อุปกรณ์ที่ใช้
lep4Dq.png
DEVIO NB-Shield I
เป็นบอร์ดสื่อสาร ซึ่งใช้โมดูลสื่อสารผ่านโครงข่าย NB-IoT
ทำงานร่วมกับบอร์ดทดลอง Arduino เพื่อให้เหล่านักพัฒนาสามารถเรียนรู้
พัฒนาและประยุกต์ใช้ IoT ผ่านเครือข่าย NB-IoT ได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย โดยอุปกรณ์มีคุณลักษณะดังนี้

❖ สื่อสารผ่านโครงข่าย NB-IoT 900 MHz ของ ais
❖ ใช้งานร่วมกับบอร์ด Arduino
❖ เทคโนโลยีถูกพัฒนาตามมาตรฐานสากล มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือยข่าย

lepzwa.jpg
lepOWS.png
Arduino UNO R3
เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ ATmega328 (แผ่นข้อมูล) มีอินพุต / เอาต์พุต 14 อินพุต (6 สามารถใช้เป็นเอาท์พุท PWM)
,6 อินพุตแบบอนาล็อก, ตัวเรโซเนเตอร์เซรามิก 16 MHz, การเชื่อมต่อ USB, แจ็คไฟ, ส่วนหัว ICSP และปุ่มรีเซ็ต

❖มีคุณสมบัติของบอร์ดดังนี้❖

❖ ใช้ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega328
❖ ใช้แรงดันไฟฟ้าเลี้ยงไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega328 มีค่า 5 โวลต์
❖ แรงดันไฟฟ้าป้อนที่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 อยู่ในช่วง 7 - 12โวลต์
❖ มีพอร์ตดิจิตอลอินพุต/เอาต์พุต (Digital VO) จํานวน 14 พอร์ต (มี PWM output จํานวน 6 พอร์ต)
❖ มีพอร์ตอนาล็อกอินพุต (Analog Input) จํานวน 6 พอร์ต
❖ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า แต่ละพอร์ตได้ 40 มิลลิแอมป์ (mA)
❖ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าในพอร์ต 3.3 V จ่ายได้ 50 มิลลิแอมป์ (mA)
❖ ใช้ความถีสัญญาณนาฬิกา 16 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
❖ มีพื้นที่หน่วยความจําโปรแกรม 32 กิโลไบต์ (KB)levYQN.png
XBee
XBee โมดูล RF Transceiver (อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ) ผลิตโดยบริษัท Digi International® Inc. รับส่งแบบ Half Duplex ความถี่ย่าน 2.4 GHz เป็นอุปกรณ์ที่มี Microcontroller และ RF IC อยู่ภายใน
มีการจัดการโดยใช้พลังงานต่ำ ใช้งานง่าย มี interface ที่ใช้รับและส่งข้อมูลเป็น UART (LVTTL) ซึ่งเหมาะสำหรับทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ ต่อเข้ากับ UARTของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เลย

levBZS.png
XBEE sensor
ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับอุณหภูมิความชื้นและแสง โดยข้อมูลจะถูกส่งผ่านการสื่อสารไร้สายในโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย XBee ขนาดกะทัดรัดและพลังงานแบตเตอรี่ทำให้เซนเซอร์ XBeeใช้พลังงานต่ำ ใช้งานได้ง่าย
แอปพลิเคชันรวมถึงการสร้างระบบอัตโนมัติการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการตรวจสอบทรัพย์สินและอื่น ๆ
ค่าที่อ่านได้มีความแม่นยำพอประมาณเหมาะสำหรับการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
XBee Sensor / L / T / H: เซ็นเซอร์วัดแสงอุณหภูมิและความชื้นในตัว