ǡ [ctrl]+f 觢ͧͧҵ˹աչФѺѴٻ˹
ͤдǡ §
(੾˹Ҩ˭ )
سҤԡ Ѵٻ˹
ͺ
鹢ͤ ҡҹ¢ͧ˹

ûԮ
ѺҨŧóҪԷ (տ)
͹ŹͿŹ
Ңͧ : ûԮ Ѻ .
MCUTRAI Version 1.0

ûԮ - ԸԮ Ҥ

ԸԮ
Ҥ
_____________
͹ͺмվҤѹطҾͧ


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ Թͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡զҹԴѧغѵ
ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ
ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ кؤ㴼
ҹԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡
զҹԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴԹ
ѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ
Թͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ кؤզҹ
ԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
զҹԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴ໡Թ
ѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡զҹԴѧغѵ
ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ѷԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ ѷԹͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡զҹԴѧغѵ
ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ Թͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ؤԵԴ
ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤԵ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ
ѧغѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ԵԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧ
غѵ Թͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤ
鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡ԵԴѧغѵ
ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴЪԵԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵкؤԵԴ
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡Ե
Դѧغѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ -
Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴ
ѧغѵ Թͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԡؤżԵԴѧغѵ кؤԵԴ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡Ե
Դѧغѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧ
غѵ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤ
鹡ѧԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡ԵԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ѷԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧغѵ
ѷԹͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤ
鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ԵԴѧغѵ
ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧغѵ
Թͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ Թͧؤ
鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡ջԴѧ
غѵ Թͧؤҹ鹡ѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤżջԴѧغѵ
ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ ؤջԴ
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ջ
Դѧغѵ Թͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ
Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤż
Դѧغѵ Թͧؤҹ鹨ѡԴлԹ
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԡؤżջԴѧغѵкؤջ
ԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
Թͧؤҹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ջԴѧغѵ Թͧؤҹ鹡ѧԴ໡Թ
ѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص кؤżջԴѧغѵ
໡Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤżջ
Դѧغѵ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԡؤżջԴѧغѵ Թͧؤ
鹡ѧԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡ջԴѧ
غѵ Թͧؤҹ鹡ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ ѷԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤżջԴѧغѵ
ѷԹͧؤҹ鹨ѡԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ Թͧؤ
鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ջԴѧغѵ
Թͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤżջԴѧغѵ
Թͧؤҹ鹨ѡԴлԹѧԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѨԵصມҨѡԴ
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡ѧغѵ ػҷ觨Ե
ѵԡ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧغѵ
ػҷ觨Ե㹻ѵԡ Թͧؤҹ鹨ѡԴ
ԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ػҷ觻ѨԵ ѨԵصʨѡԴ
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡ѧغѵ ػҷ觨Ե
ѵԡ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ ໡Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧغѵ
ػҷ觨Ե㹻ѵԡ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴ
ԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡ѧغѵ ػҷ觨Ե
ѵԡ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧغѵ
ػҷ觨Ե㹻ѵԡ Թͧؤҹ鹨ѡԴЪԵԹ-
ѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡Թͧؤ
鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵص ѨԵص
ʨѡԴӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡ըԵ
ѧغѵ ػҷ觨Եص㹻ѵԡ Թ
ͧؤҹ鹡ѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
໡Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤ
Եʡѧغѵ ػҷ觨Եص㹻ѵԡ
໡Թͧؤҹ鹨ѡԴԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵص Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ըԵ
ѧغѵ ػҷ觨Եص㹻ѵԡ Թ
ͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤըԵ
ѧغѵ ػҷ觨Եص㹻ѵԡ Թͧ
ؤҹ鹨ѡԴԹѧԴ
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ
ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵصມ ໡Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡ըԵມ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ѧغѵ ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ ໡Թ
ͧؤҹ鹡ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ѷԹͧؤҹ鹨ѡԴ ໡ԹѧԴ ؤըԵ
ມҡѧغѵ ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ
ѷԹͧؤҹ鹨ѡԴ໡ԹѧԴ
͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵصມ ໡Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ըԵມ
ѧغѵ ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ ໡Թ
ͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
Թͧؤҹ鹨ѡԴ ໡ԹѧԴ ؤըԵ
ມҡѧغѵ ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ
Թͧؤҹ鹨ѡԴ໡ԹѧԴ
໡Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѷԹͧؤҹ鹡ѧԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡˵ءСѧغѵ ػҷ
觨Եصѷ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹ鹡ѧԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѷԹѧԴ ؤż˵ءСѧ
غѵ ػҷ觨Եصѷ㹻ѵԡ Թͧؤ
ҹ鹨ѡԴѷԹѧԴ
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѭԹͧؤҹ鹡ѧԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡繭ҳصѧغѵ ػҷ-
觨Եص­ҳ㹻ѵԡ ѭԹͧؤҹ鹡ѧ
ԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѭԹͧؤŹ鹡ѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѭԹѧԴ ؤż繭ҳص
ѧغѵ ػҷ觨Եص­ҳ㹻ѵԡ Թͧ
ؤҹ鹨ѡԴлѭԹѧԴ
ѭԹš

͹͡
ѡعš
[] ͹. ѡع㴡ѧԴ ʵԹԹ鹡ѡԴ

͹ؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ʵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ѡعͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ʵԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴ
ѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴʵԹѡԴ
. ʵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ ʵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѡع
ѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ ʵԹͧؤҹԹ
ѡԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡ǨٻǨ ѡع
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ҹԹѡԴ ؤŹ͡
ѡԴѧغѵ㹡Ǩ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧ
ԴЦҹԹѡԴ
. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ҹԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѡعѧ
Դ ؤżըѡԴѧغѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤҹ
Թ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ٻǨ кؤ
ջԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤ
ҹ鹡ѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ㹡Ǩ ѡعͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѡع
ѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ㹡Ǩ ԵԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡ǨٻǨ ؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧйǻԹԾҹ
ؤҹ鹡ѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧغѵ
ԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ㹡Ǩ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѡعѧ
Դ ؤżըѡԴѧغѵ㹡Ǩ Թͧؤҹ
Թ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ѡعͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴ
ѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴ
ѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ

ԧö :
ͻʹ Ӻ ʵ ö ʹڸ ˵ (. ڨ. . /)
й ¶֧·Եٻ鹹 (. ڨ. . /)

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡкؤ㴼
ѡԴມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ѡع
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡
ըѡԴѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѡع
ѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ Թͧؤҹ
Թ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡкؤ㴼
ѡԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ
ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧ
Դ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩٻ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ ໡Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ѷԹؤŹ
鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ѡعͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴ
ѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩٻ ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ѡعͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴ
ѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩкؤżغѵٻ Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩкؤջ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ
ѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԵԹѡ
Դ ؤŹ͡զҹԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ
鹡ѧԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ҹԹ
ѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ
ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡ǨкؤԵ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ
ѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ Թѡ
Դ ؤŹ͡զҹԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ
鹡ѧԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ҹԹ
ѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡զҹԴ
ѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹ
Դѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹ
ѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩкؤ㴼զҹ
ԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡զҹԴѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧ
ԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
ǨкؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
Թ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩкؤ㴼զҹ
ԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤ
͡զҹԴѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ໡Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹ
Դѧغѵ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹ
ѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡զҹԴ
ѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ѷԹͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴ
ѧغѵ ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡զҹԴ
ѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴ
ѧغѵ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵкؤԵԴ
ͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧ
غѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ԵԴѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧ
ԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
㹡Ǩ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹ
ѧԴ ؤżԵԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧ
Թ鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡ԵԴѧ
غѵ ԵԹͧҹԹ鹡ѧԴЪԵԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴ
ѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵкؤԵԴ
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡
ԵԴѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
ǨкؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
Թ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧغѵ
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵкؤԵԴ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ԵԴѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
໡ԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧ
غѵ㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ໡Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵ
Դѧغѵ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹ
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡ԵԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ѷԹͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴ
ѧغѵ ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹ
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ԵԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴ
ѧغѵ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡ջԴѧغѵ
ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤżջԴ
ѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹ
ѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ кؤ
ԴըԵມԴǨѡԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ջԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ鹡ѧ
ԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡ǨкؤżغѵٻǨ Թͧؤ
Թ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤżջԴѧ
غѵ ԹͧؤҹԹ鹡ѡԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵкؤ㴼ջ
ԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ
ؤŹ͡ջԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ鹡ѧ
Դ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ໡Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤżջԴ
ѧغѵ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ Թͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ջԴ
ѧغѵ ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤżջԴ
ѧغѵ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹѧԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѨԵصມҨѡԴ
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ؤżѧغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ觨Ե
㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹ
ѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ觨Ե
㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹ
ѧԴ ؤżѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ
Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЪԵԹ
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѨԵصʨѡԴ
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ؤżѧغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤ
͡ѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ觨Ե
ѵԡ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ
Ե㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹ
ѧԴ ؤżѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ
Ե㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЪԵԹ
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ؤżѧغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡
ѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ觨Ե㹻ѵԡ
ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ
Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹ
ѧԴ ؤżѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ
觨Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЪԵԹ
ѧԴ
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵص ѨԵص
ʨѡԴӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե Թ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ըԵʡѧغѵ ػҷ觨Եص㹻ѵԡ
ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ Թ
ѧԴ ؤըԵʡѧغѵ ػҷ觨Եص
㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
ԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵص Թͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ըԵ
ʡѧغѵ ػҷ觨Եص㹻ѵԡ
ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ Թ
ѧԴ ؤըԵʡѧغѵ ػҷ觨Եص
㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԹ
ѧԴ
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
໡Թš
[] ͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵصມ ໡Թͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡ըԵ
ມҡѧغѵ ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ
໡ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ໡Թ
ѧԴ ؤըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եص
ມ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ໡Թ
ѧԴ
͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵصມ ໡Թͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ըԵ
ມҡѧغѵ ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ
໡ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ໡Թѧ
Դ ؤըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եصມ
㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ໡ԹѧԴ
໡Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѷԹͧؤҹԹ
ѧԴ ѭԹѡԴ ؤŹ͡˵ءСѧغѵ
ػҷ觨Եصѷ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹ
Թ鹡ѧԴлѭԹѡԴ
. ѭԹͧؤ㴨ѡԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ѭԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѷԹѧ
Դ ؤż˵ءСѧغѵ ػҷ觨Եصѷ
ѵԡ ѭԹͧؤҹԹ鹨ѡԴѷԹѧԴ
͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѷԹͧؤҹԹ
ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡˵ءСѧغѵ
ػҷ觨Եصѷ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹ
Թ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѷԹѧ
Դ ؤż˵ءСѧغѵ ػҷ觨Եصѷ
ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴѷԹѧԴ
ѷԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѭԹͧؤҹԹ
ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡繭ҳصѧغѵ
ػҷ觨Եص­ҳ㹻ѵԡ ѭԹͧؤҹ
Թ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѭԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѭԹѧ
Դ ؤż繭ҳصѧغѵ ػҷ觨Եص­ҳ
ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлѭԹѧԴ
ѭԹš

Ѩաؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤѧԴ ʵԹͧؤ
鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ʵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻкؤ㴨ѡغѵ
ٻǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ѡعͧؤҹ
ѧԴʵԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ʵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ кؤ㴨ѡ
غѵٻǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ʵԹͧؤ
ҹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹ
ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤ㴨ѡغѵٻ
ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ʵԹͧؤҹѡԴ
ШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ҹԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤ㴨ѡغѵ
ٻǨ ٻǨǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ѡع
ͧؤҹѧԴЦҹԹѡԴ
. ҹԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ кؤ㴨ѡ
غѵٻǨ ٻǨǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ҹԹͧؤҹѡԴ ѡعѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤ
ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ҹԹͧؤҹѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ԵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ѡعͧؤҹѧԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԵԹͧؤҹѡԴ ѡعѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ ؤ㴨ѡ
غѵٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤջԴ
ͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧ
ص ԵԹͧؤҹѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ ؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ѡعͧؤҹѧԴлԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹѡԴ ѡعѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ ؤ㴨ѡ
غѵٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤԵԴ
ͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ԹͧؤҹѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ԵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡлѨԡؤٻ ѡعͧؤ
ҹѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ԵԹͧؤ
ҹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹ
ѭǡлѨԡؤٻ ԵԹͧؤҹ
ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ ѨԡؤٻкؤըԵ
ມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ѡعͧؤ
ҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ кؤ㴼ըѡ
ԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹѡԴ ѡعѧԴ
ؤżѧԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤ
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص -
ԹͧؤҹѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ໡ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤըԵ
ʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ѡعͧؤ
ҹѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡкؤ
ѡԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
໡ԹͧؤҹѡԴ ѡعѧԴ ؤ
ѧԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ໡Թͧ
ؤҹѡԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ѡعͧؤѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ѷԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡлѨԡؤٻ ѡعͧؤ
ҹѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ѷԹͧؤ
ҹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹ
ѭǡлѨԡؤٻ ѷԹͧؤҹ
ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡлѨԡؤٻ ѡعͧؤ
ҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ Թͧؤ
ҹѡԴ ѡعѧԴ ؤżԹԾҹ㹻ѭ-
ǡлѨԡؤٻ ԹͧؤҹѡԴ
ШѡعѧԴ
ѡعš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹѧԴ ԵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨٻǨ
ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤ
ջԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ؤҹ鹡ѧص ҹԹͧؤҹѧԴԵԹ
ѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԵԹͧؤҹѡԴ ҹԹѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹻ѭǡ ѨԡؤٻǨٻǨ
ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ ؤ
ջԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤ
ҹ鹡ѧص ԵԹͧؤҹѡԴЦҹԹ
ѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨٻǨ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ؤҹ鹡ѧص ҹԹͧؤҹѧԴлԹ
ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ؤ㴨ѡԴ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹѡԴ ҹԹѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨٻǨ
кؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨǻԹԾҹ ؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤ
ҹ鹡ѧص ԹͧؤҹѡԴЦҹԹ
ѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹѧԴ ԵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ
ҹԹͧؤҹѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ԵԹͧؤ
ҹѡԴ ҹԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹѡԴЦҹԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ҹԹͧؤҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ кؤ㴼
ҹԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹѡԴ ҹԹѧԴ ؤ
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
кؤըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ԹͧؤҹѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹѧԴ ໡ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ҹԹͧؤҹѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ кؤ㴼
ҹԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
໡ԹͧؤҹѡԴ ҹԹѧԴ ؤ
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
кؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
໡ԹͧؤҹѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ
ҹԹͧؤҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ Թͧؤ
ҹѡԴ ҹԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
ǨлѨԡؤٻǨ ٻǨ Թͧؤ
ҹѡԴЦҹԹѧԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧؤ
鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨǻԹԾҹ ؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤ
鹡ѧص ԵԹͧؤҹѧԴлԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ؤԵԴѡ
غѵٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤԵԴ
ͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹѡԴ ԵԹѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
кؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ؤҹ鹡ѧص ԹͧؤҹѡԴԵԹ
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹѧԴ ԵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ
ԵԹͧؤҹѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
ǨлѨԡؤٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨٻǨ
ؤըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ԵԹͧؤҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵкؤԵԴ
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹѡԴ ԵԹѧԴ ؤ
ѧԹԾҹ㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ԹͧؤҹѡԴԵԹѧԴ
. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹѧԴ ໡ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ԵԹͧؤҹѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ кؤԵԴ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹѡԴ ԵԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ кؤ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ໡Թͧ
ؤҹѡԴԵԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡ǨлѨԡؤٻǨٻǨ
ԵԹͧؤҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ Թͧؤ
ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
ǨлѨԡؤٻǨٻǨ Թͧ
ؤҹѡԴԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ Թ
ͧؤҹѧԴ ԵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ
ԹͧؤҹѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ѡԴ ԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ-
лѨԡؤٻǨ ٻǨ ԵԹͧؤ
ѡԴлԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ Թ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ԹͧؤҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ ؤջԴ
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ -
ԹͧؤҹѡԴ ԹѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
кؤըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ԹͧؤҹѡԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ Թ
ͧؤҹѧԴ ໡ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ԹͧؤҹѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ кؤ
ԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
໡ԹͧؤҹѡԴ ԹѧԴ ؤ
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨٻǨ
кؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
໡ԹͧؤҹѡԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ Թ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ
ԹͧؤҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ Թͧؤ
ѡԴ ԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
ǨлѨԡؤٻǨٻǨ Թͧ
ؤҹѡԴлԹѧԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ ԵԹ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ѧ
ѨԵ ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե ѧ
Ե ԵԹͧؤҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ػҷ觻ѨԵ ѨԵصມҨѡԴ
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե Թͧؤҹ
ѡԴ ԵԹѧԴ ѧ觻ѨԵ ѨԵ
صມҨѡԴӴѺ觨Ե ѧ觨Ե Թ
ͧؤҹѡԴЪԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ ԵԹ
ͧؤҹѧԴ ໡ԹѡԴ ѧ
ѨԵ ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե ѧ
Ե ԵԹͧؤҹѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѨԵصʨѡԴ
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ໡Թͧؤҹѡ
Դ ԵԹѧԴ ѧ觻ѨԵ ѨԵص
ʨѡԴӴѺ觨Ե ѧ觨Ե ໡Թͧ
ؤҹѡԴЪԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ ԵԹ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ѧ觻ѨԵ
ԵԹͧؤҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ػҷ觻ѨԵ ԹͧؤҹѡԴ
ԵԹѧԴ ѧ觻ѨԵ Թͧؤ
ҹѡԴЪԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ໡Թͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹѧԴ ໡ԹѡԴ
ѧ觻ѨԵص ؤż§»ѨԵ
صມ ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե
ѧ觨Ե ԹͧؤҹѧԴ
໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵص ѨԵص
ʨѡԴӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ໡Թͧ
ؤҹѡԴ ԹѧԴ ѧ
ѨԵص ؤż§»ѨԵص
ມ ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե ѧ觨Ե
໡ԹͧؤҹѡԴԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ԹͧؤҹѧԴ ѷԹѡԴ
ѧ觻ѨԵص ؤż§»ѨԵ
صມ ԹͧؤҹѧԴ
ѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵص ѷԹͧ
ؤҹѡԴ ԹѧԴ ѧ
ѨԵص ؤż§»ѨԵص
ມ ѷԹͧؤҹѡԴԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹѧԴ ԹѡԴ
ѧ觻ѨԵص ؤż§»ѨԵ
صມ ԹͧؤҹѧԴ
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵص Թͧؤ
ҹѡԴ ԹѧԴ ѧ觻ѨԵ
ص ؤż§»ѨԵصມ
ԹͧؤҹѡԴԹѧԴ
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѷԹͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹѧԴ ѷԹѡԴ
ѧ觻ѨԵصມ ؤż§»ѨԵ
ص ໡ԹͧؤҹѧԴѷԹ
ѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵصມ ѷԹͧ
ؤҹѡԴ ໡ԹѧԴ ѧ
ѨԵصມ ؤż§»ѨԵص
ѷԹͧؤҹѡԴ໡ԹѧԴ
͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹѧԴ ԹѡԴ
ѧ觻ѨԵصມ ؤż§»ѨԵ
ص ໡ԹͧؤҹѧԴԹ
ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ػҷ觻ѨԵصມ Թͧ
ؤҹѡԴ ໡ԹѧԴ ѧ
ѨԵصມ ؤż§»ѨԵص
ԹͧؤҹѡԴ໡ԹѧԴ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤ
鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ѷԹͧؤҹѧԴ ѭԹѡԴ
ѧ觻ѨԵ ѷԹͧؤҹѧԴлѭԹ
ѡԴ
. ѭԹͧؤѡԴ ѷԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѭԹպͧؤҹѡ
Դ ѷԹѧԴ ѧ觻ѨԵ ѭԹͧ
ؤҹѡԴѷԹѧԴ
͹. ѷԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ѷԹͧؤҹѧԴ ԹѡԴ
ѧ觻ѨԵ ѷԹͧؤҹѧԴԹ
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ԹͧؤѡԴ ѷԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ԹͧؤҹѡԴ
ѷԹѧԴ ѧ觻ѨԵ Թͧؤ
ҹѡԴѷԹѧԴ
ѷԹš
ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤѧԴ Թͧؤ
鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ѭԹͧؤҹѧԴ ԹѡԴ
ѧ觻ѨԵ ѭԹͧؤҹѧԴԹ
ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѭԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ԹͧؤҹѡԴ
ѭԹѧԴ ѧ觻ѨԵ Թͧؤ
ҹѡԴлѭԹѧԴ
ѭԹš

Ѩա͡
ѡعš
[] ͹. ѡعѧԴ ԹԹ鹡
ѡԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
Ѩաؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤѧԴ ʵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ кؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ ʵԹ
ѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹻ѭǡ кؤżغѵ
ѭѵ ٻ ѡعͧؤҹԹѧԴ
ʵԹѡԴ
. ʵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ʵԹͧؤ
ԹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹ
㹻ѭǡ кؤżغѵѭѵ ٻ ʵԹͧ
ؤҹԹѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨкؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ ҹԹ
ѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżѧصԨҡ
ٻǨ кؤżغѵѭѵ ٻ ѡعͧؤ
ҹԹѧԴЦҹԹѡԴ
. ҹԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩкؤżѧغѵ
ٻǨ ҹԹͧؤҹԹѡԴ ѡع
ѧԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżѧصԨҡٻǨ
кؤżغѵѭѵ ٻ ҹԹͧؤҹ
ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨкؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ ԵԹ
ѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżѧصԨҡٻǨ-
кؤżغѵѭѵ ٻ ؤջԴ
ͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ѡعͧؤҹԹѧԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ؤżѧغѵ
ٻǨ кؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ԵԹͧؤҹ
ԹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹ
Ǩ ؤżѧصԨҡٻǨ ؤżغѵѭѵ
ٻ кؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ԵԹͧؤҹ
ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ؤżѧصԨҡǨ кؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ Թ
ѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżѧصԨҡٻ-
Ǩ ؤżغѵѭѵ ٻ кؤԵԴ
ͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧ
ص ѡعͧؤҹԹѧԴлԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ؤżѧغѵ
ٻǨ кؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ Թͧؤҹ
ԹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹ
Ǩ ؤżѧصԨҡٻǨ ؤżغѵѭѵ
ٻ кؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ԹͧؤҹԹ
ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹԹѧԴ ԵԹѡԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹻ѭǡ лѨԡؤٻ ѡعͧ
ؤҹԹѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ԵԹͧؤ
ҹԹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ лѨԡؤٻ ԵԹͧؤ
ҹԹѡԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ѡعͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ кؤżըѡԴѧ
غѵ㹡Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ
ԹѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹻ѭǡ ؤżغѵ
ѭѵ ٻ кؤըѡԴըԵມ
ѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ѡعͧؤҹ
ԹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡкؤ
ѡԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹԹѡԴ ѡعѧԴ
ؤżѧԹԾҹ㹻ѭǡ ؤżغѵѭѵ
ٻ кؤըѡԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ؤҹ鹡ѧص ԹͧؤҹԹѡԴ
ѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻ ѡعͧؤҹ
ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹻ѭ-
ǡ Ѩԡؤٻ ؤżغѵѭѵ кؤ
ըѡԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ѡعͧؤҹԹѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡкؤըѡԴ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ ؤżغѵ
ѭѵ кؤըѡԴըԵʨѡغѵ
ԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻ ѡعͧؤҹ
ԹѧԴ ѷԹѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹻ѭ-
ǡ Ѩԡؤٻ кؤżغѵѭѵ
ѡعͧؤҹԹѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ѷԹͧؤ
ҹԹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤżغѵ
ѭѵ ѷԹͧؤҹԹѡԴШѡع
ѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻ ѡعͧؤҹ
ԹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧԹԾҹ
ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤżغѵѭѵ
ѡعͧؤҹԹѧԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ Թͧؤ
ҹԹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤżغѵ
ѭѵ ԹͧؤҹԹѡԴШѡع
ѧԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
Ǩ ҹԹͧؤҹԹѧԴ ԵԹ
ѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ-
ٻǨ кؤջԴͻʹ㹺ҧ
鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ҹԹͧؤҹ
ԹѧԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤšѧغѵ㹡Ǩ кؤջ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ
ѧغѵ ԵԹͧؤҹԹѡԴ ҹԹ
ѧԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżغѵ
ٻǨ ٻǨ кؤջԴͻʹ㹺ҧ
й鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ԵԹͧ
ؤҹԹѡԴЦҹԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ҹԹͧؤѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨкؤżզҹԴѧغѵ
Ǩ ҹԹͧؤҹԹѧԴ Թ
ѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ-
ٻǨ кؤԵԴͻʹ㹺ҧ
鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ҹԹͧؤ
ԹѧԴлԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ кؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤ
鹡ѧغѵ ԹͧؤҹԹѡԴ ҹԹ
ѧԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżغѵ
ٻǨ ٻǨ кؤԵԴͻʹ㹺ҧ
й鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص Թͧ
ؤҹԹѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤŷѧصкؤżզҹԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹԹѧԴ ԵԹѡԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹡ǨлѨԡؤٻǨ ٻǨ
ҹԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ԵԹͧؤ
ԹѡԴ ҹԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ҹԹͧؤҹ
ԹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧԹԾҹ
㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ؤżغѵѭѵ
ٻ кؤըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ
ѧص ҹԹͧؤҹԹѧԴԹ
ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ кؤզҹ
ԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹԹѡԴ ҹԹѧԴ
ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ؤż
غѵѭѵ ٻ кؤըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ҹԹͧ
ؤҹԹѧԴ ໡ԹѡԴ ؤż

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨٻǨ
ؤżغѵѭѵ кؤըԵʨѡغѵ
ԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ҹԹͧؤҹԹ
ѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ кؤ㴼զҹ
ԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
໡ԹͧؤҹԹѡԴ ҹԹѧԴ
ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤżغѵѭѵ кؤըԵʨѡغѵ
ԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ҹԹͧ
ؤҹԹѧԴ ѷԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤżغѵѭѵ ҹԹͧؤҹԹ
ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ѷԹͧؤ
ҹԹѡԴ ҹԹѧԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ؤżغѵѭѵ ѷԹͧؤҹԹѡ
ԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ҹԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤżغѵѭѵ ҹԹͧؤҹԹ
ѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżզҹԴѧغѵ Թͧؤ
ԹѡԴ ҹԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ кؤżغѵ
ѭѵ ԹͧؤҹԹѡԴЦҹԹ
ѧԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ кؤżԵԴѧ
غѵ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹԹѧԴ
ԹѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżغѵ
ٻǨ ٻǨ кؤԵԴͻʹ㹺ҧ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
й鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴлԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ кؤԵԴ
ͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧ
غѵ ԹͧؤҹԹѡԴ ԵԹѧԴ
ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ ٻǨ-
кؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ԹͧؤҹԹ
ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ
ԵԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ԹѡԴ ԵԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹѡԴԵԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ԵԹͧؤҹ
ԹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧԹԾҹ
Ǩ ѨԡؤٻǨ ؤżغѵѭѵ
ٻ кؤԵԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ؤҹ鹡ѧص ԵԹͧؤҹԹѧԴ
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵкؤԵԴ
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹԹѡԴ ԵԹѧԴ
ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ؤż
غѵѭѵ ٻ кؤըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ԹͧؤҹԹ
ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ໡ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ ؤ
غѵѭѵ кؤԵԴըԵມ
ѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ԵԹͧؤҹ
ԹѧԴ໡ԹѡԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ кؤԵԴ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԹѡԴ ԵԹѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ ؤ
غѵѭѵ кؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
ؤҹ鹡ѧص ໡ԹͧؤҹԹѡԴ
ԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ѷԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹԹ
ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ԹѡԴ ԵԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ кؤżغѵ
ѭѵ ѷԹͧؤҹԹѡԴԵԹ
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ кؤ
غѵѭѵ ԵԹͧؤҹԹѧԴ
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ Թͧؤ
ԹѡԴ ԵԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ кؤżغѵ
ѭѵ ԹͧؤҹԹѡԴԵԹ
ѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ԵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ
ԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ԹѡԴ ԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹѡԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
ԹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧԹԾҹ
㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ؤżغѵѭѵ
ٻ кؤջԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ؤҹ鹡ѧص ԹͧؤҹԹѧԴ
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵкؤջ
ԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹԹѡԴ ԹѧԴ
ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ؤż
غѵѭѵ ٻ кؤջԴըԵ
ມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص Թͧؤ
ҹԹѡԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ Թͧ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ؤҹԹѧԴ ໡ԹѡԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤżغѵѭѵ кؤջԴըԵ
ʨѡغѵǻԹҹ ؤҹ鹡ѧص Թͧؤ
ԹѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵкؤջԴ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧԴ ໡Թ
ͧؤҹԹѡԴ ԹѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤżغѵѭѵ кؤջԴըԵ
ʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ໡Թͧؤ
ҹԹѡԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ѷԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ кؤ
غѵѭѵ ԹͧؤҹԹѧ
ԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ԹѡԴ ԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ кؤżغѵ
ѭѵ ѷԹͧؤҹԹѡԴлԹ
ѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤżغѵѭѵ ԹͧؤҹԹѧ
ԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ Թͧؤ
ԹѡԴ ԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ кؤżغѵ
ѭѵ ԹͧؤҹԹѡԴлԹ
ѧԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ
Ե㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹѧԴ -
ԹѡԴ ѧ觻ѨԵ ѨԵصມ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ѡԴӴѺ觨Ե ѧ觨Ե ؤżѧصԨҡѭѵ
ԵԹͧؤҹԹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѨԵصມҨѡԴ
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ؤżѧغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѡԴ ԵԹѧԴ
ѧ觻ѨԵ ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե
ѧ觨Ե ؤżѧصԨҡѭѵ Թͧ
ؤҹԹѡԴЪԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ
觨Ե㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹѧԴ
໡ԹѡԴ ѧ觻ѨԵ ѨԵص
ʨѡԴӴѺ觨Ե ѧ觨Ե ؤżѧصԨҡѭ-
ѵ ԵԹͧؤҹԹѧԴ໡Թ
ѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѨԵصʨѡԴ
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ؤżѧغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹѡԴ ԵԹѧԴ
ѧ觻ѨԵ ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե
ѧ觨Ե ؤżѧصԨҡѭѵ ໡Թͧ
ؤҹԹѡԴЪԵԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ觨Ե
㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹѧԴ ѷԹ
ѡԴ ѧ觻ѨԵ ؤżѧصԨҡѭѵ
ԵԹͧؤҹԹѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ؤżѧغѵѭѵ
ѷԹͧؤҹԹѡԴ ԵԹѧԴ
ѧ觻ѨԵ ؤżѧصԨҡѭѵ ѷԹͧ
ؤҹԹѡԴЪԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ觨Ե
㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹѧԴ Թ
ѡԴ ѧ觻ѨԵ ؤżѧصԨҡѭѵ
ԵԹͧؤҹԹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ؤżѧغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѡԴ ԵԹѧԴ
ѧ觻ѨԵ ؤżѧصԨҡѭѵ Թͧ
ؤҹԹѡԴЪԵԹѧԴ
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ໡Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ԹͧؤҹԹѧԴ
໡ԹѡԴ ѧ觻ѨԵص ؤ
§»ѨԵصມ ѨԵص
ѡԴӴѺ觨Ե ѧ觨Ե ؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵص ѨԵص
ʨѡԴӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ໡Թͧ
ؤҹԹѡԴ ԹѧԴ ѧ
觻ѨԵص ؤż§»ѨԵص
ມ ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե ѧ
觨Ե ؤżغѵѭѵ ໡Թͧؤҹ
ԹѡԴԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ԹͧؤҹԹѧԴ Թ
ѡԴ ѧ觻ѨԵص ؤż
§»ѨԵصມ ؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѧԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵص Թͧ
ؤҹԹѡԴ ԹѧԴ ѧ
觻ѨԵص ؤż§»ѨԵص
ມ ؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ
ԹѡԴԹѧԴ
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѷԹ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ໡ԹͧؤҹԹѧԴ ѷԹ
ѡԴ ѧ觻ѨԵصມ ؤż§
»ѨԵص ؤżغѵѭѵ ໡Թ
ͧؤҹԹѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵصມ ѷԹͧ
ؤҹԹѡԴ ໡ԹѧԴ ѧ
觻ѨԵصມ ؤż§»ѨԵص
ؤżغѵѭѵ ѷԹͧؤҹ
ѡԴ໡ԹѧԴ
͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ໡ԹͧؤҹԹѧԴ Թ
ѡԴ ѧ觻ѨԵصມ ؤż
§»ѨԵص ؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵصມ Թͧ
ؤҹԹѡԴ ໡ԹѧԴ ѧ
觻ѨԵصມ ؤż§»ѨԵص
кؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ
ԹѡԴ໡ԹѧԴ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤѧԴ ѭԹ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ѷԹͧؤҹԹѧԴ ѭԹ
ѡԴ ѧ觻ѨԵ ؤżغѵѭѵ
ѷԹͧؤҹԹѧԴлѭԹѡԴ
. ѭԹͧؤѡԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѭԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѷԹѧԴ ѧ觻ѨԵ ؤż
غѵѭѵ ѭԹͧؤҹԹѡԴ
ѷԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ѷԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ѷԹͧؤҹԹѧԴ Թѡ
Դ ѧ觻ѨԵ ؤżغѵѭѵ ѷԹ
ͧؤҹԹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѷԹѧԴ ѧ觻ѨԵ ؤżغѵ
ѭѵ ԹͧؤҹԹѡԴ
ѷԹѧԴ
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ ѭԹͧؤҹԹѧԴ Թ
ѡԴ ѧ觻ѨԵ ؤżغѵѭѵ
ѭԹͧؤҹԹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѭԹѧԴ ѧ觻ѨԵ ؤżغѵ
ѭѵ ԹͧؤҹԹѡԴ
ѭԹѧԴ
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ͵յҹҤ
͹ؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤԴ ʵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. Ѩԡؤ кؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ
ѡعͧؤҹԴ ʵԹѡԴ ؤŹ͡
ѡعͧؤҹԴʵԹѡԴ
. ʵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤкؤ㴨ѡغѵٻǨٻ-
ǨǻԹԾҹ ѡعͧؤҹԴ ҹԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ѡعͧؤҹԴЦҹԹѡԴ
. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ǻԹԾҹ кؤջԴͻʹ㹺ҧй
ǻԹԾҹ ѡعͧؤҹԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ѡعͧؤҹԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ǻԹԾҹ кؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ѡعͧؤҹԴ Թѡ
Դ ؤŹ͡ ѡعͧؤҹԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ѡعͧؤҹԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ѡعͧؤҹԴЪԵԹ
ѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ кؤըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ѡعͧؤҹԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ ѡعͧؤҹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѨԡؤкؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
ѡعͧؤҹԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ѡعͧؤҹԴ໡ԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ѡعͧؤҹԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡ ѡعͧؤҹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. Ѩԡؤ ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ǻԹԾҹ кؤջԴͻʹ㹺ҧй
ǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ҹԹͧؤҹԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ǻԹԾҹ кؤԵԴͻʹ㹺ҧй
ǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡ ҹԹͧؤҹԴлԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ҹԹͧؤҹԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ҹԹͧؤҹԴЪԵԹ
ѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤ кؤըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ҹԹͧؤҹԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ ҹԹͧؤҹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ҹԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԡؤкؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ҹԹͧؤҹԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ҹԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ҹԹͧؤҹԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡ ҹԹͧؤҹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ
.
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. Ѩԡؤ ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ǻԹԾҹ кؤԵԴͻʹ㹺ҧй
ǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ԵԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ԵԹͧؤҹԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹԴЪԵԹ
ѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤ кؤըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ԵԹͧؤҹԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ԵԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԡؤкؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
ԵԹͧؤҹԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ԵԹͧؤҹԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ԵԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ԵԹͧؤҹԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹԴԹ
ѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ
.
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. Ѩԡؤ ԹͧؤҹԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ԹͧؤҹԴЪԵԹ
ѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤ кؤըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ԹͧؤҹԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ ԹͧؤҹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԡؤкؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
ԹͧؤҹԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ԹͧؤҹԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡Դ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ԹͧؤҹԴ ѷԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ԹͧؤҹԴѷԹ
ѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ԹͧؤԴ ѭԹ Թͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ԹͧؤҹԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡ ԹͧؤҹԴԹ
ѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡Դ
.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ѨԵصມҨѡ
ԴӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ԵԹͧؤҹԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ԵԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤż§»ѨԵ ѨԵصʨѡ
ԴӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ԵԹͧؤҹԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹԴ
໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ԵԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ԵԹͧؤҹ
Դ ѷԹѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹԴ
ѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ԵԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ԵԹͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ
.
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ໡Թͧؤ
鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ѨԵصʨѡ
ԴӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Թͧؤҹ
Դ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡ Թͧؤҹ
Դ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡
Դ
.
͹. ԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ Թͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡ Թͧؤҹ
ԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡Դ

.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ໡Թͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡ ໡Թͧؤҹ
ԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡Դ

.
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ѷԹͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡ ѷԹͧؤҹԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹͧؤŹ鹡Դ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤż§»ѨԵ ѭԹͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡ ѭԹͧؤҹ
ԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѭԹͧؤŹ鹡Դ
.
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹͡
ѡعš
[] ͹. ѡعԴ ʵԹԹ鹡ѡԴ

͹ؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤԴ ʵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡ ѡعͧؤҹ
ԹԴ ʵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹻ѭǡ
ѡعͧؤҹԹԴʵԹѡԴ
. ʵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ѡعͧؤҹԹԴ ҹԹѡԴ ؤ
͡غѵ㹡Ǩ ѡعͧؤҹԹԴ
ҹԹѡԴ
. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ѡعͧؤҹԹԴ ԵԹѡԴ ؤ
͡غѵ㹡Ǩ ѡعͧؤҹԹԴ
ԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ѡعͧؤҹԹԴ ԹѡԴ ؤ
͡غѵ㹡Ǩ ѡعͧؤҹԹԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡ ѡعͧؤҹ
ԹԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹻ѭǡ
ѡعͧؤҹԹԴЪԵԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵѭѵٻ ԵԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ѡعԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ
ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴШѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡкؤըѡԴ
ԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ѡعͧؤҹԹԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹻ѭǡ ѡع
ͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡкؤըѡԴ
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ѡعͧؤҹԹԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹻ѭǡ ѡع
ͧؤҹԹԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻ ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѡعԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ ໡Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴШѡعԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ѡعͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡ ѡعͧؤҹ
ԹԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹻ѭǡ
ѡعͧؤҹԹԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻ ѷԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѡعԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ ѷԹ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴШѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡ ѡعͧؤҹ
ԹԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹻ѭǡ
ѡعͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
ѡعԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴШѡعԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ҹԹͧؤ
ԹԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ-
ҹԹͧؤҹԹԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ҹԹͧؤ
ԹԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ-
ҹԹͧؤҹԹԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ҹԹͧؤҹ
Դ ԵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ҹԹͧؤҹԹԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ҹԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤզҹԴ
ԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹԹԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ҹԹ
ͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤզҹԴ
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹԹԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ҹԹͧ
ؤҹԹԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ໡Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ҹԹͧؤҹ
Դ ѷԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ҹԹͧؤҹԹԴѷԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ѷԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ҹԹͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ҹԹͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹͧؤ
ԹԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ-
ԵԹͧؤҹԹԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ԵԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹ
Դ ԵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ԵԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹԴ
͹. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤԵԴըԵ
ມҨѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ԵԹ
ͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ԵԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹԴ
͹. ԵԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤԵԴըԵ
ʨѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ԵԹͧ
ؤҹԹԴ໡ԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ໡Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ԵԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹԴ
͹. ԵԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹ
Դ ѷԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ѷԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ԵԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹԴ
͹. ԵԹͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ԵԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹԴ
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ Թͧؤҹ
Դ ԵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹԹ
Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤջԴըԵ
ມҨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ Թ
ͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤջԴ
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ Թͧ
ؤҹԹԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ໡Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԹԴ ؤżغѵ
Ǩ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ Թͧؤҹ
Դ ѷԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ѷԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ Թͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ѨԵصມ
ѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ؤżغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ ԵԹͧؤ
ҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵط Թͧؤҹ
Թ鹨ѡԴ ԵԹԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЪԵԹ
Դ
͹. ԵԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ѨԵصʨѡ
ԴӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ؤżغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹԴ ໡ԹѡԴ
ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ ԵԹͧؤ
ҹԹԴ໡ԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵط ໡Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ԵԹԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЪԵԹ
Դ
͹. ԵԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ кؤżغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹԴ ѷԹѡԴ ؤ
͡غѵ㹨ǡлѭǡ ԵԹͧؤҹ
ԹԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵط ѷԹͧؤҹ
鹨ѡԴ ԵԹԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЪԵԹ
Դ
͹. ԵԹͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ؤżغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹԴ ԹѡԴ ؤ
͡غѵ㹨ǡлѭǡ ԵԹͧؤҹ
ԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ؤżغѵط ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԵԹԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЪԵԹԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ѨԵصʨѡ
ԴӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Թͧؤҹ
ԹԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
лѭǡ ԹͧؤҹԹԴ
໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԹԴ
ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ ໡Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ Թͧؤҹ
ԹԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ԹͧؤҹԹԴѷԹ
ѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԹԴ ؤ
͡غѵ㹨ǡлѭǡ ѷԹͧؤҹ
Թ鹨ѡԴԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ Թͧؤҹ
ԹԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ԹͧؤҹԹԴԹ
ѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԹԴ ؤ
͡غѵ㹨ǡлѭǡ Թͧؤҹ
Թ鹨ѡԴԹԴ
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ໡Թͧؤҹ
ԹԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
лѭǡ ໡ԹͧؤҹԹԴԹ
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵط Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ໡ԹԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ໡Թ
Դ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹨ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ѷԹͧؤҹ
ԹԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ѷԹͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżѧغѵط Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ѷԹԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴѷԹԴ
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ѭԹͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ѭԹͧؤҹԹԴԹѡԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѭԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżѧغѵط ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѭԹԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлѭԹԴ
ѭԹš

Ѩաؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤԴ ʵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
.
. ʵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
Դ
. Դ
͹. ѡعͧؤԴ ҹԹ ԵԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
Դ
. Դ
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
Դ
. Դ
͹. ѡعͧؤԴ Թ ໡Թ
ͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ໡ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
Դ
. Դ
͹. ѡعͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
Դ
. Դ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹ ԵԹ Թ ԵԹ
Թ ໡Թ ѷԹ ѭԹ
ͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѭԹͧؤŹ鹡
Դ
. Դ
ҹԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
Ѩա͡
ѡعš
[] ͹. ѡعԴ ʵԹԹ鹡ѡ
Դ

Ѩաؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤԴ ʵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ʵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡ ʵԹͧؤҹ
ѡԴ ѡعԴ ؤżغѵط
ѭѵ ٻ ʵԹͧؤҹԹѡԴ
ѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
. ҹԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ
ҹԹͧؤҹԹѡԴ ѡعԴ
ؤżغѵط ѭѵ ٻ ҹԹͧؤ
ҹԹѡԴШѡعԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ԵԹͧؤҹԹѡԴ ѡعԴ
ؤżغѵط ѭѵ ٻ ԵԹͧ
ؤҹԹѡԴШѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ԹͧؤҹԹѡԴ ѡعԴ
ؤżغѵط ѭѵ ٻ Թͧؤ
ҹԹѡԴШѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵѭѵٻ ѡعͧؤ
ҹԹԴ ԵԹѡԴ ؤżغѵ
ط лѨԡؤٻ ѡعͧؤҹ
ԴЪԵԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡ ԵԹͧؤҹ
Թ鹨ѡԴ ѡعԴ ؤżغѵط
Ѩԡؤٻ ԵԹͧؤҹԹѡԴ
ѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡкؤ㴼ըѡԴ
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ Թͧؤҹ
ѡԴ ѡعԴ ؤżغѵط
ѭѵ ٻ ԹͧؤҹԹѡ
ԴШѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻ ѡعͧؤҹԹ
Դ ໡ԹѡԴ ؤżغѵط Ѩ-
ԡؤٻ кؤżغѵѭѵ ѡعͧؤ
ҹԹԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡкؤ㴼ըѡԴ
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѡعԴ ؤżغѵط Ѩԡ-
ؤٻ кؤżغѵѭѵ ໡Թͧؤ
ҹԹѡԴШѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻ ѡعͧؤҹԹ
Դ ѷԹѡԴ ؤżغѵط Ѩԡ-
ؤٻ кؤżغѵѭѵ ѡعͧؤ
ҹԹԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡ ѷԹͧؤҹ
ԹѡԴ ѡعԴ ؤżغѵط
Ѩԡؤٻ кؤżغѵѭѵ ѷԹͧ
ؤҹԹѡԴШѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻ ѡعͧؤҹԹ
Դ ԹѡԴ ؤżغѵط Ѩԡ-
ؤٻ кؤżغѵѭѵ ѡعͧؤ
ҹԹԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡ Թͧؤҹ
ѡԴ ѡعԴ ؤżغѵط
Ѩԡؤٻ кؤżغѵѭѵ Թͧ
ؤҹԹѡԴШѡعԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹͧؤ
ԹѡԴ ҹԹԴ ؤżغѵٻǨ
ٻǨ ԵԹͧؤҹԹѡԴЦҹԹ
Դ
͹. ҹԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤԵԴͻʹ
㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ Թͧؤҹ
ԹѡԴ ҹԹԴ ؤżغѵٻǨ
ٻǨ ԹͧؤҹԹѡԴЦҹԹ
Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ
ٻǨٻǨ ҹԹͧؤҹԹԴ
ԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹ
ѡԴ ҹԹԴ ѨԡؤٻǨ
ٻǨ ԵԹͧؤҹԹѡԴЦҹԹ
Դ
͹. ҹԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ҹԹͧؤҹԹ
Դ ԹѡԴ ѨԡؤٻǨ
ؤżغѵѭѵ ٻ ҹԹͧؤҹԹ
ԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤզҹԴըԵ
ມҨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹѡ
Դ ҹԹԴ ѨԡؤٻǨ кؤżغѵ
ѭѵ ٻ ԹͧؤҹԹѡ
ԴЦҹԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ҹԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹԴ ໡ԹѡԴ Ѩԡؤ
ٻǨ ٻǨ кؤżغѵѭѵ ҹԹͧ
ؤҹԹԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ кؤ㴼զҹԴ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡Թͧؤҹ
ѡԴ ҹԹԴ ѨԡؤٻǨ
ٻǨ кؤżغѵѭѵ ໡Թͧؤ
ԹѡԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹԴ ѷԹѡԴ Ѩԡؤ
ٻǨ ٻǨ кؤżغѵѭѵ ҹԹͧ
ؤҹԹԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ѷԹͧؤҹԹ
ѡԴ ҹԹԴ ѨԡؤٻǨ ٻ-
Ǩ кؤżغѵѭѵ ѷԹͧؤҹ
ѡԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹԴ ԹѡԴ ѨԡؤٻǨ-
ٻǨ кؤżغѵѭѵ ҹԹͧؤ
ҹԹԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ Թͧؤҹ
ѡԴ ҹԹԴ ѨԡؤٻǨ
ٻǨ кؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ
ԹѡԴЦҹԹԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤԵԴͻʹ
㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ Թͧؤҹ
ԹѡԴ ԵԹԴ ؤżغѵٻǨ
ٻǨ ԹͧؤҹԹѡԴԵԹ
Դ
͹. ԵԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ
ٻǨٻǨ ԵԹͧؤҹԹԴ
ԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹ
ѡԴ ԵԹԴ ѨԡؤٻǨ
ٻǨ ԵԹͧؤҹԹѡԴԵԹ
Դ
͹. ԵԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ԵԹͧؤҹԹ
Դ ԹѡԴ ѨԡؤٻǨ
ؤżغѵѭѵ ٻ ԵԹͧؤҹԹ
ԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ кؤԵԴ
ԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԵԹԴ ѨԡؤٻǨ
ؤżغѵѭѵ ٻ Թͧؤҹ
ѡԴԵԹԴ
͹. ԵԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹԴ ໡ԹѡԴ Ѩԡؤ
ٻǨ ٻǨ кؤżغѵѭѵ ԵԹͧ
ؤҹԹԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ кؤԵԴ
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԵԹԴ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
кؤżغѵѭѵ ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴԵԹԴ
͹. ԵԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹԴ ԹѡԴ ѨԡؤٻǨ-
ٻǨ кؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤ
ҹԹԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ Թͧؤҹ
ѡԴ ԵԹԴ ѨԡؤٻǨ
ٻǨ кؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ
ԹѡԴԵԹԴ
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ
ٻǨٻǨ ԹͧؤҹԹԴ
ԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԹԴ ѨԡؤٻǨٻ-
Ǩ ԵԹͧؤҹԹѡԴлԹԴ
͹. ԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ԹͧؤҹԹ
Դ ԹѡԴ ѨԡؤٻǨ
ؤżغѵѭѵٻ Թͧؤҹ
ԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤջԴ
ԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԹԴ ѨԡؤٻǨ
ؤżغѵѭѵ ٻ Թͧؤҹ
ѡԴлԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ໡ԹѡԴ Ѩԡؤ
ٻǨ ٻǨ кؤżغѵѭѵ Թͧ
ؤҹԹԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤջԴ
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԹԴ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ѭѵ ໡ԹͧؤҹԹѡԴ
Թ Դ
͹. ԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ
ٻǨ ٻǨ кؤżغѵѭѵ Թͧ
ؤҹԹԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ Թͧؤҹ
ѡԴ ԹԴ ѨԡؤٻǨ
ٻǨ кؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ
ԹѡԴлԹԴ
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ
. Դ
͹. ԵԹͧؤԴ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡ
Դ
. ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Դ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ໡Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ԹͧؤҹԹԴ ໡ԹѡԴ
ؤżغѵѭѵ ԹͧؤҹԹ
Դ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ؤż§»ѨԵ ѨԵصʨѡ
ԴӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ໡Թͧؤҹ
ԹѡԴ ԹԴ ؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹѡԴԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ԹͧؤҹԹԴ ԹѡԴ
ؤżغѵѭѵ ԹͧؤҹԹ
ԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
. ؤż§»ѨԵ Թͧؤҹ
ѡԴ ԹԴ ؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѡԴԹԴ
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤԴ ѷԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧغѵط ໡Թͧؤҹ
ԹԴ ѷԹѡԴ ؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ؤż§»ѨԵ ѷԹͧؤҹ
ԹѡԴ ໡ԹԴ ؤżغѵѭѵ
ѷԹͧؤҹԹѡԴ໡ԹԴ
͹. ໡ԹͧؤԴ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹢ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧغѵط ໡Թͧؤҹ
ԹԴ ԹѡԴ ؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤż§»ѨԵ Թͧؤҹ
ѡԴ ໡ԹԴ ؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѡԴ໡ԹԴ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧغѵط ѷԹͧؤҹ
ԹԴ ԹѡԴ ؤżغѵѭѵ
ѷԹͧؤҹԹԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤż§»ѨԵ Թͧؤҹ
ѡԴ ѷԹԴ ؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѡԴѷԹԴ
ѷԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹ
ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧغѵط ѭԹͧؤҹ
ԹԴ ԹѡԴ ؤżغѵѭѵ
ѭԹͧؤҹԹԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤż§»ѨԵ Թͧؤҹ
ѡԴ ѭԹԴ ؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѡԴлѭԹԴ
ѭԹš

ѵ

.ԭ . Ѩػѹ
͹ؤ
ѡعš
[] ͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧ˹
ʵԹ
.
. ؤ㴡ѧ˹ʵԹ ؤŹ鹡ѧ˹ѡع

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹ
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧԹ

.
. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡ѧ˹ѡع

.
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.
. ؤ㴡ѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ
˹ѡع
.
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧԭѭԹ

.
. ؤ㴡ѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѧ˹ѡع

.
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧ
ѭҵԹ
.
. ؤ㴡ѧѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
.
ѡعš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹ
Թš
[] ͹. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ
.
. ؤ㴡ѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ
Թ
.
͹. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡ѧԭѭԹ

.
. ؤ㴡ѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԹ

. ؤ ӾǡѧԭѭԹ ѧԹ-
ؤż§͹ҤäѧԭѭԹСѧ
Թ
͹. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡ѧѭҵ-
Թ
.
. ؤ㴡ѧѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ
Թ
.
Թš

͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤ㴡ѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѧԭѭԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹ
. ؤ㴡ѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.
͹. ؤ㴡ѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ
ѭҵԹ
.
. ؤ㴡ѧѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ
.
͹ѭҵѭյԹš

ѭԹš
[] ͹. ؤ㴡ѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѧ
ѭҵԹ
.
. ؤ㴡ѧѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԭ
ѭԹ
.
ѭԹš

Ѩա
ѡعš
[] ͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧ
Թ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹ
. ؤż§͹Ҥäѧ˹ѡع
ѧԹ 鹺ؤ Ӿǡ§ä
ؤŷѧ˹ѡعѧԹ
. ؤѧԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
. ؤż§ѵäѧԹ
ѧ˹ѡع 鹺ؤ Ӿǡ§ä
ؤŷѧԹѧ˹ѡع
͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤŷ ѧ˹ѡع ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ 鹺ؤ Ӿǡ§ä
ؤŷѧ˹ѡع ѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѧ˹ѡع
. ؤż§ѵäѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ѧ˹ѡع 鹺ؤ Ӿǡ
§ä ؤŷѧԭ͹ѭҵѭյԹ
ѧ˹ѡع
͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧԭ
ѭԹ
.
. ؤѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹ
͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧ
ѭҵԹ
. ؤ㴷ѵ ؤŹѧ˹ѡع
ѧѭҵԹ 鹺ؤż§ѵ-
äѹؤ ؤŷѧ˹ѡعС
ѧѭҵԹ
. ؤѧѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ
˹ѡع
. ؤż§ѵäѧѭҵ-
Թ ѧ˹ѡع 鹺ؤż§
ѵäѹؤ ؤŷѧѭҵ-
ԹСѧ˹ѡع
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤѧԹ ؤŹ鹡ѧ
ԭ͹ѭҵѭյԹ
. ؤŷ ѧԹ ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ 鹺ؤ Ӿǡ§ä
ؤŷѧԹСѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѧԹ
. ؤż§͹Ҥäѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ѧԹ 鹺ؤ Ӿǡ
§ä ؤŷѧԭ͹ѭҵѭյԹ
СѧԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹ
͹. ؤѧԹ ؤŹ鹡ѧԭ
ѭԹ
. ؤ ӾǡѧԹ ѧԭ
ѭԹ 鹺ؤ Ӿǡ§ä ؤŷ
ѧԹСѧԭѭԹ
. ؤѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѧ
Թ
.
͹. ؤѧԹ ؤŹ鹡ѧ
ѭҵԹ
. ؤ㴡ѧѵ ؤŹѧ-
Թ ѧѭҵԹ 鹺ؤż§
͹Ҥäѹؤ ؤŷѧԹ
СѧѭҵԹ
. ؤѧѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ
Թ
. ؤż§͹Ҥäѧѭҵ-
Թ ѧԹ 鹺ؤż§
͹Ҥäѹؤ ؤŷѧѭҵ-
ԹСѧԹ
Թš

͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤ
鹡ѧԭѭԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹ
. ؤ Ӿǡ§äѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ѧԭѭԹ 鹺ؤ Ӿǡ
§ä ؤŷѧԭ͹ѭҵѭյԹ
СѧԭѭԹ
. ؤѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤŷ ѧԭѭԹ ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ 鹺ؤ Ӿǡ§ä
ؤŷѧԭѭԹ Сѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
͹. ؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѧѭҵԹ
. ؤ㴡ѧѵ ؤŹѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ѧѭҵԹ 鹺ؤŷ
ѹؤ ؤŷѧԭ͹ѭҵѭյԹС
ѧѭҵԹ
. ؤѧѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ
ԭ͹ѭҵѭյԹ
. ؤŷ ѧѭҵԹ ѧ
ԭ͹ѭҵѭյԹ 鹺ؤŷ ѹؤ ؤ
ѧѭҵԹ Сѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
͹ѭҵѭյԹš

ѭԹš
[] ͹. ؤѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѧ
ѭҵԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յ
. ؤ㴡ѧѵ ؤŹѧԭѭԹ
ѧѭҵԹ 鹺ؤ Ӿǡ§
äѹؤ ؤŷѧԭѭԹС
ѧѭҵԹ
. ؤѧѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ
ԭѭԹ
. ؤ Ӿǡ§äѧѭҵ-
Թ ѧԭѭԹ 鹺ؤ Ӿǡ§
äѹؤ ؤŷѧѭҵԹ
СѧԭѭԹ
ѭԹš

. ͵յ
͹
ѡعš
[] ͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡Թ

.
. ؤԹ ؤŹ鹡¡˹ѡع
. ؤ ӾǡԹ ¡˹ѡع
ѹؤԹС¡˹ѡع
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յ
. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡¡˹
ѡع
. ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹ
˹ѡع ѹؤԭ͹ѭҵѭյԹС
˹ѡع
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡ԭѭԹ

.
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡¡˹ѡع
.
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡·ѭ-
Թ
. ؤ㴷ѵ ؤŹ¡˹ѡع
·ѭҵԹ ؤ·ѵ ؤŹ
˹ѡعС·ѭҵԹ
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡¡˹
ѡع
.
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤԹ ؤŹ鹡ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յ
. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
Թ
. ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹ
Թ ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹС
Թ
͹. ؤԹ ؤŹ鹡ԭѭԹ
. ؤ ӾǡԹ ԭѭԹ
ѹؤԹСԭѭԹ
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡Թ

͹. ؤԹ ؤŹ鹡·ѭ-
Թ
. ؤ ӾǡԹ ·ѭҵԹ
ѹؤԹС·ѭҵԹ
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡Թ

.
Թš

͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ԭѭԹ
. ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹ ԭ
ѭԹ ѹؤԭ͹ѭҵѭյԹСԭ
ѭԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յ
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.
͹. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
. ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹ
ѭҵԹ ѹؤԭ͹ѭҵѭյԹ
С·ѭҵԹ
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.
͹ѭҵѭյԹš

ѭԹš
[] ͹. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
. ؤ·ѵ ؤŹԭѭԹ
·ѭҵԹ ؤ·ѵ ؤŹ
ԭѭԹС·ѭҵԹ
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ԭѭԹ

.
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յ
Ѩա
ѡعš
[] ͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡
Թ
. ؤ Ӿǡ¡˹ѡع -
Թ ؤ Ӿǡ¡˹ѡعСԹ
. ؤԹ ؤŹ鹡¡˹ѡع

.
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤ Ӿǡ¡˹ѡع ԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ Ӿǡ¡˹ѡعС
ԭ͹ѭҵѭյԹ
. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
˹ѡع
.
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡ԭѭԹ

.
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡¡˹ѡع

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յ
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
.
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡¡˹
ѡع
. ؤ㴷ѵ ؤŹ·ѭ-
Թ ¡˹ѡع ؤ Ӿǡ·
ѭҵԹС¡˹ѡع
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤԹ ؤŹ鹡ԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤ ӾǡԹ ԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ ӾǡԹ
ԭ͹ѭҵѭյԹ
. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
Թ
.
͹. ؤԹ ؤŹ鹡ԭѭԹ

.
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡Թ

. ؤ ӾǡԭѭԹ Թ
ؤ ӾǡԭѭԹСԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յ
͹. ؤԹ ؤŹ鹡·ѭ-
Թ
.
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡
Թ
. ؤ Ӿǡ·ѭҵԹ
Թ ؤ Ӿǡ·ѭҵԹС
Թ
Թš

͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ԭѭԹ
.
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤ ӾǡԭѭԹ ԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ ӾǡԭѭԹС
ԭ͹ѭҵѭյԹ
͹. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѭҵԹ
.
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤ Ӿǡ·ѭҵԹ ԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ Ӿǡ·ѭҵԹ
Сԭ͹ѭҵѭյԹ
͹ѭҵѭյԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͹Ҥ
ѭԹš
[] ͹. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
.
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ԭ
ѭԹ
. ؤ㴷ѵ ؤŹ鹡·ѭҵԹ
ԭѭԹ ؤ Ӿǡ·ѭҵԹ
СԭѭԹ
ѭԹš

. ͹Ҥ
͹
ѡعš
[] ͹. ؤ㴨ѡ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԹ-

. ؤ Ӿǡѡ˹ѡع ѡԹ
ؤ Ӿǡѡ˹ѡعСѡԹ
. ؤ㴨ѡԹ ؤŹ鹡ѡ˹ѡع
.
͹. ؤ㴨ѡ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤ Ӿǡѡ˹ѡع ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ؤ繻ضتѡä ؤҹ鹨ѡ˹
ѡعСѡԭ͹ѭҵѭյԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͹Ҥ
. ؤ㴨ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ˹
ѡع
.
͹. ؤ㴨ѡ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭѭԹ
. ؤ Ӿǡѡ˹ѡع ѡԭѭԹ
ؤ Ӿǡѡ˹ѡعСѡԭѭԹ
. ؤ㴨ѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѡ˹ѡع
.
͹. ؤ㴨ѡ˹ѡع ؤŹ鹡ѡѭ-
Թ
.
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѡ˹
ѡع
. ؤż§ѵäѡѭҵԹ
ѡ˹ѡع ؤ ӾǡѡѭҵԹ
ѡ˹ѡع
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤ㴨ѡԹ ؤŹ鹡ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤ ӾǡѡԹ ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ؤ繻ضتѡä ؤҹ鹨ѡ
ԹСѡԭ͹ѭҵѭյԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͹Ҥ
. ؤ㴨ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ
Թ
.
͹. ؤ㴨ѡԹ ؤŹ鹡ѡԭѭԹ
.
. ؤ㴨ѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѡԹ
. ؤ ӾǡѡԭѭԹ ѡԹ
ؤ ӾǡѡԭѭԹСѡԹ
͹. ؤ㴨ѡԹ ؤŹ鹡ѡѭҵԹ

.
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѡԹ

. ؤ ӾǡѡѭҵԹ ѡ
Թ ؤ ӾǡѡѭҵԹСѡ
Թ
Թš

͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤ㴨ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭԹ
.
. ؤ㴷ѭԹ ؤŹ鹡ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͹Ҥ
. ؤ ӾǡѭԹ ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ؤ繻ضتѡä ؤҹ鹷
ѭԹСѡԭ͹ѭҵѭյԹ
͹. ؤ㴨ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
.
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤ ӾǡѡѭҵԹ ѡԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ繻ضتѡä ؤҹ
ѡѭҵԹСѡԭ͹ѭҵѭյԹ
͹ѭҵѭյԹš

ѭԹš
[] ͹. ؤ㴨ѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
.
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѡԭѭԹ

. ؤż§ѵäѡѭҵԹ
ѡԭѭԹ ؤ ӾǡѡѭҵԹ
СѡԭѭԹ
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͹Ҥ
Ѩա
ѡعš
[] ͹. ؤѡ˹ѡع ؤŹ鹡ѡ
Թ
.
. ؤѡԹ ؤŹ鹡ѡ˹
ѡع
. ؤ ӾǡѡԹ ѡ˹
ѡع ؤ ӾǡѡԹСѡ˹
ѡع
͹. ؤѡ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭ
͹ѭҵѭյԹ
.
. ؤѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ
˹ѡع
. ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭյԹ ѡ
˹ѡع ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭյԹ
Сѡ˹ѡع
͹. ؤѡ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭѭԹ

.
. ؤѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѡ˹ѡع

. ؤ ӾǡѡԭѭԹ ѡ˹
ѡع ؤ ӾǡѡԭѭԹСѡ˹
ѡع

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͹Ҥ
͹. ؤѡ˹ѡع ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
. ؤż§ѵäѡ˹ѡع
ѡѭҵԹ ؤ Ӿǡѡ˹ѡع
СѡѭҵԹ
. ؤѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѡ
˹ѡع
.
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤѡԹ ؤŹ鹡ѡԭ
͹ѭҵѭյԹ
.
. ؤѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ
Թ
. ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭյԹ ѡ
Թ ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭյԹ
СѡԹ
͹. ؤѡԹ ؤŹ鹡ѡԭѭԹ

. ؤ ӾǡѡԹ ѡԭѭԹ
ؤ ӾǡѡԹСѡԭѭԹ
. ؤѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѡԹ

.
͹. ؤѡԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͹Ҥ
. ؤ ӾǡѡԹ ѡ
ѭҵԹ ؤ ӾǡѡԹСѡ
ѭҵԹ
. ؤѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѡ
Թ
.
Թš

͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ
ѡԭѭԹ
. ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭյԹ
ѡԭѭԹ ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭյԹ
СѡԭѭԹ
. ؤѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.
͹. ؤѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
. ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭյԹ ѡ
ѭҵԹ ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹСѡѭҵԹ
. ؤѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѡԭ
͹ѭҵѭյԹ
.
͹ѭҵѭյԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹҵյ
ѭԹš
[] ͹. ؤѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
. ؤż§ѵäѡԭѭԹ
ѡѭҵԹ ؤ ӾǡѡԭѭԹ
ѡѭҵԹ
. ؤѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѡԭ
ѭԹ
.
ѭԹš

. Ѩػѹҵյ
͹
ѡعš
[] ͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡
Թ
.
. ؤԹ ؤŹ鹡ѧ˹ѡع

. ؤ Ӿǡ Թ ѧ˹
ѡعؤż§ѵäԹСѧ
˹ѡع

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹҵյ
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.
. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ
˹ѡع
. ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹ ѧ
˹ѡع ؤż§ѵäԭ͹ѭҵѭ-
յԹСѧ˹ѡع
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ԭѭԹ

.
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ѧ˹ѡع

.
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡·ѭ-
Թ
.
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
.
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡ԭ
͹ѭҵѭյԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹҵյ
. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ
Թ
. ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹ ѧ
Թ ؤż§͹Ҥäԭ͹ѭҵѭ-
յԹСѧԹ
͹. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡ԭѭԹ
.
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԹ
.
͹. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡·ѭ-
Թ
.
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԹ

.
Թš

͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤ㴡ѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ԭѭԹ
.
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹҵյ
͹. ؤ㴡ѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
.
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ
.
͹ѭҵѭյԹš

ѭԹš
[] ͹. ؤ㴡ѧԭѭԹ ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
.
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԭѭԹ

.
ѭԹš

Ѩա
ѡعš
[] ͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡
Թ
. ؤ Ӿǡѧ˹ѡع
Թ ؤ Ӿǡѧ˹ѡعС
Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹҵյ
. ؤԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
.
͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡ԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤ Ӿǡѧ˹ѡع ԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ Ӿǡѧ˹ѡع
ԭ͹ѭҵѭյԹ
. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
.
͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡ԭѭԹ

. ѹؤѧ˹ѡع ԭѭԹ
ؤ Ӿǡѧ˹ѡعСԭѭԹ
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
. ؤż§ѵäԭѭԹ
ѧ˹ѡع ؤ ӾǡԭѭԹС
ѧ˹ѡع
͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
. ѹؤѧ˹ѡع ·
ѭҵԹ ؤ Ӿǡѧ˹ѡعС·
ѭҵԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹҵյ
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
. ؤż§ѵä·ѭҵԹ
ѧ˹ѡع ؤ Ӿǡ·ѭҵԹ
Сѧ˹ѡع
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤѧԹ ؤŹ鹡ԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤ ӾǡѧԹ ԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ ӾǡѧԹС
ԭ͹ѭҵѭյԹ
. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ
Թ
.
͹. ؤѧԹ ؤŹ鹡ԭѭԹ

. ѹؤѧԹ ԭѭԹ
ؤ ӾǡѧԹ СԭѭԹ
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԹ

. ؤż§͹ҤäԭѭԹ
ѧԹ ؤ ӾǡԭѭԹСѧ
Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹҵյ
͹. ؤѧԹ ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
. ѹؤѧԹ ·
ѭҵԹ ؤ ӾǡѧԹ С·
ѭҵԹ
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ
Թ
. ؤż§͹Ҥä·ѭҵԹ
ѧԹ ؤ Ӿǡ·ѭҵԹ
СѧԹ
Թš

͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ
ԭѭԹ
. ѹؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ
ԭѭԹ ؤ Ӿǡѧԭ͹ѭҵѭյԹ
СԭѭԹ
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤŷ ԭѭԹ ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ ӾǡԭѭԹС
ѧԭ͹ѭҵѭյԹ
͹. ؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѭҵԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹҵյ
. ѹؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ
·ѭҵԹ ؤ Ӿǡѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹС·ѭҵԹ
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤŷ ·ѭҵԹ ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ Ӿǡ·ѭҵԹ
Сѧԭ͹ѭҵѭյԹ
͹ѭҵѭյԹš

ѭԹš
[] ͹. ؤѧԭѭԹ ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
. ѹؤѧԭѭԹ ·
ѭҵԹ ؤ ӾǡѧԭѭԹС·
ѭҵԹ
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԭ
ѭԹ
. ؤ Ӿǡ§ѵä·ѭ-
Թ ѧԭѭԹ ؤ Ӿǡ·
ѭҵԹ СѧԭѭԹ
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ѨػѹҹҤ
. ѨػѹҹҤ
͹
ѡعš
[] ͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԹ

.
. ؤ㴨ѡԹ ؤŹ鹡ѧ˹ѡع
.
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.
͹. ؤ㴨ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ
˹ѡع

͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭѭԹ
.
. ؤ㴨ѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѧ˹ѡع
.
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѡѭ-
Թ
.
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ѨػѹҹҤ
. ؤ ӾǡѡѭҵԹ ѧ˹
ѡع ؤż§ѵäѡѭҵԹ
Сѧ˹ѡع
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡ѡԭ͹ѭ-
ҵѭյԹ
.
. ؤ㴨ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ-
Թ
.
͹. ؤԹ ؤŹ鹡ѡԭѭԹ
.
. ؤ㴨ѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԹ
. ؤ ӾǡѡԭѭԹ ѧԹ
ؤż§͹ҤäѡԭѭԹ Сѧ
Թ
͹. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡ѡѭ-
Թ
.
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ-
Թ
. ؤ ӾǡѡѭҵԹ ѧ
Թ ؤż§͹ҤäѡѭҵԹ
СѧԹ
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ѨػѹҹҤ
͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤ㴡ѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѡԭѭԹ
.
. ؤ㴨ѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤ ӾǡѡԭѭԹ ѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ؤŷ ѡԭѭԹСѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
͹. ؤ㴡ѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
.
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤ ӾǡѡѭҵԹ ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤŷ ѡѭҵԹС
ѧԭ͹ѭҵѭյԹ
͹ѭҵѭյԹš

ѭԹš
[] ͹. ؤ㴡ѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
.
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԭѭԹ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ѨػѹҹҤ
. ؤ ӾǡѡѭҵԹ ѧԭ
ѭԹ ؤ Ӿǡ§ѵäѡѭҵ-
ԹСѧԭѭԹ
ѭԹš

Ѩա
ѡعš
[] ͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѡ
Թ
. ؤ Ӿǡѧ˹ѡع ѡ
Թ ؤ Ӿǡѧ˹ѡعСѡ
Թ
. ؤѡԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
. ؤż§ѵäѡԹ
ѧ˹ѡع ؤ ӾǡѡԹС
ѧ˹ѡع
͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤ繻ضتѡä ؤҹѧ˹
ѡع ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤ Ӿǡ
ѧ˹ѡعСѡԭ͹ѭҵѭյԹ
. ؤѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѧ˹ѡع
. ؤż§ѵäѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ѧ˹ѡع ؤ Ӿǡѡԭ
͹ѭҵѭյԹСѧ˹ѡع

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ѨػѹҹҤ
͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭ
ѭԹ
. ؤ Ӿǡѧ˹ѡع ѡԭ
ѭԹ ؤ Ӿǡѧ˹ѡعСѡԭ
ѭԹ
. ؤѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
. ؤż§ѵäѡԭѭԹ
ѧ˹ѡع ؤ ӾǡѡԭѭԹС
ѧ˹ѡع
͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
. ؤ Ӿǡѧ˹ѡع ѡ
ѭҵԹ ؤ Ӿǡѧ˹ѡعС
ѡѭҵԹ
. ؤѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ
˹ѡع
.
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤѧԹ ؤŹ鹡ѡ
ԭ͹ѭҵѭյԹ
. ؤ繻ضتѡä ؤҹѧ
Թ ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤ Ӿǡ
ѧԹСѡԭ͹ѭҵѭյԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ѨػѹҹҤ
. ؤѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѧԹ
. ؤż§͹Ҥäѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ѧԹ ؤ Ӿǡѡ
ԭ͹ѭҵѭյԹСѧԹ
͹. ؤѧԹ ؤŹ鹡ѡԭ
ѭԹ
. ؤ ӾǡѧԹ ѡԭ
ѭԹ ؤ ӾǡѧԹСѡԭ
ѭԹ
. ؤѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԹ

.
͹. ؤѧԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
. ؤ ӾǡѧԹ ѡ
ѭҵԹ ؤ ӾǡѧԹСѡ
ѭҵԹ
. ؤѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ
Թ
.
Թš

͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤ
鹡ѡԭѭԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ѨػѹҹҤ
. ؤ Ӿǡѧԭ͹ѭҵѭյԹ
ѡԭѭԹ ؤ Ӿǡѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹСѡԭѭԹ
. ؤѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ
.
͹. ؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѡѭҵԹ
. ؤ Ӿǡѧԭ͹ѭҵѭյԹ
ѡѭҵԹ ؤ Ӿǡѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ СѡѭҵԹ
. ؤѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ
.
͹ѭҵѭյԹš

ѭԹš
[] ͹. ؤѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
. ؤ ӾǡѧԭѭԹ ѡ
ѭҵԹ ؤ ӾǡѧԭѭԹ Сѡ
ѭҵԹ
. ؤѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ
ԭѭԹ
.
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յҹҤ
. ͵յҹҤ
͹
ѡعš
[] ͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡ѡԹ

.
. ؤ㴨ѡԹ ؤŹ鹡¡˹ѡع
.
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.
. ؤ㴨ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡¡˹
ѡع
.
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭѭԹ
.
. ؤ㴨ѡԭѭԹ ؤŹ鹡¡˹ѡع
.
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡ѡѭ-
Թ
.
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡¡˹
ѡع
.
ѡعš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յҹҤ
Թš
[] ͹. ؤԹ ؤŹ鹡ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.
. ؤ㴨ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
Թ
.
͹. ؤԹ ؤŹ鹡ѡԭѭԹ
. ؤ ӾǡԹ ѡԭѭԹ
͹ҤպؤԹСѡԭѭԹ
. ؤ㴨ѡԭѭԹ ؤŹԹ
. ؤ ӾǡѡԭѭԹ Թ
͹ҤպؤŨѡԭѭԹСԹ
͹. ؤԹ ؤŹ鹡ѡѭҵԹ

. ѹؤԹ ѡѭ-
Թ ؤ ӾǡԹСѡѭ-
Թ
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡Թ

. ؤ ӾǡѡѭҵԹ
Թ ؤ ӾǡѡѭҵԹС
Թ
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յҹҤ
͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹨ѡ
ԭѭԹ
. ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹ
ѡԭѭԹ ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹ
ѡԭѭԹ
. ؤ㴨ѡԭѭԹ ؤŹ鹡ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤ ӾǡѡԭѭԹ ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ؤ ӾǡѡԭѭԹСԭ
͹ѭҵѭյԹ
͹. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
. ѹؤԭ͹ѭҵѭյԹ ѡ
ѭҵԹ ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹ
СѡѭҵԹ
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤ ӾǡѡѭҵԹ ԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ ӾǡѡѭҵԹ
ԭ͹ѭҵѭյԹ
͹ѭҵѭյԹš

ѭԹš
[] ͹. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յҹҤ
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ԭѭԹ

.
ѭԹš

Ѩա
ѡعš
[] ͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹѡ
Թ
. ؤ Ӿǡ¡˹ѡع ѡ
Թ ؤ Ӿǡ¡˹ѡعСѡ
Թ
. ؤѡԹ ؤŹ鹡¡˹
ѡع
. ѹؤѡԹ ¡˹ѡع
ؤ ӾǡѡԹС¡˹ѡع
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤ繻ضتѡä ؤҹ¡˹
ѡع ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤ Ӿǡ
˹ѡع Сѡԭ͹ѭҵѭյԹ
. ؤѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
˹ѡع
. ѹؤѡԭ͹ѭҵѭյԹ
˹ѡع ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭյԹ
С¡˹ѡع

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յҹҤ
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭѭԹ

. ؤ Ӿǡ¡˹ѡع ѡԭѭԹ
ؤ Ӿǡ¡˹ѡعСѡԭѭԹ
. ؤѡԭѭԹ ؤŹ鹡¡˹
ѡع
. ѹؤѡԭѭԹ ¡˹ѡآ
ؤ ӾǡѡԭѭԹС¡˹ѡع
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
. ؤ Ӿǡ¡˹ѡع ѡ
ѭҵԹ ؤ繻ضتѡä ؤҹ
˹ѡعСѡѭҵԹ
. ؤѡѭҵԹ ؤŹ鹡¡˹
ѡع
. ѹؤѡѭҵԹ ¡˹
ѡع ؤ繻ضتѡä ؤҹѡ
ѭҵԹС¡˹ѡع
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤԹ ؤŹ鹡ѡԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤ繻ضتѡä ؤҹԹ
ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤ Ӿǡ-
ԹСѡԭ͹ѭҵѭյԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յҹҤ
. ؤѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
Թ
. ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭյԹ
Թ ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭյԹ
СԹ
͹. ؤԹ ؤŹ鹡ѡԭѭԹ

. ؤ ӾǡԹ ѡԭѭԹ
ؤ ӾǡԹСѡԭѭԹ
. ؤѡԭѭԹ ؤŹ鹡Թ

. ؤ ӾǡѡԭѭԹ -
Թ ؤ ӾǡѡԭѭԹСԹ
͹. ؤԹ ؤŹ鹡ѡѭ-
Թ
. ؤ ӾǡԹ ѡ
ѭҵԹ ؤ繻ضتѡä ؤҹ
ԹСѡѭҵԹ
. ؤѡѭҵԹ ؤŹ鹡
Թ
. ѹؤѡѭҵԹ
Թ ؤ繻ضتѡä ؤҹѡ
ѭҵԹСԹ
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յҹҤ
͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѡԭѭԹ
. ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹ ѡ
ԭѭԹ ؤ繻ضتѡä ؤҹ
ԭ͹ѭҵѭյԹСѡԭѭԹ
. ؤѡԭѭԹ ؤŹ鹡ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤ ӾǡѡԭѭԹ ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ؤ繻ضتѡä ؤҹѡԭ
ѭԹСԭ͹ѭҵѭյԹ
͹. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
. ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹ ѡ
ѭҵԹ ؤ繻ضتѡä ؤҹ
ԭ͹ѭҵѭյԹСѡѭҵԹ
. ؤѡѭҵԹ ؤŹ鹡ԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ѹؤѡѭҵԹ ԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ繻ضتѡä ؤ
ѡѭҵԹСԭ͹ѭҵѭյԹ
͹ѭҵѭյԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յҹҤ
ѭԹš
[] ͹. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
. ؤ ӾǡԭѭԹ ѡ
ѭҵԹ ؤ繻ضتѡä ؤҹ
ԭѭԹСѡѭҵԹ
. ؤѡѭҵԹ ؤŹ鹡ԭ
ѭԹ
. ѹؤѡѭҵԹ ԭ
ѭԹ ؤ繻ضتѡä ؤҹѡ
ѭҵԹСԭѭԹ
ѭԹš

ԭ

Թ

ó

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ûԮ ԸԮ Ҥ

eXTReMe Tracker