҹѡԴ ԵԹѡ
Դ ؤż§»ѨԵ Թͧؤҹѡ
ԴЪԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
.
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ໡ԹͧؤҹѡԴ ԵԹѡԴ
ؤż§»ѨԵ ໡ԹͧؤҹѡԴ
ԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѡԴ ໡Թͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ԹͧؤҹѡԴ ໡ԹѡԴ
ؤż§»ѨԵ ԹͧؤҹѡԴ
໡ԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ໡ԹͧؤҹѡԴ ԹѡԴ
ؤż§»ѨԵ ໡ԹͧؤҹѡԴ
ԹѡԴ
͹. ԹͧؤѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
觨Ե) ԹͧؤҹѡԴ ԹѡԴ
ؤż§»ѨԵ ԹͧؤҹѡԴ
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤѡԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե
) ໡ԹͧؤҹѡԴ ԹѡԴ ؤ
§»ѨԵ ໡ԹͧؤҹѡԴԹ
ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
.
໡Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤѡԴ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѡԴ

.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѭԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
ѭԹš

Ѩա͡
ѡعš
[] ͹. ѡعѡԴ ʵԹԹ鹡ѡ
Դ
.
. ʵԹѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ѡعѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
.
. ҹԹѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
. ٻǨ Թ鹦ҹԹѡԴ ѡعѡԴ
ѭѵٻ Թ鹦ҹԹѡԴШѡع
ѡԴ
͹. ѡعѡԴ ԵԹ ԹԹ
ѡԴ
.
. ԹѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
. ٻǨ Թ鹻ԹѡԴ ѡعѡ
Դ ѭѵٻ Թ鹻ԹѡԴШѡع
ѡԴ
͹. ѡعѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
. ѡԴ
. ԵԹѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡعѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ

.
. ԹѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ѡعѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ

. ٻ Թ鹨ѡعѡԴ ໡Թѡ
Դ ѭѵ Թ鹨ѡعѡԴ໡Թѡ
Դ
. ໡ԹѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ

.
͹. ѡعѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
. ٻ Թ鹨ѡعѡԴ ԹѡԴ
ѭѵ Թ鹨ѡعѡԴԹѡԴ
. ԹѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
.
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹѡԴ ԵԹ Թ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԹѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
.
͹. ҹԹѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
. ѡԴ
. ԵԹѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ҹԹѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ

. ٻǨ Թ鹦ҹԹѡԴ Թѡ
Դ ѭѵٻ Թ鹦ҹԹѡԴԹ
ѡԴ
. ԹѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ

.
͹. ҹԹѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ

. ٻǨٻǨ Թ鹦ҹԹѡԴ
໡ԹѡԴ ѭѵ Թ鹦ҹԹѡԴ
໡ԹѡԴ
. ໡ԹѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ

.
͹. ҹԹѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ Թ鹦ҹԹѡԴ
ԹѡԴ ѭѵ Թ鹦ҹԹѡԴ
ԹѡԴ
. ԹѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
.
ҹԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ԵԹš
[] ͹. ԵԹѡԴ ԹԹ鹡ѡ
Դ
.
. ԹѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
.

ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹѡԴ ԵԹԹ鹡ѡ
Դ
. ѡԴ
. ԵԹѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.
͹. ԹѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ

. ٻǨ Թ鹻ԹѡԴ Թ
ѡԴ ѭѵٻ Թ鹻ԹѡԴ
ԹѡԴ
. ԹѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ

.
͹. ԹѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ

. ٻǨٻǨ Թ鹻ԹѡԴ
໡ԹѡԴ ѭѵ Թ鹻ԹѡԴ
໡ԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ໡ԹѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ

.
͹. ԹѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ Թ鹻ԹѡԴ
ԹѡԴ ѭѵ Թ鹻ԹѡԴ
ԹѡԴ
. ԹѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹѡԴ ԹԹ鹡
ѡԴ
.
. ԹѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ

. ѡԴ
͹. ԵԹѡԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹԹ鹡ѡԴ
.
. ԹѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
. ѡԴ
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
Թš
[] ͹. ԹѡԴ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹԹ鹡ѡԴ
.
. ԹѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ

.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
.
. ԹѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ

.
໡ԹŹ

ѷԹš
[] ͹. ѷԹѡԴ ѭԹ Թ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԹѡԴ ѷԹԹ鹡ѡԴ
.
ѷԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ѭԹš
[] ͹. ѭԹѡԴ ԹԹ鹡ѡ
Դ
.
. ԹѡԴ ѭԹԹ鹡ѡԴ
.
ѭԹš

Ѩաؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤѡԴ ʵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ʵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
. ҹԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ҹԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѡعѡԴ Ѩԡؤ㹻ѭǡ
ؤżغѵѭѵ ٻ ҹԹͧؤҹԹ
ѡԴШѡعѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ѡعͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ кؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹͧؤ
ԹѡԴ ѡعѡԴ Ѩԡؤ㹻ѭ-
ǡ кؤżغѵѭѵ ٻ ԵԹͧؤ
ҹԹѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ кؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ Թͧؤ
ԹѡԴ ѡعѡԴ Ѩԡؤ㹻ѭ-
ǡ ؤżغѵѭѵٻ Թͧؤ
ҹԹѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵѭѵٻ ѡعͧؤ
ҹԹѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ
ѡعͧؤҹԹѡԴЪԵԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤըѡԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ԹͧؤҹԹѡԴ ѡعѡԴ
Ѩԡؤ㹻ѭǡ кؤżغѵѭѵ ٻ
ԹͧؤҹԹѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤѡԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻ ѡعͧؤҹԹ
ѡԴ ໡ԹѡԴ Ѩԡؤкؤżغѵ
ѭѵ ѡعͧؤҹԹѡԴ໡Թ
ѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤըѡԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
໡ԹͧؤҹԹѡԴ ѡعѡԴ
Ѩԡؤкؤżغѵѭѵ ໡Թͧؤ
ҹԹѡԴШѡعѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ѡعͧؤѡԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻ ѡعͧؤҹԹ
ѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤкؤżغѵ
ѭѵ ѡعͧؤҹԹѡԴԹ
ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤѡԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹѡԴ ҹԹ
ѡԴ Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ٻǨ ԵԹͧؤҹԹѡԴЦҹԹ
ѡԴ
͹. ҹԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹѡԴ ҹԹ
ѡԴ Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ٻǨ ԹͧؤҹԹѡԴЦҹԹ
ѡԴ
͹. ҹԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ
ҹԹͧؤҹԹѡԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
͹. ҹԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ҹԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ㹻ѭǡ
кؤżغѵѭѵ ٻ ҹԹͧؤҹ
ѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤզҹԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ԹͧؤҹԹѡԴ ҹԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
Ѩԡؤ㹻ѭǡ кؤżغѵѭѵ ٻ
ԹͧؤҹԹѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤѡԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹѡԴ ໡ԹѡԴ Ѩԡؤ
ؤżغѵѭѵ ҹԹͧؤҹԹѡ
Դ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤզҹԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
໡ԹͧؤҹԹѡԴ ҹԹѡԴ
Ѩԡؤкؤżغѵѭѵ ໡Թͧؤ
ҹԹѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤѡԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ
ؤżغѵѭѵ ҹԹͧؤҹԹѡ
ԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
ҹԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѡԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹѡԴ Թ
ѡԴ Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ٻǨ ԵԹͧؤҹԹѡԴлԹ
ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹѡԴ ԵԹ
ѡԴ Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ٻǨ ԹͧؤҹԹѡԴԵԹ
ѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤջ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹͧ
ؤҹԹѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ
ԵԹͧؤҹԹѡԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
͹. ԵԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤżغѵٻǨкؤջԴͻʹ
㹺ҧй鹹ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ԵԹ
ͧؤҹԹѡԴ ԹѡԴ Ѩԡ-
ؤ㹻ѭǡ ؤżغѵѭѵ ٻ кؤ
ջԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມ
ѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹѡԴ
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ㹻ѭǡ
ؤżغѵѭѵ ٻ кؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ԹͧؤҹԹѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹѡԴ ໡Թ
ѡԴ Ѩԡؤ ؤżغѵѭѵ кؤ
ջԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵ
ѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹѡԴ
໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡ԹͧؤҹԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ ؤżغѵ
ѭѵ кؤջԴͻʹ㹺ҧй
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡Թͧؤҹ
ԹѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤջ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹͧ
ؤҹԹѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ
кؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹԹ
ѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤԵ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ Թͧ
ؤҹԹѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ
ԹͧؤҹԹѡԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨкؤԵԴͻʹ
㹺ҧй鹹ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ Թ
ͧؤҹԹѡԴ ԹѡԴ Ѩ-
ԡؤ㹻ѭǡ ؤżغѵѭѵ ٻ кؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມ
ѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹѡԴ
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ㹻ѭǡ
ؤżغѵѭѵ ٻ кؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ԹͧؤҹԹѡԴлԹѡԴ
͹. ԹͧؤѡԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤԵ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ԹͧؤҹԹѡԴ ໡Թ
ѡԴ Ѩԡؤ ؤżغѵѭѵ кؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵʨѡ
غѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹѡԴ໡-
ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ ؤżغѵ
ѭѵкؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡Թͧؤҹ
ԹѡԴлԹѡԴ
͹. ԹͧؤѡԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤԵ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ Թͧ
ؤҹԹѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ
кؤżغѵѭѵ ԹͧؤҹԹ
ѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѡԴ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
觨Ե) ؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ԹѡԴ ԵԹѡԴ ؤż§»ѨԵ
ԹͧؤҹԹѡԴЪԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
.
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ؤżغѵѭѵ ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԵԹѡԴ ؤż§»ѨԵ
໡ԹͧؤҹԹѡԴЪԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ
ѡԴ ԵԹѡԴ ؤż§»ѨԵ
ԹͧؤҹԹѡԴЪԵԹѡԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѡԴ ໡Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ԹͧؤҹԹѡԴ ໡Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ѡԴ ؤż§»ѨԵкؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ໡ԹͧؤҹԹѡԴ Թ
ѡԴ ؤż§»ѨԵкؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹѡԴԹѡԴ
͹. ԹͧؤѡԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ԹͧؤҹԹѡԴ Թ
ѡԴ ؤż§»ѨԵкؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤѡԴ ѷԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ໡ԹͧؤҹԹѡԴ ѷԹ
ѡԴ ؤż§»ѨԵкؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹѡԴѷԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ѷԹͧؤѡԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
.
͹. ໡ԹͧؤѡԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ໡ԹͧؤҹԹѡԴ Թѡ
Դ ؤż§»ѨԵкؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤѡԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤѡԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԹͧؤѡԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
ѭԹš

. Ѩػѹҵյ
͹ؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ʵԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ʵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ʵԹ
ͧؤҹԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ʵԹͧؤҹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ҹԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ҹԹͧؤҹԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹ Թͧ
ؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ԹͧؤҹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ Թ ໡Թ
ͧؤŹ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ໡ԹͧؤҹԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ԹͧؤҹԴШѡعѧԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹ Թ
ͧؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ ԹͧؤҹԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ԵԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹԴЦҹԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ Թ ໡Թ
ͧؤŹ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ ໡ԹͧؤҹԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ ԹͧؤҹԴЦҹԹѧԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧغѵ
ԹͧؤҹԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ԵԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ Թ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧ
غѵ ԹͧؤҹԴԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԴ ԹѧԴ ؤżջԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ Թ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԴ ԹѧԴ ؤżջԴѧغѵ
ԹͧؤҹԴлԹѧԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ Թ
ͧؤҹԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧغѵ
ػҷ觨Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԴ
ԵԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ Թ
ͧؤҹԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧغѵ
ػҷ觨Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԴ
ԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡Թͧؤ
鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡ
ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ ໡Թ
ͧؤҹԴ ԹѧԴ ؤըԵ
ѧغѵ ػҷ觨Եص㹻ѵԡ ໡Թ
ͧؤҹԴԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Թ
ͧؤҹԴ ԹѧԴ ؤըԵ
ѧغѵ ػҷ觨Եص㹻ѵԡ Թͧ
ؤҹԴԹѧԴ
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ѷԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ѷԹͧؤҹԴ ໡ԹѧԴ ؤըԵ
ມҡѧغѵ ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ
ѷԹͧؤҹԴ໡ԹѧԴ
͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թͧ
ؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԴ ໡ԹѧԴ ؤըԵ
ມҡѧغѵ ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ
ԹͧؤҹԴ໡ԹѧԴ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ѭԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ѭԹͧؤҹԴ ѷԹѧԴ ؤż
˵ءСѧغѵ ػҷ觨Եصѷ㹻ѵԡ
ѭԹͧؤҹԴѷԹѧԴ
͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
ͧؤҹԴ ѷԹѧԴ ؤż˵ءСѧ
غѵ ػҷ觨Եصѷ㹻ѵԡ Թͧؤ
ҹԴѷԹѧԴ
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ԹͧؤԴ ѭԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Թ
ͧؤҹԴ ѭԹѧԴ ؤż繭ҳص
ѧغѵ ػҷ觨Եص­ҳ㹻ѵԡ Թͧ
ؤҹԴлѭԹѧԴ
ѭԹš

͹͡
ѡعš
[] ͹. ѡع㴡ѧԴ ʵԹԹ鹡Դ{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹ؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ʵԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѡعͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ʵԹԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴʵԹԴ
. ʵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ ʵԹͧؤҹԹԴ ѡع
ѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ ʵԹͧؤҹԹ
ԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵٻǨ ѡعͧؤҹԹ
ѧԴ ҹԹԴ ؤżըѡԴѧغѵ㹡Ǩ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴЦҹԹԴ
. ҹԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ҹԹͧؤҹԹԴ ѡع
ѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤ
ҹԹԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧغѵٻǨ ѡعͧؤҹԹ
ѧԴ ԹԴ ؤżըѡԴѧغѵ㹡Ǩ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴлԹԴ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ԹͧؤҹԹԴ ѡع
ѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ㹡Ǩ Թͧؤ
ҹԹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѡعͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ԵԹԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴЪԵԹԴ
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԹԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴ
ѧغѵ ԵԹͧؤҹԹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѡعͧؤҹ
鹡ѧԴ ԹԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ ԹͧؤҹԹԴ ѡع
ѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ Թͧؤҹ
ԹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѡعͧؤҹ
鹡ѧԴ ໡ԹԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴ໡ԹԴ
. ໡ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ؤżغѵٻ ໡ԹͧؤҹԹ
Դ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѡعͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ѷԹԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴѷԹԴ
. ѷԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩٻ ѷԹͧؤҹԹԴ
ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹԹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧ㴡ѧԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѡعͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ԹԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩкؤżغѵٻ Թͧؤҹ
Դ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԹԴШѡعѧԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ ԵԹͧؤҹԹԴ ҹԹ
ѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ
ԴЦҹԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ ԹͧؤҹԹԴ ҹԹ
ѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԹԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹ
Դѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ԴЦҹԹ
ѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
ǨкؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
ԹԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ
ԹͧؤҹԹԴЦҹԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ ໡Թ
ͧؤҹԹԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹ
Դѧغѵ ໡ԹͧؤҹԹԴЦҹԹ
ѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧ
ؤҹԹԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴ
ѧغѵ ԹͧؤҹԹԴЦҹԹѧԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ ԹͧؤҹԹԴ ԵԹ
ѧԴ ؤżԵԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴ
ѧغѵ ԵԹͧؤҹԹԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
ǨкؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
ԹԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧغѵ
ԹͧؤҹԹԴԵԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ ໡Թͧ
ؤҹԹԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴ
ѧغѵ ໡ԹͧؤҹԹԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧ
غѵ ԹͧؤҹԹԴԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹԴ ԹѧԴ ؤżջԴ
ѧغѵ ԵԹͧؤҹԹԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡ǨкؤżغѵٻǨ Թͧؤ
ԹԴ ԹѧԴ ؤżջԴѧغѵ
ԹͧؤҹԹԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ ໡Թͧ
ؤҹԹԴ ԹѧԴ ؤżջԴ
ѧغѵ ໡ԹͧؤҹԹԴлԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧ
ؤҹԹԴ ԹѧԴ ؤżջԴ
ѧغѵ ԹͧؤҹԹԴлԹѧԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ػҷػѵԨԵͧؤżغѵط
ؤżѧغѵѭѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧ
Դ ԹԴ ؤŹ͡ѧغѵ㹨ǡ
ѭǡ ػҷ觨Ե㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹ
Թ鹡ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ觨Ե
㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹԴ ԵԹ
ѧԴ ؤżѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ
觨Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹԴ
ԵԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵطкؤżѧغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹԴ ؤ
͡ѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ觨Ե㹻ѵԡ
ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ໡ԹԴ
. ໡ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ
Ե㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹԴ ԵԹ
ѧԴ ؤżѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ
觨Ե㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹԴЪԵԹ
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧغѵطкؤżѧغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹԴ ؤ
͡ѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ觨Ե
ѵԡ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ
Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹԴ ԵԹ
ѧԴ ؤżѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ
觨Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹԴЪԵԹ
ѧԴ
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡Թ
ͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ໡ԹͧؤҹԹԴ Թ
ѧԴ ؤըԵʡѧغѵ ػҷ觨Եص
㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹԴ
ԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ԹͧؤҹԹԴ Թ
ѧԴ ؤըԵʡѧغѵ ػҷ觨Եص
㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹԴ-
ԹѧԴ
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ؤżѧغѵط ໡Թͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ѷԹԴ ؤŹ͡ըԵມҡѧغѵ
ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ ໡Թͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴѷԹԴ
. ѷԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ѷԹͧؤҹԹԴ ໡Թ
ѧԴ ؤըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եص
ມ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹԹԴ໡Թ-
ѧԴ
͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ໡Թͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ѭԹԴ ؤŹ͡ըԵມҡѧغѵ
ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ ໡Թͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴлѭԹԴ
. ѭԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ѭԹͧؤҹԹԴ ໡Թ
ѧԴ ؤըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եص
ມ㹻ѵԡ ѭԹͧؤҹԹԴ
໡ԹѧԴ
͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ؤżѧغѵط ໡Թͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ԹԴ ؤŹ͡ըԵມҡѧغѵ
ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ ໡Թͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ԹͧؤҹԹԴ ໡Թ
ѧԴ ؤըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եص
ມ㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹԴ໡Թ
ѧԴ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѷԹͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ѭԹԴ ؤŹ͡˵ءСѧغѵ
ػҷ觨Եصѷ㹻ѵԡ ѷԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴлѭԹԴ
. ѭԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ѭԹͧؤҹԹԴ ѷԹѧ
Դ ؤż˵ءСѧغѵ ػҷ觨Եصѷ
ѵԡ ѭԹͧؤҹԹԴѷԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѷԹͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ԹԴ ؤŹ͡˵ءСѧغѵ
ػҷ觨Եصѷ㹻ѵԡ ѷԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ԹͧؤҹԹԴ ѷԹѧ
Դ ؤż˵ءСѧغѵ ػҷ觨Եصѷ
ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴѷԹѧԴ
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѭԹͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ԹԴ ؤŹ͡繭ҳصѧغѵ
ػҷ觨Եص­ҳ㹻ѵԡ ѭԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ ԹͧؤҹԹԴ ѭԹѧ
Դ ؤż繭ҳصѧغѵ ػҷ觨Եص­ҳ
㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹԴлѭԹѧ
Դ
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
Ѩաؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤѧԴ ʵԹͧؤ
鹡Դ
. Դ
. ʵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧ
Դ
.
͹. ѡعͧؤѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡
Դ
. Դ
. ҹԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹ Թ
ͧؤŹ鹡Դ
. Դ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
Դ
. Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧ
Դ
.
͹. ѡعͧؤѧԴ Թ ໡Թ
ͧؤŹ鹡Դ
. Դ
. ໡ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
͹. ѡعͧؤѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡Դ
. Դ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧ
Դ
.

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤѧԴ Թͧؤ
鹡Դ
. Դ
. ԹͧؤԴ ѭԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
Ѩա͡
ѡعš
[] ͹. ѡعѧԴ ʵԹԹ鹡
Դ

Ѩաؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤѧԴ ʵԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ ʵԹ
Դ ؤżѧԹԾҹط ؤżغѵ
ѭѵٻ ѡعͧؤҹԹѧԴ
ʵԹԴ
. ʵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط ʵԹͧҹԹ
Դ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹط
ؤżغѵѭѵٻ ʵԹͧؤҹ
ԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ ҹԹ
Դ ؤżѧصԨҡǨ ؤżغѵѭѵ
ٻ ѡعͧؤҹԹѧԴЦҹԹ
Դ
. ҹԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵٻǨ ҹԹͧؤҹ
Դ ѡعѧԴ ؤżѧصԨҡٻǨ
ؤżغѵѭѵٻ ҹԹͧؤҹ
ԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ؤżѧصԨҡٻǨ ؤżغѵѭѵ
ٻ ѡعͧؤҹԹѧԴлԹ
Դ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵٻǨ Թͧؤҹ
Դ ѡعѧԴ ؤżѧصԨҡٻǨ
ؤżغѵѭѵٻ Թͧؤҹ
ԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹԹѧԴ ԵԹԴ ؤż
ѧԹԾҹط ѡعͧؤҹԹѧ
ԴЪԵԹԴ
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط ԵԹͧؤҹ
Դ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹط-
ԵԹͧؤҹԹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ؤżѧԹԾҹط ؤżغѵ
ѭѵٻ ѡعͧؤҹԹѧԴ
ԹԴ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط Թͧؤҹ
ԹԴ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹ
ط ؤżغѵѭѵٻ Թͧ
ؤҹԹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩٻ ѡعͧؤҹԹѧԴ
໡ԹԴ ؤżԹԾҹط ؤżغѵ
ѭѵ ѡعͧؤҹԹѧԴ
໡ԹԴ
. ໡ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط ໡Թͧؤҹ
ԹԴ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹط-
ؤżغѵѭѵ ໡Թͧؤҹ
ԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩٻ ѡعͧؤҹԹѧԴ
ԹԴ ؤżѧԹԾҹط ؤżغѵ
ѭѵ ѡعͧؤҹԹѧԴ
ԹԴ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط Թͧؤҹ
Դ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹط-
кؤżغѵѭѵ ԹͧؤҹԹ
ԴШѡعѧԴ
ѡعš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
Ǩ ҹԹͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧ
ؤҹԹѧԴлԹԴ
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹԹѧԴ ԵԹԴ ؤż
غѵط ҹԹͧؤҹԹѧԴ
ЪԵԹԴ
. ԵԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ҹԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡ǨкؤżغѵٻǨ ҹԹͧؤҹ
ԹѧԴ ԹԴ ؤżغѵط-
ѭѵ ٻ ҹԹͧؤҹԹ
ѧԴԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ҹԹͧؤѧԴ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡
Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԹԴ ؤżغѵ
طѭѵ ҹԹͧؤŹԹѧ
ԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧ
غѵ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹԹѧԴ
ԹԴ ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹ
ͧؤҹԹѧԴлԹԴ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԵԹԴ ؤżغѵ
ط ԵԹͧؤҹԹѧԴ
ԵԹԴ
. ԵԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
ǨкؤżغѵٻǨ ԵԹͧؤҹ
ԹѧԴ ԹԴ ؤżغѵط-
ѭѵ ٻ ԵԹͧؤҹԹ
ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ԵԹͧؤѧԴ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡
Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ ٻǨ ٻǨ ԵԹͧؤҹԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
ѧԴ ԹԴ ؤżغѵط
ѭѵ ԵԹͧؤҹԹѧԴԹ
Դ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ԵԹԴ ؤżغѵ
ط ԹͧؤҹԹѧԴ
ԵԹԴ
. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
ǨкؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
ѧԴ ԹԴ ؤżغѵط
ѭѵ ٻ ԹͧؤҹԹѧԴ
ԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ԹͧؤѧԴ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡
Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ԹԴ ؤżغѵ
طѭѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թ
ͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ觨Ե
㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ѧػѵԨԵͧؤżغѵط ؤ
ѧصԨҡѭѵ ԵԹͧؤҹԹѧԴ
ԹԴ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ػҷػѵԨԵͧؤżغѵط
ؤżѧغѵѭѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴ ԵԹԴ ѧػѵԨԵͧؤ
غѵط ؤżѧصԨҡѭѵ Թͧ
ؤҹԹԴЪԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡
Դ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ
Ե㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ѧػѵԨԵͧؤżغѵط
ؤżѧصԨҡѭѵ ԵԹͧؤҹԹ
ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵطѭѵ Թͧ
ؤҹԹԴ ԵԹѧԴ ѧ
ػѵԨԵͧؤżغѵطкؤżѧصԨҡѭѵ
ԹͧؤҹԹԴЪԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡
Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ԹͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ؤżѧغѵطкؤżغѵѭ-
ѵ ԹͧؤҹԹѧԴԹ
Դ
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѷԹ
ͧؤŹԹ鹡Դ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ໡ԹͧؤҹԹѧԴ ѷԹ
Դ ѧػѵԨԵͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ ໡ԹͧؤҹԹ
ѧԴѷԹԴ
. ѷԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط ѷԹͧؤҹ
Դ ໡ԹѧԴ ѧػѵԨԵͧؤ
غѵط ؤżغѵѭѵ ѷԹͧؤ
ҹԹԴ໡ԹѧԴ
͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ໡ԹͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ѧػѵԨԵͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ ໡ԹͧؤҹԹ
ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط Թͧؤҹ
Դ ໡ԹѧԴ ѧػѵԨԵͧ
ؤżغѵط ؤżغѵѭѵ Թͧ
ؤҹԹԴ໡ԹѧԴ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ѷԹͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ѧػѵԨԵͧؤżغѵط
ѭѵ ѷԹͧؤҹԹѧԴԹ
Դ
. ԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط Թͧؤҹ
Դ ѷԹѧԴ ѧػѵԨԵͧ
ؤżغѵطѭѵ Թͧؤҹ
ԹԴѷԹѧԴ
ѷԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ ѭԹͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ѧػѵԨԵͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ ѭԹͧؤҹԹ
ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط Թͧؤҹ
Դ ѭԹѧԴ ѧػѵԨԵͧ
ؤżغѵطѭѵ Թͧؤҹ
ԹԴлѭԹѧԴ
ѭԹš

. ѨػѹҹҤ
͹ؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ʵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǻԹԾҹ ؤҹ鹼ѧغѵ ѡعͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ʵԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹ鹡ѧԴʵԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ʵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ʵԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ʵԹͧؤҹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ѡع
ͧؤҹ鹡ѧԴ ҹԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴ
ѧغѵ ѡعͧؤҹ鹡ѧԴЦҹԹѡԴ
. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ѡعͧؤҹ鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡
ѡԴѧغѵ ѡعͧؤҹ鹡ѧԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ѡعͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡
ѡԴѧغѵ ѡعͧؤҹ鹡ѧԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ Թͧؤҹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ѡعͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹ鹡ѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѡعѡԴ ؤżըѡԴѧغѵ
ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡкؤ㴼
ѡԴມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ѡع
ͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴ
ѧغѵ ѡعͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ Թͧؤҹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡкؤ㴼
ѡԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ѡعͧؤҹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ըѡԴѧغѵ ѡعͧؤҹ鹡ѧԴ໡Թ
ѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ѡعͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ Թͧؤҹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡
ҹԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹкؤԵԴͻʹ
㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡զҹԴ
ѧغѵ ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴлԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


>>>>> ˹ҵ >>>>>

eXTReMe Tracker