Ymmärryksen Hengessä
O
Huomiokyky ei kasva huomauttelusta, vaan huomaavaisesta elämästä. -- Think about it.
EtuPiha --> Huone V --> Luonnon Este
PAPERIN SISÄLLYS:
1. Aistien Antama Elämä 2. Mielikuvituseste 3. Miksi Noudattaa Luonnottomuutta 4. Kerjäläisten Yhteiskunta 5. Luonnottoman Esteen Luona 6. Kilikello Ei Tarvitse Järkeä 7. Luonnoton Este 8. Kapitalisti ja Sosialisti Yhteen Sopii Todellinen Raja
The Real Border

UnReal Border
EpäRaja
UnReal Headpiece
EpäKypärä
Real Helmet
Todellinen Kypärä
Real Shield
Todellinen suoja
UnReal Shield
Epätodellinen suoja
UnReal Limit
Epätodellinen raja
An Unreal Barrier
Epätodellinen raja
Real Limit
Todellinen raja


LUONNOLLINEN
ESTE

ELÄMÄSI
TÄRKEIN HETKI
Luonnollinen ihminen tuntee elämän. Elämä on luonnollisuutta. Mikään luonnoton tai absrakti asia ei kuulu elämään, joten ihminen voi olla ymmärtäväinen vain siten, ettei Hän harrasta luonnottomuuksia omassa elämässään.

Luonnollinen ihminen on elämässään huomaavainen. Kun ihminen on huomaavainen, niin silloin Hän ei tarvitse mitään ohjausta, miten tulee liikkua, olla tai käyttäytyä, koska huomaavaisuus on juuri sitä, ettei ihminen tarvitse mitään sitä kompensoivaa tai korjaavaa lisäystä elämäänsä. Ihmisen ei pidä harrastaa päällekkäistoimintoja. Jos ihminen ei itse osaa käyttäytyä oikein, niin mikään ulkoinenkaan ei voi saada Häntä elämään ihmisenä oikein. Elämälle ei ole olemassa mitään sellaista korvaavaa systeemiä, jolla ihminen voisi elää aitoa elämää.


1. AISTIEN ANTAMA ELÄMÄ

Elämässä ei voida elää kahden eri systeemin alaisuudessa. Joko ihminen toimii periaatteellisesti, tai sitten Hänellä ei ole omia periaatteita. Periaatteellisuus tai ns. vakaumus vaaditaan, jotta ihminen voi elää sellaista elämää, johon ihminen on luotukin. Ihmistä ei luotu elämään ohjeiden tai lakien mukaan, joka huomataan siitäkin, kun ihmisille on annettu aivot ja hermosto.

Ihmistä ei ole myöskään voitu luoda absraktiivista elämää varten. Ihminen ei elä, jos Hän noudattaa jotakin täysin kuviteltua rajaa, absraktiota. Ihmisen tulee noudattaa vain luonnollisia rajoja, jotta Hän tuntisi elämän. Elämää ei tunneta siellä, missä ihmisiä kielletään kulkemasta jotakin väriä päin muka siksi, että muutoin Hän vaikkapa kuolisi.

Kun ihminen käyttää itse omaa hermostoaan, niin silloin Hän ei voi olla olematta huomaavainen. Ihminen on huomaamaton vain silloin, kun Hän toimii jonkun muun kuin oman hermostonsa alaisuudessa. Ihmisen siis pitää olla huomaamaton vain silloin, kun Hän uskoo, että ihmisen pitää noudattaa ulkoisia ohjeita. Sillä jos vain ihminen toimii omien aistiensa antaman informaation mukaan, niin silloin Hän itsekin huomaa, miten tyhmää se on esimerkiksi seistä tietyn väristen valojen edessä, vaikka lähettyvillä ei ole mitään liikennettä.


2. MIELIKUVITUSESTE

Liikennevalot eivät ole reaalinen este. Liikennevalot ovat täysin luonnoton, epätodellinen este, koska todellisuudessa liikennevalojen kohdalla ei ole mitään reaalista estettä. Jos Sinun tielläsi on autoa tai norsu, niin se on tietystikin reaalinen este, jonka itsekin huomaat silloin, kun Sinulla on oma elämä. Omaan elämään kuuluu nimittäin sellainen erinomaisuus kuin huomaavaisuus, joten kuka tahansa huomaavainen huomaa niin norsun kuin autonkin, eikä kävele sellaisten esteiden alle.

Ihminen ei voi olla ymmärtäväinen, jos Hän noudattaa absraktiivisia esteitä, kuten punaisia valoja. Ihminen ei voi samaan aikaan olla kuuliainen sekä absraktioille että tosiasioille. Ihminen ei voi samaan aikaan ratsastaa kahdella hevosella. Ihminen ei voi samaan aikaan palvella kahta Herraa.
Jos siis ihminen noudattaa mielikuvitusesteitä, niin silloin Hän joutuu pakosta mielikuvittelemaan kaikenlaisia vaaroja itselleen, jotta Hän niiden kuviteltujen vaarojen avulla saisi uskoteltua itselleen, miten ihminen ei voi elää, jos Hän ei noudata mielikuvituksen luomia esteitä.

Lapsena se vielä olisi sallittua elää mielikuvitusolentojen ja -esteiden kanssa, mutta kun aikuinen uskoo, että luonnossa on absraktiivisia esteitä, niin silloin kyseessä ei suinkaan voi olla ymmärrys, joka sen sanoo, vaan ihminen, joka ei tunne elämää omassa kokemuksessaan. Lapsetkin sentään perustavat mielikuvitusolennot lapsen puhtaaseen kaukokatseisuuteen, joka näkee luonnosta enemmän kuin sellainen, joka on laittanut uskonsa lakiin ja käskyihin.


3. MIKSI NOUDATTAA LUONNOTTOMUUTTA?

Järjellisen ihmisen ei tule noudattaa mitään epätodellista sillä periaatteella, jolla ne on luotu. Liikennevalojen periaate on, että niihin uskovien elämä on täysin turvattu. Mutta jo järki sen sanoo, että jos joku noudattaa täysin sokeasti liikennevaloja, niin Hänen odotettavissa oleva elinaika lasketaan silloin päivissä. Polkupyöräilijät tietysti tietävät, että He eivät eläisi edes iltaan asti, jos He noudattaisivat orjallisesti liikennevalojen logiikkaa.

Kaikkiin lakeihin tulee siis suhtautua korkeintain ymmärtäväisesti, joka käytännössä tarkoittaa sääliä lain laatijoita ja lakien toimeenpanijoita kohtaan. Kun siis Sinä tunnet vain sääliä lakiuskovaisia kohtaan, niin silloin Sinä tiedät, ettet Sinä tarvitse mitään lakia ollaksesi täysin turvassa kaikilta niiltä vaaroilta, joita lakiuskovaiset kuvittelevat, jotta He voisivat säätää lakeja palkkansa tähden.

Jos siis noudatat jotakin epäluonnollista, luonnotonta estettä --kuten liikennevaloja--, niin järkevänä ihmisenä Sinä et noudata niitä siksi, että pääsisit turvallisesti kadun ylitse, vaan Sinä noudatat niitä korkeintain siksi, että niiden luonnottomien esteiden tekijät eivät kuolisi nälkään. Sillä Sinä et voi olla järkevä, jos Sinä tarvitset liikennevaloja, jotta et kävelisi auton alle. Ethän Sinä kävele norsunkaan alle, vaikka mikään laki ei sitä kielläkään, joten täsmälleen samalla periaatteella ihminen ei yksinkertaisesti pysty loukkaamaan itseään, vaikka eläisikin asvalttiviidakossa.


4. KERJÄLÄISTEN YHTEISKUNTA

Tähän yhteyteen on hyvä kertoa vertaus, jotta oppi menisi luuytimeen asti.

Lakien noudattaminen lain tähden olisi täsmälleen samaa, jos ihmisiä kiellettäisiin kasvattamasta omia omenapuitaan siksi, että muutoin omenien myyjät kuolisivat nälkään.

Viisas ihminen siis ostaa omenien myyjältä omenia sillä ajatukseölla, että se on almujen antamista omenien myyjälle. Omenien, kuten kaikkien muiden asioiden myyminen tai anominen on täsmälleen sama asia kuin kerjääminen. Kerjäläisiä eivät ole ainoastaan ne, joita näemme kadunkulmissa, vaan noiden kerjäläisten synnyn saavat aikaan perikerjäläiset, eli He, jotka eivät pysty antamaan työtään ilmaiseksi.

Se on puhdasta kerjäämistä pyytää esimerkiksi lisää palkkaa. Palkka ei ole koskaan ansio tehdystä työstä, vaan se on aina almu köyhälle, joka ei pysty elämään tätä ainutkertaista elämää, jos ei saa olla rikkaampi kuin köyhä. Täten myös lakien säätäjät ovat ansainneet elantonsa vain kerjäläisinä. Se ei ole yhtään sen ylevämpää olla kadulla käsi ojossa kerjäämässä aömua juin istua hienossa nahkatuolissa vaatimassa itselleen ansaittua ansiota siksi, että on pystynyt luomaan virtuaalisia esteitä, joita ihmiset pakotetaan pelolla ja rangaistuksilla noudattamaan.

Lainlaatijat ja lakien toimeenpanijat ovat siis ymmärtäväisen ihmisen silmissä kerjäläisiä, joille tulee antaa almuja siinä, missä kelle tahansa toisellekin kerjäläisille. Jos Sinä et näe valtion käskynhaltijoita kerjäläisinä, jotka ovat järjeltään niin köyhiä, etteivät He pysty antamaan mitään ilmaiseksi, niin silloin tietysti Sinä et pysty ymmärtämään lukemaasi, koska olet itsekin rahan kerjäläinen, joka kuvittelee olevansa älykäs, koska on rahaa taskussa hieman enempi kuin kerjäläisellä.


5. LUONNOTTOMAN ESTEEN LUONA

Kun siis näet luonnottoman esteen, niin noudata toki niitä. Mutta älä vaan noudata niitä siksi, että tuntisit olevasi ilman niitä vaarassa, vaan vain siksi, että sitä kautta lainlaatijat saavat Sinulta riittävästi almuja, jotta He voisivat edelleen jatkaa tätä mieletöntä olemassolon taistelua.
Sillä jos Sinä noudatat luonnottomia esteitä välttääksesi vaaran, niin silloin Sinä olet hengen vaarassa, koska et noudata omaa järkeäsi, johon kuuluu suurenmoinen Jumalan antama huomiokyky, joka vain paranee käytössä.


6. KILIKELLO EI TARVITSE JÄRKEÄ

Lakiuskovaiset eivät koskaan pysty opettamaan järkeä ja huomiokykyä, koska Heidän koko elantonsa riippuu siitä, että He saavat jatkuvasti huomautella ihmisiä. Jos ihminen opetetaan tottelemaan huomautuksia, niin tietysti se voi onnistua vain silloin, kun ihminen ei käytä omaa huomiokykyään. Lakiuskovaiset eivät siksi pysty mitenkään kasvattamaan ihmisiä huomiokykyisiksi, koska sellaisen opetuksen vallitessa kaikenlainen huomauttelu olisi sen huomiokykyyn opetuksen vastaista opetusta.

Se on psykologinen totuus, ettei ihmisen huomiokyky kasva siitä, jos Häntä pidetään olentona, joka ei muka pysty itse liikkumaan oman luontaisen huomiokykynsä varassa. Kilikellon soittajat eivät kasvata ihmisiä huomiokykyisiksi, vaan jokainen hälytysääni ehdollistaa joka kerta ihmisiä olemaan lisää huomaamattomia ympäristöstään, koska luotetaan siihen, että muut kyllä sitten soittavat kelloja, jos jokin vaara uhkaa.

Ymmärtämättömyys elämän tosiasiasta ja ihmisen lahjakkuudesta saa ihmiset käskyttämään ihmisiä. Ihmiset tekisivät ilman muuta oikein, kun Heitä ei millään tavoin ehdollistettaisi kaikille luonnottomuuksille, kuten siihen, että ihmisiä pidetään huomiokyvyttöminä. Miehenkään ei tarvitsi koko ajan mihoita naista, kun Hän vain luottaisi omaan miehekkyyteensä, jolloin Hän saisi oikean naisen luokseen. Sama pätee kaikkeen muuhunkin. Ihmiset ovat nyt vain kertakaikkiaan menettäneet yhteytensä omaan luonnollisuuteen, koska Hehän eivät edes luota omaan itseensä, vaan vaativat, että Heitä pitää jatkuvasti huomautella, jotta He eivät vahingoittaisi itseään tahi muita.

Silti kaikenlainen mielettömyys vain lisääntyy, vaikka luulisi, että jos lääke on oikea, niin silloin oireiden syytkin poistuvat täysin. Nyt on siis täysin kaikkien ymmärtäväisten nähtävillä, että tämä miesten himosta syntynyt yhteiskunta hoitaa vain oireita, mutta milloinkaan miehekkyytensä kadottaneet miehet eivät halua poisataa syitä, jotta He edelleen voisivat kerjätä lisää ja lisää etuja ja palkkaa itselleen.


7. LUONNOTON ESTE

Yllä olevasta nähdäänm, mikä on on se perimmäisin luonnoton este. Ihminen elää täydellisen harhan vallassa, jos Hän ei pysty tekemään työtään ilmaiseksi. On täysin epäluonnollista, että ihminen ei pysty tekemään työtä ilman rahaa. Rahan vaatimen työstä on äärimmäisen luonnotonta. Luonnossa ei ole sellaista estettä, joka todella estäisi Sinua tekemästä mitä tahansa rehellistä työtä ilman rahaa ja ilman ansiota.


8. KAPITALISTI JA SOSIALISTI NE YHTEEN SOPII

Kapitalistin ja sosialistin perusta on täsmälleen sama. Sosialisti kuvittelee, että ihmiset eivät luonnostaan pysty tulemaan omillaan toimeen, kun kapitalisti taasen julistaa, ettei Hän pysty tekemään työtä, jos ei saa siitä niin paljon, että erottuu selvästi köyhistä. Huomataan, että molemmat ideologiat perustuvat ihmisen alaikäisyyteen. Sekä kapitalistit että sosialistit ovat olemukseltaan keskenkasvuisia pentuja, joiden emo on niin saamaton kaikessa läheisriippuvudessaan, ettei pysty luopumaan pennuistaan antaakseen Heille aikuisen olennon elämän.

Sosialismi ei ole sosialismia, eikä kapitalismi ole kapitalismia, vaan ne molemmat ovat läheisriippuvuutta, jonka alaisuudessa olevat eivät pysty itsenäiseen elämään ja järjelliseen ajatuksen juoksuun. Kumpikin länsimaaklaisuuden pääideologia omaa täsmälleen saman alkuperän, joka on juuri siinä, että ihmistä pitää suojata ja holhota, koska molemmissa kuvitellaan, ettei ihminen pysty selviytymään ilman ulkoista suojaa.

Kapitalismissa se ulkoinen suoja on raha, jolla hankitaan valtion puitteissa turvaa, kun taasen sosialismissa se ulkoinen suoja valtio, jolla hankitaan rahan puitteissa suojaa. Ja mitä nuo suojat ovat molemmille? Kun niitä katsellaan, niin huomataan, että ne ovat täsmälleen samoja molemmilla. Sekä sosialistia että kapitalistia pitää varjella rajoilla, koska molemmissa ideologioissa pidetään itsestään selvyytenä, että kellään ihmisellä ei ole päässään mitään rajoittajaa. Se näennäinen ero noiden kahden systeemin välillä on vain siinä tavassa, jolla ihmisiä pyritään ideologian mukaan suojaamaan pahalta maailmalta.

Mutta, koska lopputulos on molemmissa sama, eli ihmisen ulkoinen rajoittaminen, niin silloin myös perusta on molemmille sama. Ei kai kukaan järkevä voi olettaa, että jompi kumpi hallitsevista systeemeistä olisi parempi siksi, että siinä ihmisiä suojataan pahaa maailmaa vastaan erinimisen jumalan nimissä kuin toisessa.

Lue lisää:
Liikennevalot

Sivun alkuun  Copyrights   www.geocities.com/sinenmaa/   3. elokuu 2004

Hosted by www.Geocities.ws

1