Årsaken til at en kanin blir hvit i pelsen er totalt forskjellig i en aa- og en xx-kanin. En aa-kanin har fargeproduserende celler (de kalles Melanocytter), men fargeproduksjonen fungerer ikke. A-genet produserer et enzym som heter Tyrosinase og dette enzymet må være tilstede for at det skal produseres farge. En aa-kanin produserer et inaktivt Tyrosinase og farge-produksjonen "fungerer ikke".

En xx-kanin derimot har ikke Melanocytter - altså har de ikke "fargefabrikker". Pelsen blir hvit på grunn av at det ikke finnes noen celler som produserer farge.

Hvordan er det med øynene? Regnbuehinnen (iris) består av to lag. Det ytre laget (Stroma) har Melanocytter - disse produserer normalt brun farge. Det indre laget (Epithelium) er tynnere og har IKKE Melanocytter. Alle cellene i Epithelium er av samme type. Epithelium-cellene produserer imidlertid også Melaniner! Melanin-produksjonen foregår akkurat på samme måte i Melanocytter som i Epithelium-celler, det er de samme genene som er i sving. Forskjellen på Melanocyttene i Stroma og Epithelium-cellene er imidlertid måten som pigmentene lagres på. I Stroma lagres de i spesielle organeller inne i Melanocyttene, mens i Epithelium mangler disse organellene og pigmentene går til grunne raskere. Resultatet er at Stroma vanligvis blir brunt, mens Epithelium blir blått. Dette ser vi som et brunt øye.

Dersom en kanin er aa så mangler kaninen Tyrosinase og hverken Melanocyttene eller Epithelium-cellene kan lage pigment. Dermed blir regnbuehinnen helt gjennomsiktig. Dersom en kanin er A_xx så mangler Stroma Melanocytter og vi får ingen brune pigmenter i Stroma. Vi ser den blå fargen som produseres av Epithelium-cellene.

Dersom en kanin er aaxx så har den ikke noen Melanocytter (pga. xx), men i tillegg så kan heller ikke Epithelium-cellene produsere farge (pga. aa) og iris blir fargeløst.

Albino eller ikke albino? Forskerne kaller alle dyr som har helt eller nesten helt pigmentløs pels for "albino". Derfor er både en hvit blåøyd og en hvit rødøyd albinoer. Men de er to fundamentalt forskjellige typer albinoer. Bare søk på "albinism" på internett så får man opp masse linker.

Litt oppsummering: En aaxx har samme pelsfage som en AAxx, men samme øyefarge som en aaXX. Pelsen produseres i hårsekker og siden hårsekkene til en aaxx mangler Melanocytter så får den akkurat samme hvitfarge som en AAxx. Øynene til aaxx blir imidlertid lik en aaXX som forklart over her.

Hva som kommer først og sist? Tidlig i fosterstadiet dannes det Melanocytter. Disse lages av en type celler som heter Melanoblaster. Dersom en kanin har xx så dannes ikke Melanocyttene korrekt. Dette skjer altså "først" i denne sammenhengen. A-genet er enda ikke i funksjon. Men når Melanocyttene er på plass i huden, klør, hårsekker og Stroma - da kommer A-genet inn i bildet. Nå har ikke X-genet noen funksjon lenger. Så X-genet er først i funksjon, deretter kommer A-genet i funksjon.

Geir Nordvik

Hosted by www.Geocities.ws

1