Å avle med fargen hvit blåøyd
Genet for hvit blåøyd er xx.  Genet oppfører seg helt annerledes enn de andre fargegenene.  Derfor er det viktig å sette seg best mulig inn i hvordan genet oppfører seg opp mot andre fargegener.

xx også kalt wienergen vil i dobbel oppsetning dekke over all annen farge, og kaninen blir helt hvit med klare blå øyne. Det finnes noen unntak. Disse kommer jeg tilbake til.

En hvit blåøyd kanin med genet xx som parres med en hvit blåøyd kanin xx vil gi statistisk 100% sjanse for avkom hvit blåøyd. Her finnes det  noen unntak og det er om kaninen er bærer av hvit rødøyd anlegg aa eller russeranlegget anan.  Disse genene fjerner all pigment i øyenfargen, slik at kaninen får røde øyne. Genkoden for disse vil bli hvit blåøyd med russergen: anan  _ _ _ _ _ xx
og
hvit blåøyd med hvit rødøydgen: aa _ _ _ _ _ xx. Genetisk er disse hvite blåøyde, men pga. russer og hvit rødøydgenet som gir røde øyne, vil kaninen framstå som hvit rødøyd.  Det vil si kaninens genotype er ikke i samsvar med fenotype.


Også zobelgenet amam og genet for brunt cc vil påvirke øyenfargen å gi et rubinrødt skjær i pupillen.  Slike hvite blåøyde er ikke utstillingsbare.  Derfor anbefaler jeg når en velger ut fargede dyr for parring med hvit blåøyd, så langt råd er styrer unna disse ovennevnte anlegg: zobel, havannabrun, russer og hvit rødøyd.

En kan med fordel derfor parre hvit blåøyd med all annen farge/tegning om hensikten er å forbedre rasepreg, pels m.m. Statistisk vil en slik parring gi 100% Xx. Disse kalles wienertegnede, dersom de får hvite markeringer på kroppen, som f.eks. hvit bliss, hvite labber, hvit krave m.m.  I sjeldne tilfeller kan en også få ut helt ensfargede kaniner uten at det hvite blåøyde genet synes, som kalles wienerbærere. Dette er bra for da er disse utstillingsbare.  En bør derfor ikke parre hvit blåøyd eller wienertegnede/bærere uten mål og mening. Genet "ødelegger" andre farger med hvite markeringer og det er ikke ønskverdig. 

Om en så har gjort en parring med hvit blåøyd xx med annen farge og sitter med avkom som er Xx wienertegnede, (jeg kaller disse overgangsunger), så kan en parre tilbake på hvit blåøyd.  En slik parring mellom en hvit blåøyd xx og wienertegnet Xx vil statistisk gi 50% sjanse for hvit blåøyd og 50% sjanse for wienertegnede/bærere.

Parrer en 2 wienertegnede/bærere Xx vil dette gi statistisk 25% sjanse for hvite blåøyde, 25%sjanse for fargede uten bærer av genet hvit blåøyd og 50% sjanse for wienertegnede/bærere.  Problemet her er at en ikke med sikkerhet kan si hvem av de fargede som bærer genet hvit blåøyd.

Genet hvit blåøyd er både intermediært, da det både kan synes i enkel oppsetning x, og være recessivt fordi genet kan faktisk ligge helt skjult, før det plutselig kan dukke opp igjen. Spesielt på kappetegnede kan det være vanskelig å se hvorvidt genet finnes.
Orion xx
hvit blåøyd
Klare blå øyne
Viltgrå Xx blåøyd
Hvit blåøyd m/ rubinrød glans i pupill.
Pelle Xx wienertegnet
Viltgul Xx wienertegnet
Willy viltgrå Xx wienerbærer
Hosted by www.Geocities.ws

1