<

ความสำคัญของดาวเทียม


        ดาวเทียมที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก ทำให้สามารถสังเกตสิ่งต่าง ที่อยู่บนโลกได้จากระยะไกลในเวลาอันรวดเร็ว ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับเอกภพ โลก ดวงจันทร์ และดาวดวงอื่น ๆ อีก ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศช่วยเปิดเผยความลี้ลับในอดีต และก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ในด้านต่าง ๆ มากมาย ปัจจุบัน สิ่งประดิษฐ์ที่อาศสัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมีมากมาย หลายชิ้น โดยเฉพาะการสร้างดาวเทียมประเภทต่าง ๆ ขึ้นมาช่วยอำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน        


                                                                            รูปต้นฉบับ                                                                                                                                                                          รูปต้นฉบับ