LIIKENNEVALOT
Uskonto siitä, miten päästään oikeaoppisesti kadun tuolle puolen

kati sinenmaa, www.geocities.com/sinenmaa

Tieliikennelakia ei voida todistaa luonnonlaiksiContent:

00. Esipuhe

Suomalaisen iskelmäsanoituksen ikoni,
Helena Eeva:
Muista Aina,
Liikenteessä
Monta Vaaraa Onpi Eessä.
Siksi Valpas
Aina Mieli
Se On Turva Verraton.

Loogisuutta ei voida erottaa ihmisen aistihavaintoihin perustuvasta käyttäytymisestä. Ihmisen logiikka on sama asia kuin ihmisen käyttäytyminen aistihavaintojen mukaan. Ihminen on täysin turvassa, kun Hän luottaa omiin aistihavaintoihin. Ihminen luottaa omiin aistihavaintoihin, kun Hän toimii niiden mukaan. Ihminen ei ole käyttäytynyt loogisesti, jos Hän loukkaa itseään, koska silloin ihminen on jättänyt huomiotta Hänen omat aistihavaintonsa. Sillä aisteissa on ihmisen itsesuojeluvaisto, koska aistit antavat vaaran merkkejä, jos aistit ovat itse vaarassa. Ne ovat aistit, jotka ovat reflektiivisiä itsestään.

Ihmisen logiikka vaatii, että Hänen on itse toimittava loogisesti. Jos ihminen toimii jonkun ulkoisen ohjeen mukaan, silloin ihmisen oma käytös ei ole missään nimessä loogista. Ihminen ei ole looginen, jos Hän luopuu omasta loogisuudestaan, ja alkaa käyttäytymään jonkun ulkoisen ohjeen mukaan. Loogisuus ei ole siinä, että luovutaan omasta logiikasta, vaan tuollainen käyttäytyminen on täysin epäloogista ja suoranaista pelkuruutta, jota tavataan Heillä, jotka eivät uskalla elää itsenäistä elämää.
Lapsille se on vielä sallittua, että matkiessaan aikuisen ihmisen käytöstä He matkivat myös aikuista olkoon Hänen käyttäytymisensä sitten loogista tai epäloogista. Mutta lastenkaan ei pidä matkia pelkkiä ulkoisia ohjeita. Ihmistä ei ole luotu tottelemaan ulkoisia ohjeita, eikä ihminen tunne totuutta myöskään silloin, jos Hän uskoo johonkin oppiin, miten elämää on elettävä, jotta ei päätyisi johonkin likaisen mielikuvituksen luomaan ilkeään paikkaan. Kuten kaikki pääsevät taivaaseen ilman uskoa helvettiin, niin samoin myös kaikki loogisesti toimivat ihmiset pääsevät turvallisesti tien ylitse ilman uskoa liikennevaloihin.

Ketään ihmistä ei myöskään ole luotu kenenkään toisen ihmisen hallitsijaksi, josta todisteena on se, että ihmistä kutsutaan ihmiseksi vain silloin, kun Hänellä on aivot, sillä aivollinen ihminen on elikelpoinen itsestään, eli silloin, kun aivoja käytetään omaehtoiseen elämään, jota jo perustuslakikin ihmisiltä vaatii. Olioita tuskin voidaan kutsua ihmiseksi, jos Hän toimii täysin lakisysteemin osana. Tietysti se miellyttäisi tavattomasti rikkaita ja poliitikkoja, kun ihmiset olisivat luopuneet kokonaan omasta järkeilystä ja omien aistihavaintojen mukaan käyttäytymisestä, sillä silloinhan kaikki tuollaiset lakisysteemin osat toimisivat täysin rikkaiden mielettömyyksien toteuttamiseksi. Mutta milloinkaan ihmistä ei voida pakottaa loputtomasti lain alle, vaikka lainsäätäjät väittävätkin, että se on kiellettyä tehdä semmoista, jota ei ole vielä lailla kielletty, sillä juuri tuossa ilmenee se, miksi ylipäätään jotkut katsovat oikeudekseen rustailla muita varten lakeja.
Sen He tekevät vain siksi, koska He eivät ole koskaan oppineet hallitsemaan itse itseään, sillä muiden hallinta on itsehallinnan sijaistoimintaa, jota harrastavat vain semmoiset, jotka eivät halua ymmärtää olioiden hermoston todellista tarkoitusta.

Luonto ei siis suosi aivottomuutta, vaan se on eittämätön tosiasia, että luonto aina haluaa kaikkien olioiden ohjaavan itse itseään luonnollisella hermostollaan, jonka ainoa oikea käyttötarkoitus on itseohjautuvuudessa. Mitä siitä tulisikaan, jos robotiikkainsinöörit loisivat mahtavan hienon ropotin suurenmoisella älyllä varutettuna, mutta sitten se ohjelmoitaisiin tottelemaan sokeasti liikennesääntöjä? Huomataan selvästi, että luonto on jo ihmisessä luonut suurenmoisen älyn, ja se on älyn halveksuntaa pakottaa hermostolliset ihmiset toimimaan sokeasti lakien alaisuudessa ikään kuin lait eivät voisi toimia oikein, jos ihminen puuttuisi lakisysteemistä, eli lainsäätäjät haluavat, että kaikki ihmiset on lakia varten, eikä niin, että laki olisi kollektiivinen rankaisu yhteiselämän rikkojia varten.

01. Liikennevalojen Logiikka

Kun poliitikoilla on varaa liikennevaloihin, niin silloin poliitikot eivät suinkaan vaadi liikennevaloja joka ainoaan risteykseen, vaan He pyytävät eri puolilta selvityksiä, missä risteyksessä kipeimmin kaivataan liikennevaloja. Liikennevaloja ei siis suinkaan ole tarkoitettu hiljaisen liikenteen ohjaamiseen. Liikennevalojen ainoa logiikka onkin siis siinä, että ne ohjaavat vilkasta liikennettä. Kun siis johonkin risteykseen on tehty liikennevalot, niin jos siinä risteyksessä on hiljainen liikenne, silloin sen liikennevaloilla ei ole logiikkaa, joten silloin jokaisen loogisen ihmisen tulee jättää liikennevalot omaan arvoonsa, jotta ihminen voisi säilyttää oman loogisuutensa.

Ihmisen logiikan kannalta on äärimmäisen tärkeää, että Hän käyttää jatkuvasti omaa itseään, johon kuuluu olennaisesti liikkuminen omien aistihavaintojen mukaan. Ihminen ei liiku omien aistihavaintojen mukaan, jos Hän seisoo liikennevaloissa, vaikka risteykseen ei ole tulossa muista suunnista ketään, tai jos Hän ei uskalla mennä risteykseen, jonka liikenne muuten on vain niin hiljaista, että jos se olisi ollut yhtä hiljaista silloin, kun päättäjillä oli varaa juuri niihin liikennevaloihin, sillä silloin ne liikennevalot olisi rakennettu johonkin vilkkaampaan risteykseen, koska liikennevaloja ei millonkaan laiteta ohjaamaan hiljaista liikennettä, sillä se ei ole loogista.

Liikennevaloilta puuttuu siis täysin logiikka hiljaista liikennettä varten, eikä edes ns. älykkäät ja kalliimmat liikennevalot voi omata logiikkaa hoitamaan harvakseltaan soljuvaa liikennettä, koska niitä liikennevaloja ei edes oltaisi laitettu siihen risteykseen, jos siinä olisi ollut yhtä hiljainen liikenne myös silloin, kun poliitikoilla oli varaa juuri niihin liikennevaloihin.
Kun siis joku liikenneasiantuntija lukee tätä, niin Hänen on hyvä ymmärtää, että liikennevalojen logiikkaan pitää ottaa mukaan myös se päätöksentekovaihe, jolloin päätettiin liikennevalojen rakentamisesta johonkin vilkkaaseen risteykseen, koska niihin oli juuri silloin varaakin. On täysin epäloogista perustella liikennevalojen tarpeellisuutta hiljaista liikennettä varten sillä, että niihin on ympätty mukaan tunnistintekniikkaa, joka huomaa lähestyvät autot. Ei se tarpeellisuus voi syntyä enää tekniikkaa kehittämällä, koska liikennevalojen tarpeellisuus määritellään jo siinä vaiheessa, kun on saatu määräraha liikennevalojen rakentamiseksi sellaiseen risteykseen, missä on vilkkain liikenne ilman valo-ohjausta. Tuossa on se ainoa tarpeellisuus, jolla liikennevaloja perustellaan, eikä näin ollen se osoita muuta kuin tyhmyyttä, jos perustelee liikennevalojen tarpeellisuutta sillä, että niihin on lisätty enemmän hilavitkuttimia.

On siis täysin hyödytöntä vaatia ihmisiä noudattamaan liikennevaloja hiljaisinakin aikoina vain siksi, koska ne kerta ovat siihen risteykseen rakennettu. Sillä kaikkien liikennevalojen ainoa logiikka voi olla vain vilkkaan liikenteen ohjaamisessa, joten niillä ei kertakaikkiaan voi ohjata liikennettä, joka soljuisi muutenkin, kuten me täysin hyvin tiedetään tämä valottomista risteyksistä, jotka ovat jäänet valoja paitsi juuri siksi, koska liikenne soljuu niissä muutoinkin.

Kun liikenne soljuu ilman liikennevaloja, silloin liikennevalot eivät tuo mitään lisähyvää liikenteeseen, sillä jos liikennevalot automaattisesti olisivat vain hyviä, niin silloin liikennevalot pitäisi rakentaa kaikkiin risteyksiin. Eikä siinä vielä kaikki. Jos siis liikennevalot olisivat pelkästään hyviä tieliikenteessä, silloin niiden hyvyys ei katoaisi myöskään siinä, kun ihmisiä ohjailtaisiin valojen mukaan myös jalkakäytävillä, toreilla, tavarataloissa, ja jopa kodeissa.

02. Ihmisen Logiikka

Kun ihminen on looginen, silloin Häntä ei tarvitse mitenkään ohjailla. Jos siis ihmistä pitää ohjailla, niin se on vain siksi, että sellainen ohjailtava ihminen on hylännyt oman loogisuutensa. Kun logiikka on tallella, niin silloin kenenkään muun logiikka ei voi olla logiikkaa käyttävän kansalaisen logiikka korkeampaa logiikkaa. Logiikka on logiikkaa juuri siksi, ettei mikään loogisen tason ilmiö voi olla logiikan yläpuolella sanomassa, ettei logiikka ole logiikkaa. Logiikalla ei voi kumota logiikkaa, joten kukaan ei voi olla looginen, jos väittää, että ihminen ei voi olla omalla logiikallaan oikeassa, vaan ihmisten muka pitäisi sokeasti totella ulkoisia käskytyksiä. Toisen ihmisen logiikka on logiikkaa vain, kun sitä ei käytetä kenenkään muun ihmisen loogisuuden eli aistihavainnollisen liikkumisen kumoamiseen.

Ihmisen logiikka on tallella vain silloin, kun Hän käyttäytyy aistiensa mukaisesti. Ja ihminen käyttäytyy aistiensa mukaan, kun Hän ei työnnä kättään kuumaan veteen, tai kun Hän hyppää itse ennen kuin kantapää ehtii kivullaan sanomaan, että nyt on pakko hypätä. Ihminen ei ole käyttäytynyt loogisesti, jos Hän satuttaa vaikkapa rystysensä lyödessään jotakin toista; kaikenlainen muiden ihminen satuttaminen loukkaa konkreettisesti myös satuttajaa itseään, joten jos ihminen aiheuttaa itselleen joko tunnetason tai aistimustason kipeitä tuntemuksia, niin se on yksikäsitteinen todistus ihmisen epäloogisesta käytöksestä.

Kaikenlainen itsensä vahingoittaminen johtuu yksinomaan logiikan puutteesta, joka on totta vain silloin, kun ihminen jättää tahallaan aistiensa antaman informaation huomiotta. Ihminen joutuu esim. vankilaan vain siksi, että Hän ei ajattele loogisesti, eli Hän ei ajattele, miltä Hänen aisteistaan tuntuu joutua teljetyksi paikkaan, missä aisteilla ei ole vapautta nauttia aistimuksista. Looginen ihminen rakastaa omia aistejaan, ja aistien rakastaminen on sitä, ettei saateta itseä sellaiseen tilanteeseen, missä aistit joko ilmoittavat itsestään kivulla (kuten rystyset) tai ne tylsistyvät käytön puutteessa (kuten vankila.) Looginen ihminen ei milloinkaan toimi kiputilojen pakottamana, koska loogisuus on juuri siinä, ettei toimita vastoin aisteja, koska aisteja vastaan toimiminen tuottaa kiputiloja.

03. Aistien Logiikka

Aistit eivät voi olla ilmoittamatta kipuina sitä, kun ihminen ei ole välittänyt toimia aistiensa mukaan. Aistit eivät toimi oikein, jos ne eivät aiheuta kipuja, kun ihminen toimii aistejaan vastaan. Aistien tylsistyttäminen kestämään kipuja on ehdoitta epäloogista, jota kukaan aistimuksellinen ihminen ei suin surminkaan tekisi itselleen. Aistit eivät siis toimi loogisesti, jos ne eivät lähetä ihmisen ohjauskeskukselle kipuaistimuksia, kun keho on vaarassa.

Ihminen ei siis toimi loogisesti, jos Hän käyttää esimerkiksi aineita tai meditaatiota, jotta kestäisi kipua paremmin, koska tuo tuollainen tarkoittaa sitä, että ihminen toimii tahallaan aisteja vastaan. Eli epäloogiselle ihmiselle Hänen aistinsa ovat Hänen vihollisia, joita pitää kontrolloida.
Kun taasen looginen ihminen tekee täysin päin vastoin; looginen ihminen antaa omien aistiensa kontrolloida ympäristöään, jottei Hänelle tapahdu mitään pahaa, ja juuri siksi Hän onkin looginen ihminen, koska pitää aisteja ja niiden luonnollista toimintaa ystävänään, joihin voi aina luottaa. Looginen ihminen ei luovuta omaa aisteihinsa perustuvaa loogisuuttaan kellekään, eikä edes liikennevalot voi milloinkaan omata niin korkeaa loogisuutta ja huomiokykyä, jotka loogisella ihmisellä on luonnostaan.

04. Liikennevalojen Huomiokyky

Voivatko liikennevalot huomata ihmisen kaikki tarpeet? Ovatko liikennevalot huomanneet ihmisen, jos liikennevalot pysäyttävät ihmisen loogisen liikkeen. Liikennevalouskovat tietysti väittävät, että se on täysin loogista pysähtyä punaisiin, vaikka risteystä ei olisi lähestymässä kukaan muu, koska jos liikennevalouskovat eivät noin väittäisi, silloin He eivät olisi liikennevalouskovia, vaan sen sijaan He opettaisivat ihmisiä käyttämään omaa huomiokykyään.

Liikennevaloinsinöörit saavat toki kehitellä liikennevaloista yhä teknisempiä, ja laittaa tien pintaan yhä lisää ja lisää antureita, mutta milloinkaan He eivät voi ympätä tiehen ihmisyyttä, eli milloinkaan itse tie ei voi muuttua inhimilliseksi, joka olisi samalla tavoin looginen ja huomaavainen kuin vain ihminen voi olla. Koska mitä enemmän insinöörit antavat tielle tekoälyä sitä enemmän He vaativat ihmisiä alistumaan tien vaatimuksiin. Ei siis puhettakaan, että tiestä tulisi ihminen ihmisten joukossa, vaan tieinsinöörien ainoa päämäärä on alistaa ihminen tien toiminnalliseksi osaksi, eli insinöörien mielestä tie ja sen valot eivät toimi oikein, jos ihminen ei toimi liikennevalojen logiikan mukaan.

Sillä insinöörit toimivat heti alusta saakka periaatteella, että ihminen toimii oikein vain silloin, kun Hän toimii liikennevalojen osana. Koska jos insinöörien mielestä ihmisen logiikkana olisi vain aistien mukainen toiminta, silloin He eivät missään tapauksessa vaatisi ihmisiä jättämään aistejaan huomiotta. Ja ihminen on jättänyt aistinsa huomiotta, jos Hän ei mene kadun ylitse, kun katu on vapaa huolimatta punaisista valoista, ja kadun ylitse on silti tarkoitus mennä.
Näin siis ei voi olla puhettakaan, että tien -ja liikennevalojen suunnittelijat vaihtaisivat tarkoitusperiaatteensa jossakin välissä joksikin muuksi, sillä He eivät alkuunkaan vaatisi ihmisiä toimimaan aistejaan vastaan, jos He jo olisivat sitä mieltä, että ihmisellä on vapaus toimia aistiensa mukaan. Ja ihmisen vapaus on vain siinä, kun Hän toimii aistiensa puitteissa. Edellä jo nähtiin, että tuohon ihmisen vapauteen ei kuulu aisteja vastaan toimiminen, joka mainitaan tässä Heitä varten, jotka olisivat heti väittämässä, että punaista päin kävely on synonyymi auton alle kävelyn kanssa.

05. Poliisin Logiikka

Poliisikaan ei voi väittää ihmistä epäloogiseksi, joten poliisitkin joutuvat järjettömästi virkansa puolesta väittämään, että se on täysin loogista seisoa hiljaisen liikenteen aikana punaisissa valoissa kuin märkä tumppu pakkasella. Poliisin järkeä ei siis ohjaa logiikka ja omat aistimukset, vaan poliisin 'logiikka' on täysin luonnonvastaista 'virallista logiikkaa', jonka ainoa tarkoitus on pakottaa ihmiset pelon avulla ja rangaistuksen uhalla sulkemaan silmänsä aistien antamalta todelliselta informaatiolta, ja vaatia ihmisiä ottamaan vastaan pelkkää lumeinformaatiota, joka tässä tapauksessa on sitäkin, että poliisit väittävät ihmisen jäävän auton alle, jos He menevät punaisia päin, vaikka missään ei näkyisikään liikkuvia ajoneuvoja. Tuo on kiistatta ihmisten harhauttamista, eli dis-informaation välittämistä.

Jos poliisit edes ajattelisivat, että se on epäloogista totella sokeasti liikennevaloja, niin silloin He eivät totisesti voisi sakottaa ihmisiä punaisia päin kulkemisesta, koska silloin poliisin ajattelu olisi loogista, jossa on otettu huomioon ihmisen kyky toimia aistiensa varassa, jolloin poliisit aivan oikein päättelisivät, ettei se ole oikein väittää ihmistä epäloogiseksi, kun Hän kulkee päin punaisia, koska se ei voi olla sama asia kuin toiseen kulkijaan törmääminen.
Mutta koska poliisi on poliisi virkansa puolesta, silloin poliisin on täysin mahdotonta ajatella inhimillisesti, koska poliisi ajattelee vain virkansa parasta, joka ei ole sama asia kuin ihmisen hyvä. Se ei nyt vain ole inhimillistä väittää, että ihminen tekee rikoksen, kun Hän vain tottelee omia aistejaan, jotka sanovat, että koska autoletka meni juuri ohitse, niin punaisista huolimatta se on nyt turvallista liikkua eteen päin. On äärettömän epäinhimillistä estää ihmisiä toimimasta aistiensa mukaan. Se on äärettömän epäloogista vaatia ihmisiä noudattamaan ulkoisia ohjeita sen sijaan, että He noudattaisivat omia sisäisiä aistimuksellisia neuvoja, joita aistit lähettävät jatkuvasti ihmisen keskushermostolle vain siksi, ettei ihmiselle sattuisi mitään pahaa.

On huomattava, että tällaisen argumentaation yhteydessä poliisit vetävät valttikorttinsa hihasta, eli He väittävät, ettei sillä voiteta aikaa, kun kävellään punaisia päin. Kyse ei olekaan ajan voittamisesta, vaan ihmisen omasta loogisesta liikkeestä, jota ei saa ulkoapäin ohjailla, koska logiikka vaatii jatkuvuuden, jotta se olisi logiikkaa. Ihmisillä pitää olla oikeus itse päättää, milloin He seisahtuvat ja miten nopeaan Heidän tulee kulkea. Ja täten looginen ihminen ei toki kulje autojen eteen, kuten Hän ei kävele jalan muita jalankulkijoita päin. Ei se autokaan ole sen kummempi jalkaliikenteen este kuin puu metsässä; looginen ihminen väistää varmasti yhtä lailla petäjää kuin autoakin, joten ei siinä tarvita yhtään mitään muilta sanomista, miten ihmisen pitää askeleensa asettaa. Ja looginen ihminen jatkaa loogista elämää myös autonratissa.

06. Ihmisen Huomiokyky

Kun ihminen huomaa ympäristönsä, silloin Hän toimii oikein. Kun ihminen huomaa liikenteen, niin myös silloin Hän toimii oikein. Ihminen ei ole huomannut liikennettä, jos Hän törmäilee liikenteessä. Kun siis ihminen antaa esimerkiksi ajoneuvojen mennä, ja vasta sitten kulkee kadun ylitse, niin Hän on toiminut absoluuttisesti oikein, koska Hän ei kävellyt ajoneuvojen alle eikä Hän muutoinkaan häirinnyt liikennettä, ja koska Hän elää edelleen. Muutoin Hän olisikin absoluuttisesti kuollut, joka olkoon todisteena filosofeille, jotka eivät usko absoluuttiseen totuuteen, ja tuskin mihinkään muuhunkaan. Huomataan, että lakikin on on edelleen täysin koskematon, kun ihminen on kävellyt punaisia päin, koska ihminen ei ole edes silloin kävellyt sokeaa lakia päin. Sokea laki tuskin muutenkaan huomaa yhtään mitään, joten ihmisen liikkeet eivät voi millään muotoa rikkoa lakia.

Ihmisen toiminta on absoluuttinen totuus silloin, kun ihminen elää onnellista elämää, joten silloin kukaan ei voi olla oikeassa syyttäessään onnellista ihmistä, perustukoonsa muiden syytökset onnellisuutta vastaan sitten tieliikennelakiin, taikka psykiatrin lausuntoon. Onnellinen elämä on aina ja ehdoitta kaiken syyllistämisen yläpuolelle, sillä se ei ole onnellista elämää, jos pitää syyllistää joku siitä, että Hän ei ole tehnyt mitään pahaa muille ihmisille, vaikka Hän olisikin kävellyt punaisia päin.

Punaisilla valoilla on tunteita tasan yhtä paljon kuin vihreilläkin, joten punaiset valot eivät syytä ihmistä, jos ihminen on kävellyt niitä päin. Ainoa, joka tuntee siinä jotakin, on liikennevalouskovainen, jonka uskoa liikennevaloihin on pahasti loukattu, kun Hän on huomannut punaisia päin kulkijan, joten ne ovat vain liikennevalouskovan loukatut tunteet, jotka haluavat syyllistää ihmisiä siitä, että He vain noudattavat omia aistejaan, eivätkä suostu olemaan liikenneuskonnon orjallisia uskovaisia, kuten jotkut haluavat olla. Liikennevalouskovien olisi syytä mennä heristelemaan sormeaan vain tuonne teho-osastolle Heitä kohtaan, jotka eivät ole uskoneet omia aistejaan, ja jättää kaikki muut syyttömiksi, sillä siinä ei ole todellakaan mitään inhimillisyyttä syyllistää ihmisiä siitä, että He vain elävät omien aistiensa mukaista elämää, sillä itse elämä vaatii, että sitä on elettävä elämän antamien avujen turvin, eikä luottaa mihinkään sellaiseen, josta puuttuu elämä täysin.

Mutta kuten kaikki uskovat tunnetaan siitä, että He palvovat kuolleita ja elotonta, niin myös liikennevalouskovat tunnetaan uskonnon uskoviksi, koska He palvovat elottomia algoritmeja ennemmin kuin luottavat omiin aisteihinsa. Liikennevalouskoville liikennevalot ovat kuin kultainen vasikka pakanoille, jota pitää palvoa, jottei joudu autojen alle tai muutoin vain kolariin. Liikennevalouskovat tosin ovat samanlaisia kuin muutkin uskovat, eli He eivät itse kuitenkaan seiso punaisissa aamuyöllä, jos poliisia ei ole näkyvissä, vaan He täysin surutta uskovat, etteivät He kuole, vaikka He menevätkin kadun ylitse, koska ketään ei ole tulossa muualta tähän risteykseen.

Koska siis liikennevalot vaativat oman uskonnnon, jotta niitä voitaisiin noudattaa, ja koska Suomessa on uskonnonvapaus, silloin jo perustuslainkin mukaan ihminen saa ensisijaisesti noudattaa omaa uskoaan omiin aisteihinsa, jotta Hänen uskonsa olisi korkein mahdollinen usko. Perustuslainkaan mukaan ihminen ei saa jättää omia aistejaan huomiotta, vaan ihmisen tulee elää aistiensa antaman informaation turvin, jotta Häntä ei tarvitse holhota. Tosin on tähän heti todettava, että mikään muu uskonto ei voisi elää, jos ne sallisivat ihmisten toimia omien aistiensa mukaan, joten kaikki uskonnot elävät tasan tarkalleen niin kauan, kun ne opettavat, että ihmisten tulee jättää omat aistit huomiotta, ja elää vain ulkoisten oppien ja sääntöjen varassa.

07. Poliitikkojen Logiikka

Lakien säätäminen ja oppien rustaaminen on täten puhtaasti pelkästään uskonnollsten otusten puuhastelua! Sillä ihminen on syvästi uskonnollinen, kun Hän uskoo, että yhteiskunta tulee hyväksi vain, kun kaikki ihmiset pakotetaan käyttäytymään lakisysteemin pikku nippeleinä, mitättöminä osasina, joiden kohtalona on lopulta viheliäinen elämä vanhainkodissa. Kaikenlainen lakien ja oppien säätäminen ihmisille on Heidän pakottamistaan käyttäytymään hengettömänä mekanismina. Elämä on elävää vain, kun se ei käyttäydy mekanismina; elävä olento ei milloinkaan voi olla kesy ja lainkuuliainen, eikä yksikään elävä ihminen milloinkaan pakota muita ihmisiä millään tavoin oman valtansa alle. Sillä elämä on vain Heillä, jotka käyttävät itse itseään, eivätkä suostu uskomaan siihen, että ulkoisilla aivoilla voitaisiin paremmin hallita Heidän kehollista elämäänsä. Kaikki aivostot ovat tehty vain sitä yhtä kehoa varten, missä ne kulloinkin elävät.

Ihmisellä on todellista valtaa vain silloin, kun sitä ei käytetä elävien olentojen hallitsemiseksi, sillä todellinen vallan hallitsija tietää, että se nyt on vain tyhmää alistaa elävän olennon aivosto pelkäksi mekanismiksi, jolla ei itsellään saisi olla valtaa omaan itseensä. Itsensä hallitseminen on rakkautta. Ja oman itsensä rakastaminen vaatii, että omia aistihavaintoja on rakastettava, eli itseään rakastava elää omien aistiensa varassa. Siis elää, eikä kuole tai loukkaannu, sillä juuri siinä on rakkaus itseä kohtaan, joka samalla on myös rakkautta kaikkia muita kohtaan.
Muiden hallitseminen on pelkuruutta, jota ei tavata Heillä, jotka tuntevat itsensä henkilökohtaisesti. Elävä olento ei voi milloinkaan käyttäytyä muiden elävien olentojen kesyttäjänä, puhumattakaan, että otus voisi olla elävähenkinen, jos Hän loukkaa ja vahingoittaa muuta elämää.

Valtakin on aitoa valtaa vain silloin, kun se kohdistuu vain omaan itseensä. Muihin kohdistuvana valta on aina mielivaltaa, mielettömyyttä, sillä silloin niiltä muilta on evätty mahdollisuus toimia omana itsenään. On siis täysin järjetöntä uskoa, että kehon ulkoisilla aivoilla voitaisiin hallita kehon tunteita ja toimia kehon aistimusten mukaan! Silti tämä nykyinen yhteiskunta toimii juuri tuolla mielettömällä uskolla, että ihmiset eivät periaatteessa osaa eivätkä pysty hallitsemaan omaa itseään, josta uskosta siis seuraa, että päättäjien on jatkuvasti tehtävä sellaisia päätöksiä, jotka toteuttavat käytännössä tuon uskon, jotta päättäjät voisivat uskoa olevansa asiassaan oikeassa.

Ihminen voi tuntea itsensä vain, kun Hän ei laadi muille minkäänlaisia käyttäytymissääntöjä. Lakien laatiminen on aina muiden kivittämistä kuoliaiksi; muiden käsittämistä hengettöminä mekanismeina. Ja vain kuolleet voivat toimia niin, että pitävät muita ihmisiä mekanismeina. Lainsäätäjät (poliitikot, rikkaat, papit jms) ovat siis henkisesti kuolleita, täysin sairaita, jotka eivät elävää elämää tunne itsessään, eivätkä salli kenenkään muunkaan tuntea elävää elämää, koska jos lainsäätäjät sallisivat ihmisten olevan eläviä itsenäisiä prosesseja, silloin He eivät voisi toimia Heitä kohtaan lakien säätäjinä, eivätkä He millään tavoin pelottelisi, että ihminen joutuu auton alle, jos Hän kävelee omien aistiensa varassa.

Uskonnollisen ajattelun selvin tuntomerkki onkin juuri siinä, että se syöttää muille pelkkää puppua, informaation pukuun puettua lumeinformaatiota. Lakiin uskovat tunnetaan lakiuskonnon uskoviksi juuri siksi, koska He väittävät, että ihminen loukkaa itsensä, tai jopa kävelee autojen alle, jos Hän käyttää omaa huomiokykyään. Eittämättä tuossa on kyse vain disinformaatiosta, sillä jokainen selväjärkinen tajuaa, miten mieletöntä se on väittää kadun toiselle puolen haluavan ihmisen päätyvän auton alle, kun Hän katselee ympärillään, tuleeko autoja. Poliitikkojen logiikka perustuu siis kiistattomasti lumeinformaation tuottamiseen; että poliitikkojen on jatkuvasti keksittävä yhä uusia ja uusia ideoita, joilla huomiokyvyttömät ihmiset voivat joutua onnettomuuksiin.

Uskonnot tunnetaan siitä, että ne pitävät uskovaisiaan pelon otteessa, eli uskontojen papit pelottelevat uskoviaan, jotta He eivät alkaisi itse ajattelemaan asioita. Täten myös lakiuskonnon papit, eli poliitikot pelottelevat jatkuvasti ihmisiä, jotta ihmiset saataisiin pysymään uskossa sokeaan ja kaikin puolin aistittomaan ja tunnottamaan lakiin. Ja on todella huomionarvoista, miten poliitikot väittävät täysin elottoman lain tuomitsevan jokaisen lainrikkojan, eli poliitikot väittävät, että laki on rikki, mutta siitä huolimatta He eivät vaihda lakia ehjään, vaan tuomitsevat ihmisiä lailla, joka joutaisi välittömästi hajotettavaksi, jos joku järkevä ihminen saisi sen käsiinsä.

Joka Teistä on synnitön, se heittäköön ensimmäisen kiven; joka teistä elää täysin tervettä elämää, se säätäköön ensimmäisenä kypäräpakon, liikennevalot, verotuksen, turvavyöpakon, työsuojelulait, perustuslain,... Sillä vain täysin terveellistä elämää elävillä voisi olla oikeus paapoa muita. Tervehenkinen ihminen ei kuitenkaan milloinkaan voi toimia lakien säätäjinä, sillä elämä on terveellistä vain, kun se on täysin ilmaista. Lainsäätäjien on täysin mahdotonta antaa ihmisten asua ilmaiseksi, koska silloin lainsäätäjät kuolisivat nälkään, sillä lainsäätäjä ei milloinkaan voi olla terve ihminen, sillä lainsäätäjät loukkaantuvat lakinsa puolesta, kuten uskovat vihastuvat Jumalan puolesta, jotta uskovainen voisi uskoa olevansa oikeassa. Lainsäätäjät ovat siis jo valmiiksi loukkaantuneita ja kovasti närkästyneitä lain puolesta, sillä muutoin lainsäätäjät voisivatkin vaatia ihmisiltä itseltään hieman vastuuta omasta elämästään.

08. Perustuslaittomat Poliitikot

Kuten tunnettua, niin perustuslaissa käsketään julkisen vallan haltijoita tekemään kaikkensa, jotta ihmiset voisivat elää omatoimista elämää. Tuon perustuslain omatoimisuus -pykälän kanssa on ikuisesti ristiriidassa se, mitä päättäjät kuitenkin tekevät, kun He jatkuvasti luovat yhä lisää lisää lakeja ihmisten noudattevaksi. On ehdoitta omatoimisuuden vastaista vaatia ihmisiä olemaan käyttämättä omaa huomiokykyään, kun ihmisten pitäisi mennä kadun ylitse. Omaehtoisen ihmisen ei pidä noudattaa lainsäätäjien säätämiä lakeja, vaikka lainsäätäjät väittäisivätkin, että lait menevät rikki, jos niitä ei noudateta. Uskontojenkin opit menevät uskovien mielestä rikki, jos niitä ei noudateta, ja siksi juuri uskovaiset eivät päästäkään ihmisiä taivaisiin, jolleivat He kirjaimellisesti noudata uskontojen ohjeita pilkulleen.

Lakiuskovien pelko lain rikkoutumisesti on psykologisesti ja reaalisesti ottaen samaa pelkoa kuin pelko Jumalan vihasta uskonnon opin rikkojaa kohtaan. Lakia voidaan rikkoa vain sellaisessa systeemissä missä on uskoa lain kaikkivoipaisuudesta, kuten Jumalaa vastaan voidaan rikkoa vain sellaisissa uskonnoissa, missä Kaikkivaltias Jumala ei ole muuta kuin ylimielisten ja omahyväisten uskovien jumalankuva, eikä mikään oikea Jumala, joka olisi kaiken loukkaamisen yläpuolella. Ne ovat siis lakiuskovat, jotka väittävät, että lakia voidaan rikkoa myös silloin, kun kukaan ei ole tehnyt kellekään elävälle yhtään mitään pahaa, joka on siis samanlainen syytös ihmistä vastaan, minkä uskovat tekevät, kun väittävät Jumalan olevan niin vihainen, jos ihminen ei usko helvettiin, että Hän heittää tuollaiset epäuskoiset ilman muuta helvettiin.

Poliitikot väittävät kaikessa lakiuskovaisuudessaan, että ihmisiä varten pitää jatkuvasti säätää lakeja, koska muutoin ihmiset joutuisivat poliitikkojen mielestä hunningolle, eli helvettiin uskovien uskon mukaan, jos uskovat eivät kaikesta sielustaan tukisi lainsäätäjiä. Taitaa olla vain niin, että kaiken tuon ihmisten holhoamisen takana on usko oman opin ylivertaisuuteen, jonka tulee uskovien mielestä näkyä maallisena rikkautena, jotta oppiinsa uskovat voisivat edelleen uskoa oppiinsa. Sillä kaikki maalliset opit vaativat itselleen maallista hyvää, jotta uskovat voisivat uskoa, että Heidän oppinsa on paras ja ainoa oikea oppi, koska Heillä on eniten maallista rikkautta. Joten kaiken maailman uskovaiset käyttävät surutta hyväkseen ihmisten kaipuuta hengelliseen auktoriteettiin, jolla uskotaan olevan korkein mahdollinen totuus.

Poliitikot siis säätävät ihmisille lakeja vain siksi, koska muutoin He joutuisivat julkisen vallan käyttäjinä opastamaan ihmisiä yhä suurempaan omatoimisuuteen. Jos ihmisistä tulisi omatoimisempia, silloin tietysti poliitikot eivät voisi holhota Heitä, eikä silloin rahavirrat nousisi köyhiltä rikkaille, joten poliitikoiden ainoa mahdollisuus on jatkuvasti toimia perustuslakia vastaan, jotta He voisivat käyttää kansaa härkisti omien itsekkäiden etujensa ajamiseen.

Lainsäädäntä kaikessaan --siis myös liikennelainsäädäntä-- on vain rikkaiden rikkauskoneen --valtion-- yksityinen viritinosa, jolla rikkaat säätävät valtion tuottamaan maksimaalinen määrä rahassa mitattavaa hyvää itselleen. Ja se tapahtuu lumeinformaation levittämiselle, eli jatkuvasti kuvitellaan miten monella eri tapaa huomiokykyään käyttämätön ihminen voi joutua onnettomuuksiin. Tuon tuollaisen pupun levittämiseen sopii älyttömän hyvin se, että puhutaan huomaavaisista tupakoitsijoista, joiden ainoa huomaavaisuus näyttää olevan oman huomiokyvyn täydellinen huomioimottomuus, ja huomaavaisista autoilijoista, joiden huomaavaisuuden sanotaan olevan liikennesääntöjen orjallisessa noudattamisessa. Jms.

09. Poliitikoiden Parempi Elämä

Kun poliitikot puhuvat, miten tämä systeemi on ainoa vaihtoehto, niin on hetimmiten todettava, että vaihtoehto ei voi milloinkaan olla ainoa lajissaan. Mitä siis tulee systeemin muuttamiseen, niin se on kiinni vain hyvästä tahdosta. On nimittäin itsestään selvää, että se ei ole hyvää tahtoa jatkaa tämän nykysysteemin ylläpitoa, sillä se on samaa kuin kulkisi vaatteissa, jotka eivät ainoastaan ole moneen kertaan paikattuja, vaan jotka ovat pelkkää paikkaa kaikilta osiltaan. Rikkaat ja poliitikot kyllä osaavat pukeutua omasta mielestään siististi ja asiaankuuluvasti, mutta jostain syystä He ovat suunnattomasti mieltyneet kulkemaan risaisessa yhteiskunnassa, joka johtunee varmaankin siitä, että rikkaat ja poliitikot ovat mieltyneet jatkuvaan yhteiskunnan paikkailuun ja korjailuun. Käsky käskyn päälle, paikka paikan päälle, lakia lain päälle.
Kaikilla ihmisillä on luovuttamaton ja ehdoton oikeus asua, elää ja kulkea täysin ehjässä yhteiskunnassa, jota ei tarvitse millään tavoin paikkailla edes poliitikoiden opeilla.

Kunnossa oleva yhteiskunta ei milloinkaan ole sellainen, missä poliitikot voisivat käyttää yhteiskuntaa häikäilemättä omaksi edukseen. Yhteiskunta on täysin ehjä vain silloin, kun kukaan ei ryhdy poliitikoksi siksi, että saisi poliitikkona elää ja asua paremmin kuin ns tavallisena kansalaisena. Järkevät ihmiset eivät milloinkaan voi tehdä sellaista, että parantelevat omaa statustaan ryhtymällä muiden hallitsijoiksi ja paapojiksi.

Yhteiskunta on siis täysin sairas silloin, kun tietyn tyyppiset ihmiset asettuvat ehdolle politiikkaan ensisijaisesti siksi, että Heidän nykyinen elämänsä ei ole hyvää ja parasta elämää, vaan He kuvittelevat, että poliitikoiden elämä on parempaa kuin Heidän elämänsä, eli poliitikoina He pääsisivät elämästä paljon helpommalla. Jos poliitikko tunnustaa, että Hänen elämänsä on poliitikkona parempaa kuin Hänen aiempi elämänsä, silloin Hän on tunnustanut, että Hän on lähtenyt politiikkaan mukaan ensisijaisesti vain siksi, että Hän saisi korjattua omaa elämäänsä paremmaksi, eli Hän tunnustaa, ettei Hänen aiempi elämänsä ollut hyvää elämää, koska Hän tunnustaa poliitikon elämän olevan parempaa elämää kuin muiden.
Sellainen ihminen ei voi tuntea totuutta, joka elää huonoa elämää. Ja ihminen elää huonoa elämää, jos Hänen pitää parantaa nykyistä elämäänsä esimerkiksi politikoksi pyrkimällä. Jos siis poliitikot tai papit tms. eivät pysty elämään tavallista elämää, niin silloin He eivät voi missään tapauksessa olla päteviä sanomaan muille, miten elämää on elettävä, jotta pääsee taivaaseen, kadun tuolle puolen.

Vain sellainen ihminen on pätevä hallitsemaan muita, jonka elämä poliitikkona on korkeintain yhtä hyvää kuin ennen poliitikoksi ryhtymistään. Ja yhteiskunta on tuollainen vain silloin, kun poliitikoiden palkka on sama tai korkeintain niin suuri, mikä on yleinen toimeentuloraha ilman mitään sellaista etuisuutta, joka ei automaattisesti kuulu kaikille muillekin.
Jos poliitikko ei tule toimeen perustoimeentulorahalla, silloin se on yksikäsitteinen osoitus poliitikon pätemättömyydestä, koska Hän kuitenkin silloin vaatii, että joidenkin muiden on ehdoitta selviydyttävä perustoimeentulorahalla, mutta Hän tunnustaa, ettei Hän itse kuitenkaan pysty elämään niin viisaasti, että osaisi selviytyä omin avuin niin vähällä ja vaatimattomasti. Kaiketi jopa poliitikoiden oletetaan ainakin silloin tällöin ajattelevan, että se vaatii suurenmoista neuvokkuutta köyhiltä selviytyä päivästä toiseen elämässä pelkällä perustoimeentulolla? Vai onko todellakin niin, että poliitikot eivät lainkaan mieti ihmisen neuvokkuutta, ihmisen omaa ymmärrystä ja rohkeutta, mitä sekin olisi?

10. Ehjä Yhteiskunta Ilmaiseksi


Sivun Alkuun--Top

Hosted by www.Geocities.ws

1