<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียม


ดาวเทียม คืออะไร

                คำว่าดาวเทียม (Satellite) คือวัตถุในอวกาศที่โคจรรอบวัตถุที่ใหญ่กว่า ดาวเทียมมีสองประเภท คือ ดาวเทียมธรรมชาติ เช่นดวงจันทร์โคจรรอบโลก และดาวเทียมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยดาวเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ทางการทหาร การสื่อสาร การรายงานสภาพอากาศ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งดาวเทียมทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากในปัจจุบันรูปต้นฉบับ

                ซึ่งในเมื่อก่อนการที่จะส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรในอวกาศเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย จนกระทั่งกลางศตวรรษที่ 20 รัสเซียหรือสหภาพโซเวียตได้ส่งดาวเทียมที่ชื่อว่า
สปุตนิก 1(Sputnik 1) ในวันที่ 4 ตุลาคม 1957 ซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลก ซึ่งดาวเทียม สปุตนิก 1 ได้ให้ข้อมูลแก่นักวิทยาศาสตร์ ถึงความหนาแน่นของบรรยากาศชั้นบนซึ่งถูกอนุมานได้จากแรงลากของการเคลื่อนที่ในวงโคจร และการแพร่กระจายของสัญญาณวิทยุจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ ซึ่งทำให้สหภาพโซเวียตเป็นผู้นำด้วนอวกาศในตอนนั้นรูปต้นฉบับ