ISÄ,
ÄLÄ ANNA HEILLE ANTEEKSI

Myötätuntoisuus on kokemuksellista viisautta
Jumalalliset asiat ovat ilmiselviä kaikille viisaille
Myötätunto on tunne siitä, mitä muut tuntevat


kati sinenmaa, www.geocities.com/sinenmaa

Mitä Jeesus sanoikaan ristillä? Jeesus pyysi Isää antamaan fariseuksille anteeksi, koska He eivät tienneet, mitä He tekivät! Miksi fariseukset eivät tienneet, mitä He oikein tekivät? Koska He eivät itse asettuneet ristille naulituksi, puhumattakaan, että omahyväiset ja ylimieliset fariseukset olisivat asettuneet lapsen asemaan.

Lapsille Jumala ei anna ikinä anteeksi, koska se olisi vähän hassua antaa anteeksi totuudenpuhujille. Lapsenmieliset siis tietävät, mitä He tekevät, koska He puhuvat vain totuutta, kun taasen rikkaat (kuten papit, psykologit ja poliitikot) eivät tiedä, mitä He tekevät, koska He väittävät vastoin parempaa tietoa (Kristuksen uskoa), että Heidän totuutensa on korkeampi totuus kuin lasten totuus.
Siksi juuri rikkaat eivät haluakaan tuntea lasten, sorrettujen ja alistettujen tunteita, koska He itse ovat alistajia, joka olisi aika mahdoton virka, jos itse tuntisi myötätuntoa lapsia, alistettuja ja sorrettuja kohtaan. Lapset eivät tarvitse oppia, koska He puhuvat luonnostaan totuutta. Rikkaat tarvitsevat opin, koska muutoin He eivät voisi opettaa, miksi muiden pitää elää köyhyydessä.
Fariseuksilta puuttui täysin myötätunto niin Jeesusta kuin kaikkia muitakin ihmisiä kohtaan koska fariseukset --oman aikansa poliitikot-- eivät olleet asettuneet vähäosaisten ja sorrettujen ja orjuutettujen ja kidutettujen asemaan. Kun ihminen asettuu sellaisen ihmisen asemaan, jolla on tukala olo, silloin Hän ei taatusti tee sen jälkeen kellekään mitään pahaa. Myötätuntoinen ihminen ei edes psykologisoi lähimmäisiään, koska Hän tuntee lähimmäistensä tunteita.

Kun Jeesus pyysi Isää antamaan fariseuksille anteeksi, silloin Hän itse asiassa antoi meidän ymmärtää, ettei Hänellä ollut mukavaa ristillä. Jeesus siis itse asiassa todisti, että fariseusten teko ei ollut oikea teko. Siis fariseusten teko ei ollut oikea teko:
A) koska Jumalan Poika sanoi sen tekijöistä, etteivät He edes tiedä, mitä He tekevät, ja
B) koska Poika pyysi Isäänsä antamaan Heille anteeksi.

Koska siis fariseusten teko oli väärä teko, silloin väärää tekoa ei voida käyttää omien syntien anteeksi saamiseen, eikä Jumala päästä ketään taivaaseen siksi, että väärä teko olisi ollut oikea syntiuhri. Jeesuksen ristille naulitseminen ja ristinkuolema eivät hyödytä kenenkään eloonjäämistä, sillä se teko oli väärä teko.

Jos siis Sinä et ole itse asettunut ristille, silloin Sinä et voi tietää, mitä Sinä teet, joten silloin Jeesus edelleen rukoilee Sinun puolesta: Isä, anna Hänelle anteeksi, koska Hän ei tiedä, mitä Hän tekee, kun Hän pitää minua syntiuhrinaan.

Sinä et ole saanut syntejäsi anteeksi, jos et ole itse asettunut sorrettujen, köyhien, väärinymmärrettyjen, kidutettujen, ryöstettyjen, raiskattujen ja tuomittujen asemaan. Sillä Sinä edelleen jatkat noita tekoja, koska Sinä et tiedä, miltä se tuntuu riippua ristillä!

Jos haluat päästä osalliseksi Jumalan anteeksiannosta, silloin Sinun tulee naulita oma itsesi Kristuksen asemasta ristille, jolloin Sinä voit sanoa jokaiselle väärintekijälle: Isä, anna Heille anteeksi, koska He eivät ole asettuneet vallankäyttäjien objekteiksi!

Kun Sinä olet asettunut sorrettujen asemaan, silloin Sinä et voi olla tuntematta myötätuntoa jokaista sorrettua kohtaan, ja silloin Sinun myötätuntosi todistaa, että Sinä olet saanut itse syntisi anteeksi, sillä myötätuntoiset eivät enää syntiä tee.

Kristus Jeesus, Jumalan Poika, ei koskaan rukoile oikeintekijöiden puolesta! Sen sijaan Kristus rukoilee oikeintekijöille anteeksiantamattomuutta: Isä, älä anna Heille anteeksi, koska He tietävät, mitä He tekevät.

Nyt huomataan, että Kristus itse olisi sitä mieltä, että maailmassa on vääriä tekoja. Ja Kristuksen mukaan väärät teot ovat niitä tekoja jotka aiheuttavat huonoja tunteita. Ja jokainen saa selville, mikä on väärä teko, kun Hän asettuu ensin itse teon kohteeksi, jolloin Hän ei enää tee vääriä tekoja, koska silloin Hän käyttää omaa tunnesisältöistä kokemustaan elämän hyväksi, eikä elämää vastaan.

Vain vääriä tekoja voidaan järjen mukaan pyytää anteeksi. Paavalilla olisikin ollut vielä enemmän selittelemistä, jos fariseusten teko olisi olut oikea teko, koska silloin Jeesus ei olisi voinut rukoilla ristiinnaulitsijoilleen anteeksi antoa! Jeesus osoitti kaikille omaan kokemukseen perustuvan viisauden olevan yhtä Jumalan iankaikkisen viisauden kanssa, koska Hän rukoili tietämättömien puolesta.

Tietoisten olentojen tekoja ei tarvitse pyydellä anteeksi, koska tietoinen teko on oikea teko, ja oikea teko ei aiheuta kellekään mitään tuskaa ja kärsimystä. Jokainen voi saada selville ristiinnaulitsemisen oikeutuksen vain siten, että asettuu itse Ristiinnaulitun paikalle, jolloin Hän ei voi olla tuntematta kipua ja tuskaa, ja jolloin Hän ei voi olla tuntematta myötätuntoa jokaista kipua ja tuskaa tuntevaa kohtaan, eikä ainoastaan fariseusten objetina ollutta Kristusta kohtaan.

Itse asiassa on niin, että jos ihminen ei ole asettunut sorrettujen puolelle, silloin Hän on vain teeskentelijä, joka itkee ns. krokotiilin kyyneleitä. Tekohurskaat ovat Heitä, jotka väittävät, että kärsimys jalostaa, ja että se oli hyvä, että joku muu kärsi, jotta itse ei tarvitse kärsiä.
Hurskaat osaavat arvostaa omia tunteitaan, koska He käyttävät omia tunteitaan myötätuntona asettumalla kärsivien ihmisten asemaan ennen kuin He tekisivät itse sitä, mihin He kykenisivät, jos eivät olisi asettuneet kärsivän osaan. Tunteet ovat kaikille samoja. Kipu ja kärsimys ovat kaikissa ihmisissä kipua ja kärsimystä.

Jos se olisi totta, että kärsimys jalostaa, niin silloinhan Jeesus ei ollut jalo, koska Häneltä puuttui kärsimys! Tästäkin huomataan, että jos ihminen ei ole itse asettunut kärsivän asemaan, silloin Hänen puheensa eivät ole erityisen jaloja. Ihminen ei tunne totuutta, jos Hän pitää Kristusta sijaiskärsijänään.

Ihminen ei tiedä, mitä Hän tekee, jos Kristus on Hänen sijaiskärsijänsä. Kärsimys jalostaa vain siinä tapauksessa, että ihminen välttää itse tuotamasta tuskaa muille, kun Hän itse asettuu omien tekojensa kohteeksi. Siinä tapauksessa se on oikein sanottu, että potentiaalinen kärsimys jalostaa.
Aktuaalinen kärsimys ei nimittäin taatusti jalosta, jollei ihminen ole jo ennestään jalo, jolloin Hän voi julistaa kärsivänä: Isä, anna Heille anteeksi, koska He hokevat typeriä uskomuksiaan kärsimyksestä.

Joshua ben Joseph todisti itse, että Hän on asettunut kärsivän asemaan, koska Hän puhui muan muassa, ettei uhri mitään hyödytä, ja ettei Hän tullut uhraamaan, vaan auttamaan sorrettuja ja köyhiä. Sen lisäksi Hän antoi ymmärtää moninvertauksin, että kärsimys aiheutuu tunteettomuudesta, kuten oli laita siinä Laupias Samarialainen -vertauksessa, missä ohikulkijat kulkivat ryöstetyn ja hakatun ihmisen ohitse, koska He eivät itse ajatelleet makaavansa ojassa.

Jeesus oli siis jalo siksi, koska Hän tajusi tunteiden merkityksen ihmisenä olemisen kokemuksessa. Ihmisenä olo ei vaadi ulkoista ristiinaulitsemista, koska viisas osaa havaita omat tunteensa omille teoilleen, sillä viisaat tietävät, että tunteet ovat kaikissa samoja.

Myötätuntoinen kokee muiden tunteita. Myötätunto on siis viisautta, koska viisas ymmärtää, että muiden tunteet ovat samoja tunteita, mitä itse tuntee. Myötätuntoinen on siis vain laajentanut omat tunteensa muihin.

Alkuun

Hosted by www.Geocities.ws

1