Dicționarul cuvintelor
inexistenteCuvinte inexistente și semnificația lor

Înapoi la pagina principală

Listă alfabetică

Dicționarul cuvintelor inexistente este un dicționar on-line al cuvintelor care nu există în alte dicționare. Ele apar uneori în vorbirea curentă sau sunt inventate de scriitori, poeți, cântăreți și alții. Aceste cuvinte pot fi găsite în lucrări literare, în poezii sau cântece, în articole din ziare, scrise pe ziduri sau închipuite pe loc de către oricine cu imaginație.

Bineînțeles, aceasta se dorește a fi o lucrare distractivă și amuzantă , și nu ar trebui luată prea mult în serios.

Contribuții la Dicționarul cuvintelor inexistente sunt binevenite.

A B C D E F G H I Î J K L M N O P R S Ș T Ț U V X Z

A

Aibofobia
vezi Eibofobie

Alfabecedar subst. Titlul unei cărți de Paul Goma, un dicționar de cuvinte inexistente, inventate, majoritatea rezultate din îmbinarea altor cuvinte. Iată câteva exemple luate la întâmplare:
abandomnișoară Singurică, 'mnișorică ?
babaclava O fostă funcționară pe tărâm de harem
celibatard Fiul nelegitim al celibatarei
doriental Un dor care ne cheamă la dorigini - cam prin Anatolia de azi
jalbină Albina care zboară cu jalbe
ovinocență Starea Mielului

An-Tan-Tiki-Tan Cuvânt fără sens din jocurile copiilor.

Aporisticon Cuvânt inventat de scriitorul Mihail Grămescu. Apare ca titlul romanului său SF apărut în 1981.

Asereje Titlul unui cântec de mare succes interpretat de formația Las Ketchup. Atât titlul melodiei (numită și The Ketchup Song), cât și refrenul sunt într-o limbă inexistentă, inventată, dar care prinde repede și sună foarte melodios:

"Asereje, ja deje dejebe tudejebe de
sebiunouva majabi an de bugui an de buididipi"

B

Belivarez subst. "Nu e bine că spațiul este presărat cu tot felul de șurubelnițe, biele, știplaizere, belivarezuri, gomexane, coclendere căzute în baia de ulei, arbori cotiți la cota 1 etc." (Academia Cațavencu, nr. 42, 2004)

Bilifox subst. Cuvânt din limba kută, limbă închipuită de Tudor Arghezi în satira Tablete din țara de Kuty. Potrivit autorului, sensul cuvântului ar fi "în traducere liberă": "Ieretele cu patru picioare despărecheate, fără unghii, care fuge la deal târâș, iar la vale de-a berbeleacul și zboară peste apele fără punte."

C

Coclender subst. Numele unui obiect care nu este prea bine definit. Apre în mai multe texte:
În versurile melodiei Eterna și fascinanta Românie a formației Cassa Loco.
"Descântecul meu are eficacitatea laserului și a bombei cu nutrii turcheze pe bie cu ștotengher matrafucizat în coclender;" (Actualitaea culturală, 25 martie, 2002)
"Nu e bine că spațiul este presărat cu tot felul de șurubelnițe, biele, știplaizere, belivarezuri, gomexane, coclendere căzute în baia de ulei, arbori cotiți la cota 1 etc." (Academia Cațavencu, nr. 42, 2004)

Crocofant subst. Creatură imaginară rezultată din încrucișarea unui crocodil cu un elefant. În sens figurat, perosană cu concepții de viață demodate sau cu idei retrograde. Termen folosit de Andrei Pleșu.

D
Distramic adj. Cuvânt inventat rezultat din combinația dintre distractiv + dinamic. Adjectivul a fost folosit într-un pliant publicitar pentru a descrie calitățile autoturismului Nissan, modelul Micra.
Alte cuvinte create pentru această reclamă au fost:
- Antrecil - rezultat din antrenant + facil
- Comos - o încrucișare între compact + spațios
- Confator - un hibrid între confortabil + cuprinzător
- Istil - îmbină cuvintele ist + util
- Modtro - născut din asocierea dintre modern + retro
- Spigur - termen în care se împletesc spontan + sigur
- Simpologie - rezultat din contopirea dintre simplitate + tehnologie

E

Eibofobie subst. Termen umoristic, inventat pentru a semnifica presupusa teamă irațională față de palindromuri ! Cuvântul este, bineînțeles, el însuși un palindrom (cuvânt care poate fi citit la fel, atât de la stânga la dreapta, cât și de la dreapta la stânga).
Alte cuvinte formate în aceeași manieră sunt:
- eigologie (sau aigologia) - "studiul palindromurilor"
- einamanie (sau ainamania) - "mania pentru palindromuri"
- eilifilie (sau ailifilia) - "dragostea pentru palindromuri"

Eugenionește adv. Cuvânt care apare spre finalul piesei Formule de politețe?, piseă aparținând, bineînțeles, lui Eugen Ionescu.
De altfel, pe parcursul întregii piese, la întrebarea obsesivă Ce mai faceți?... Dar dumneavoastră?, personajele răspund cu cele mai insolite, neverosimile sau absurde cuvinte: concret, apoplectic, păsăritic, castravetic, fiorotic, capiscolic, caronculos, bimbilistic... Tot acest dialog absurd exprimă convenționalismul și automatismul limbajului, clișeele și reflexele verbale mecanice care de fapt nu comunică nimic.

Eulalii subst. Este titlul unui volum de poezii de Dan Botta (1931).
Cuvântul este creat artificial din cuvintele grecești: eu- - "bun, bine, frumos" și lalia - "vorbă", adică "vorbe bune, frumoase".

Exasperanțe subst. Speranțe transformate în exasperări. (trimis de Ștefan Teioșanu)

Exceptembrie subst. "An în care luna octombrie urmează după august."
(Preluat din Ficționarul Stoopnagle de F. Chase Taylor)

F

Fichidinghia subst. "Ca să puteți înțelege ce înseamnă, ascultați-i mai întâi numele. Înainte de a ști ce e, înainte de a bănui chiar, învățați să-i rostiți numele. Când veți fi simțit că sunetele încep să însemne ceva pentru voi, când, înainte de-a le înțelege, veți simți că ele înseamnă ceva - misterios și inefabil, greu de definit dar real - când veți fi mai obișnuiți cu toate aceste lucruri, imaginați-vă un cactus.
[...] Imaginați-vă un cactus adevărat, mare cât un stejar, cu brațele lemnoase și țepi ca lănciile. Nu este frumos, nu este decorativ. [...] Îl simți dureros și neliniștitor, jalnic și sublim în același timp. El este tatăl. Fructul lui se numește fichidinghia." (din Calitatea de martor de Ana Blandiana)

Fragic adj., Fragedie subst. Cuvinte inventate de scriitorul Radu Cosașu.
Despre fragic autorul spunea într-un Autointerviu că este "adjectivul coborât din substantivul "fragedie". Fragedia e invenția mea, "iepica" mea, "necuvântul meu" - mai tot scriitorul trebuie să lase lumii un cuvânt, măcar un cuvânt, ca semn că a trecut prin ea, cu un rost. [...] E un cuvânt, cred, necesar fiindcă fragedul a fost uitat, iar tragicul s-a sofisticat până la a deveni, îndreptățit, o parodie a comediei. [...] Fragedia e o formulă pentru a reda tragicului duioșia și catifeaua, iar frăgezimii, o dimensiune gravă..."

Frazbilă, Granchios adj. Frazbile și granchioase sună în românește titlul nuvelei SF Mimsy Were The Borogoves, scrisă de Lewis Padgett și apărută în Almanah Anticipația 1989. Ciudatul titlu este preluat din poezia Jabberwocky scrisă de Lewis Carroll, în "Alice în Țara din Oglindă". În nuvelă este amintită o întreagă strofă, care, în trdaucere românească, sună astfel:

"Stramina și pietrele murcoase
Se învârtesc și pivotează-n plastă -
Frazbile toate, și granchioase -
Iar clipele le trec prin poarta vastă."

G

Gogomârlă subst. Animal sau ființă neidentificată mai îndeaproape.

Gomexan subst. "Nu e bine că spațiul este presărat cu tot felul de șurubelnițe, biele, știplaizere, belivarezuri, gomexane, coclendere căzute în baia de ulei, arbori cotiți la cota 1 etc." (Academia Cațavencu, nr. 42, 2004)

Granchios adj. v. frazbilă

H

Hârșc interj. Interjecție fără sens, titlul poeziei Hârșc, din ciclul Loto-Poeme (1972) de Nina Cassian.

I

Imural subst. "Graffito obscen."
(Preluat din Ficționarul Stoopnagle de F. Chase Taylor)

Inscoțibilă adj. Se numește o servă la tenis de câmp sau la ping-pong care nu poate fi returnată.

Ipocrizi vb. "Ce-i învață pe copii politicienii noștri falși: să mintă. Să ipocrizească, dacă vreți. Nu a existat până acum acest cuvânt, dar probabil că este momentul să se nască." (Academia Cațavencu, nr. 31, 2007)

Î

(La) îndelăbuță subst. Creație originală și ingenioasă, bazată pe modelul locuțiunii la îndemână. Se datorează lui Tudor Arghezi care, într-o tabletă, povestea că, în tinerețe, locuind într-o cămăruță sărăcăcioasă, era nevoit să asculte, în timpul nopții, cum se jucau șoarecii "cu nucile care le veneau la îndelăbuță...".

Însisificare subst. Cuvânt inventat de scriitorul Radu Cosașu. Apare în titlul volumului său ÎnSISIFicarea la noi pe Boteanu (1998).

J

Jabberwocky subst. Titlul unei renumite poezii lipsite de sens scrisă de Lewis Carroll, în povestirea "Alice în Țara din Oglindă". În românește a fost tradusă sub titlul Jabberwockiada.
Există mai multe variante de traducere în românește. Iată câteva mostre alături de varianta în original:
- arțăvajnic - probabil o combinație între "arțăgos" și "vajnic". În original - frumious.
- a beghița - "ceva între behăială și sughiț, cu un fel de strănut la mijloc". În original - outgribe.
- borogov - "o pasăre subțirică și cam jigărită, cu penele ciufulite, ca o cârpă de spălat pe jos, dar vie". În original - borogove.
- bursele - "ceva ca niște bursuci, și ca niște șopârle, și ca niște șurubelnițe". În original - toves.
- a chiuhoti - probabil o combinație între "a chiui" și "a hohoti". În original - chortle.
- clemos - "cleios și mlădios". În original - slithy.
- drubă - probabil o prescurtare de la "drumuri bătute", însemnând că sunt departe de casă și s-au rătăcit. În original - mome.
- fereavă - folosit probabil cu sensul de "splendid, magnific". În original - frabjous.
- frazbilă - "fragilă și mizerabilă". În original - mimsy.
- frigază - "ora patru după-amiaza, ora când începi să frigi friptura pentru masă". În original - brillig.
- a galumfa - o combinație între "a galopa" și "a triumfa". În original - galumph.
- a hurdugoli - probabil o combinație între "a hurduca" și "a rostogoli". În original - burble.
- măruminos - folosit probabil cu sensul de "fericit". În original - beamish.
- murbă - "multă iarbă în fața și în spatele cadranului solar". În original - wabe.
- murcos - "murdar și mlădios". În original - slithy.
- porvec - "un soi de porc verde". În original - rath.
- a șuiermăi - probabil o combinație între "a șuiera" și "a mormăi". În original - whiffle.
- a se șuruba înseamnă "a face găuri ca o șurubelniță". În original - gimble.
- a titiri - "a se învârti ca un titirez". În original - gyre.
- trițar - "trist și sprințar". În original - mimsy.

Jenibil adj. Formație glumeață, o combinație între "jenant" și "penibil".

L

Loviluție subst. Termen creat pentru a denumi evenimentele din Decembrie 1989 din România. Se discută și se dispută încă dacă atunci a fost revoluție sau lovitură de stat. Din punct de vedere lingvistic însă, controversa s-a rezolvat: revoluția și lovitura de stat s-au îmbinat și a rezultat un cuvânt nou, un cuvânt hibrid - loviluție.

M

Manelitate "Populație încă minoritară, dar în continuă creștere, amatoare, consumatoare, devoratoare de manele (n.n. cuvânt inventat de autor înregistrat la Înalta Academie a Manelelor)."
Apare într-un articol ("TVR și mugurii normalului") de George Stanca în Actualitatea culturală (8 iulie 2003)

Matrafuciza vb. "Descântecul meu are eficacitatea laserului și a bombei cu nutrii turcheze pe bie cu ștotengher matrafucizat în coclender;" (Actualitaea culturală, 25 martie)

Mistificțiune subst. Mistificțiuni este titlul unui volum de Mircea Anghelescu, apărut în 2008 și avînd subtitlul: Falsuri, farse, apocrife, pastișe, pseudonime si alte mistificații in literatură.

Morți vb. "A muri nu este opusul lui a trăi, ci al lui a te naște. Cele două antonime reprezintă fiecare clipa intrării într-o stare - în viață sau în moarte -, în timp ce a trăi este acțiunea, de durata vieții, căreia nu îi este opus în limbă decât a fi mort. Dar acesta din urmă nu este decât o formă verbală pasivă, nu un verb propriu-zis, nu o acțiune, pentru că nimeni n-a fost în stare să creadă, dincolo de moarte, în posibilitatea reală a unei acțiuni. Dar dacă, totuși, ea există, și pentru a fi revelată nu-i lipsește decât verbul exprimării? Dacă s-ar întoarce cineva să povestească ce înseamnă a morți?". (din Coridoare de oglinzi, de Ana Blandiana)

Motanică subst. "Carte de motanică" (1985) se numește o culegere de versuri pentru copii semnată de Gheorghe Tomozei.

N

Nadsat subst. Limbă inexistentă, inventată de scriitorul englez Anthony Burgess în romanul A Clockwork Orange. Protagonistul său, Alex, vorbește și gândește în limba nadsat, un amestec de argou englez și american cu rusă. Exemple de cuvinte în această limbă sunt: britva ("brici"), mounch ("gustare") sau privodeet ("a duce undeva").

Nichitiza vb. "...cei doi prieteni nichitizează - adică fac vorbe din te miri ce." (D. P. Popescu, Galaxia)

Noptimist subst. "Nu căutați cuvântul din titlu în dicționar, nu-l veți găsi." Dacă totuși vă interesează definiția lui, iat-o: "Persoane care, deși trăiesc în București, au optimismul de-a crede că pot dormi noaptea". (Noptimiștii, articol semnat de Radu Paraschivescu în Evenimentul zilei, 14 aug 2008)

O

Obecalp subst. În studiile clinice se administrează uneori pacienților medicamente care nu au nici un efect, numite placebo. Ele pot acționa însă printr-un mecanism psihologic dacă subiectul este convins că primește un tratament activ. Chiar dacă aceste pilule nu conțin decât zahăr ele trebuie totuși să fie etichetate cu niște denumiri "comerciale" sonore și extravagante, atractive pentru bolnavi. Unul dintre acestea este Obecalp (placebo scris invers). Alte nume propuse au fost Cebocap, Acid placebic, Deludium sau Panacease.

P

Pedalgog subst. "Profesor de latină pe bicicletă."
(Preluat din Ficționarul Stoopnagle de F. Chase Taylor)

R

Răspândac subst. Formație glumeață. Persoană care preia și răspândește informații false. Este acompaniat de obicei de un zvoner (v.). Cei doi termeni au fost popularizați de cunoscutul grup umoristic "Divertis".

Revendicoză subst. Derivat cu intenții ironice, folosit cu sensul de "boală a celor care au întotdeauna ceva de revendicat".

ROGVAIV Cuvânt mnemotehnic cu ajutorul căruia se poate ține minte mai ușor ordinea culorilor fundamentale în spectrul luminii: Roșu, Oranj, Galben, Verde, Albastru, Indigo, Violet.

Romârcană subst. "Limba românilor aflați în America la prima și la a doua generație".
Din articolul Povești romârcane nemuritoare semnat de Ovidiu Rădulescu, în revista Lumea, nr. 11/2003.

S

Scârbici subst. Un cuvânt glumeț pentru un loc de muncă nesuferit.

Scriitorinc subst. Cuvânt inventat de Dan C. Mihăilescu ("Omul care aduce cartea") și folosit pentru titlul cărții sale, Scriitorincul. Despre acest cuvânt autorul spune:
"...am aflat că ornitorincul nu suportă captivitatea, este un mâncău teribil, stă 17 ore pe zi în vizuină și nu acceptă cu nici un preț să fie... "omul cuiva". Îi are ca dușmani pe șerpi, sapă un tunel de un metru în două ore, are blana cu strat de grăsime, ca ursul, evită sistematic competiția și e pe cale de dispariție din pricina poluării apelor. M-am recunoscut cu fervoare în el, drept pentru care am scornit termenul de scriitorinc."

Snark subst. Numele unui animal imaginar creat de scriitorul englez Lewis Carroll în poemul absurd The Hunting of the Snark ("Vânătoarea lui Snark").

Spargă Limbă inexistentă inventată de poeta Nina Cassian, în care a scris mai multe poezii publicate în volumele Loto-Poeme (1972) și Jocuri de vacanță (1983), însumând aproape o duzină de "sparguri", unul fiind tradus și în "sparga" engleză.
Iată numai câteva din cuvintele aceastei limbi:
acustru, belifer, ceplină, chilnic, coroave, corund, cozimiri, crupi, develnic, estravă, flaniță, îmborida, mărgaș, nituraș, plentura, scorțopi, stelpică, tofări, tumnărie, țargă, veglină, vereag, zargă

Poezii în limba spargă:
Baladă
Bocet
Imprecație
Orație
Poezie în limba spargă
Rondel
Sonet
Strigături

Stresiune Un cuvânt din limbajul glumeț al studenților. O combinare între sesiune și stres.

Stuplim adj. Cuvânt inventat pentru a caracteriza unele forme de expresie ale artei contemporane. Este o combinație între "stupid" și "sublim".

Supercalifragilistic Unul dintre cele mai faimoase cuvinte din istoria filmului. Se folosește uneori cu sensul de extraordinar, ciudat, fantastic. Cuvântul provine de la titlul unui cântec din filmul muzical Mary Poppins (1964) - "Supercalifragilisticexpialidocious".

Ș

Șocâte subst. Animal inexistent ce apare în versurile melodiei Eterna și fascinanta Românie a formației Cassa Loco. Alte cuvinte inventate, foarte amuzante prin sonoritatea lor, pe care le găsim în acest text sunt și bibistrocel, coclender, crocobazdugat, seplapoloidală sau volapic:

"Cel mai căutat animal din România este șocâtele !
Acesta se găsește în variantă maro cu volapic în vârf și coclender roz.
Nu vă recomandăm varianta cu seplapoloidală pentru că aceasta capătă un bibistrocel crocobazdugat."

Știplaizer subst. "Nu e bine că spațiul este presărat cu tot felul de șurubelnițe, biele, știplaizere, belivarezuri, gomexane, coclendere căzute în baia de ulei, arbori cotiți la cota 1 etc." (Academia Cațavencu, nr. 42, 2004)

Ștotengher vb. "Descântecul meu are eficacitatea laserului și a bombei cu nutrii turcheze pe bie cu ștotengher matrafucizat în coclender;" (Actualitaea culturală, 25 martie)

T

Telegrabnică subst. "Telegramă". Forma apare în vorbirea personajului moș Hau din Nada florilor de Mihail Sadoveanu:
"După ce s-a dus, a rânjit moș Hau, nu ne-a trimis nici scrisori, nici telegrabnice. Ne-a uitat."

Tetrapiloctomie subst. Arta de a despica firul în patru. Termenul a fost creat de scriitorul Umberto Eco în romanul său Pendulul lui Foucault.

Trimbulind adj. Cuvânt inventat de Nichita Stănescu și folosit în mai multe din textele sale:
În poezia Despre lupul singuratic, din ciclul În dulcele stil clasic (1970):

"Cade lupul singuratic
Pe laba-nghețând apatic
și adoarme și visează
îngeri pe zăpada trează.
Le mănâncă creierul
lepădându-și obiceiul.
După-aceea în alt vis
leapădă tot ce-a ucis,
într-un infinit dormind
visător și trimbulind..."
......................................
În poezia Cântec în doi, din ciclul Necuvintele (1969):

"Noi nu vrem să fim geniali
Noi vrem să fim trimbulinzi"
......................................
În textul Înceata gândire a arborelui secular, din culegerea Dintr-un abecedar marțian (1982):

"Au venit trimbulinzii cu trimbulindele după ei, dar s-au izbit de trimbulinzii care veneau cu trimbulindele după ei, și a fost război și muierile lor au rămas sterpe."

Printre alte cuvinte create de Nichita Stănescu se numără și:
a ierbi, vulturare, dezîngerare, cerbos, mitocosit.

Ț

Țărăntoc subst. Formație glumeață, o combinație între "țăran" și "sărăntoc".

Țopârlaș subst. Formație glumeață, o combinație între "țopârlan" și "laș".

Țușplingher subst. Obiect neidentificat mai îndeaprope; un non-obiect. (trimis de Ștefan Pușcașu)

U

Unijamb adj. Cuvânt inventat de Nina Cassian în poezia Oboseală de cuvinte.

V

Valvârteji Verb foarte reușit creat de poetul A. Macedonski, pornind de la formula valvârtej.

Vir-o-con-go-eo-lig Cuvânt de descântec, lansat de poetul Ion Barbu, într-o poezie dedicată cățelului său Fox, în care îi arată păsările care ciripesc în pom, încercând s[ le determine onomatopeic cântecul:

Cir-li-lai, cir-li-lai,
Precum stropi de apă rece
În copaie când te lai;
Vir-o-con-go-eo-lig,
Oase-nchise afară-n frig;
Lir-liu-gean, lir-liu-gean,
Ca trei pietre date dura
Pe dulci lespezi de mărgean.

Z

Zdrupeș (sau Zdupeș) adj. Cuvânt întâlnit în presă, inexistent în dicționare, o combinație între "zdravăn" și "trupeș".

Zgomotocicleta subst. Titlul unui volum de poezii pentru copii de Constanța Buzea. În carte apar numeroase invenții lexicale năstrușnice cum ar fi: rinocerb, crocodinozaur, ciocănitorinc sau anacobră.

Zvoner subst. Formație glumeață. Persoană care crează și lansează informații false. Pe lângă un zvoner, de obicei există și un răspândac (v.). Cele două personaje au fost popularizate de cunoscutul grup umoristic "Divertis".
Această pagină a fost inspirată din Nonsensicon - un site în limba engleză despre cuvinte inexistente și sensul lor.


Orice comentarii, adăugiri, sugestii sunt binevenite și le puteți trimite la:

Înapoi la pagina principală

Această pagină este realizată și întreținută de

Dr. OCTAVIAN LAIU

ultima revizie: 28 aprilie 2009Copyright © 2002-2009, Octavian Laiu. Toate drepturile rezervate 1
Hosted by www.Geocities.ws